Ramurile Dreptului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 35574
Mărime: 132.94KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 1

INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 1

Secţiunea 1 1

Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” 1

Secţiunea 2 6

Locul şi rolul Teoriei generale a dreptului 6

Secţiunea 3 7

Conceptul de Drept 7

Secţiunea 4 15

Esenţa, conţinutul şi forma dreptului 15

Secţiunea 5 21

Definiţia dreptului 21

CAPITOLUL II 27

DIVIZIUNILE GENERALE ALE DREPTULUI 27

Secţiunea 1 27

Criteriile diviziunii dreptului 27

1.1. Criteriul utilităţii la Ulpian 27

1.2. Criteriul obiectului reglementării juridice 28

1.3. Criteriul metodei reglementării 29

1.4. Principiile comune ramurii de drept 29

Secţiunea 2 30

Dreptul intern şi extern 30

Secţiunea 3 30

Dreptul determinator şi sancţionator 30

Secţiunea 4 31

Dreptul privat şi public 31

CAPITOLUL III 42

CONFIGURAREA DIVIZIUNII DREPTULUI ÎN SISTEMELE JURIDICE CONTEMPORANE 42

Secţiunea 1 42

Sisteme contemporane de drept 42

1.1. Clasificarea marilor sisteme de drept contemporan 42

1.2. Sistemul de drept romano-germanic 44

1.3. Marele sistem de common-law 51

Secţiunea 2 54

Obiectul juridic al dreptului public şi al dreptului privat 54

2.1. Léon Duguit 56

2.2. Maurice Hauriou 56

Secţiunea 3 57

Configurarea diviziunii dreptului în sisteme juridice 57

3.1. Dreptul public. Principii şi conţinut 58

A. Principiile şi cuprinsul dreptului constituţional 58

B. Principiile şi cuprinsul dreptului administrativ 60

C. Principiile şi cuprinsul dreptului penal 60

D. Cuprinsul şi principiile dreptului internaţional public 61

E. Cuprinsul şi principiile dreptului public general 62

3.2. Dreptul privat. Principii şi conţinut 62

A. Principiile şi cuprinsul dreptului civil 62

B. Principiile şi cuprinsul dreptului comercial 63

C. Principiile şi cuprinsul procedurii civile 64

D. Dreptul privat general 64

CAPITOLUL IV 66

PRINCIPIILE ŞI FUNCŢIILE RAMURILOR DREPTULUI 66

Secţiunea 1 66

Principiile dreptului 66

1.1. Noţiunea de „principiu” 66

1.2. Rolul principiilor dreptului 68

1.3. Principiile dreptului 69

Secţiunea 2 74

Funcţiile dreptului 74

2.1. Noţiunea funcţiilor dreptului 74

2.2. Funcţia de instituţionalizare sau formalizarea juridică a organizării social politice 74

2.3. Funcţia de conservare apărare şi garantare a valorilor fundamentale ale societăţii 75

2.4. Funcţia de conducere a societăţii 75

2.5. Funcţia normativă 76

CAPITOLUL V 77

NORMELE JURIDICE DIN UNELE RAMURI DE DREPT 77

Secţiunea 1 77

Norma juridică de drept civil 77

Secţiunea 2 80

Norma juridică de drept administrativ 80

Secţiunea 3 82

Norma juridică de drept constituţional 82

CONCLUZII 85

BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

Secţiunea 1

Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului”

În rândul disciplinelor juridice, Teoria generală a dreptului are o apariţie de dată relativ recentă. Până la apariţia acestei discipline ştiinţifice, problematica teoriei dreptului era abordată de ştiinţele privitoare la ramurile sale, fiecare disciplină făcând, în introducere, o adevărată teorie a normativităţii juridice din respectiva ramură de drept.

În anul 1934, Hans Kelsen publică Teoria pură a dreptului (Reine Rechtslehre), în anul 1951 apare în Franţa lucrarea lui P.Roubier, Théorie générale du droit; la Bruxelles apare în 1948, lucrarea lui J.Hapsert, Théorie générale du droit. Acestora li se adaugă alte asemenea lucrări, scrise de Jean Dabin, F.Friedman, J.L.Bergel etc.

