Reconstituirea

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 23864
Mărime: 138.46KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: IONESCU ILARIAN
UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" TG-JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE Şl ADMINISTRATIVE

Cuprins

Capitolul l - Noţiunea, scopul şi importanţa reconstituirii 4

1. Noţiunea reconstituirii 4

2. Scopul reconstituirii 7

3. Importanţa reconstituirii 10

Capitolul II - Felurile reconstituirii 12

1. Clasificarea potrivit literaturii juridice de specialitate 12

2. Clasificarea potrivit practicii judiciare 23

Capitolul III - Dispunerea şi organizarea reconstituirii - pregătirea

în vederea efectuării reconstituirii 29

1. Dispunerea reconstituirii 29

2. Organizarea reconstituirii - pregătirea în vederea efectuării

reconstituirii 30

3. Planul de reconstituire 37

Capitolul IV - Efectuarea reconstituirii 39

1. Chestiuni prealabile 39

2. Participanţii la reconstituire 43

3. Condiţiile de realizare 47

4. Calitatea şi cantitatea informaţiilor 53

Capitolul V - Fixarea rezultatelor reconstituirii 57

1. Procesul-verbal de efectuare a reconstituirii 57

2. Fotografiile şi schiţele 63

3. Filmul şi videofonograma judiciară 72

Capitolul VI -Aprecierea şi folosirea reconstituirii 77

1. Aprecierea rezultatelor reconstituirii 77

2. Folosirea rezultatelor reconstituirii 79

3. Erori datorate nerespectării procedurilor legale privind

reconstituirea 81

Capitolul VII - Concluzii. Aprecieri personale asupra problematicii

reconstituirii 83

Bibliografie 85

Extras din document

Capitolul l

NOŢIUNEA, SCOPUL Şl IMPORTANŢA RECONSTITUIRII

1. Noţiunea reconstituirii

1.1. Precizări şi definiţie

Reconstituirea a fost reglementată de legislaţia noastră procesual penală din necesitatea lărgirii posibilităţilor de aflare a adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei şi statuării prin lege a unui procedeu cu caracter probator folosit frecvent în activitatea organelor judiciare1. Astfel, ea se prezintă în cadrul ştiinţei criminalistice ca una din activităţile specifice, rezultate din procedeele proprii sau preluate din alte ştiinţe aplicate, pentru realizarea scopului procesului penal, acela potrivit căruia nici o încălcare a legii nu rămâne nepedepsită şi, în acelaşi timp, nimeni să nu fie sancţionat pe nedrept2.

Potrivit Codului de procedură penală al României, art. 130, "organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, dacă găseşte necesar pentru verificarea şi precizarea unor date, poate să procedeze la reconstituirea la faţa locului, în întregime sau în parte, a modului şi a condiţiilor în care a fost săvârşită fapta", în interpretarea acestui text de

lege, după unii autori, reconstituirea este o activitate procedurală auxiliară, un procedeu destinat realizării scopului procesului penal, raportate la alte activităţi procedurale3.

Alţi autori constituie reconstituirea ca o formă auxiliară a cercetării la faţa locului, prin care se poate verifica dacă faptele şi împrejurările infracţiunii care formează obiectul cauzei s-au săvârşit într-un anumit mod4.

Avându-se în vedere dispoziţiile legale şi literatura de specialitate, reconstituirea poate fi definită ca o activitate de procedură penală şi de tactică criminalistică ce constă în reproducerea artificială a împrejurărilor în care a fost săvârşită infracţiunea sau oricare fapt care reprezintă importanţă în cauză pentru a se stabili dacă fapta a avut ori ar putea să aibă loc condiţiile date.

Datorită conţinutului ei concret, precum şi scopului pe care îl urmăreşte, reconstituirea mai poate fi definită ca o modalitate de observare directă a unor fapte, împrejurări, acţiuni, care în acest scop, sunt reproduse artificial şi imitativ5. Reconstituirea poate consta în reproducerea tuturor împrejurărilor săvârşirii infracţiunii sau numai în reproducerea unora dintre episoadele ei ori chiar a unor fapte izolate, care, însă, reprezintă importanţă pentru cauză, în sensul că ajută la clarificarea unor probleme ale acesteia6.

Prin reconstituire nu trebuie să se înţeleagă refacerea, reproducerea locului săvârşirii faptei. Reamenajarea locului faptei este numai o activitate pregătitoare a reconstituirii. De fapt, reamenajarea, refacerea locului săvârşirii infracţiunii, nu este obligatorie întotdeauna la reconstituire. De exemplu, dacă se urmăreşte verificarea deprinderilor

3 Codul de procedură penală al României, art. l, alin. l

4 A. Ciopraga - "Criminalistica: Elemente de tactică", ediţia 1986, pag. 67.

5 N. Volonciu - "Drept procesual penal", Bucureşti 1972, pag. 280.

6 N. Volonciu - "Drept procesual penal", Bucureşti 1972, pag. 280.

inculpatului, necesare executării unei anumite activităţi, reproducerea se poate desfăşura şi în altă parte, nu numai în locul în care a fost săvârşită infracţiunea.

