Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 32712
Mărime: 121.21KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: As.Univ. Crina Radulescu
PREZENTAT LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2009 IN CADRUL FACULTATII DE ADMINISTRATIE PUBLICA DIN CADRUL SNSPA

Cuprins

Introducere.1

Capitolul I

Statul.3

1.1. Definiţia statului.3

1.2. Elementele statului.5

1.3. Funcţiile statului.9

1.4. Caracterele statului român.13

Capitolul II

Administraţia publică.16

2.1. Noţiunea de administraţie publică.16

2.2. Evoluţia administraţiei publice în România.27

2.3. Regimul juridic şi caracteristicile administraţiei publice.31

2.4. Principiile administraţiei publice.37

Capitolul III

Autonomia locală. 43

3.1. Conceptul de autonomie locală.43

3.2. Principiul de autonomie locală reglementat în legislaţia internă şi internaţională.51

3.3. Reglementarea constituţională şi legală a autonomiei locale în România postdecembristă52

3.4.Elementele structurale ale autonomiei locale.60

3.5. Limitele autonomiei locale.78

Concluzii.80

Bibliografie.82

Extras din document

INTRODUCERE

« În perspectivă istorică , până extrem de recent, autonomia locală a reprezentat o chestiune exclusiv internă a statelor, un domeniu rezervat exclusiv competenţei naţionale, la discreţia absolută a suveranităţii statale, cu singura rezervă să nu se încalce principiile şi celelalte norme general admise ale dreptului internaţional public.

Organizarea internă a statului din punct de vedere administrativ, existenţa deconcentrării şi/sau descentralizării administrative, au reprezentat chestiuni exclusiv interne ale statelor, scoase complet din sfera de interes, reglementare şi garantare a dreptului internaţional public.

Trecând la palier intern, autonomia locală atunci când era reglementată, ţinea de domeniul legii.

În timp însă, lucrurile evoluează, iar prima evoluţie semnificativă se manifestă pe plan intern. Legiuitorul constituant nu se mai mulţumeşte a pune doar principiul autonomiei locale, ci prin reglementări mai precise, chiar dacă nu întotdeauna numeroase, creează un cadru normativ de valoare constituţională, care se impune în mod clar legiuitorului ordinar. Din acest moment , autonomia locală capătă o veritabilă consacrare şi garantare constituţională.

Este firească existenţa unui statut constituţional pentru colectivităţile teritoriale locale, deoarece acest statut, relaţiile colectivităţilor teritoriale locale cu statul, determină structura statului.

Prin constituţie însă nu se creează o reglementare detaliată a autonomiei locale, a autorităţilor administrative locale autonome, aceasta se întâmplă doar în statele ce consacră, prin constituţie, un regionalism politic, sistem care reclamă o reglementare detaliată a materiei.

Colectivităţile teritoriale locale îşi văd astfel existenţa , competenţele şi mijloacele afirmate şi garantate la cel mai înalt nivel normativ intern, prin pactul constituţional, care leagă şi statul, sub unghiul autorităţilor sale, începând cu autoritatea legiuitoare. Este o armă foarte eficace oferită de legiuitorul constituant colectivităţilor teritoriale locale, care sunt astfel apărate inclusiv şi în special în faţa abuzurilor posibile ale autorităţilor statului, tinzând a le suprima sau a le limita acţiunea.

Statul înţelege astfel ca la cel mai înalt nivel intern cel constituţional să îşi ia un angajament ferm faţă de colectivităţile teritoriale locale. El, statul, le-a creat sau le-a recunoscut existenţa, el le-a acordat sau le-a recunoscut autonomia, tot el, statul le garantează la nivel constituţional că nu va da înapoi, că nu va ştirbi sau viola autonomia locală.

Se poate afirma că în momentul în care autonomia locală devine reglementată clar, precis, concret la nivel constituţional, de o stabilitate a reglementării, de un angajament irevocabil luat de stat, la cel mai înalt nivel, faţă de colectivităţile teritoriale locale şi faţă de autonomia lor. »

Lucrarea conţine trei capitole, în care după ce am prezentat definiţiile date în doctrină unor concepte şi termeni cum sunt: statul, administraţia, administraţia publică, am încercat să analizez sub toate aspectele, conceptul de autonomie locală, atât din perspectivă istorică, constituţională cât şi din perspectiva legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL I

STATUL DE DREPT

1.1. DEFINIŢIA STATULUI

Termenul „stat” îşi are originea în latinescul „status”, cu sensul de stare a unui lucru. Ulterior a căpătat şi o semnificaţie juridică şi desemna situaţia juridică a unei persoane care face parte dintr-o comunitate cu care are în comun un set de valori, apartenenţa conferindu-i anumite drepturi şi obligaţii .

Când termenul „status” a început să fie utilizat în expresii precum „status civitas” şi „status rei publicae” (situaţia conducerii vieţii publice ) a dobândit şi o semnificaţie politică.

Se consideră că termenul „stat” a fost utilizat pentru prima dată într-un sens modern în secolul al XVIII – lea de către Machiavelli în lucrarea „Principele”, lucrare care începe cu „toate statele, toate stăpânirile care au avut şi au autoritate asupra oamenilor au fost şi sunt sau republici sau principate” .

Termenul capătă un sens modern în Europa medievală începând cu epoca Renaşterii, Jean Bodin fiind unul dintre promotorii înţelegerii moderne, care în lucrarea „Les six livres de la Rèpublique” fundamentează conceptul de suveranitate a poporului, principiu de bază în sistemul de guvernare.

Statul este forma instituţionalizată de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite istoric si localizate geografic pe un anumit teritoriu, în care un grup de indivizi, deţinând în virtutea suveranităţii poporului şi ca expresie a voinţei acestuia, ori ilegitim, prerogativele şi instrumentele exercitării autorităţii publice, ale elaborării şi aplicării normelor de convieţuire socială, exprimă şi apără interesele fundamentale ale statului şi ale naţiunii şi impune voinţa acestora ca voinţă general obligatorie.

Preview document

Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 1
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 2
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 3
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 4
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 5
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 6
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 7
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 8
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 9
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 10
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 11
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 12
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 13
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 14
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 15
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 16
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 17
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 18
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 19
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 20
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 21
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 22
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 23
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 24
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 25
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 26
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 27
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 28
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 29
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 30
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 31
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 32
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 33
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 34
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 35
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 36
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 37
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 38
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 39
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 40
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 41
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 42
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 43
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 44
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 45
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 46
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 47
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 48
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 49
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 50
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 51
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 52
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 53
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 54
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 55
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 56
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 57
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 58
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 59
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 60
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 61
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 62
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 63
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 64
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 65
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 66
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 67
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 68
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 69
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 70
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 71
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 72
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 73
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 74
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 75
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 76
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 77
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 78
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 79
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 80
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 81
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 82
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 83
Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Regimul Constitutional si Legal al Autonomiei Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Principiul Subsidiaritatii in Administratia Publica Romaneasca

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Resursele Umane ale Administrației Publice

Cap. 1) Importanţa personalului, recrutarea şi integrarea în organul administraţiei publice Personalul administraţiei publice Organele...

Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Consideratii Privind Cetatenia din Perspectiva Integrarii Romaniei in Uniune Europeana

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Cetatenia Romana

I. NOTIUNEA DE CETATENIE Cetatenia intereseaza nu numai dreptul constitutional, ci si legile conferind cetatenilor toate drepurile (incluzand pe...

Dreptul și Statul

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE STAT SECŢIUNEA I Apariţia statului 1. Organizarea prestatală a societăţii Statul a apărut pe o...

Ai nevoie de altceva?