Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 33898
Mărime: 137.65KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 8

Extras din proiect

Capitolul I. Noțiuni introductive privind protecția juridică internațională pe timp de război în lumea contemporană

1.1 Definiția dreptului internațional umanitar

Conceptul de drept internaţional umanitar are o diversitate de substitute. Iniţial, el a intrat în limbajul de specialitate sub denumirea de „dreptul războiului,, , cu două accepţii: jus ad bellum, expresie care desemnează regulile referitoare la condiţiile în care un stat putea recurge la folosirea forţei armate, şi jus in bello, adică ansamblul de norme aplicabile în raporturile dintre părţile aflate in conflict armat.

Odată cu crearea, în anul 1863, a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, jus in bello se divide în două ramuri – dreptul războiului şi dreptul umanitar. Conferinţele de odificare de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, au consacrat dreptul războiului în formula „legile şi obiceiurile războiului” .

Ultima mare codificare din anul 1977, reuneşte cele două ramuri – dreptul războiului şi dreptul umanitar – într-un nou concept: „dreptul internaţional umanitar al conflictelor armate”,aceasta fiind denumirea oficială. În cadrul unor conferinţe internaţionale, precum şi în doctrina de specialitate se utilizează şi alte formule pentru a defini această materie.

Astfel, se foloseşte în mod curent termenul de „legile şi obiceiurile aplicabile in conflictele armate” , „dreptul conflictelor armate” , „drept umanitar” . Această diversitate terminologică, cu unele mici nuanţe, este echivalentă, deşi in concepţia unor autori anumite formulări nu ar avea nici o justificare.

Cea mai simplă definiţie a dreptului internaţional umanitar este aceea potrivit căreia acesta este un ansamblu de norme care asigură protecţia omului în conflictul armat . În literatura romanească de specialitate , dreptul internaţional umanitar al conflictelor armate este definit ca ansamblu de norme de drept internaţional, de sorginte cutumiară sau convenţională, destinate a reglementa în mod special problemele survenite în situaţii de conflict armat internaţional şi neinternaţional .

Ca atare, el este o ramură a dreptului internaţional public.Ca ramură a dreptului internaţional public, dreptul internaţional umanitar îmbracă caracteristicile acestuia. Se naşte prin acordul dintre state, deci este un drept consensual, toate statele fiind în acelaşi timp şi creatoare şi destinatare, ele trebuind ca atare să-l aplice şi să-l respecte. Între aceste două ramuri există însă o delimitare netă.

Dreptul internaţional umanitar are propriile sale izvoare, mecanisme de aplicare specifice şi o vastă jurisprudenţă. Principial, dreptul internaţional public se aplică în timp de pace, guvernând relaţiile paşnice dintre state, iar dreptul internaţional umanitar guvernează raporturile din perioada de conflict armat, durante bello, adică din momentul instituirii stării de război pînă la încheierea ostilităţilor şi restabilirea păcii. Mai există şi alte deosebiri: dreptul internaţional public interzice, în principiu, războiul, considerând agresiunea cea mai gravă crimă internaţională, în timp ce dreptul internaţional umanitar îl presupune ; dacă n-ar exista război, n-ar exista nici acest drept.

În raport de funcţiile pe care le îndeplineşte în caz de conflict armat, dreptul internaţional umanitar are, la rândul lui, două ramuri de bază – dreptul războiului propriu-zis (sau dreptul de la Haga), denumit în prezent dreptul conflictelor armate, care fixează drepturile şi îndatoririle părţilor beligerante în desfăşurarea operaţiunilor militare şi limitează alegerea mijloacelor şi metodelor de vătămare a adversarului, şi dreptul umanitar propriu-zis (sau dreptul de la Geneva) care urmăreşte să-I protejeze pe militarii scoşi din luptă (răniţi, bolnavi, naufragiaţi, prizonieri), precum şi persoanele care nu participă la ostilităţi (populaţia civilă şi persoanele civile) şi bunurile cu caracter civil.

