Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 21753
Mărime: 87.07KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I: ISTORICUL APARIŢIEI ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI 7

1.1. DEZVOLTAREA CONCEPTUALĂ A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR OMULUI 7

1.2.PRIMELE DOCUMENTE PRIVIND DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI 9

1.3.DOCUMENTE RECENTE REFERITOARE LA DREPTURILE OMULUI 10

1.4.SPECIFIC NAŢIONAL ÎN DOMENIU PROTECŢIEI DREPTURILOR OMULUI 13

1.4.1.SCURT ISTORIC 13

1.4.2.INTEGRARE ÎN ORDINEA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ 14

CAPITOLUL II: PROTECŢIA DREPTURILOR FEMEII 16

2.1.CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE FEMEII 16

2.2.ELIMINAREA DISCRIMINĂRII FAŢĂ DE FEMEI 18

2.2.1.FEMEILE ŞI ACTIVITATEA ECONOMICĂ REMUNERATĂ 21

2.3.VIOLENŢA DOMESTICĂ ŞI EFECTELE ACESTEIA ÎN CADRUL FAMILIEI 23

2.3.PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR FEMEII 28

2.3.1.MĂSURI DE PROTECŢIE A DREPTURILOR FEMEII ELABORATE DE ONU 28

2.3.2.INSTRUMENTE SPECIALE ADOPTATE ÎN SISTEMUL ONU PENTRU APARAREA DREPTURILOR FEMEII 29

2.3.3 ORGANISME SUPRANAŢIONALE DE PROTECŢIE A FEMEII ŞI PROMOVARE A DREPTURILOR ACESTEIA 30

2.3.4.ORGANISME REGIONALE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR FEMEII 30

CAPITOLUL III: PROTECŢIA DREPTURILOR PERSOANELOR CARE APARŢIN MINORITĂŢILOR 31

3.1.STATUTUL PERSOANELOR CARE FAC PARTE DIN MINORITĂŢI 31

3.1.1.REGLEMENTĂRI 31

3.1.2.EXISTENŢA ŞI RECUNOAŞTEREA MINORITĂŢILOR 35

3.2.DREPTURILE PERSOANELOR APARŢINÂND MINORITĂŢILOR 37

3.2.1.IDENTITATEA 40

3.2.2.PROBLEMELE MINORITĂŢILOR ŞI MIJLOACE DE REZOLVARE A ACESTORA 42

CAPITOLUL IV: PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 45

4.1.ASPECTE PRIVIND DRPTURILE COPULULUI 45

4.2.PROMOVAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 46

4.2.1.PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 46

4.2.2.PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 47

4.2.3.PROTECŢIA COPILULUI ÎN ROMÂNIA 49

4.3. PROTECŢIA COPIILOR RROMI :DREPTUL LA ŞANSE EGALE –NEDISCRIMINARE 51

4.3.1.VIOLENŢA ASUPRA COPIILOR ŞI PROTECŢIA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI 53

4.3.2.PROTECŢIA COPIILOR ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII ŞI ABUZURILOR SEXUAL 56

4.3.3.PROTECŢIA COPIILOR IMPLICAŢI ÎN CONFLICTELE ARMATE 57

CAPITOLUL V: PROTECŢIA DREPTURILOR REFUGIAŢILOR 59

5.1.STATUTUL DE REFUGIAT 59

5.2.PROTECŢIA REFUGIAŢILOR. 62

CAPITOLUL VI: 65

PROTECŢIA PERSOANELOR CU DISABILITĂŢI 65

6.1.CONCEPTUL DE PERSOANĂ CU HANDICAP 65

6.2.PROTECŢIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DISABILITĂŢI 66

6.2.1.DEZVOLTAREA STRATEGIEI PRIVIND DISABILITATEA 66

6.2.2.INTEGRAREA SOCIALĂ ÎN MEDIUL DE VIAŢĂ 69

6.2.3.PROTECŢIA PERSOANELOR CU DISABILITĂŢI ÎN ROMÂNIA 70

CONCLUZII: 73

BIBLIOGRAFIE 74

Extras din document

INTRODUCERE

Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea libertăţii şi securităţii fiinţei umane sub toate aspectele sale.

Promovarea conceptului de drepturi ale omului, precum şi a consacrării lor juridice constituie una din problemele fundamentale ale secolului. Evenimentele istorice şi social-culturale ale omenirii, cu repercusiuni asupra drepturilor omului au rămas în continuare în centrul vieţii ei politice, sociale, religioase, etico-morale, juridice şi filozofice.

În materia vastă a drepturilor omului specialiştii au expus diverse păreri. O părere este că orice persoană care se consideră lezată în drepturile sale legitime are drept de petiţionare, asigurându-i-se posibilitatea de adresare oricărui organ de stat pentru înlăturarea nedreptăţii, anihilarea consecinţelor ei şi repararea daunei sau repunerea în drepturi.

Problema privind drepturile omului a ocupat şi ocupă un loc proeminent în cadrul acţiunilor politice ale statelor, precum şi ale unor importante organisme şi reuniuni internaţionale, devenind un subiect de cea mai largă circulaţie, atât în lucrări de specialitate, cât şi în dezbaterile publice.

