Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6367
Mărime: 116.49KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Noţiuni Introductive.

O hotărâre judecătorească străină nu poate avea eficacitate în aceleaşi condiţii ca şi o hotărâre dată de o instanţă proprie. O hotărâre străină nu poate avea de plin drept forţa executorie şi autoritatea de lucru judecat, deoarece se opune suveranitatea statului pe al cărui teritoriu se invocă acea hotărâre. În general, în cazul în care cel care a pierdut procesul nu execută de bunăvoie obligaţia hotărârea judecătoreasca este investită cu formula executorie şi se procedează la executarea silită.

Formula executorie este ordinul dat de instanţa judecătorească organelor de executare silită, de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii. În acest fel este pusă în mişcare forţa de constrângere a statului pentru realizarea justiţiei. Forţa de constrângere nu se poate desfăşura decât pe teritoriul statului care o exercită, iar organele de executare ale unui stat nu se pot supune ordinului dat de instanţa altui stat, deoarece statele sunt suverane şi egale. De aceea, forţa executorie a unei hotărâri judecătoreşti are un caracter strict teritorial, neputând opera de plin drept pe teritoriul altui stat decât acela a cărui instant a investit hotărârea cu formula executorie.

Hotărârea judecătorească străină dobândeşte, în general, forţa executorie, întocmai ca şi hotărârea proprie a statului pe teritoriul căruia se cere executarea, dacă se obţine exequatur-ul.

Hotărârea judecătorească străină produce efecte în altă ţară dacă se îndeplinesc cerinţele stabilite de legea statului unde se invocă acele efecte. Aceste cerinţe legale constau, de regulă, în recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine sau în obţinerea exequatur-ului pentru acea hotarare.

În anumite condiţii, o hotărâre judecătorească străină poate să producă unele efecte şi independent de îndeplinirea cerinţelor legale menţionate.

1. Formele de cooperare judiciară internaţională în materie penală prevăzute de actuala legislaţie a României.

1.1 Forme preavăzute în legea specială

Potrivit prevederilor legii nr.302/2004, cu modificările şi completările ulterioare , formele de cooperare judiciară internaţională în materie penală sunt următoarele :

-extrădarea ;

-predarea în baza unui mandat european de arestare ;

-transferul de proceduri în materie penală ;

- recunoaşterea şi executarea hotărârilor ;

-transferul persoanelor condamnate ;

-asistenţa judiciară în materie penală ;

-alte forme de cooperare judiciară internaţională în materie penală.

După o altă părere , formele de cooperare judiciară internaţională în materie penală sunt :

-extrădarea;

- predarea în baza unui mandat european de arestare ;

- transferul de proceduri în materie penală ;

- recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie penală ;

- transferarea persoanelor condamnate ;

- comisiile rogatorii ;

- înfăţişarea martorilor, experţilor şi a persoanelor urmărite ;

-notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se depun într-un proces penal;

-cazierul judiciar

1.1.1. Extrădarea

Elaborată într-o manieră nouă, extrădarea conţine reglementări moderne, armonizate cu dispoziţiile Convenţiei privind procedurile simplificate de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene din 10 martie 1995 şi ale Convenţiei de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene din 27 septembrie 1996 . Trebuie spus că aceste două instrumente comunitare (înlocuite deja în relaţia dintre statele membre de decizia- cadru privind mandatul european de arestare) vin în completarea instrumentelor adoptate sub egida Consiliului Europei – Convenţia europeană de extrădare din 13 decembrie 1957 şi Protocoalele sale adiţionale .

Aşadar, noua reglementare a instituţiei extrădării este realizată în baza pevederilor Constituţiei, a Codului penal dar în primul rând a dispoziţiilor din Convenţiile internaţionale ratificate de România, sediul materiei fiind prevăzut în Titlul II din legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare .

În cadrul acestui titlu, sunt prevăzute în acord cu legislaţia europeană în domeniu întreaga procedură referitoare la extrădarea activă şi pasivă, categorii de persoane care pot fi extrădate, persoane ce nu pot fi extrădate etc.

1.1.2. Predarea în baza unui mandat european de arestare

Mandatul european de arestare este o decizie judiciară emisă de autoritatea judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, în vederea arestării şi predării către un alt stat membru a unei persoane solicitate în vederea efectuării urmăririi penale, a judecăţii sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri privative de libertate.

După cum rezultă chiar din definiţia stabilită de lege, procedura în sine, este valabilă numai în interiorul Uniunii Europene.

Preview document

Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 1
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 2
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 3
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 4
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 5
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 6
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 7
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 8
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 9
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 10
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 11
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 12
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 13
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 14
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 15
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Recunoasterea si Executarea Hotararilor Penale si Actelor Judiciare Straine.doc

Alții au mai descărcat și

Criminalitate informatică

ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a...

Ascultarea Invinuit-Inculpat

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TACTICA ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI/INCULPATULUI 1.1. Precizări de ordin terminologic 1.1.1. Ascultarea...

Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Condiția Juridică a Străinului

CONDIŢIA JURIDICĂ A STRĂINULUI Scurt istoric privind condiția juridică a străinului În Antichitate, străinii erau socotiți „barbari", fiind...

Traficul de Persoane

CAPITOLUL 1 1.1. Consideraţii generale Traficul de persoane constituie un fenomen ale cărui dimensiuni înregistrează o creştere alarmantă. El nu...

Extrădarea pe plan național și european

1.Notiuni introductive 1.1. Definiţia procesului penal Procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfăşurată de organele competente,...

Instituții judiciare în România și Spania

Sistemul judiciar, reprezintă în orice stat democratic o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social, constituie o importantă...

Recunoașterea Hotărârilor Arbitrale Străine

Relaţiile comerciale internaţionale au căpătat o amploare deosebită în cea de-a doua parte a secolului XX, ele cunoscând o dezvoltare accentuată ca...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă

CAPITOLUL I PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI. FORME. DELIMITAREA RECIDIVEI DE CELELALTE FORME ALE PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI Secţiunea I ASPECTE...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național

1. Evoluția reglementării. România se numără printre primele state care au reglementat recunoașterea hotărârilor penale străine în Codul de...

Recunoașterea și executarea hotărârilor judiciare străine în materie penală

Diversificarea relaţiilor juridice dintre diferite persoane fizice sau juridice care provin din jurisdicţii diferite ridică noi provocări în...

Proceduri Penale

NOTIUNI INTRODUCTIVE Procesul penal este activitatea reglementata de lege, desfasurata de organele competente, cu participarea partilor si a altor...

Cooperarea Internationala in Lupta Impotriva Criminalitatii

Necesitatea si formele cooperarii internationale in lupta impotriva criminalitatii 1.Necesitatea cooperarii internationale in lupta cu...

Ai nevoie de altceva?