Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 38049
Mărime: 143.94KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MIHAI GABRIEL
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I: Caracterizarea generală a relaţiilor de familie 7

1.1. Familia. Noţiunea sociologică şi juridică a familiei 7

1.2. Caracterele familiei 10

1.2.1. Funcţia de perpetuare a speciei 11

1.2.2. Funcţia economică 12

1.2.3. Funcţia educativă 13

1.2.4. Funcţia de solidaritate familială 15

1.3. Formele istorice ale familiei. Scurt istoric referitor la relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi 17

1.3.1. Formele istorice ale familiei 17

1.3.2. Scurt istoric referitor la relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi 22

1.3.3. Relaţiile personale dintre soţi 23

1.3.4. Relaţiile patrimoniale dintre soţi 24

Capitolul II: Comunitatea de bunuri a soţilor 27

2.1. Noţiunea de dobândire 28

2.2. Calitatea dobânditorului 30

2.3. Momentul dobândirii 33

2.4. Sfera bunurilor comune 36

2.4.1. Venitul din muncă 36

2.4.2. Imobilele 41

2.4.3. Sumele economisite şi depuse la Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) sau la alte bănci 65

2.4.4. Câştigurile la diferite sisteme de loterie şi pe livrete C.E.C 66

2.4.5. Fructele şi productele 67

2.4.6. Bunurile cumpărate cu plata preţului în rate 70

2.5. Drepturile soţilor asupra bunurilor comune 72

Capitolul III. Bunurile proprii ale soţilor 74

3.1. Categoriile bunurilor proprii 76

3.1.1. Bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei 76

3.1.2. Bunurile dobândite prin moştenire legat sau donaţie 76

3.1.3. Bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei 79

3.1.4. Bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii, precum şi alte asemenea bunuri 81

3.1.5. Indemnitatea de asigurare sau despăgubire pentru pagubele pricinuite persoanei 83

3.1.6. Valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunul în care a trecut această valuare 84

3.2. Dovada bunurilor proprii 87

Capitolul IV: Aspecte de drept comparat privind comunitatea de bunuri a soţilor 91

4.1 Aspecte comparate cu alte ţări europene 91

4.2. Aspecte comparate cu alte reglementări internaţionale în domeniu 97

Concluzii 99

Bibliografie 104

Declaraţie 108

Extras din document

INTRODUCERE

Jean Jacques Rousseau spunea despre familie că este cea mai veche dintre toate societăţile şi singura naturală, iar în Declaraţia universală a drepturilor omului, familia este ,,element fundamental şi natural al societăţii”, astfel putem înţelege importanţa pe care o are această formă de comunitate umană care a fost şi cu siguranţă va rămâne una dintre temele majore de reflecţie şi analiză a spiritualităţii umane, în toate formele sale.

Familia este o formă de relaţii sociale dintre oameni legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie. Familia ca formă specifică de comunitate umană, desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filiaţie sau rudenie

Definirea exactă a noţiunii de familie se face prin indicarea caracteristicilor şi funţiilor sale, astfel juriştii afirmă că familia este o realitate biologică, realizându-se prin uniunea dintre un bărbat şi o femeie, precum şi prin procreaţie. Este o realitate socială reprezentând cadrul comunităţii de viaţă si de interese a celor ce o compun, uniţi prin esenţa morală a căsătoriei şi prin descendenţă, într-un model unic al solidaritaţii umane şi de asemenea este o realitate juridică, fiind recunoscută şi ocrotită juridic.

În sens juridic, familia reprezintă grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii care izvorăsc din căsătorie, rudenie precum şi din alte raporturi asimilate relaţiilor de familie. Familia se consituie ca o realitate juridică prin reglementarea ei de către lege.

Familia este întemeiată pe căsătoria liber consimţită, la baza căreia se află încrederea şi dragostea reciprocă dintre soţi, deplina egalitate în drepturi dintre un bărbat şi o femeie şi unitatea dintre interesele personale şi cele sociale.

Constituind o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, căsătoria are ca scop întemeierea unei familii. De aceea, naşterea, dezvoltarea şi consolidarea raporturilor de familie constituie conţinutul căsătoriei, motivul determinant şi necesar al încheierii acesteia. În cadrul relaţiilor de familie apar aspecte morale, psihologice şi economice care formează comunitatea de viaţă şi interese.

Bunurile soţilor, în legătură cu care se creează raporturile cu cea mai mare pondere în ansamblul relaţiilor patrimoniale dintre ei, sunt, potrivit Codului familiei, împărţite în două categorii: bunuri comune, care constituie regula şi bunuri proprii, care reprezintă excepţia. Această afirmaţie îşi are temeiul în faptul că toate bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei sunt prezumate de lege a fi comune. Contribuţia soţilor la dobândirea bunurilor comune poate fi directă, constând în munca sau mijloacele ambilor soţi, sau indirectă, prin munca depusă de femeie în gospodărie şi pentru creşterea copiilor. În schimb, pentru ca un bun să poată fi considerat propriu al unuia dintre soţi, va trebui să se facă dovada în acest sens.

