Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 143 în total
Cuvinte : 49077
Mărime: 830.43KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin Lazăr
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Costachi Gheorghe
Teza de doctor ce va fi foarte utila pentru multe persoane

Cuprins

 1. INTRODUCERE_________________________________________________2
 2. CAPITOLUL I
 3. MINORATUL SI SĂVÂRSIRIEA DE CĂTRE MINORI
 4. A CONTRAVENłIILOR ADMINISTRATIVE
 5. §1. NoŃiune de răspundere administrativă ca formă a răspunderii juridice.
 6. Răspunderea contravenŃională ________________________________________________8
 7. §2. Minoratul. Personalitatea contravenientului minor. _______________________________21
 8. §3. Starea de minorat reflectată în plan juridic. _____________________________________35
 9. §4. Cauzele si condiŃiile care contribuie la săvârsirea contravenŃiilor
 10. de către minori. __________________________________________________________44
 11. CAPITOLUL II
 12. RĂSPUNDEREA MINORILOR PENTRU CONTRAVENłIILE
 13. ADMINISTRATIVE: LIMITE SI PARTICULARITĂłI
 14. §1. Minorul ca subiect de drept în legislaŃia Republicii Moldova.___________________51
 15. §2. Minoratul făptuitorului în calitate de circumstanŃa atenuantă
 16. în reglementarea privind contravenŃiile administrative.____________________________62
 17. §3. Necesitatea adoptării unui regim sancŃionator special pentru minori.
 18. Propuneri de lege ferenda. ______________________________________________67
 19. CAPITOLUL III
 20. SISTEMUL SANCłIUNILOR ADMINISTRATIVE PRIVIND MINORII
 21. CONTRAVENIENłI
 22. §1.Caracterizarea generală a pedepselor aplicate minorilor contravenienŃi.____________79
 23. §2. Măsurile de constrângere cu caracter educativ aplicate minorilor. ________________91
 24. §3. Aspectele de drept comparat privind sistemul sancŃiunilor administrative aplicate
 25. minorilor contravenienŃi. __________________________________________________102
 26. SINTEZA REZULTATELOR OBłINUTE _________________________118
 27. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI STIINłIFICE ___________________119
 28. ANNOTATION_______________________________________________125
 29. АНОТАЦИЯ_________________________________________________127
 30. ADNOTARE ________________________________________________129
 31. BIBLIOGRAFIE______________________________________________131
 32. CUVINTE CHEIE ____________________________________________

Extras din proiect

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen

explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se produc în

societatea noastră în perioada de trecere la economia de piaţă. Este o perioadă, care a

produs efectele unei crize economice adânci, cu urmări deosebit de nefaste asupra

vieţii materiale şi spirituale a cetăţenilor şi, în special a copiilor – segmentul social

cel mai neajutorat.

Din aceste motive problema contravenţiilor săvârşite de minori şi a

mijloacelor de combatere a acestui flagel este deosebit de actuală. Actualitatea ei

creşte, în primul rând, în legătură cu răspândirea largă a comportamentelor

antisociale, nonconformitatea sau poziţia antisocială, manifestată de minori prin

încălcarea sau evitarea standardelor, a normelor de conduită în societate, ceea ce

creează o ameninţare directă pentru valorile sociale fundamentale, care, mai devreme

sau mai târziu, va aduce la creşterea în proporţii mari a criminalităţii între minori şi

tineri.

În al doilea rând, contravenţiile în rândul minorilor formează rezultatul

eşecului procesului de socializare şi de integrare socială a acestora. Astăzi constatăm

că procesul de socializare nu are efecte uniforme asupra tuturor membrilor societăţii:

unii devin indivizi cu comportamente armonios integrate, alţii, însă, nu se pot

conforma societăţii, orientate spre economia de piaţă. Aşadar, contravenţia în rândul

minorilor este produsă în mare parte de lipsa unei economii de piaţă eficiente,

echilibrate, de nivelul scăzut de trai al majorităţii populaţiei şi de lipsa unei politici

sociale de protecţie a păturii defavorizate a societăţii.

