Raspunderea Disciplinara

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Raspunderea Disciplinara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Negru T

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. I. Întroducere 3
1.1 Disciplina Muncii 3
2. II.Răspunderea Disciplinară 5
2.1 Sancţiunile Disciplinare 5
2.2 Organele abilitate cu aplicarea sancţiunilor disciplinare 11
2.3 Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare 12
2.4 Termenele de aplicare a sancţiunilor disciplinare 13
2.5 Aplicarea sancţiunilor disciplinare 15
2.6 Termenul de validitate şi efectele sancţiunilor disciplinare 18
2.7 Asigurarea disciplinei de muncă 19
2.8 Stimulările pentru succesele in muncă 20
2.9 Modul de aplicare a stimulărilor 20
2.10 Avantajele şi înlesnirile acordate salariaţilor care îşi îndeplinesc conştiincios şi eficient obligaţiunile de muncă 21
3. III. Concluzie 22
4. IV. Bibliografie selectivă 24

Extras din document

1. I. Întroducere

Dreptul muncii - este o ramura de drept care reglementeaza raporturile de munca care se stabilesc intre angajator si angajati fara a neglija insa si normele de protecţie.

1.1 Disciplina muncii

Art. 201. Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu pre¬zentul cod, cu alte acte normative, cu convenţiile colective, cu con¬tractele colective şi cu cele individuale de muncă, precum şi cu actele normative la nivel de unitate, inclusiv cu regulamentul intern al unită¬ţii.

Disciplina muncii se poate defini ca fiind starea de ordine existenta in desfasurarea procesului de munca , rezultand din respectarea intocmai a normelor ce reglementeaza acest proces si din indeplinirea de catre toti participantii a obligatiilor asumate prin incheierea contractelor individuale de munca.

În conformitate cu Constituţia Republicii Moidova protecţia muncii (art.43) şi ocrotirea-sănătăţii cetăţenilor (art.36), recunoaşterea şi protecţia în egală măsură a proprietăţii private, proprietăţii de stat şi altor forme de proprietăţi constituie baza sistemului constituţional. Printre cele mai importante drepturi şi libertăţi ale oamenilor şi cetăţenilor sînt drepturile fiecărui om de a dispune în mod liber să-şi aleagă timpul de activitate şi profesia, precum şi dreptul fiecăruia la muncă in condiţiile ce corespund normelor de securitate şi igienă şi dreptul la protecţie împotriva şomajului.

Aceste prevederi constituţionale corespund cerinţelor Declaraţiei universale a drepturilor omului (art.23), adoptată şi confirmată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948, unui şir de acte normative internaţionale în sfera muncii, precum şi art.4 despre Drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului ai Constituţiei

Republicii Moldova.

Referitor ia părţile contractului de muncă (patronii şi salariaţii), prevederile constituţionale sus-numite capătă o dezvoltare ulterioară în cadrul actelor norma¬tive ale dreptului muncii.

Astfel, în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, ari. 2 din Codul Muncii, fiecare om are dreptul ia munca pe care el o alege liber sau pe care o acceptă, dreptul de a-şi alege profesia şi ocupaţia, precum şi dreptul la protecţie de şomaj.

Munca forţată este interzisă.

Fiecare salariat are dreptul:

- la condiţii de muncă ce corespund cerinţelor securităţii şi igienei;

- la recuperarea prejudiciului cauzat prin vătămarea sănătăţii în legătură cu

munca;

- la recompensă egală pentru munca egală fără nici o discriminare şi nu mai

mică decît cuantumul minim stabilit de lege;

- la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei maxime a timpului de muncă, zilei si alte condiţii necesare vieţii omeneşti si vieţii cotidiene.

2. II. Răspunderea disciplinară

2.1 Sancţiuni disciplinare

Art. 206. Raspunderea disciplinara apare ca o forma a raspunderii administrative aplicata ca sanctiune pentru o abatere disciplinara. Deoarece abaterea disciplinara pote fi comisa doar de personae fizice angajate in cimpul muncii, este necesar de a face distinctie intre abaterea disciplinara cuprinsa in derptul muncii si abaterea disciplinara cuprinsa in dreptul administrative.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea Disciplinara.doc

Alte informatii

Răspunderea disciplinară