Pruncuciderea

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 19178
Mărime: 73.14KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pinteala Gheorghe

Cuprins

Cap.I Introducere pag.3

1.2. Scurt istoric pag.4

1.3. Definiţie, încadrare juridică pag.5

1.4. Concept şi caracterizarea infracţiunii pag.7

1.5. Reglementări în alte coduri pag.8

1.6. Modalităţi de realizare a pruncuciderii pag.8

1.7. Cauza morţii nou – născutului pag.10

1.7.1. Moartea de natură patologică a nou – născutului pag.10

1.7.2. Moartea de natură violentă a nou – născutului pag.12

Cap. II Structura infracţiunii pag.17

2.1. Stabilirea caracterului penal al faptei pag.17

2.2. Stabilirea încadrării faptei concrete în prevederile unei norme penale pag.18

2.3. Conţinutul legal al infracţiunii de pruncucidere pag.18

2.4. Aspecte procesuale pag.45

Cap. III Unele probleme în legătură cu infracţiunea de pruncucidere pag.48

3.1. Expertiza medico – legală pag.53

3.2. Legătura cu alte infracţiuni pag.53

Cap. IV Unele probleme privind expertiza medico – legală pag.55

4.1. Expertiza medico – legală în pruncucidere pag.55

4.2. Problematica expertizei medico – legale pag.56

4.2.1. Stabilirea stării de nou născut pag.56

4.2.2. Viabilitatea nou – născutului pag.58

4.2.3. Diagnosticul de viaţă extrauterină pag.58

4.2.4. Abolirea circulaţiei fetale pag.60

4.2.5. Durata vieţii extrauterine pag.61

4.2.6. Stabilirea cauzei morţii nou – născutului pag.63

Cap. V Concluzii şi propuneri de lege ferenda pag.65

Bibliografie pag.68

Extras din document

CAPITOLUL I

I.Introducere

Din cele mai vechi timpuri legile de pretutindeni au ocrotit persoana umană, socotind că toţi cei care atentau la viaţa, integritatea corporală, libertatea, demnitatea sau sănătatea omului trebuie sancţionaţi proporţionali cu faptele lor. Acest lucru s-a materializat de-a lungul timpului într-o serie de legi ce pedepseau în mod drastic atentatul la drepturile fundamentale ale fiinţei umane.

O dată mai mult, aceste drepturi fundamentale ale omului sunt stipulate în “Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”, adoptată de către Adunarea Generală a O.N.U. la data de 10 decembrie 1948, unde se arăta, printre altele, că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi; orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertatea şi securitatea persoanei sale”.

Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale şi conştientizând faptul că recunoaşterea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului este benefică nu numai afirmării personalităţii individuale, ci şi societăţii, umanităţii în ansamblul său, Constituţia României acordă o mare importanţă ocrotirii acestor deziderate universale, statuând şi garantând totodată dreptul la viaţă, la integritatea fizică şi psihică a persoanei.

Orice acţiune îndreptată împotriva acestor valori este sancţionată de către legea penală, indiferent de modul în care aceasta se materializează.

În ceea ce priveşte infracţiunea de pruncucidere, de ucidere a copilului nou născut, creşterea alarmantă a cestor fapte din ultimul timp precum şi mediatizarea intensă a multora dintre ele ar trebui să readucă în atenţia organelor de urmărire penală, a instanţelor de judecată, o problemă deosebit de delicată, şi anume pruncuciderea.

1.2.Scurt istoric

În antichitate, pruncuciderea era pedepsită la fel de sever ca orice omor. Legile medievale nu distingeau nici ele între infanticid, şi orice altă omucidere, deşi faptul că unele din aceste legi prevedeau o pedeapsă mai aspră (arderea pe rug), pentru pruncucidere ar putea conduce la o concluzie contrară. În realitate, aceste pedepse mai aspre se aplicau celor care suprimau viaţa unui copil (infanticizi) şi nu mamei care, în anumite condiţii disperate, comitea asemenea fapte

Cesare Beccaria, combătând cu vehemenţă legiuirile feudale, afost promotorul ideii câ mama naturală trebuie pedepsită mai blând. El avea în vedere, în special pe mama care, în urma unui viol sau în alte împrejurări deosebite, dădea naştere unui copil şi care se vedea în alternativa: dezonoare sau uciderea copilului.

Mai târziu, atenuarea pedepsei pentru pruncucidere a fost justificată, pornindu-se de la ideea că mama naturală se găsea după naştere, într-o situaţie deosebit de grea, datorită atmosferei generale de condamnare a femeii care a dat naştere unui copil în afara căsătoriei: opinia publică era intolerantă la asemenea acte.

Pe de altă parte, situaţia mamei era agravată de lipsurile economice, în care se zbătea, lipsită de sprijinul tatălui copilului şi de ajutorul colectivităţii.

Ţinând seama de aceste circumstanţe, toate legislaţiile moderne au prevăzut un regim juridic mai blând pentru fapta mamei naturale care îşi ucide copilul imediat după naştere.

1.3 Definiţie, încadrare juridică.

Sub aspect juridic, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, uciderea noului- născut de către mama sa poate fi considerată atât ca o formă de omucidere, cât şi ca o alternativă la crimă.

