Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 16328
Mărime: 52.01KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

PLANUL TEMEI

REALIZAREA DREPTULUI SI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

REALIZAREA DREPTULUI

1.Insertia dreptului in viata socială

2.Notiunea reali dreptului

3.Cunoaşterea şi difuzarea dreptului

4.Acceptarea regulilor juridice de către subiectele de drept

5.Formele de realizarea a dreptului

6.Realizarea dreptului prin aplicarea normelor juridice de către organele statului

7.Formele procesului de aplicare a dreptului

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

1.Notiunea şi importanta răspunderii juridice

2.Fundamentele răspunderii juridice

3.Principiile răspunderii juridice

4.Subiectele răspunderii juridice

5.Conditiile răspunderii juridice

6.Formele răspunderii juridice

7.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

REALIZAREA DREPTULUI

1.Insertia dreptului în viata socială.

2.Notiunea realizării dreptului.².Cunoaşterea dreptului.

4.Difuzareadreptului.

5.Acceptarea regulilor juridice de către subiectele de drept.

6.Formele de realizare a dreptului.

7.Realizarea dreptului prin activitatea de respectare şi executare a normelor dreptului.

8.Realizarea dreptului prin aplicarea normelor juridice de către organele statului.

9.Notiunea şi trăsăturile actelor de aplicare a dreptului.

10.Fazele procesului de aplicare a dreptului.

11.Limitele aplicării dreptului.

Extras din document

1.INSERŢIA DREPTULUI ÎN VIAŢA SOCIALĂ

Dreptul are ca obiect reglarea relaţiilor sociale în scopul realizării echilibrului social şi apărării efective a societăţii. Elaborarea normelor de drept şi reglementarea relaţiilor sociale nu este suficientă pentru instaurarea ordinii juridice. Este necesar ca normele juridice să fie transpuse în viaţă pentru ca subiectele de drept să se conformeze cerinţelor sociale. Dreptul nu se reduce la norme juridice, ci are o sferă mult mai mare, incluzând comportamentul indivizilor, conform cu normele dreptului, care fac parte integrantă din drept¹.

În acest sens, EUGEN EHRLIC²distinge între dreptul pozitiv, elaborat de organele statului şi dreptul viu care este o creaţie

Autorităţile statului. În concepţia sa, dreptul reprezintă, în primul rând, un mod de conduită, care se reflectă în acţiunile membrilor societăţii. De aceea, este necesară studierea obiceiurilor, uzanţelor şi practicilor grupurilor sociale, chiar dacă ele nu sunt recunoscute de dreptul oficial, întrucât acest drept viu are o importanţă majoră în reglementarea relaţiilor sociale, în condiţiile existenţei unei norme ale dreptului pozitiv.În această definiţie extensivă a domeniului dreptului subzistă însă o distincţie esenţială între regula de drept şi realitatea de fapt căreia i se aplică,între drept şi faptul juridic.Această distincţie implică adaptarea normei de drept la faptele cărora le este destinată,a inseţiei dreptului în realitatea socială şi a factorilor care creează această distincţie între fapt(ceea ce este(SEIN)şi drept,ceea ce trebuie să fie(SOLLEN).Există numeroase circumstanţe care fac dificilă o reală distincţie între fapt şi drept:faptul este perceput cu ajutorul"maximelor de experienţă" al unui limbaj,a unei logici;dreptul se serveşte de elemente de aceeaşi natură,în todeauna,faptul,în aplicare,circumstantiază şi îmbogăţeşte dreptul.Chiar dacă el nu-l creează prin procesul precedentului sau cutumei.Cu toate aceste interpretări ale domeniului celor două noţiuni,distincţia rămâne,deoarece pentru ca faptul să devină drept,este necesară pecetea normativă care se găseşte în izvoarele extralegale cu puterea şi coerenţa judiciară,opinio juris sau acceptarea ca drept.

Factorii de distanţare între norma de drept şi faptul juridic.

Existenţa unei distincţii între fapt şi drept,din punct de vedere al analizei teoretice şi realitaţii practice este necesară şi raţională.

Între numeroasele cauzeale acestei distincţii între norma de drept şi fapt,unele ţin de drept,altele de fapt.În ce priveşte dreptul,mai multe constatări se impun. În primul rând,volumul existent de norme juridice şi soluţii legislative este de natură să conducă la o receptare necorespunzătoare a normelor juridice;deoarece capacitatea de asimilare a spiritului uman este limitată,de unde poate şi o insuficientă cunoaştere a dreptului. În al doilea rând,modul de exprimare al normei de drept poate prejudicia difuzarea sa,în care scop se încearcă a se înlătura această dificultate,prin ameliorarea limbajului juridic, nu fără a confunda,în critica ce se face,limba juridică cu jargonul judiciar.În al treilea rând,constrângerea care însoţeşte adesea norma juridică poate crea un reflex de respingere.În ce priveşte faptul există alte dificultăţi.Mai întâi infinita complexitate a realului pe care norma juridică nu o poate cuprinde şi urma în toate nuanţele şi sinuozitaţile, mai mult sau mai puţin ancorate în categoriile generale.Regula de drept sau genul care o aplică sunt în situaţia de a lăsa un număr de fapte nereglementate(de minimis non curat praetor), să supună accesoriul regimului principalului,să evite o relativizare a categoriilor,constatând în a face să varieze formele acestora,în funcţie de regulile de drept care le servesc ca suport.Adăugăm că sentimentul de"obligatoriu",în sensul juridic al acestui cuvânt poate varia după loc,după timp sau după materie.Presiunile sociale pot să respingă regula de drept şi să antreneze un fel de abrogare de fapt,opiniile politice curente de opiniile sociale,literare,pot să ducă prejudicii prestigiului unor norme de drept iar adesea chiar calitatea de intermediar între normele de drept şi subiectele de drept.

Preview document

Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 1
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 2
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 3
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 4
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 5
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 6
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 7
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 8
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 9
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 10
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 11
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 12
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 13
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 14
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 15
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 16
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 17
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 18
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 19
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 20
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 21
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 22
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 23
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 24
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 25
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 26
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 27
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 28
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 29
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 30
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 31
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 32
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 33
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 34
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 35
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 36
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 37
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 38
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 39
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 40
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 41
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 42
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 43
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 44
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 45
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 46
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 47
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 48
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 49
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 50
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 51
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 52
Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Realizarea Dreptului si Raspunderea Juridica.doc

Alții au mai descărcat și

Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale

INTRODUCERE Prin problematica abordată, prezenta lucrare se înscrie în contextul, mai larg al responsabilităţii sociale. De aceea, pornim în...

Principiile Răspunderii Juridice

Caracteristica generala a tezei In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de necesitatile sale cotidiene. Aceste actiuni proprii...

Conținutul Raportului Juridic

RAPORTUL JURIDIC – consideratii introductive Sistemul juridic constituie un ansamblu compus din elemente variate, dar care prin specificul, prin...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Dreptul și Morala

Introducere Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) a fost un filosof britanic, profesor de jurisprudenţă la Universitatea Oxford. Cele mai...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Raspunderea Juridica

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Dreptul, - scria Hegel, - trece în existenta faptica mai întâi prin forma, prin faptul ca este pus ca lege...”....

Obiectul Raportului Juridic

1. Despre conceptul de raport juridic Literatura de specialitate oferă raportului juridic, a cărui problematică este amplu dezbătută, sub toate...

Ai nevoie de altceva?