Lucrarea de faţa este consacrată cercetării aspectelor fundamentale care sunt de esenţă şi care caracterizează raporturile patrimoniale ale soţilor şi în special, bunurile comune şi proprii ale acestora. Tema abordată porneşte de la prevederea că ,,bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor”, şi că este instituită o scutire de dovadă în ceea ce priveşte bunurile comune al căror caracter este prezumat de legiuitor.

Abordarea acestei teme mi-a fost dictată de faptul că, căsătoria este un element esenţial şi preponderent în viaţa socială şi personală a fiecăruia dintre noi, iar prin reglementarea expresă a categoriei bunurilor comune şi proprii se evită încheierea acesteia bazată doar pe interese materiale, celălalt soţ neputând pretinde lărgirea patrimoniului său în acest mod.

Având o aplicabilitate extraordinară în zilele noastre, am încercat să pătrund cât mai profund în centrul acestei teme, iar pentru acest lucru, am abordat în primul capitol evoluţia pe care dreptul familiei a cunoscut-o de-a lungul timpului până în momentul în care reglementările acestuia au rămas în forma definitivă adică în cea care se află astăzi.

Astfel am început prin a prezenta, în prima fază, evoluţia istorică a familiei, deoarece aceasta stă la baza formării Codului familiei, apoi am continuat dezvoltând tema relaţiilor referitoare la familie şi la tot ce înseamnă aceasta, fiindcă ea reprezintă fundamentul pe care s-a format acest cod.

În capitolele II şi III m-am axat mai mult pe aspecte referitoare la bunurile comune şi proprii ale soţilor. Am încercat să dezvolt şi să prezint astfel, cât mai bine aceste categorii de bunuri, precum şi organele competente să soluţioneze eventualele litigii apărute cu privire la aceste bunuri. Deasemenea m-am oprit şi referitor la dovada bunurilor comune şi proprii.

În capitolul IV m-am axat pe câteva aspecte de drept comparat privind comunitatea de bunuri a soţilor cu alte ţări europene şi cu alte reglementări internaţionale în domeniu.

Preview document

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 1
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 2
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 3
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 4
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 5
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 6
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 7
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 8
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 9
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 10
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 11
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 12
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 13
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 14
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 15
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 16
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 17
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 18
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 19
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 20
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 21
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 22
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 23
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 24
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 25
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 26
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 27
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 28
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 29
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 30
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 31
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 32
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 33
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 34
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 35
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 36
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 37
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 38
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 39
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 40
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 41
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 42
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 43
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 44
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 45
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 46
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 47
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 48
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 49
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 50
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 51
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 52
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 53
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 54
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 55
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 56
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 57
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 58
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 59
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 60
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 61
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 62
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 63
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 64
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 65
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 66
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 67
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 68
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 69
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 70
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 71
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 72
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 73
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 74
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 75
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 76
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 77
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 78
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 79
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 80
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 81
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 82
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 83
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 84
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 85
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 86
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 87
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 88
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 89
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 90
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 91
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 92
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 93
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 94
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 95
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 96
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 97
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 98
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 99
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 100
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 101
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 102
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 103
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 104
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 105
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 106
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 107
Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Bunurilor Sotilor in Lumina Reglementarilor Actuale.doc

Alții au mai descărcat și

Bunurile Proprii ale Soților și Drepturile Acestora Asupra Lor

INTRODUCERE In practica, doctrina si chiar legislatie, termenul bunuri este folosit in doua sensuri ori acceptiuni: - „Stricto sensu” – prin...

Pensiile si Alte Drepturi de Asigurari Sociale ale Politistilor

CUVANT INAINTE Dintotdeauna oamenii au avut nevoia unei securitati individuale si colective incercand din cele mai vechi timpuri sa-si asigure...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Codul Familiei și în Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRELIMINARE 1.) Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi Familia monogamă, cu finalitatea pe care a avut-o la...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Desfacerea Căsătoriei

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţilor de familie Secţiunea I. Familia-fenomen social 1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a...

Concubinaj, Logodna, Casatorie Elemente Comune si Elemente Diferentiale

CONCUBINAJ, LOGODNĂ, CĂSĂTORIE ELEMENTE COMUNE ŞI ELEMENTE DIFERENŢIALE I. Concubinajul (uniunea liberă) Deşi cele mai multe cupluri aleg ca...

Atributiile Autoritatii Tutelare cu privire la Ocrotirea Minorilor

Notiunea dreptului familiei Stiinta dreptului este intr-o continua lupta cu norma juridica, incrcind, pe de-o parte, sa-I descifreze sensul, pe de...

Ai nevoie de altceva?