Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 31634
Mărime: 98.89KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI. FORME. DELIMITAREA RECIDIVEI DE CELELALTE FORME ALE PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI

Secţiunea I ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI

Secţiunea a II - a FORMELE PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI

Secţiunea a III - a DELIMITAREA RECIDIVEI DE CELELALTE FORME ALE PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI

CAPITOLUL II

DEFINIŢIA, TERMENII ŞI CONDIŢIILE RECIDIVEI

Secţiunea I DEFINIŢIA RECIDIVEI

Secţiunea a- II- a TERMENII RECIDIVEI

Secţiunea a- III- a CONDIŢIILE DE EXISTENŢĂ A RECIDIVEI

CAPITOLUL III

MODALITĂŢILE RECIDIVEI

Secţiunea I MODALITĂŢILE RECIDIVEI ÎN DOCTRINA PENALĂ

Secţiunea a II-a MODALITĂŢILE RECIDIVEI ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ ROMÂNĂ

CAPITOLUL IV

RECIDIVA POSTCONDAMNATORIE

Secţiunea I NOŢIUNE ŞI CARACTERIZARE

Secţiunea a II-a CONDIŢII CU PRIVIRE LA PRIMUL TERMEN

Secţiunea a III-a CONDIŢIILE CELUI DE-AL DOILEA TERMEN

CAPITOLUL V

RECIDIVA POST-EXECUTORIE

Secţiunea I NOŢIUNE ŞI CARACTERIZARE

Secţiunea a II-a CONDIŢIILE PRIMULUI TERMEN

Secţiunea a III-a CONDIŢIILE CELUI DE-AL DOILEA TERMEN

CAPITOLUL VI

MICA RECIDIVĂ

Secţiunea I NOŢIUNE ŞI CARACTERIZARE

Secţiunea a II-a CONDIŢIILE PRIMULUI TERMEN

Secţiunea a III-a CONDIŢIILE CELUI DE-AL DOILEA TERMEN

CAPITOLUL VII

PEDEAPSA ÎN CAZ DE RECIDIVĂ

Secţiunea I NATURA JURIDICĂ A RECIDIVEI

Secţiunea a II-a PEDEAPSA ÎN CAZUL RECIDIVEI POSTCONDAMNATORII

Secţiunea a III-a PEDEAPSA ÎN CAZUL RECIDIVEI POSTEXECUTORII

Secţiunea a IV-a PEDEAPSA ÎN CAZUL RECIDIVEI MICI

Secţiunea a V-a DESCOPERIREA ULTERIOARĂ A STĂRII DE RECIDIVĂ

Extras din document

CAPITOLUL I

PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI. FORME. DELIMITAREA RECIDIVEI DE CELELALTE FORME ALE PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI

Secţiunea I

ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI

1. Noţiunea de pluralitate de infracţiuni

În înţelesul său larg, termenul pluralitate de infracţiuni desemnează un grup de două sau mai multe infracţiuni, între care există o anumită legătură, susceptibilă de a produce anumite consecinţe juridice. Această legătură poate fi personală (in personam), în sensul că toate infracţiunile au fost săvârşite de aceeaşi persoană, sau reală (in rem), atunci când între infracţiunile care alcătuiesc pluralitatea există o legătură obiectivă de loc, de timp, de cauzalitate etc.

Pluralitatea de infracţiuni, ca realitate obiectivă, a fost transpusă pe plan juridico-penal, semnificând situaţia în care aceeaşi persoană săvârşeşte, deodată sau succesiv1, două sau mai multe infracţiuni.

Într-o formulare mai amplă, inspirată din art. 32 Cod penal, prin pluralitate de infracţiuni este desemnată situaţia în care o persoană săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele, cât şi situaţia în care o persoană săvârşeşte o nouă infracţiune după ce a fost condamnată definitiv pentru o alta comisă anterior, sau chiar după executarea pedepsei aplicate pentru vreuna din ele, în condiţiile prevăzute de lege1.

În Codul penal român în vigoare, pluralitatea de infracţiuni este reglementată în Titlul al II-lea, privind infracţiunea, capitolul IV, art. 32-40, şi reflectă concepţia legiuitorului penal român de a acorda prioritate problemelor de stabilire a situaţiilor în care există pluralitate infracţională.

Instituţia pluralităţii de infracţiuni aparţine şi răspunderii penale, întrucât aplicarea pedepsei pentru ansamblul infracţional ridică problema găsirii unor sisteme cât mai adecvate de sancţionare care să corespundă periculozităţii sociale reliefate prin săvârşirea mai multor infracţiuni de către aceeaşi persoană.

2. Cadrul legal al pluralităţii de infracţiuni

Pluralitatea de infracţiuni, prin complexitatea structurii sale, este strâns legată atât de instituţia infracţiunii, cât şi de instituţia pedepsei.

Este legată de instituţia infracţiunii întrucât existenţa sa, în oricare din forme este condiţionată de reunirea mai multor fapte penale în persoana aceluiaşi făptuitor.

Este legată de instituţia pedepsei, întrucât pluralitatea de fapte penale ridică problema stabilirii unor pedepse care să constituie sancţionarea întregului ansamblu de fapte săvârşite.

Codul penal român în vigoare a inclus pluralitatea de infracţiuni în cadrul instituţiei infracţiunii în ideea că, înainte de a stabili modul de sancţionare a formelor pluralităţii, se pune problema stabilirii existenţei acesteia şi a justificării formelor sale consacrate de lege.

