Regimul Juridic al Proprietatii

Imagine preview
(10/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Regimul Juridic al Proprietatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 69 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Andrei Stefan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CUPRINS
Introducere 6
Capitolul I PROPRIETATEA PUBLICA SI DREPTUL DE PROPRIETATE 8
I.1 Notiunea, continutul si caracterele dreptului de proprietate 8
I.1.1 Consideratii generale 8
I.1.2 Notiune,definirea termenului 9
I.1.3 Scurt istoric 10
I.1.4 Continutul juridic al dreptului de proprietate 13
I.1.5 Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 14
I.2 Formele dreptului de proprietate 15
I.3 Dreptul de proprietate publica 16
I.3.1 Consideratii generale 16
I.3.2 Sediul materiei dreptului de proprietate publica 17
I.3.3 Notiunea si caracterele juridice ale dreptului de
proprietate publica 18
I.3.4 Dobândirea dreptului de proprietate publica 20
I.3.5 Exercitarea dreptului de proprietate publica 21
I.3.5.1 Dreptul de administrare 22
I.3.5.2 Concesionarea bunurilor proprietate publica 25
I.3.5.3 Darea în folosinta gratuita a bunurilor din domeniul
public 28
I.3.5.4 Închirierea bunurilor proprietate publica 29
I.3.6 Stingerea dreptului de proprietate publica 29
Capitolul II DELIMITAREA REGIMULUI JURIDIC AL PROPRIETATII PUBLICE 31
II.1 Titularii dreptului de proprietate publica si delimitarea bunurilor
care le apartin 31
II.2 Sfera bunurilor care apartin proprietatii publice 34
II.2.1 Domeniul public al statului 36
II.2.2 Domeniul public judetean 38
II.2.3 Domeniul public local al comunelor, oraselor si
Municipiilor 38
Capitolul III DOMENIUL PUBLIC, OBIECT AL DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA 42
III.1 Domeniul public si domeniul privat al proprietatii publice 42
III.1.1 Domeniul public 42
III.1.2 Domeniul privat 44
III.2 Corelatia proprietate publica - domeniu public. Delimitarea
proprietatii publice 46
Capitolul IV PARTE APLICATIVA-CIRCULATIA BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC 58
Aspecte privind Legea 10/2001 58
Studiu de caz - Imobil preluat în mod ilegal de stat 62
Concluzia studiului de caz 64
Concluzii 66
Bibliografie 68

Extras din document

Introducere

Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe mediul sau natural, ci si pe celelalte fiinte. Asupra a tot ce-l înconjoara, asupra a tot ce descopera s-a declarat stapân si aplica sau cere aplicarea fata de alti semeni a normelor sociale prin intermediul puterii, la început a comunitatilor obstesti, mai apoi a statului.

În diferitele stadii ale dezvoltarii societatii omenesti a existat preocuparea de a justifica institutia proprietatii, toate curentele, toate conceptiile au ramas unanime în a sustine importanta si necesitatea ei.

Proprietatea este privita în dubla ei acceptiune: economica si juridica. Privita ca o categorie economica proprietatea a existat de-a lungul societatii omenesti, producerea si procurarea de bunuri necesare traiului este o premisa indispensabila pentru viata sociala si, ca atare, proprietatea este strâns legata de sfera productiei de bunuri materiale si de culegerea roadelor acestei activitati.

Proprietatea este apreciata ca fiind o categorie economica, spre deosebire de care, dreptul de proprietate este o categorie juridica si se distinge prin apropriere, însusire a unui bun, iar titularul este îndreptatit sa-si exercite prerogativele dreptului sau prin putere proprie si în interes propriu, respectând limitele impuse de lege, cu îndreptatirea de a pretinde tuturor celorlalti de a se abtine de la orice acte care sa fie de natura a stânjeni acest drept.

Sensul juridic este îmbinat cu cel economic, pentru ca totalitatea relatiilor economice dintre oameni sunt în acelasi timp si relatii juridice, pe care acestia le au între ei în legatura cu bunurile.

În ambele sale acceptiuni, proprietatea creeaza accesul suprem al omului la aproprierea bunurilor naturale sau a celor care sunt rezultatul activitatii umane desfasurate în sfera productiei de bunuri materiale si spirituale. Aceasta însusire opereaza fie individual, fie colectiv.

Desi termenul de "domeniu public" a aparut relativ târziu, în secolul al XIX-lea, creatie a doctrinei juridice franceze, înca din antichitate, dreptul roman stabilea o categorie de bunuri care nu puteau forma obiectul proprietatii private, fiind considerate ca apartin colectivitatii (res extra patrimonium) , în aceasta categorie intrând: aerul, apele, drumurile, porturile, teatrele, pietele, templele, mormintele, portile si zidurile cetatilor. Acest lucru denota importanta proprietatii publice ,preocuparea asupra acesteia înca din cele mai vechi timpuri si totodata motivul pentru care am considerat a fi interesanta o lucrare în care sa fie delimitat regimul juridic al acesteia.

Lucrarea este structurata pe patru capitole. Primele trei acopera partea teoretica, începând cu dreptul de proprietate în general, continuând cu o clasificare a dreptului de proprietate si o dezvoltare succinta a dreptului de proprietate publica, si încheind cu o corelatie între proprietatea publica si domeniul public. Ultimul capitol pune în practica o parte din teoria amintita în capitolele anterioare referindu-se la modul de trecere a bunurilor dintr-un tip de proprietate în alta si analizarea unui studiu de caz cu un asemenea continut.

Capitolul I PROPRIETATEA PUBLICA SI DREPTUL DE PROPRIETATE

I.1 Notiunea, continutul si caracterele dreptului de proprietate

I.1.1 Consideratii generale

Dintre toate drepturile care fac parte din continutul patrimoniului, dreptul de proprietate este de departe cel mai important. El este cel care-i ofera independenta economica oricarui subiect de drept, dar si temeiul pe care se constituie dezmembramintele dreptului de proprietate privata si celelalte drep¬turi reale principale. Pe de alta parte, se poate spune ca multe din¬tre drepturile de creanta nici nu ar putea exista fara dreptul de pro¬prietate, luând nastere tocmai pentru a-1 pune în valoare. Am în vedere, spre exemplu, drepturile de creanta care se nasc în temeiul actelor juridice translative de proprietate sau împrumutul bunu¬rilor consumptibile, cum ar fi cel care are ca obiect o suma de bani, care si el este translativ de proprietate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Regimul Juridic al Proprietatii.doc

Alte informatii

Prezentata la Facultatea de drept Simion Barnutiu Sibiu