Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 13055
Mărime: 64.12KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Un prim sens, cel principal, este de “activitate îndreptată spre un anumit scop în procesul căruia omul efectuează, reglementează şi controlează prin acţiunea sa schimbul de materii prime între el şi natură, pentru satisfacerea trebuinţelor sale”.

Dreptul muncii nu reglementează orice fel de muncă, ci doar pe cea subordonată altuia, în schimbul unui salariu. În ţara noastră, principalul act care reglementează raporturile de muncă este Legea nr. 53/2003, Codul muncii, act normativ care concordă cerinţelor moderne, normelor în materie ale Uniunii Europene şi dreptului internaţional al muncii.

Dreptul muncii reprezintă acea ramură din sistemul de drept, care reglementează sfera raporturilor de muncă. Prin raporturi de muncă se înţeleg acele relaţii stabilite cu ocazia încheierii, executării, modificării şi încetării contractului individual de muncă.

Aceste relatii se stabilesc între cei care utilizează forţa de muncă – angajatori (patroni) şi cei ce prestează munca – salariaţi (angajaţi).

Din definiţia dreptului muncii reiese că obiectul acestuia îl constituie raporturile de muncă izvorâte din contractul individual de muncă şi din raporturile juridice conexe lor (formarea profesională, securitatea şi sănătatea în muncă, organizarea, funcţionarea şi

atribuţiile sindicatelor şi patronatelor, jurisdicţia muncii), denumite astfel pentru că derivă

din incheierea contractului de munca, ori sunt grevate de acesta, servind la organizarea muncii şi la asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ei.

1.1. Obiectul dreptului muncii

Noţiunea de relaţii de muncă are o sferă foarte largă; ea cuprinde totalitatea relaţiilor ce se realizează între oameni în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forţei de muncă la mijloacele de producţie, şi nu pe cele izvorâte doar din contractele de muncă.

Numai în accepţia restrânsă (stricto sensu) dreptul muncii este dreptul contractelor de muncă , întrucât lato sensu (ca ştiinţă a dreptului, el cuprinde, în afară de analiza raporturilor de muncă întemeiate pe contractele de muncă, şi referiri (strict necesare) la alte categorii de raporturi juridice care implică şi ele prestarea unei munci. De aceea, în literatura juridică , se discută problema existenţei unui drept al muncii exaustiv – dreptul profesional – care ar cuprinde raporturi juridice izvorâte din contractele de muncă; exercitarea funcţiilor publice; munca membrilor cooperatori; activitatea personalului clerical; exercitarea profesiilor liberale.

Se poate considera că munca se prestează în afara unor raporturi juridice de muncă în cadrul unor raporturi juridice de muncă.

Obiectul dreptului muncii exclude atât prestarea muncii în afara unui raport social (juridic) cât şi raporturile de muncă având alt temei decât contractul individual de muncă.

Exemplificări de muncă prestată în afara unor raporturi juridice de muncă:

- munca benevolă , voluntară – de exemplu cea desfăşurată în cadrul unei organizaţii neguvernamentale

- munca independentă – cazul activităţii desfăşurate de meşteşugari individuali sau de lucrători agricoli care îşi cultivă singuri pământul aflat în proprietatea lor

- munca desfăşurată în baza unor obligaţii legale (de natură administrativă sau penal- execuţionale).

- munca efectuată în cadrul unui raport juridic civil - ex : într-un contract de prestări de servicii care se conformează prevederilor din Codul Civil

- munca desfăşurată în cadrul unui raport societar – aportul în muncă sau „ în industrie „ este posibil atat la societăţile civile ( potrivit art 1492 C.Civ) cât şi în cazul societăţilor comerciale de persoane (dar numai la constituirea lor, nu şi la majorarea capitalului social).

1.2. Izvoarele dreptului muncii pot fi împărţite în două categorii principale:

a) izvoare comune cu cele ale altor ramuri de drept (Constituţia, legile, hotărârile Guvernului etc.)

Preview document

Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 1
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 2
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 3
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 4
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 5
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 6
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 7
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 8
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 9
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 10
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 11
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 12
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 13
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 14
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 15
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 16
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 17
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 18
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 19
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 20
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 21
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 22
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 23
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 24
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 25
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 26
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 27
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 28
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 29
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 30
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 31
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 32
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 33
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 34
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 35
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 36
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 37
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 38
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 39
Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii.doc

Te-ar putea interesa și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

INTRODUCERE Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de...

Răspunderea disciplinară a salariaților potrivit codului muncii. particularități ale răspunderii disciplinare a funcționarilor publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 1.1 Responsabilitate şi răspundere Conceptul de responsabilitate aparţine...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Concedierea pentru motive ce țin și ce nu țin de persoana salariatului

CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND NOŢIUNEA ŞI CAZURILE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Noţiunea încetării...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT 1.1. Noţiunea dreptului muncii A. În realitatea socială munca se poate presta pe baze...

Răspunderi privind patrimoniul

În materie de administrare a patrimoniului, răspunderea disciplinară intervine atunci când persoanele cu funcţii gestionare, administratorii sau...

Ai nevoie de altceva?