În al treilea rând, creşterea numărului de contravenienţi minori este rezultatul

abandonului şcolar de către unii elevi, cărora le este specific comportamentul deviant

sau preocupările antisociale, neîncadrarea în activităţi social-utile.

În al patrulea rând, contravenienţa minoră este creată şi

Preview document

Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 1
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 2
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 3
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 4
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 5
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 6
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 7
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 8
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 9
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 10
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 11
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 12
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 13
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 14
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 15
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 16
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 17
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 18
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 19
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 20
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 21
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 22
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 23
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 24
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 25
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 26
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 27
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 28
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 29
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 30
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 31
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 32
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 33
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 34
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 35
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 36
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 37
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 38
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 39
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 40
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 41
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 42
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 43
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 44
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 45
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 46
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 47
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 48
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 49
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 50
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 51
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 52
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 53
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 54
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 55
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 56
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 57
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 58
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 59
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 60
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 61
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 62
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 63
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 64
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 65
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 66
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 67
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 68
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 69
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 70
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 71
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 72
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 73
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 74
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 75
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 76
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 77
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 78
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 79
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 80
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 81
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 82
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 83
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 84
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 85
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 86
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 87
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 88
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 89
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 90
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 91
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 92
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 93
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 94
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 95
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 96
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 97
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 98
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 99
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 100
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 101
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 102
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 103
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 104
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 105
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 106
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 107
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 108
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 109
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 110
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 111
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 112
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 113
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 114
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 115
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 116
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 117
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 118
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 119
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 120
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 121
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 122
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 123
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 124
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 125
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 126
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 127
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 128
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 129
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 130
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 131
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 132
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 133
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 134
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 135
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 136
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 137
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 138
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 139
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 140
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 141
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 142
Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative - Pagina 143

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Minorilor pentru Savarsirea Contraventiilor Administrative.pdf

Alții au mai descărcat și

Noile tendințe în dreptul social european

Extinderea Uniunii Europene, includerea noilor state membre, dincolo de faptul ca reprezinta un pas istoric pentru Europa si ca ofera noi proiecte...

Lumea muncii între diversitate și convergență

INTRODUCERE In actuala perioada de post integrare in UE, România este un exemplu clar a ceea ce se poate numi cercul vicios al resurselor de...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Contravenția

De la debutul institutiei contraventiei si pâna în prezent, reglementarile în materie contraventionala au fost constante în mentinerea ilicitului...

Organizarea Muncii

INTRODUCERE Prezenta lucrare a urmarit sa întreprinda studiul aspectelor principale ale organizarii si disciplinei muncii, inclusiv a raspunderii...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Te-ar putea interesa și

Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor

CAPITOLUL I CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI 1.1. Definirea şi importanţa controlului Controlul poate fi definit ca procesul de...

Regimul juridic al contravențiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Elementele și Trăsăturile Contravenției

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Regimul Penal al Minorului în Albania

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Consideraţii generale privind starea de minoritate. Persoana fizică pe parcursul existenţei sale,...

Raspunderea Administrativ-Contraventionala

I. Contraventia - istoric, definitie, trasaturi - Istoric Prin abordarea traditionala a dreptului penal, prin împartirea tripartita a...

Problemele răspunderii penale pentru infracțiunile săvârșite în sfera circulației substanțelor narcotice, psihotrope, a analoagelor și precursorilor acestora

Introducere Actualitatea temei investigate. Printre problemele actuale cu care se confrunta comunitatea internationala trebuie evidentiata în mod...

Eliberarea de executare a pedepsei penale în lumina legislației Republicii Moldova, temeiuri și categorii

INTRODUCERE Odată cu declararea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova, s-a pus temelia unui nou stat pe arena internaţională care, cum...

Abuzul față de copiii

1. Abuzul faţă de copil: definţii, tipuri, caracteristici Abuzul faţă de copil a intervenit ca o problemă în dezbaterea publică abia după anii...

Ai nevoie de altceva?