Răspunderea Statelor în Drept

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 18903
Mărime: 60.01KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Dreptul Internaţional contemporan este format din principii şi norme juridice create pe baza acordului de voinţă dintre state, cu scopul de a reglementa relaţiile dintre acestea.

Prin procesele şi formele sale juridice de creare şi dezvoltare, dreptul internaţioal este un drept al relaţiilor dintre state, un drept interstatal, format pe baza acodului de voinţă al statelor, exprimat prin mijloace juridice specifice. Statele sunt acelea care creează Dreptul Internaţional, dar în acelaşi timp, alături de alte entităţi intenaţionale, sunt şi destinatare ale acestuia, asigurând respectarea, înfăptuirea normelor sale.

În desfăşurarea activităţii sale internaţionale, fiecare stat îşi exercită politica sa externă corespunzătoare intereselor şi ţelurilor sale principale, urmăreşte crearea condiţiilor favorabile înfăptuirii scopurilor şi direcţiilor principale ale politicii sale externe. Sub acest aspect, trebuie subliniat faptul că în relaţiile internaţionale se întâlnesc şi se confruntă poziţiile şi interesele diferite, uneori chiar opuse, ale statelor, fapt ce se manifestă şi în procesul formării şi aplicării Dreptului Internaţional.

Principalele participante în relaţiile internaţionale sunt statele, întrucât acestea constituie subiectul principal al Dreptului Internaţional, al drepturilor şi obligaţiilor internaţionale. Statul este considerat subiectul primordial, originar în raport cu alte entităţi, având personalitate de Drept

Internaţional recunoscută de state ; el este în acelaşi timp un subiect universal întrucât îşi exercită drepturile şi îşi asumă obligaţiile în orice domeniu al relaţiilor intenaţionale. Personalitatea internaţională a statului este o consecinţă directă a faptului că acesta constituie o entitate politică de sine stătătoare, care ocupă un loc central şi are o însemnătate majoră în relaţiile internaţionale. Temeiul politic şi juridic al calitaţii sale de subiect al Dreptului Internaţional îl reprezintă suveranitatea de stat.

Suveranitatea de care se bucură statele, nu le permite să încalce normele şi principiile Dreptului Internaţional, ori să lezeze interesele altor state, ele urmând să răspundă pentru actele sau faptele lor ilicite, cât şi pentru acelea care, deşi nu au un caracter ilicit, prejudiciază alte state.

Răspunderea internaţională este o instituţie de bază a Dreptului Intenaţional Public ; este condiţia fundamenatală pentru existenţa unui stat de drept, fie pe planul internaţional al statelor, fie în comunitatea internaţională.

Răspunderea internaţională contribuie la realizarea legalităţii internaţionale, la garantarea ordinii juridice internaţionale, la stabilitatea relaţiilor internaţionale şi la dezvoltarea cooperarii între state şi popoare.

Instituţia răspunderii, în cadrul Dreptului Internaţional Contemporan, îndeplineşte funcţii deosebit de importante. Din acest punct de vedere, încălcarea normelor Dreptului Internaţional, în special a celor legate de asigurarea păcii şi securităţii internaţionale, au consecinţe deosebit de grave. În acelaşi timp , datorită dezvoltării accentuate a stiinţei şi tehnicii,

statele desfăşoară activităţi care , chiar dacă sunt realizate în limitele Dreptului Internaţional , prezintă un grad ridicat de pericol, putînd provoca prejudicii importante altor state ori cetăţenilor lor.

Se impune a se aminti, că încă din 1927, Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională, preciza, printr-o hotărire a sa , că „ Este un principiu de Drept Internaţional, că violarea unui angajament atrage obligaţia de reparare într-o formă adecvată ” .

Preview document

Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 1
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 2
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 3
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 4
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 5
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 6
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 7
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 8
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 9
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 10
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 11
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 12
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 13
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 14
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 15
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 16
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 17
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 18
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 19
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 20
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 21
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 22
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 23
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 24
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 25
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 26
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 27
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 28
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 29
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 30
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 31
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 32
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 33
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 34
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 35
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 36
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 37
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 38
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 39
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 40
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 41
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 42
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 43
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 44
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 45
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 46
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 47
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 48
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 49
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 50
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 51
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 52
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 53
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 54
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 55
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 56
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 57
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 58
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 59
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 60
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 61
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 62
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 63
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 64
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 65
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 66
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 67
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 68
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 69
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 70
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 71
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 72
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 73
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 74
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 75
Răspunderea Statelor în Drept - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Statelor in Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Răspunderea pentru daunele ecologice în dreptul comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Răspunderea Internațională a Statelor

INTRODUCERE Răspunderea este o instituţie juridică prezentă în orice ramură a dreptului. Principiul general, potrivit căruia orice încălcare a...

Formele răspunderii internaționale

1.Introducere Raspunderea internationala a statelor a fost reglementata de ONU pentru statele membre in noiembrie 2001, in cadrul sesiunii 53 a...

Răspunderea materială a statelor în dreptul internațional

Ca in orice sistem de drept, subiectele dreptului international, in primul rand statele, trebuie sa raspunda pentru incalcari ale normelor de drept...

Răspunderea Juridică

1. Conceptul răspunderii juridice Având în vedere obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului, şi anume dreptul în ansamblul său, prin...

Ai nevoie de altceva?