În alte legislaţii penale, concursul de infracţiuni şi recidiva, ca forme ale pluralităţii de infracţiuni, sunt trecute în cadrul reglementării privitoare la pedeapsă, fiind incluse într-o diviziune intitulată „ circumstanţele care influenţează determinarea pedepsei ” (Codul penal islandez), sau „ fixarea pedepsei (Codul penal elveţian), ori „ determinarea pedepsei ” (Codul penal danez).

3. Delimitarea pluralităţii de infracţiuni de alte instituţii de drept penal.

Săvârşirea mai multor infracţiuni de către aceeaşi persoană este o chestiune care, atât din punct de vedere criminologic, cât şi juridic, prezintă consecinţe diferite în raport cu situaţia când o persoană săvârşeşte o singură infracţiune. Astfel, se impune o delimitare clară între două instituţii ale dreptului penal, şi anume pluralitatea de infracţiuni (pluralitate reală) şi pluralitatea aparentă de infracţiuni (unitatea legală de infracţiuni), datorită aparenţei de pluralitate infracţională pe care o creează unitatea infracţională legală, prin cerinţa săvârşirii a două sau mai multe acţiuni.

Deşi unitatea legală de infracţiuni se prezintă ca o creaţie a legii, caracterizată prin reunirea în conţinutul unei singure infracţiuni a două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni, care ar putea constitui, fiecare în parte, o infracţiune de sine stătătoare, o dată incluse în conţinutul legal al unei anumite infracţiuni îşi pierd individualitatea.

Considerarea unei activităţi complexe ca unitate sau pluralitate de infracţiuni se răsfrânge, în primul rând asupra încadrării juridice a acesteia şi, deci, a răspunderii penale a făptuitorului. Dacă în cazul unităţii infracţionale se are în vedere gravitatea unicei infracţiuni săvârşite, care poate fi expresia unui conflict izolat, accidental între conduita unei persoane şi legea penală1, în cazul pluralităţii de infracţiuni se are în vedere gravitatea fiecărei infracţiuni în parte, dar şi surplusul de periculozitate socială generat de ansamblul infracţional, ca stare de fapt ce pune în evidenţă perseverenţa făptuitorului pe drumul infracţionalităţii.

Preview document

Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 1
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 2
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 3
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 4
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 5
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 6
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 7
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 8
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 9
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 10
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 11
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 12
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 13
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 14
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 15
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 16
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 17
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 18
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 19
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 20
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 21
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 22
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 23
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 24
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 25
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 26
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 27
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 28
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 29
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 30
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 31
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 32
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 33
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 34
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 35
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 36
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 37
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 38
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 39
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 40
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 41
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 42
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 43
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 44
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 45
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 46
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 47
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 48
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 49
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 50
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 51
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 52
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 53
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 54
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 55
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 56
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 57
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 58
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 59
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 60
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 61
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 62
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 63
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 64
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 65
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 66
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 67
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 68
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 69
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 70
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 71
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 72
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 73
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 74
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 75
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 76
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 77
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 78
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 79
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 80
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 81
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 82
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 83
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 84
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 85
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 86
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 87
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 88
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 89
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 90
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 91
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 92
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 93
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 94
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 95
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 96
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 97
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 98
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 99
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 100
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 101
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 102
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 103
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 104
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 105
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 106
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 107
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 108
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 109
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 110
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 111
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 112
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 113
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 114
Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Anexe
    • Anexa.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Concursul de Infracțiuni

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI În teoria, legislaţia şi practica...

Recidiva

1. ASPECTE PRIVIND RECIDIVA Recidiva a jucat un rol important în criminalitate, în mod special în criminalitatea contemporana, în sensul ca...

Recidiva

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECIDIVA Secţiunea I. Aspecte generale ale pluralităţii de infracţiuni Pluralitatea de infracţiuni...

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Recidiva

CAPITOLUL I 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE "Qelques crimes toujour précèdent les grandes crimes" Racine - Phedre 1.1. Aspecte criminologice...

Recidivă

INTRODUCERE Cu aproape trei decenii în urmă, în literatura de specialitate s-a declarat că justiţia penală se găseşte într-o situaţie pe care...

Recidiva în dreptul penal român

1. Aspecte generale Noţiunea şi caracterizarea recidivei. Ca formă a pluralităţii de infracţiuni recidiva constă în săvârşirea din nou a unei...

Te-ar putea interesa și

Recidiva

1. ASPECTE PRIVIND RECIDIVA Recidiva a jucat un rol important în criminalitate, în mod special în criminalitatea contemporana, în sensul ca...

Recidiva

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECIDIVA Secţiunea I. Aspecte generale ale pluralităţii de infracţiuni Pluralitatea de infracţiuni...

Recidiva

CAPITOLUL I 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE "Qelques crimes toujour précèdent les grandes crimes" Racine - Phedre 1.1. Aspecte criminologice...

Recidivă

INTRODUCERE Cu aproape trei decenii în urmă, în literatura de specialitate s-a declarat că justiţia penală se găseşte într-o situaţie pe care...

Drept Penal

Introducere Atitudinea lucidă de respect faţă de legea penală reprezintă o condiţie hotărîtoare a întăririi continue a statului de drept şi a...

Studii de Caz - Abuzul Fizic Asupra Copilului

Cazul nr.l.-V. ALEXANDRU I.Date de identificare: 1. Data nasterii: 07.07.1992 2. Gen: masculin 3. Religie : ortodox 4. Nationalitate : român...

Recidiva în dreptul penal român

1. Aspecte generale Noţiunea şi caracterizarea recidivei. Ca formă a pluralităţii de infracţiuni recidiva constă în săvârşirea din nou a unei...

Răspunderea Persoanei Juridice

Raspunderea penala a persoanei juridice este o institutie juridica relativ noua a Dreptului Penal. Spunem ca este o institutie relativ noua,...

Ai nevoie de altceva?