Dreptul conflictelor armate, fiind destinat să guverneze desfăşurarea ostilităţilor, este axat, pe de o parte pe necesităţile militare şi conservarea statului, iar pe de altă parte pe principiul proporţionalităţii, care impune beligeranţilor obligaţia de a nu provoca inamicului pierderi şi distrugeri mai mari decât cele impuse strict de necesităţile militare şi să nu folosească mijloace şi metode de război care ar produce asemenea efecte. Şi această ramură, cum se constată, este de inspiraţie umanitară.

Normele care alcătuiesc această ramură sunt consacrate în Convenţiile de la Haga din 1899, revizuite in 1907, în Convenţia de la Haga din 1954 referitoare la protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat,precum şi într-o serie de alte convenţii. Întrucat majoritatea convenţiilor din această categorie au fost încheiate în centrul administrativ al Olandei ele sunt reunite in conceptul de dreptul de la Haga.

Dreptul umanitar propriu-zis , care din titlu subliniază scopurile umanitare ale dreptului aplicabil în conflictele armate, a fost elaborat exclusiv în profitul victimelor, având drept prioritate omul şi principiile umanitare, ca elemente primordiale de pace şi civilizaţie. Normele din această categorie sunt în prezent concretizate în cele patru Convenţii elaborate la Geneva la 12 august 1949 şi în cele două Protocoale adiţionale la aceste Convenţii, adoptate la 8 iunie 1977, la Geneva.

Preview document

Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 1
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 2
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 3
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 4
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 5
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 6
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 7
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 8
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 9
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 10
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 11
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 12
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 13
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 14
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 15
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 16
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 17
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 18
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 19
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 20
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 21
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 22
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 23
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 24
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 25
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 26
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 27
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 28
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 29
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 30
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 31
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 32
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 33
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 34
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 35
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 36
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 37
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 38
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 39
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 40
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 41
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 42
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 43
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 44
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 45
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 46
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 47
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 48
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 49
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 50
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 51
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 52
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 53
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 54
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 55
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 56
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 57
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 58
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 59
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 60
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 61
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 62
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 63
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 64
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 65
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 66
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 67
Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica Internationala pe Timp de Razboi.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția prizonierilor de război

În bogata istorie a dreptului umanitar, care face referire la război în studiile şi lucrările elaborate de marii doctrinari tema prizonierilor de...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Protecția umanitară în timp de conflict armat

INTRODUCERE Dreptul Internaţional Umanitar este una dintre cele mai importante ramuri de drept deoarece acesta reglementeazǎ relaţii sociale la...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Jurisdicția penală internațională

1. Necesitatea unei jurisdicţii penale internaţionale Progresele notabile pe care dreptul internaţional penal le-a realizat în ultimul secol în...

Statutul Magistratului Judecător

I. ASPECTE GENERALE Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de către judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în...

Prizonierii de Război

Introducere Un prizonier de război reprezintă acel soldat (infanterist, marinar, aviator sau din infanteria marină) care este închis de o putere...

Te-ar putea interesa și

Drept Internațional Public

Conceptul de drepturi ale omului si necesitatea protejarii si garantarii drepturilor omului în perioada actuala 1.1 Dimensiunea teoretica,...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Protecția prizonierilor de război

În bogata istorie a dreptului umanitar, care face referire la război în studiile şi lucrările elaborate de marii doctrinari tema prizonierilor de...

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Protecția umanitară în timp de conflict armat

INTRODUCERE Dreptul Internaţional Umanitar este una dintre cele mai importante ramuri de drept deoarece acesta reglementeazǎ relaţii sociale la...

Terorismul - problemă contemporană

Prefaţă a) Expunerea obiectivelor propuse Obiectivele lucrarii: prin lucrarea data imi propun sa evaluez si sa analizez fenomenele teroriste ce...

Răspunderea statelor și a persoanelor în cazul săvârșirii unei fapte penale internaționale

1.CONSIDERATII GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA INTERNATIONALA A STATELOR Dreptul international penal, s-a constituit ca ramura distincta a...

Crimele de Război

1. Consideraţii introductive Crimele de război constituie o categorie importantă de fapte penale 1 prin care se încalcă în mod grav regulile...

Ai nevoie de altceva?