Regimul Juridic al Domeniului Public

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 17756
Mărime: 103.72KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Iulian M.Nedelcu
Universitatea din Craiova Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative “Nicolae Titulescu” Secţia Administraţie Publică

Cuprins

CAPITOLUL I 2

ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ 2

Secţiunea I 2

Consideraţii de ordin general 3

Secţiunea II 5

Reflectarea noţiunii de domeniu public in primele Constitiţii ale României 5

2.1Constituţia din 1866 5

2. 2Constituţia din 1923 6

2.3Constituţia din 1938 7

Secţiunea III 8

Tendinţe generale în doctrina juridică contemporană 8

CAPITOLUL II 12

DEFINIŢII ALE NOŢIUNII ŞI CLASIFICAREA DOMENIULUI PUBLIC 12

Secţiunea I 12

Noţiunea de domeniu public şi domeniu privat al statului 12

Secţiunea II 13

Definiţii ale noţiunii de domeniu public 13

Secţiunea III 15

Distincţia dintre domeniul public şi domeniul privat 15

3.1Relaţia proprietate publică-domeniu public 15

3.2Criteriul divizării proprietăţii în proprietate publică şi proprietate privată 17

3.3 Criteriul distincţiei între domeniul public şi domeniul privat 18

3.4 Caracterele domeniului public 20

3.5 Clasificarea domeniului public 22

CAPITOLUL III 27

REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 27

Secţiunea I 27

Reglementările juridice din România până în perioada interbelcă 27

Secţiunea II 29

Noţiunea de regim juridic al domeniului public 29

Secţiunea III 31

Inalienabilitatea. Imprescriptibilitatea.Insesizabilitatea 31

3.1 Administrarea bunurilor proprietate publică 36

3.2 Concesionarea bunurilor proprietate publică 39

Secţiunea V 42

Servituţile administrative 42

CAPITOLUL IV 46

MODURI DE CONSTITUIRE A DOMENIULUI PUBLIC 46

Secţiunea I 46

Moduri generale de constituire a domeniului public 47

Secţiunea II 52

Moduri speciale de constiuire a domeniului public 52

2.1 Consideraţii de ordin general 52

2.2 Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 53

2.3 Rechiziţiile 55

CAPITOLUL V 61

DELIMITAREA ŞI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC 61

Secţiunea I 61

Delimitarea domeniului public 61

Secţiunea II 65

Utilizarea domeniului public 65

CAPITOLUL VI 68

ÎNCHEIERE 68

Extras din document

CAPITOLUL I

ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ

Secţiunea I

Consideraţii de ordin general

Domenialitatea - ca regim juridic al unei categorii specifice de bunuri - constituie partea cea mai importanta, respectiv nodul central al dreptului administrativ al bunurilor. Întrucat se refera la bunuri care aparţin colectivitaţilor publice, ea este cunoscută în literatura juridică şi sub denumirea de patrimoniu administrativ sau proprietate adminis-trativă.

Noţiunea de domeniu îsi are originea în cuvântul latin "dominium", care înseamna stăpânire, proprietate.

Domeniul administrativ se compune numai din bunuri mobile si imobile. El nu se confundă cu patrimoniul unităţilor administrativ-teri-toriale, noţiune mai largă în care sunt incluse atât bunurile mobile şi imobile aparţinâd domeniului public si privat de interes local, cât şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Constituţia României prevede în art.l36 alin. 1 că proprietatea este publică sau privată.

Proprietatea publică este aceea care aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale(art.136,alin.2)

Rezultă din interpretarea logică a acestor norme că, deşi nu a definit proprietatea privată, legiuitorul constituţional a avut în vedere că proprietatea care nu este publică, este privată, deoarece acestea reprezintă singurele forme de proprietate recunoscute în ţara noastră.

Noţiunea de domeniu include atât bunuri care fac parte din domeniul statului, cât şi bunuri care aparţin domeniului privat.

Rezultă, asadar, că bunurile care formează obiectul proprietăţii publice alcătuiesc domeniul public şi se numesc bunuri domeniale, spre deosebire de celelalte bunuri care aparţin particularilor şi formează domeniul civil.

Timp îndelungat, noţiunea de domenialitate publică nu a avut nici un fundament în textele codurilor civile şi chiar în cele ale legilor constituţionale din Franţa sau România, care de regulă erau invocate pentru a o justifica. Ea reprezintă rezultatul unor susţinute cercetări din partea doctrinarilor, fie ei autori de drept civil sau autori de drept public.

Putem afirma fără teama de a greşi că, în fapt, teoria domeniului public este una dintre acelea în care se manifestă în modul cel mai pregnant relativitatea conceptelor şi construcţiilor juridice, menite să evolueze în functie de realităţile sociale pe care trebuie să le exprime.

La rândul său, jurisprudenţa a contribuit, cu unele ezitări inerente oricărui început, la conturarea noţiunii, împărtăşind în cadrul soluţiilor sale, când una, când cealaltă din principalele teorii elaborate în această importantă materie.

Teoria domenialitaţii publice constituie o modificare esenţiala adusă instituţiei proprietaţii din dreptul civil, dacă ne gândim doar la regula inalienabilitaţii şi imprescriptibilităţii domeniului public.

De aceea, toate discuţiunile, care se ivesc în jurul noţiunii de domeniu public, nu prezintă numai un interes de ordin teoretic, doctrinar, ci oferă şi un interes ordin practic, domeniul public fiind supus unui regim juridic special, se îndepărtează nu numai de regimul juridic al proprietăţii individuate, chiar şi de regimul juridic al domeniului privat al Statului potrivit dispoziţiunilor Dreptului comun .

Bunurile care alcătuiesc domeniul administrativ se divid în categorii: unele cărora le sunt aplicabile regulile de drept privat, pentru domeniul privat, altele destinate folosinţei publicului şi nesusceptibite de apropiere individuală, constituind domeniul public. Acesta din urmă este inalienabil şi imprescriptibil, beneficiind de o protecţie juridică realizată prin norme de drept administrativ sau civil.

Delimitarea sa se face în condiţii care diferă de graniţa prevăzutăde Codul civil pentru proprietaţile private, iar litigiile în legătură cu bunurile din domeniul public atrag, de cele mai multe competenţa materială a instanţelor de contencios administrative.

Ansamblul tuturor acestor reguli speciale, derogatorii de la dreptul comun, constituie in opinia lui Andre de Laubadere "regimul domenialitaţii”

Preview document

Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 1
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 2
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 3
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 4
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 5
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 6
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 7
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 8
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 9
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 10
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 11
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 12
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 13
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 14
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 15
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 16
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 17
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 18
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 19
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 20
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 21
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 22
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 23
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 24
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 25
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 26
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 27
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 28
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 29
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 30
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 31
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 32
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 33
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 34
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 35
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 36
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 37
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 38
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 39
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 40
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 41
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 42
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 43
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 44
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 45
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 46
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 47
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 48
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 49
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 50
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 51
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 52
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 53
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 54
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 55
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 56
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 57
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 58
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 59
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 60
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 61
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 62
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 63
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 64
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 65
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 66
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 67
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 68
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 69
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 70
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 71
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 72
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 73
Regimul Juridic al Domeniului Public - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Domeniului Public.doc
  • Universitatea din Craiova.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de...

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III-...

Partidele Politice

Consideraţii generale Singura formă veritabilă de realizare a ideii de democraţie, în condiţiile în care s-a demonstrat că individul izolat nu are...

Ai nevoie de altceva?