Teoria generală a dreptului este o disciplină necesară în studierea dreptului, ea oferă o introducere generală în problematica dreptului, fără de care studiul ştiinţelor particulare ale dreptului nu ar fi posibil şi nu ar asigura studentului o viziune de ansamblu asupra fenomenului juridic. Studierea Teoriei generale a dreptului este un imperativ care se impune şi în ideea asigurării creării şi aplicării dreptului, a receptării dreptului internaţional în dreptul intern şi a găsirii căilor prin care statul român poate contribui la armonizarea dreptului intern cu dreptul internaţional, inclusiv prin instituirea unor tehnici de control asupra introducerii dreptului comunitar în dreptul intern.

Din acest punct de vedere, o teorie a dreptului, astăzi, nu poate face abstracţie de ceea ce reprezintă dreptul în ansamblul său, în condiţiile în care el trebuie să integreze în conţinutul său tot mai multe prevederi ale dreptului internaţional, iar în viitor, să accepte prevederile dreptului comunitar, în condiţiile în care România va deveni membră a Uniunii Europene. Esenţa acestor trăsături, preponderent economice şi politice, nu poate să nu se reflecte în spaţiul acţiunii dreptului, conţinutul acestuia urmând a fi adaptat la imperativele asimilării dreptului comunitar, prin supremaţia reglementărilor sale în raport cu reglementările interne şi prin integrarea ex oficio a regulamentelor şi directivelor în dreptul intern.

Cu alte cuvinte, Teoria Generală a Dreptului trebuie să ofere o viziune generală asupra fenomenului juridic, ea trebuie să constituie pentru cel care studiază dreptul un cadru naţional menit să asigure trecerea de la general la particular în studiul de caz şi să revalorifice datele realităţii dreptului şi ale practicii juridice în procesul elaborării şi aplicării dreptului.

Pornind de la aceste obiective, este necesar să precizăm, înainte de toate, obiectul Teoriei Generale a Dreptului. Pentru a proceda la un asemenea demers este necesar să definim principalele concepte cu care operăm. Se impune, astfel, să arătăm că utilizarea cuvântului drept este făcută în două sensuri: unul extrajuridic şi altul juridic.

Utilizarea cuvântului "drept”în limbaj extrajuridic are în mod preponderent o valoare etică, el fiind folosit pentru a desemna o anumită apreciere asupra conduitei umane. Atunci când oamenii spun că o sancţiune este dreaptă sau când apreciază că o judecată este dreaptă ori când atribuie unui judecător calificativul "drept", ei utilizează adjectivul drept şi variantele sale pentru a evalua din punct de vedere moral un om, un comportament sau o stare de fapt.

Spre deosebire de această semnificaţie comună a cuvântului drept, pe plan juridic asistăm la trecerea de la cuvânt la concept, asistăm la trecerea substantivului drept în concept juridic, apt de a dobândi sensuri distincte, care acoperă realităţi de sine stătătoare. Astfel, din punct de vedere juridic, termenul drept este utilizat pentru a desemna dreptul obiectiv, dreptul pozitiv, dreptul subiectiv, dreptul natural, dreptul intern, dreptul internaţional sau ştiinţa dreptului.

Prin drept obiectiv vom înţelege ansamblul normelor juridice emise într-o societate dată. În viziunea lui Jean-Louis Bergel, dreptul obiectiv reprezintă ansamblul regulilor care reglementează viaţa socială şi a căror respectare este garantată de puterea publică.

Dreptul pozitiv este o parte componentă a dreptului obiectiv şi el cuprinde totalitatea normelor juridice care sunt în vigoare la un moment dat într-o anumită societate. Dreptul pozitiv, împreună cu partea pasivă a legislaţiei dintr-o anumită societate, respectiv cu acele norme juridice care şi-au încetat aplicabilitatea, fie datorită abrogării, fie datorită căderii în desuetudine, formează dreptul obiectiv.

