Regimul Juridic al Bunurilor Sotilor in Lumina Reglementarilor Actuale

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Regimul Juridic al Bunurilor Sotilor in Lumina Reglementarilor Actuale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 108 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: MIHAI GABRIEL

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere 4
Capitolul I: Caracterizarea generală a relaţiilor de familie 7
1.1. Familia. Noţiunea sociologică şi juridică a familiei 7
1.2. Caracterele familiei 10
1.2.1. Funcţia de perpetuare a speciei 11
1.2.2. Funcţia economică 12
1.2.3. Funcţia educativă 13
1.2.4. Funcţia de solidaritate familială 15
1.3. Formele istorice ale familiei. Scurt istoric referitor la relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi 17
1.3.1. Formele istorice ale familiei 17
1.3.2. Scurt istoric referitor la relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi 22
1.3.3. Relaţiile personale dintre soţi 23
1.3.4. Relaţiile patrimoniale dintre soţi 24
Capitolul II: Comunitatea de bunuri a soţilor 27
2.1. Noţiunea de dobândire 28
2.2. Calitatea dobânditorului 30
2.3. Momentul dobândirii 33
2.4. Sfera bunurilor comune 36
2.4.1. Venitul din muncă 36
2.4.2. Imobilele 41
2.4.3. Sumele economisite şi depuse la Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) sau la alte bănci 65
2.4.4. Câştigurile la diferite sisteme de loterie şi pe livrete C.E.C 66
2.4.5. Fructele şi productele 67
2.4.6. Bunurile cumpărate cu plata preţului în rate 70
2.5. Drepturile soţilor asupra bunurilor comune 72
Capitolul III. Bunurile proprii ale soţilor 74
3.1. Categoriile bunurilor proprii 76
3.1.1. Bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei 76
3.1.2. Bunurile dobândite prin moştenire legat sau donaţie 76
3.1.3. Bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei 79
3.1.4. Bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii, precum şi alte asemenea bunuri 81
3.1.5. Indemnitatea de asigurare sau despăgubire pentru pagubele pricinuite persoanei 83
3.1.6. Valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunul în care a trecut această valuare 84
3.2. Dovada bunurilor proprii 87
Capitolul IV: Aspecte de drept comparat privind comunitatea de bunuri a soţilor 91
4.1 Aspecte comparate cu alte ţări europene 91
4.2. Aspecte comparate cu alte reglementări internaţionale în domeniu 97
Concluzii 99
Bibliografie 104
Declaraţie 108

Extras din document

INTRODUCERE

Jean Jacques Rousseau spunea despre familie că este cea mai veche dintre toate societăţile şi singura naturală, iar în Declaraţia universală a drepturilor omului, familia este ,,element fundamental şi natural al societăţii”, astfel putem înţelege importanţa pe care o are această formă de comunitate umană care a fost şi cu siguranţă va rămâne una dintre temele majore de reflecţie şi analiză a spiritualităţii umane, în toate formele sale.

Familia este o formă de relaţii sociale dintre oameni legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie. Familia ca formă specifică de comunitate umană, desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filiaţie sau rudenie

Definirea exactă a noţiunii de familie se face prin indicarea caracteristicilor şi funţiilor sale, astfel juriştii afirmă că familia este o realitate biologică, realizându-se prin uniunea dintre un bărbat şi o femeie, precum şi prin procreaţie. Este o realitate socială reprezentând cadrul comunităţii de viaţă si de interese a celor ce o compun, uniţi prin esenţa morală a căsătoriei şi prin descendenţă, într-un model unic al solidaritaţii umane şi de asemenea este o realitate juridică, fiind recunoscută şi ocrotită juridic.

În sens juridic, familia reprezintă grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii care izvorăsc din căsătorie, rudenie precum şi din alte raporturi asimilate relaţiilor de familie. Familia se consituie ca o realitate juridică prin reglementarea ei de către lege.

Familia este întemeiată pe căsătoria liber consimţită, la baza căreia se află încrederea şi dragostea reciprocă dintre soţi, deplina egalitate în drepturi dintre un bărbat şi o femeie şi unitatea dintre interesele personale şi cele sociale.

Constituind o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, căsătoria are ca scop întemeierea unei familii. De aceea, naşterea, dezvoltarea şi consolidarea raporturilor de familie constituie conţinutul căsătoriei, motivul determinant şi necesar al încheierii acesteia. În cadrul relaţiilor de familie apar aspecte morale, psihologice şi economice care formează comunitatea de viaţă şi interese.

Bunurile soţilor, în legătură cu care se creează raporturile cu cea mai mare pondere în ansamblul relaţiilor patrimoniale dintre ei, sunt, potrivit Codului familiei, împărţite în două categorii: bunuri comune, care constituie regula şi bunuri proprii, care reprezintă excepţia. Această afirmaţie îşi are temeiul în faptul că toate bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei sunt prezumate de lege a fi comune. Contribuţia soţilor la dobândirea bunurilor comune poate fi directă, constând în munca sau mijloacele ambilor soţi, sau indirectă, prin munca depusă de femeie în gospodărie şi pentru creşterea copiilor. În schimb, pentru ca un bun să poată fi considerat propriu al unuia dintre soţi, va trebui să se facă dovada în acest sens.

Lucrarea de faţa este consacrată cercetării aspectelor fundamentale care sunt de esenţă şi care caracterizează raporturile patrimoniale ale soţilor şi în special, bunurile comune şi proprii ale acestora. Tema abordată porneşte de la prevederea că ,,bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor”, şi că este instituită o scutire de dovadă în ceea ce priveşte bunurile comune al căror caracter este prezumat de legiuitor.

Abordarea acestei teme mi-a fost dictată de faptul că, căsătoria este un element esenţial şi preponderent în viaţa socială şi personală a fiecăruia dintre noi, iar prin reglementarea expresă a categoriei bunurilor comune şi proprii se evită încheierea acesteia bazată doar pe interese materiale, celălalt soţ neputând pretinde lărgirea patrimoniului său în acest mod.

Având o aplicabilitate extraordinară în zilele noastre, am încercat să pătrund cât mai profund în centrul acestei teme, iar pentru acest lucru, am abordat în primul capitol evoluţia pe care dreptul familiei a cunoscut-o de-a lungul timpului până în momentul în care reglementările acestuia au rămas în forma definitivă adică în cea care se află astăzi.

Astfel am început prin a prezenta, în prima fază, evoluţia istorică a familiei, deoarece aceasta stă la baza formării Codului familiei, apoi am continuat dezvoltând tema relaţiilor referitoare la familie şi la tot ce înseamnă aceasta, fiindcă ea reprezintă fundamentul pe care s-a format acest cod.

În capitolele II şi III m-am axat mai mult pe aspecte referitoare la bunurile comune şi proprii ale soţilor. Am încercat să dezvolt şi să prezint astfel, cât mai bine aceste categorii de bunuri, precum şi organele competente să soluţioneze eventualele litigii apărute cu privire la aceste bunuri. Deasemenea m-am oprit şi referitor la dovada bunurilor comune şi proprii.

În capitolul IV m-am axat pe câteva aspecte de drept comparat privind comunitatea de bunuri a soţilor cu alte ţări europene şi cu alte reglementări internaţionale în domeniu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Regimul Juridic al Bunurilor Sotilor in Lumina Reglementarilor Actuale.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA DREPT