Răspunderea contravențională

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4824
Mărime: 20.37KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Bogdan
Aceste proiect prezinta date generale despre raspunderea contraventionala.L-am prezentat la drept administrativ

Cuprins

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 2

1. Notiunea de raspundere contraventionala 2

2 Competenta autoritatilor publice in material stabilirii contraventiilor 2

3 .Subiectii si conditiile raspunderii contraventionale 3

4.Raspunderea contraventionala a functionarului public 3

Capitolul II.Sanctiunile contraventionale 3

1 Notiunea de sanctiune 3

2 Procedura constatarii contraventiei 3

3 Procedura aplicarii sanctiunilor contraventionale 3

4 Caile de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii contraventionale 3

5 Executarea sanctiunilor contraventionale 3

6 Cauzele care inlatura raspunderea contraventionala 3

Extras din document

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale

1. Notiunea de raspundere contraventionala

Raspunderea contraventionala este una din formele raspunderii administrative, alaturi de raspunderea disciplinara. Ambele forme ale raspunderii administrative intervin ca urmare a savarsirii unor abateri administrative. Prin abateri administrative intelegem orice incalcare ale normelor de drept administrative, din care unele constituie abateri disciplinare, iar altele sunt contraventii.

Aceasta forma a raspunderii juridice consta in obligarea persoanelor fizice sau juridice vinovate de savarsirea contraventiilor la suportarea sanctiunilor aplicate de autoritatile publice competente.

Contraventia este definita ca fiind fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonante, prin hotarare a Guvernului sau,dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului minicipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti(art.1 din O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002) . In vechea legislatie, contraventia a fost definita ca fiind fapta savarsita cu vinovatie care prezinta pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata de lege(art. 1 din legea nr. 32/1968).

Cu toate acestea, contraventia fiind o fapta antisociala, prezinta un anumit grad de pericol social. De altfel, in alt loc, aceeasi lege prevede ca sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite[art. 5 alin.(5) din O.G. nr.2/2001].

Sintetizand aceste dispozitii ale art. 1 din O.G. nr. 2/2001, putem defini contraventia ca fiind fapta savarsita cu vinovati care este prevazuta si sanctionata prin lege sau alt act normativ si care prezinta pericol social, de regula mai redus decta infractiunea.

2. Competenta autoritatilor publice in material stabilirii contraventiilor

Potrivit art. 2 alin.(1) din O.G. nr 2/2001, prin lege, ordonante si hotarari ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii in toate domeniile de activitate. De asemenea, in art. 2 alin.(2) din aceeasi ordonanta se prevede ca prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si sanctioneaza contraventii in toate domeniile de activitate in care acestea au atributii prevazute delege, in masura in care in domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin lege, ordonante sau hotarari ale Guvernului.

Din aceste dispozitii legale rezulta ca atat autoritatile publice centrale, cat si cele ale administratiei publice locale au o competenta materiala generala in materia stabilirii si sanctionarii contraventiilor. Datorita relatiilor specifice de subordonare existente intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor acestui municipiu, legea stabileste, pentru aceste din urma autoritati publice, o competenta limitata in ce priveste reglementarea contraventiilor. Astfel, potrivit art.2 alin.(3) din aceasta ordonanta, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii in urmatoarele domenii:

• Salubritatea;

• Activitatea din piete, curatenia si igenizarea acestora;

• Intretinerea parcurilor si spatiilor verzi;

• Intretinerea locurilor de joaca pentru copii;

• Amenajarea si curatenia spatiilor verzi din jurul blocurilor de locuinte, precum si a trenurilor virane;

• Intretinerea strazilor si a trotuarelor;

• Intretinerea scolilor si a altor institutii de educatie si cultura;

• Depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere;

Potrivit legislatiei in vigoare, numai autoritatile publice locale deliberative au competenta de a stabili si sanctiona contraventii, nu si autoritatile publice executive. Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot adopta hotarari de reglementare a faptelor ce constitiue contraventii si a sanctiunilor contraventionale, cu respectarea in tocmai a normelor legale in materie de competenta, sub sanctiunea nulitatii absolute a acestora. Nulitatea acestor hotarari poate fi constatata de catre instanta de contencios administrativ la cererea oricarei persoane interesate[art.2 alin(5) teza finala din O.G. nr 2/2001].

Actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii, iar punerea in aplicare a hotararilor consiliilor locale sau judetene se face si cu respectarea termenului de 5 zile de la data comunicarii lor oficiale catre prefect [art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 si si art 49 alin. (2) din legea nr 215/2001] . Potrivit art. 4 alin. (2) din O.G. nr.2/2001, in cazuri urgente, actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor poate prevedea ca intra in vigoare intr-un termen mai scurt, dar nu mai devreme de 10 zile de la data publicarii.

3. Subiectii si conditiile raspunderii contraventionale

a) Subiectii raspunderii contraventional

Subiect al unei contraventii este persoana (persoanele) implicata(e) in savarsirea unei contraventii. Pot fi subiecte ale contraventiei numai persoanele fizice, iar “persoana juridica raspunde contraventional numai in cazurile si in conditiile prevazute de actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii”(art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001)

Preview document

Răspunderea contravențională - Pagina 1
Răspunderea contravențională - Pagina 2
Răspunderea contravențională - Pagina 3
Răspunderea contravențională - Pagina 4
Răspunderea contravențională - Pagina 5
Răspunderea contravențională - Pagina 6
Răspunderea contravențională - Pagina 7
Răspunderea contravențională - Pagina 8
Răspunderea contravențională - Pagina 9
Răspunderea contravențională - Pagina 10
Răspunderea contravențională - Pagina 11
Răspunderea contravențională - Pagina 12
Răspunderea contravențională - Pagina 13
Răspunderea contravențională - Pagina 14
Răspunderea contravențională - Pagina 15
Răspunderea contravențională - Pagina 16
Răspunderea contravențională - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Contraventionala.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al contravențiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Contravenții

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE 1.1 Noţiuni introductive Orice societate există şi evoluează pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în...

Cetățenia Europeană

1. Introducere Cetăţenia europeană este o provocare pentru teoria şi practica cetăţeniei. Ea vizează o cetăţenie postnaţională care, pentru prima...

Răspunderea contravențională și penală

Raspunderea juridica este una dintre instituţiile de bază ale dreptului care oferă o garantare a transpunerii în practică a principiilor juridice...

Confiscarea

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND CONFISCAREA BUNURILOR Ordonanta Guvernului nr.2/12 iulie 2001, privind regimul juridic al contraventiilor...

Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public

Introducere Existenţa domeniului public şi a domeniului privat, a domeniului administrativ în general, capătă sens doar în momentul şi în măsura...

Domeniul Public

1. NOŢIUNEA DE DOMENIU PUBLIC Noţiunea de domeniu public îşi are originea în cuvântul latin “dominium”, care înseamnă stăpânire, proprietate....

Răspunderea contravențională

1. Notiunea de sanctiune Sanctiunile contraventionale sunt acele sanctiuni ce pot fi aplicate persoanelor vinovate de savarsirea contraventiilor....

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Răspunderea contravențională în dreptul mediului

CAPITOLUL I DE CE MEDIUL? Realitatile prezentului arata ca secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Statutul moral-juridic al funcționarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Răspunderea contravențională

1. Notiunea de sanctiune Sanctiunile contraventionale sunt acele sanctiuni ce pot fi aplicate persoanelor vinovate de savarsirea contraventiilor....

Răspunderea contravențională

1.1 Definirea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii contravenţionale. Raspunderea contraventionala ca forma a raspunderii juridice consta in...

Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului

Introducere Una dintre marile probleme ale omenirii este degradarea mediului înconjurător. Acesta este afectat atât de consecințele...

Răspunderea contravențională - noțiunea și particularitățile de bază ale răspunderii contravenționale

Răspunderea contravenţională este o formă de răspundere juridică, reglementată de normele dreptului contravenţional, ea se ocupă de date reale şi...

Dreptul la Carieră și Răspunderea Funcționarilor Publici

Introducere Funcţionarul public este persoana care, în conformitate cu prevederile legale, este numită de către autoritatea competentă sau aleasă...

Ai nevoie de altceva?