Preview document

Ramurile Dreptului - Pagina 1
Ramurile Dreptului - Pagina 2
Ramurile Dreptului - Pagina 3
Ramurile Dreptului - Pagina 4
Ramurile Dreptului - Pagina 5
Ramurile Dreptului - Pagina 6
Ramurile Dreptului - Pagina 7
Ramurile Dreptului - Pagina 8
Ramurile Dreptului - Pagina 9
Ramurile Dreptului - Pagina 10
Ramurile Dreptului - Pagina 11
Ramurile Dreptului - Pagina 12
Ramurile Dreptului - Pagina 13
Ramurile Dreptului - Pagina 14
Ramurile Dreptului - Pagina 15
Ramurile Dreptului - Pagina 16
Ramurile Dreptului - Pagina 17
Ramurile Dreptului - Pagina 18
Ramurile Dreptului - Pagina 19
Ramurile Dreptului - Pagina 20
Ramurile Dreptului - Pagina 21
Ramurile Dreptului - Pagina 22
Ramurile Dreptului - Pagina 23
Ramurile Dreptului - Pagina 24
Ramurile Dreptului - Pagina 25
Ramurile Dreptului - Pagina 26
Ramurile Dreptului - Pagina 27
Ramurile Dreptului - Pagina 28
Ramurile Dreptului - Pagina 29
Ramurile Dreptului - Pagina 30
Ramurile Dreptului - Pagina 31
Ramurile Dreptului - Pagina 32
Ramurile Dreptului - Pagina 33
Ramurile Dreptului - Pagina 34
Ramurile Dreptului - Pagina 35
Ramurile Dreptului - Pagina 36
Ramurile Dreptului - Pagina 37
Ramurile Dreptului - Pagina 38
Ramurile Dreptului - Pagina 39
Ramurile Dreptului - Pagina 40
Ramurile Dreptului - Pagina 41
Ramurile Dreptului - Pagina 42
Ramurile Dreptului - Pagina 43
Ramurile Dreptului - Pagina 44
Ramurile Dreptului - Pagina 45
Ramurile Dreptului - Pagina 46
Ramurile Dreptului - Pagina 47
Ramurile Dreptului - Pagina 48
Ramurile Dreptului - Pagina 49
Ramurile Dreptului - Pagina 50
Ramurile Dreptului - Pagina 51
Ramurile Dreptului - Pagina 52
Ramurile Dreptului - Pagina 53
Ramurile Dreptului - Pagina 54
Ramurile Dreptului - Pagina 55
Ramurile Dreptului - Pagina 56
Ramurile Dreptului - Pagina 57
Ramurile Dreptului - Pagina 58
Ramurile Dreptului - Pagina 59
Ramurile Dreptului - Pagina 60
Ramurile Dreptului - Pagina 61
Ramurile Dreptului - Pagina 62
Ramurile Dreptului - Pagina 63
Ramurile Dreptului - Pagina 64
Ramurile Dreptului - Pagina 65
Ramurile Dreptului - Pagina 66
Ramurile Dreptului - Pagina 67
Ramurile Dreptului - Pagina 68
Ramurile Dreptului - Pagina 69
Ramurile Dreptului - Pagina 70
Ramurile Dreptului - Pagina 71
Ramurile Dreptului - Pagina 72
Ramurile Dreptului - Pagina 73
Ramurile Dreptului - Pagina 74
Ramurile Dreptului - Pagina 75
Ramurile Dreptului - Pagina 76
Ramurile Dreptului - Pagina 77
Ramurile Dreptului - Pagina 78
Ramurile Dreptului - Pagina 79
Ramurile Dreptului - Pagina 80
Ramurile Dreptului - Pagina 81
Ramurile Dreptului - Pagina 82
Ramurile Dreptului - Pagina 83
Ramurile Dreptului - Pagina 84
Ramurile Dreptului - Pagina 85
Ramurile Dreptului - Pagina 86
Ramurile Dreptului - Pagina 87
Ramurile Dreptului - Pagina 88
Ramurile Dreptului - Pagina 89
Ramurile Dreptului - Pagina 90
Ramurile Dreptului - Pagina 91
Ramurile Dreptului - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Ramurile Dreptului.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Litera si Spiritul Legii - Abuzul de Drept, Frauda la Lege

Capitolul I: Conceptul dreptului Secţiunea 1: Geneza dreptului. De la animalitate spre umanitate Este cunoscut faptul că dreptul nu a existat din...

Tipuri de Drept - Public, Privat, Penal, International - In Sistemele Juridice

CAPITOLUL I Conceptul si configurarea notiunii de drept 1. Definitia dreptului 1.1 Conceptul notiunii de „drept” Cuvântul „drept” ” este...

Drept Constitutional si Institutii Publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Comunitatile Europene

Comunitatile Europene sunt organizatii economice care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au pregatit terenul pentru integrarea...

Ai nevoie de altceva?