Reconstituirea nu presupune reproducerea faptei, ci doar a împrejurărilor în care aceasta a avut loc, pentru că, în caz contrar, s-ar ajunge la reproducerea unor urmări socialmente periculoase, la săvârşirea unor infracţiuni, ceea ce este cu desăvîrşire interzis.7

Preview document

Reconstituirea - Pagina 1
Reconstituirea - Pagina 2
Reconstituirea - Pagina 3
Reconstituirea - Pagina 4
Reconstituirea - Pagina 5
Reconstituirea - Pagina 6
Reconstituirea - Pagina 7
Reconstituirea - Pagina 8
Reconstituirea - Pagina 9
Reconstituirea - Pagina 10
Reconstituirea - Pagina 11
Reconstituirea - Pagina 12
Reconstituirea - Pagina 13
Reconstituirea - Pagina 14
Reconstituirea - Pagina 15
Reconstituirea - Pagina 16
Reconstituirea - Pagina 17
Reconstituirea - Pagina 18
Reconstituirea - Pagina 19
Reconstituirea - Pagina 20
Reconstituirea - Pagina 21
Reconstituirea - Pagina 22
Reconstituirea - Pagina 23
Reconstituirea - Pagina 24
Reconstituirea - Pagina 25
Reconstituirea - Pagina 26
Reconstituirea - Pagina 27
Reconstituirea - Pagina 28
Reconstituirea - Pagina 29
Reconstituirea - Pagina 30
Reconstituirea - Pagina 31
Reconstituirea - Pagina 32
Reconstituirea - Pagina 33
Reconstituirea - Pagina 34
Reconstituirea - Pagina 35
Reconstituirea - Pagina 36
Reconstituirea - Pagina 37
Reconstituirea - Pagina 38
Reconstituirea - Pagina 39
Reconstituirea - Pagina 40
Reconstituirea - Pagina 41
Reconstituirea - Pagina 42
Reconstituirea - Pagina 43
Reconstituirea - Pagina 44
Reconstituirea - Pagina 45
Reconstituirea - Pagina 46
Reconstituirea - Pagina 47
Reconstituirea - Pagina 48
Reconstituirea - Pagina 49
Reconstituirea - Pagina 50
Reconstituirea - Pagina 51
Reconstituirea - Pagina 52
Reconstituirea - Pagina 53
Reconstituirea - Pagina 54
Reconstituirea - Pagina 55
Reconstituirea - Pagina 56
Reconstituirea - Pagina 57
Reconstituirea - Pagina 58
Reconstituirea - Pagina 59
Reconstituirea - Pagina 60
Reconstituirea - Pagina 61
Reconstituirea - Pagina 62
Reconstituirea - Pagina 63
Reconstituirea - Pagina 64
Reconstituirea - Pagina 65
Reconstituirea - Pagina 66
Reconstituirea - Pagina 67
Reconstituirea - Pagina 68
Reconstituirea - Pagina 69
Reconstituirea - Pagina 70
Reconstituirea - Pagina 71
Reconstituirea - Pagina 72
Reconstituirea - Pagina 73
Reconstituirea - Pagina 74
Reconstituirea - Pagina 75
Reconstituirea - Pagina 76
Reconstituirea - Pagina 77
Reconstituirea - Pagina 78
Reconstituirea - Pagina 79
Reconstituirea - Pagina 80
Reconstituirea - Pagina 81
Reconstituirea - Pagina 82
Reconstituirea - Pagina 83
Reconstituirea - Pagina 84
Reconstituirea - Pagina 85
Reconstituirea - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Reconstituirea.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea criminalistică a armelor de foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Precizări terminologice Atât în vorbirea curentă, cât şi în literatura de specialitate, cuvântul „finanţe”...

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

I. Societăţile comerciale la mod general 1.1. Istoric a) Perioada antică Societatea comercială a apărut în forme incipiente încă din perioada...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Identificarea criminalistică cu ajutorul portretului robot

Capitolul I Notiunea generala de identificare criminalistica 1. Consideratii generale Stabilirea adevarului in justitie se realizeaza prin...

Te-ar putea interesa și

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Starea Civilă

ARGUMENT Starea civilă a persoanei fizice, reprezintă un ansamblu de elemente prin care, aceasta se individualizează ca subiect de drepturi și...

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Analiza accidentelor de circulație - Studiul impactului autovehicul - pieton

INTRODUCERE IN TEHNICA INVESTIGARII ACCIDENTELOR RUTIERE De mai bine de un secol automobilul împreună cu tot ceea ce este legat de el, a polarizat...

Reconstituirea și Experimentul

INTRODUCERE Procesul de reformare a legislaţiei procesual penale în RM a trezit, în mod inevitabil, interesul de a studia experienţa pozitivă ce...

Reconstituirea accidentelor de circulație

PARTEA I ELEMENTE DE DINAMICA ACCIDENTULUI 1.1. Cercetarea retrospective a accidentelor de circulatie: Scopul cercetarii Accidentul de...

Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ce au aparținut fostelor CAP-uri

Regimul juridic al acestei categorii de terenuri este reglementat de Legea nr. 18/1991 cu completarile aduse de Legea nr. 1/2000 si priveste atat...

Ai nevoie de altceva?