Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 10893
Mărime: 46.46KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Răspunderea juridică într-o accepţiune „lato sensu”, poate fi definită ca ansamblul normelor care conturează un anumit comportament profesional şi privat. În această accepţiune, ea cuprinde norme de comportament, care privesc atât relaţiile de serviciu de toate tipurile, ceea ce poate fi evocat prin sintagma comportament profesional, cât şi acele norme care privesc viaţa privată.

Literatura de specialitate analizează, de regulă, numai fenomenul răspunderii juridice, iar în cursurile de drept administrative, pe acest fond metodologic, se analizează formele de răspundere juridică a funcționarilor.

Ȋntr-una dintre puţinele lucrǎri de specialitate consacrate analizei deontologiei funcţiei publice, aceasta este definitǎ ca reprezentând un ansamblu de reguli de conduitǎ ale funcţionarilor publici, pentru a funcţiona, ȋn administraţia publicǎ, ȋn cadrul unui post al activitǎţii specifice, folosindu-si cu responsabilitate, pregatirea, calitǎţile şi aptitudinile individuale, pentru aplicarea legilor ȋn mod corect, ȋn interesul cetǎţeanului şi al progresului ţǎrii. Deontologia funcţionarului public poate fi definită şi ca reprezentând totalitatea normelor care guverneazǎ comportamentul profesional şi privat al funcţionarului public, ȋn virtutea statutului sǎu de detentor al autoritǎţii publice.

Aceste norme sunt structurate la rândul lor ȋn funcţie de relatiile sociale avute ȋn vedere, dupǎ cum urmeazǎ:

- Relaţii din interiorul serviciului public (cu şefii ierarhici, cu ceilalţi funcţionari publici, cu ȋntregul personal şi cu subalternii);

- Relaţii cu ceilalţi subiecţi de drept, din afara instituţiei publice, beneficiari ai acţiunii funcţionarului public;

- Relaţii cu personalul unor instituţii publice şi alte persoane juridice cu care colaboreazǎ instituţia unde este ȋncadrat funcţionarul public;

- Relatii cu celelalte instituţiii ale statului din sfera celor trei clasice puteri;

- Relaţii cu societatea civilǎ, ȋn ansamblul ei.

Autoritatea ȋnvestitǎ cu activitatea de coordonare şi control aplicarea normelor de conduit este Agenţia Naţionalǎ a Funcţionarilor Publici, cea care, potrivit Capitolul IV din Statut, exercitǎ managementul funcţiei publice si al funcţionarilor publici.

Autoritǎţilor şi instituţiilor publice le revine misiunea de a armoniza reglementǎrile proprii prin care se consacrǎ reguli de conduită (regulamente interne, coduri de conduitǎ specifice), cu prevederile Codului de conduitǎ.

CAP.I CONCEPTUL DE RĂSPUNDERE JURIDICĂ

Organizarea vieţii în societate presupune respectarea de către toţi membrii ei a unor reguli de conduită, a căror încălcare atrage după sine răspunderea socială a celui vinovat. În funcţie de natura normelor încălcate, răspunderea corelativă poate fi morală, politică, juridică.

Reglementând raporturile sociale, normele stabilesc şi răspunderea ce-i revine omului în general, pentru a le respecta, ori pentru că le încalcă, neacţionând potrivit drepturilor şi obligaţiilor prescrise.

Răspunderea juridică reprezintă o formă a răspunderii sociale particularizată prin faptul că intervine în urma încălcării normelor de drept. Elementul esenţial în antrenarea acestei răspunderi este săvârşirea unui fapt ilicit, a unei conduite contrare reglementărilor legale.

Doctrina defineşte răspunderea juridică ca fiind “acea formă a răspunderii sociale constând în complexul drepturilor şi obligaţiilor conexe care, potrivit legii, se nasc ca urmare a producerii unor fapte ilicite şi care constituie cadrul în care se aplică şi se execută sancţiunile juridice menite să asigure restabilirea ordinii de drept.”

Preview document

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 1
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 2
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 3
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 4
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 5
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 6
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 7
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 8
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 9
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 10
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 11
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 12
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 13
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 14
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 15
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 16
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 17
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 18
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 19
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 20
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 21
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 22
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 23
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 24
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 25
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 26
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 27
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 28
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 29
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 30
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Juridica a Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Statutul Funcționarilor Publici

Statul , cea mai importanta institutie a societatii , este privit ca “suma “a trei elemente :teritoriul , populatia (natiunea) si suveranitatea...

Studiu Comparativ privind Statutele Functionarilor Publici din Ungaria si Romania

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Statutul Moral - Juridic al Functionarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Statutul Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I ORIGINEA SI EVOLUTIA FUNCTIEI PUBLICE SECTIUNEA I Evolutia reglementarilor cu privire la functia publica pana in 1923 Secole de-a...

Drepturile si Indatoririle Functionarului Public si Raspunderea Functionarului Public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici

I. Răspunderea administrativă – Concept Problema de căpetenie a jurisprudentei etice priveste notiunea de responsabilitate. În ce împrejurări sunt...

Ai nevoie de altceva?