Răspunderea Disciplinară a Militarilor

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 11559
Mărime: 58.60KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I.

CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA NOŢIUNEA ŞI

TRĂSĂTURILE DISCIPLINEI MILITARE

1. Noţiune;

2. Trăsături caracteristice;

3. Izvoare de drept în material disciplinei militare;

4. Căile de înfăptuire a disciplinei militare.

CAPITOLUL II.

ABATEREA DISCIPLINARĂ

1. Noţiune;

2. Trăsăturile abaterii disciplinare;

3. Elementele constitutive ale abaterii disciplinare;

4. Cauzele care înlătură răspunderea disciplinară.

CAPITOLUL III

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MILIATRILOR ŞI CUMULUL ACESTEI RĂSPUNDERI CU ALTE FORME DE RĂSPUNDERE

1. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice ale răspunderii disciplinare;

2. Principiile răspunderii disciplinare a militarilor;

3. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală;

4. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea contravenţională;

5. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea materială;

6. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea civilă delictuală.

CAPITOLUL IV

SANCŢIUNILE DISCIPLINARE APLICABILE MILITARILOR

1. Noţiune şi trăsături caracteristice;

2. Sancţiunile disciplinare ce se aplică gradaţilor şi soldaţilor;

2.1. Mustrarea verbală;

2.2. Mustrarea prin ordin de zi pe unitate;

2.3. Numirea peste rând la diferite munci;

2.4. Arest în arestul unităţii sau în arestul garnizoanei;

2.5. Retrogradarea din grad cu un grad sau până la gradul de

soldat.

3. Sancţiuni disciplinare ce se aplică ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor;

3.1. Avertisment;

3.2. Mustare scrisă;

3.3. Consemnare;

3.4. Retrogadarea în funcţie;

3.5. Amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1-2 ani;

3.6. Trecerea în rezervă.

CAPITOLUL V

PROCEDURA APLICĂRII SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE

1. Consideraţii generale cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare;

2. Cercetarea abaterii disciplinare;

3. Dreptul de apărare al celui chemat în faţa consiliului de onoare;

4. Desfăşurarea şedinţei;

5. Adoptarea hotărârii;

6. Aplicarea sancţiunii disciplinare;

7. Aplicarea pedepselor discipinare în cazuri speciale;

8. Aducerea la cunoştinţă a pedepselor disciplinare;

9. Executarea sancţiunilor disciplinare;

10. Ridicarea sancţiunilor disciplinare;

11. Reabilitarea;

12. Căile de atac.

Extras din document

Capitolul I

CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE DISCIPLINEI MILITARE

1. Noţiune.

Disciplina militară este o condiţie necesară şi indispensabilă desfăşurării activităţii de către militarii de toate gradele.

Disciplina militară este cel mai important factor al capacităţii de luptă al unei armate. Ea defineşte subordonarea, asigură autoritatea şi este obligatorie pentru toţi militari fără deosebire de grad sau funcţie.

Disciplina militară constă în respectarea şi executarea cu stricteţe şi întocmai de către toţi militarii a regulilor stabilite prin legile în vigoare şi regulamentele în militare. La temelia disciplinei militare ferme stau devotamentul nemărginit faţă de cauza şi interesele de stat ale României, hotărârea fiecărui militar de a lupta – la nevoie până la sacrificiul suprem –pentru apărarea valorilor statului, a ordinii de drept , a hotarelor patriei, a suveranităţii, independenţei, integrităţii statului nostru şi păcii.1

Militarii români au îndatoriri şi responsabilităţi deosebite şi sunt obligaţi să menţină permanent o disciplină militată fermă.