În consecinţă, pentru a se evita acuzaţia de crimă, în multe ţări a fost introdus în legislaţie conceptul de pruncucidere, noţiune ce se referă la condiţiile specifice în care o mamă îşi ucide copilul imediat după naştere.

Ca urmare a solicitării majore a organismului gravidei în procesul naşterii, apar uneori o serie de stări psiho-fiziologice particulare, care o pot determina să-şi ucidă copilul.

Preview document

Pruncuciderea - Pagina 1
Pruncuciderea - Pagina 2
Pruncuciderea - Pagina 3
Pruncuciderea - Pagina 4
Pruncuciderea - Pagina 5
Pruncuciderea - Pagina 6
Pruncuciderea - Pagina 7
Pruncuciderea - Pagina 8
Pruncuciderea - Pagina 9
Pruncuciderea - Pagina 10
Pruncuciderea - Pagina 11
Pruncuciderea - Pagina 12
Pruncuciderea - Pagina 13
Pruncuciderea - Pagina 14
Pruncuciderea - Pagina 15
Pruncuciderea - Pagina 16
Pruncuciderea - Pagina 17
Pruncuciderea - Pagina 18
Pruncuciderea - Pagina 19
Pruncuciderea - Pagina 20
Pruncuciderea - Pagina 21
Pruncuciderea - Pagina 22
Pruncuciderea - Pagina 23
Pruncuciderea - Pagina 24
Pruncuciderea - Pagina 25
Pruncuciderea - Pagina 26
Pruncuciderea - Pagina 27
Pruncuciderea - Pagina 28
Pruncuciderea - Pagina 29
Pruncuciderea - Pagina 30
Pruncuciderea - Pagina 31
Pruncuciderea - Pagina 32
Pruncuciderea - Pagina 33
Pruncuciderea - Pagina 34
Pruncuciderea - Pagina 35
Pruncuciderea - Pagina 36
Pruncuciderea - Pagina 37
Pruncuciderea - Pagina 38
Pruncuciderea - Pagina 39
Pruncuciderea - Pagina 40
Pruncuciderea - Pagina 41
Pruncuciderea - Pagina 42
Pruncuciderea - Pagina 43
Pruncuciderea - Pagina 44
Pruncuciderea - Pagina 45
Pruncuciderea - Pagina 46
Pruncuciderea - Pagina 47
Pruncuciderea - Pagina 48
Pruncuciderea - Pagina 49
Pruncuciderea - Pagina 50
Pruncuciderea - Pagina 51
Pruncuciderea - Pagina 52
Pruncuciderea - Pagina 53
Pruncuciderea - Pagina 54
Pruncuciderea - Pagina 55
Pruncuciderea - Pagina 56
Pruncuciderea - Pagina 57
Pruncuciderea - Pagina 58
Pruncuciderea - Pagina 59
Pruncuciderea - Pagina 60
Pruncuciderea - Pagina 61
Pruncuciderea - Pagina 62
Pruncuciderea - Pagina 63
Pruncuciderea - Pagina 64
Pruncuciderea - Pagina 65
Pruncuciderea - Pagina 66
Pruncuciderea - Pagina 67
Pruncuciderea - Pagina 68
Pruncuciderea - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Pruncuciderea.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Metodologice Criminalistice Privind Pruncuciderea

CAPITOLUL I . PRUNCUCIDEREA INFRACŢIUNE CONTRA VIETII UNEI PERSOANE 1.1 PRUNCUCIDEREA 1.1.1 OCROTIREA VIEŢII PRIN MIJLOACE DE DREPT Dreptul la...

Cercetarea infracțiunii de ucidere a nou născutului săvârșit de către mamă

CAPITOLUL 1 1. Noţiuni introductive Ocrotirea persoanelor impotriva actelor de violenţă care le pun in pericol viaţa, s-a impus înca din epocile...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului

C A P I T O L U L I Noţiuni şi definiţii Secţiunea I Consideraţii introductive privind infracţiunile de tăinuire şi cea de favorizare a...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Pruncuciderea

Infracţiunea de pruncucidere, se referă la uciderea de către mamă a propriului copil, în anumite împrejurări, şi reprezintă, de fapt, o variant a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Aspecte Metodologice Criminalistice Privind Pruncuciderea

CAPITOLUL I . PRUNCUCIDEREA INFRACŢIUNE CONTRA VIETII UNEI PERSOANE 1.1 PRUNCUCIDEREA 1.1.1 OCROTIREA VIEŢII PRIN MIJLOACE DE DREPT Dreptul la...

Complicitatea ca formă de participație

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Problemele participaţiei (penale) nu au încetat a fi actuale şi a se afla în preocupările constante ale...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin

INTRODUCERE În cercetarea criminologică se acordă atenţie şi criminalităţii după sex, precum şi după vârstă, poziţie economică, etnie şi...

Pruncuciderea

Infracţiunea de pruncucidere, se referă la uciderea de către mamă a propriului copil, în anumite împrejurări, şi reprezintă, de fapt, o variant a...

Criminalitatea Feminină

Introducere Se spune ca infracţiunile comise de femei reprezintă un indicator al rolului deţinut de acestea în societate. Din această perspectivă,...

Ai nevoie de altceva?