Ataşată substanţial acţiunii politice, problematica drepturilor omului este înainte de toate una socială. Dar, totodată trebuie recunoscut că pentru largi grupuri ale populaţiei această terminologie şi problematică rămâne în bună parte un subiect pur teoretic, abstract sau parţial sesizat, nefiind suficient receptată semnificaţia reală a acestor drepturi, precum şi însemnătatea lor concretă şi actuală pentru viaţa practică a cetăţenilor, pentru evoluţia statului civic şi politic.

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane.De aici şi atenţia care este acordată problemelor teoretice şi practice referitoare la drepturile omului, la protecţia şi respectul libertăţilor fundamentale ale persoanei umane.

CAPITOLUL I: ISTORICUL APARIŢIEI ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI

1.1. DEZVOLTAREA CONCEPTUALĂ A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR OMULUI

Problema cercetării drepturilor omului a cunoscut o evoluţie în domeniul ştiinţelor sociale: filozofie, ştiinţe politice, teologie, inclusiv în doctrina dreptului natural (jus naturale). Se consideră,totodată,că grija pentru protecţia drepturilor omului işi are originea îndepărtată în instituţiile Greciei Antice .

Această doctrină s-a răspândit mult în perioada revoluţiilor burgheze din secolele XVII-XVIII în statele Europei de Vest. Conceptul ei a fost aprofundat în lucrările gânditorilor cu renume mondial Hugo Grotius (1583-1645), John Locke (1632-1704), Charles-Louis Montesquieu (1689-1755) şi Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) etc.

Teoriile şi concepţiile doctrinei dreptului natural (Jus naturale) pornesc de la teza potrivit căreia dreptul îşi are originea în natura fiinţei omenesti. O contribuţie deosebit de importantă la progresul concepţiei general-universale de reguli referitoare la fiinţa umană a adus-o Platon, care a stabilit o distincţie clară între idei şi cultură sau tradiţie, lucrările lui având un pronunţat caracter de afirmare, descoperire a libertăţilor şi drepturilor omului.

Cu toate acestea, a fost nevoie de ceva timp, înainte să se ajungă la recunoaşterea faptului că demnitatea omului este în acelaşi timp şi sursă, şi fundament.

Convingerea că individul, ca fiinţă umană, dispune de drepturi iminente, intrinseci acestei calităţi, deşi are origini îndepărtate, mai ales în concepţia creştină asupra omului, în filozofia politică şi juridică s-a impus mult mai târziu, atunci când condiţiile social-politice, impunătoare la un moment dat, au îngăduit-o.

Aşadar,în măsura în care societatea a evoluat, iar în viaţa popoarelor s-au conturat probleme noi cu diverse aspecte, au suferit corective importante concepţiile formulate privind drepturile omului. Au apărut, astfel, teorii sociale care au căutat să legitimeze prerogativa statului de a contribui la apărarea drepturilor şi libertăţilor omului şi de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea drepturilor acestora în baza unei prezumţii potrivit căreia statul acţionează ca exponent şi reprezentant al întregii societăţi, apărând interesele legitime ale acesteia. Merită a fi subliniat faptul că elaborarea conceptului de drepturi ale omului a constituit, în fond, o operaţiune de sinteză, constând din generalizarea unor idei consacrate, în diferite ţări, în documente juridice cu un bogat conţinut moral şi politic, redactate de jurişti de mare prestigiu care au rezistat timpului, lăsând în urma lor valoroase opere de studiu.

Preview document

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 1
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 2
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 3
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 4
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 5
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 6
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 7
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 8
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 9
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 10
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 11
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 12
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 13
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 14
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 15
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 16
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 17
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 18
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 19
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 20
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 21
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 22
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 23
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 24
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 25
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 26
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 27
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 28
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 29
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 30
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 31
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 32
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 33
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 34
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 35
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 36
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 37
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 38
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 39
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 40
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 41
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 42
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 43
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 44
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 45
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 46
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 47
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 48
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 49
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 50
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 51
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 52
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 53
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 54
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 55
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 56
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 57
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 58
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 59
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 60
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 61
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 62
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 63
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 64
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 65
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 66
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 67
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 68
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 69
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 70
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 71
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 72
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 73
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 74
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 75
Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Protectia si Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Drepturile Omului in Epoca Contemporana

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Norme Juridice de Drept Internațional Umanitar Specifice Conflictelor Armate

Dreptul international umanitar reprezinta ansamblul normelor juridice menite sa asigure protectia –în timpul conflictelor armate – a persoanelor...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală

INTRODUCERE Actualitatea temei este reprezentată de problema persoanei cu dizabilitate intelectuală care reprezintă o categorie a populaţiei cu o...

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider...

Studiu privind Brokerul Vamal Precum si a Experientei Sale Internationale si Cooperarii in Domeniul Vamal

INTRODUCERE Odată cu proclamarea independenţei, Republica Moldova a demarat procesul de trecere la economia de piaţă, organizare economică...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Drepturile Omului in Conceptia ONU si UE

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA O. N. U. Organizaţiile internaţionale guvernamentale sunt constituite de către...

Ai nevoie de altceva?