Spre deosebire de disciplina militară, disciplina muncii priveşte exclusiv relaţiile de muncă şi constă în odinea necesară în cadrul executării raporturilor juridice de muncă în cadrul unui colectiv de salariaţi, ce presupune respectarea de către aceştia a unor reguli sau norme de conduită, garanţie a desfăşurării în condiţii de eficienţă a procesului muncii.2

2. Trăsăturile caracteristice ale disciplinei militare.

Disciplina militară presupune o subordonare completă şi se bazează pe recunoaşterea conştientă de către fiecare militar a necesităţii îndeplinirii îndatoririlor sale militare şi pe spir itul răspunderii personale faţă de obligaţia ce-i revine, de a se preocupa permanent de ridicarea pregătirii sale militare şi de specialitate şi de întărirea capacităţii de luptă a armatei.1

Disciplina militară este obligatorie pentru toţi militarii, fără deosebire de grad sau funcţie. Această obligă pe fiecare miliatr să-şi însuşească toate cunoştinţele militare necesare îndeplinirii îndatorurilor sale, să respecte prevederile legale şi jurământul militar să suporte cu tărie toate greutăţile şi privaţiunile serviciului militar, să păstreze cu stricteţe secretul, să stimeze pe comandanţi şi superiori, să dea salutul militar şi să respecte regulile de politeţe.

De asemeni, militarul este obligat să aibă o conduită demnă, să fie sobru şi exigent cu sine, să fie cinstit, sincer şi drept, să păstreze cu grijă bunurile din dotare, să-şi dea concursul în orice împrejurare s-ar afla la menţinerea ordinii de drept şi disciplinei militare.

Disciplina militară are un caracter autonom, deosebindu-se de alte categorii ale disciplinei ( muncii, financiare, contractuală, etc.), deşi nu se poate contesta legătura ei strânsă cu aceste forme ale disciplinei, în sensul larg al noţiunii.

3. Izvoarele de drept în materia disciplinei militare.

Cele mai importante izvoare cu caracter general în această materie sunt:

-Constituţia, care prin Titlul I , capitolul III prevede îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor, referitoare la fidelitatea faţă de ţară, respectarea Constituţiei şi a legilor, apărarea ţării, exercitarea drepturilor şi a libertăţilor.

-Codul Muncii, care în capitolul III se referă la disciplina muncii, răspunderea disciplinară şi răspunderea materială.

Din categoria izvoarelor cu caracter specific fac parte :

• Regulamentul Disciplinei Militare;

• Regulamentul Serviciului Interior;

• Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Preview document

Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 1
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 2
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 3
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 4
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 5
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 6
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 7
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 8
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 9
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 10
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 11
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 12
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 13
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 14
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 15
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 16
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 17
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 18
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 19
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 20
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 21
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 22
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 23
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 24
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 25
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 26
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 27
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 28
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 29
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 30
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 31
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 32
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 33
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 34
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 35
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 36
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 37
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 38
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 39
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 40
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 41
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 42
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 43
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 44
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 45
Răspunderea Disciplinară a Militarilor - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Introducere După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Executarea Pedepselor de Catre Militari

INTRODUCERE Executarea pedepsei penale reprezintă desfăşurarea unui complex de activităţi cu şi pentru persoanele pentru care a fost pronunţată şi...

Controlul Actelor de Comandament cu Caracter Militar

Tulburata de activitate, alterata uneori de pasiuni sau deformata uneori de unele convingeri intuitive, gândirea umana nu s-a dovedit capabila sa...

Răspunderea Disciplinară

I.Disciplina muncii 1.Noţiunea de discipină a muncii Termenul de disciplina a muncii il regăsim in Codul muncii precizat in art. 39 mai exact...

Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară

1.Concediere individuală pentru abatere disciplinară 1.1 Aspecte generale privind concedierea Dacă anterior adoptării actualului Cod al muncii...

Curtea Penală Internațională

1. Istoric C.P.I. a fost creată ca instituţie jurisdictională permanentă, cu o competenţă obligatorie pentru statele-parţi la Statutul acesteia....

Răspunderea Disciplinară

I Noţiuni teoretice- Răspunderea disciplinară 1. Introducere Disciplina muncii reprezintă o obligaţie de sinteză a salariatului care însumează şi...

Ai nevoie de altceva?