Regimul Juridic al Proprietatii

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 27743
Mărime: 128.52KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Stefan
Prezentata la Facultatea de drept Simion Barnutiu Sibiu

Cuprins

CUPRINS

Introducere 6

Capitolul I PROPRIETATEA PUBLICA SI DREPTUL DE PROPRIETATE 8

I.1 Notiunea, continutul si caracterele dreptului de proprietate 8

I.1.1 Consideratii generale 8

I.1.2 Notiune,definirea termenului 9

I.1.3 Scurt istoric 10

I.1.4 Continutul juridic al dreptului de proprietate 13

I.1.5 Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 14

I.2 Formele dreptului de proprietate 15

I.3 Dreptul de proprietate publica 16

I.3.1 Consideratii generale 16

I.3.2 Sediul materiei dreptului de proprietate publica 17

I.3.3 Notiunea si caracterele juridice ale dreptului de

proprietate publica 18

I.3.4 Dobândirea dreptului de proprietate publica 20

I.3.5 Exercitarea dreptului de proprietate publica 21

I.3.5.1 Dreptul de administrare 22

I.3.5.2 Concesionarea bunurilor proprietate publica 25

I.3.5.3 Darea în folosinta gratuita a bunurilor din domeniul

public 28

I.3.5.4 Închirierea bunurilor proprietate publica 29

I.3.6 Stingerea dreptului de proprietate publica 29

Capitolul II DELIMITAREA REGIMULUI JURIDIC AL PROPRIETATII PUBLICE 31

II.1 Titularii dreptului de proprietate publica si delimitarea bunurilor

care le apartin 31

II.2 Sfera bunurilor care apartin proprietatii publice 34

II.2.1 Domeniul public al statului 36

II.2.2 Domeniul public judetean 38

II.2.3 Domeniul public local al comunelor, oraselor si

Municipiilor 38

Capitolul III DOMENIUL PUBLIC, OBIECT AL DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA 42

III.1 Domeniul public si domeniul privat al proprietatii publice 42

III.1.1 Domeniul public 42

III.1.2 Domeniul privat 44

III.2 Corelatia proprietate publica - domeniu public. Delimitarea

proprietatii publice 46

Capitolul IV PARTE APLICATIVA-CIRCULATIA BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC 58

Aspecte privind Legea 10/2001 58

Studiu de caz - Imobil preluat în mod ilegal de stat 62

Concluzia studiului de caz 64

Concluzii 66

Bibliografie 68

Extras din document

Introducere

Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe mediul sau natural, ci si pe celelalte fiinte. Asupra a tot ce-l înconjoara, asupra a tot ce descopera s-a declarat stapân si aplica sau cere aplicarea fata de alti semeni a normelor sociale prin intermediul puterii, la început a comunitatilor obstesti, mai apoi a statului.

În diferitele stadii ale dezvoltarii societatii omenesti a existat preocuparea de a justifica institutia proprietatii, toate curentele, toate conceptiile au ramas unanime în a sustine importanta si necesitatea ei.

Proprietatea este privita în dubla ei acceptiune: economica si juridica. Privita ca o categorie economica proprietatea a existat de-a lungul societatii omenesti, producerea si procurarea de bunuri necesare traiului este o premisa indispensabila pentru viata sociala si, ca atare, proprietatea este strâns legata de sfera productiei de bunuri materiale si de culegerea roadelor acestei activitati.

Proprietatea este apreciata ca fiind o categorie economica, spre deosebire de care, dreptul de proprietate este o categorie juridica si se distinge prin apropriere, însusire a unui bun, iar titularul este îndreptatit sa-si exercite prerogativele dreptului sau prin putere proprie si în interes propriu, respectând limitele impuse de lege, cu îndreptatirea de a pretinde tuturor celorlalti de a se abtine de la orice acte care sa fie de natura a stânjeni acest drept.

Sensul juridic este îmbinat cu cel economic, pentru ca totalitatea relatiilor economice dintre oameni sunt în acelasi timp si relatii juridice, pe care acestia le au între ei în legatura cu bunurile.

În ambele sale acceptiuni, proprietatea creeaza accesul suprem al omului la aproprierea bunurilor naturale sau a celor care sunt rezultatul activitatii umane desfasurate în sfera productiei de bunuri materiale si spirituale. Aceasta însusire opereaza fie individual, fie colectiv.

Desi termenul de "domeniu public" a aparut relativ târziu, în secolul al XIX-lea, creatie a doctrinei juridice franceze, înca din antichitate, dreptul roman stabilea o categorie de bunuri care nu puteau forma obiectul proprietatii private, fiind considerate ca apartin colectivitatii (res extra patrimonium) , în aceasta categorie intrând: aerul, apele, drumurile, porturile, teatrele, pietele, templele, mormintele, portile si zidurile cetatilor. Acest lucru denota importanta proprietatii publice ,preocuparea asupra acesteia înca din cele mai vechi timpuri si totodata motivul pentru care am considerat a fi interesanta o lucrare în care sa fie delimitat regimul juridic al acesteia.

Lucrarea este structurata pe patru capitole. Primele trei acopera partea teoretica, începând cu dreptul de proprietate în general, continuând cu o clasificare a dreptului de proprietate si o dezvoltare succinta a dreptului de proprietate publica, si încheind cu o corelatie între proprietatea publica si domeniul public. Ultimul capitol pune în practica o parte din teoria amintita în capitolele anterioare referindu-se la modul de trecere a bunurilor dintr-un tip de proprietate în alta si analizarea unui studiu de caz cu un asemenea continut.

Capitolul I PROPRIETATEA PUBLICA SI DREPTUL DE PROPRIETATE

I.1 Notiunea, continutul si caracterele dreptului de proprietate

I.1.1 Consideratii generale

Dintre toate drepturile care fac parte din continutul patrimoniului, dreptul de proprietate este de departe cel mai important. El este cel care-i ofera independenta economica oricarui subiect de drept, dar si temeiul pe care se constituie dezmembramintele dreptului de proprietate privata si celelalte drep¬turi reale principale. Pe de alta parte, se poate spune ca multe din¬tre drepturile de creanta nici nu ar putea exista fara dreptul de pro¬prietate, luând nastere tocmai pentru a-1 pune în valoare. Am în vedere, spre exemplu, drepturile de creanta care se nasc în temeiul actelor juridice translative de proprietate sau împrumutul bunu¬rilor consumptibile, cum ar fi cel care are ca obiect o suma de bani, care si el este translativ de proprietate.

Preview document

Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 1
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 2
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 3
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 4
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 5
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 6
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 7
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 8
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 9
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 10
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 11
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 12
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 13
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 14
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 15
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 16
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 17
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 18
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 19
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 20
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 21
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 22
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 23
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 24
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 25
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 26
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 27
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 28
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 29
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 30
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 31
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 32
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 33
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 34
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 35
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 36
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 37
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 38
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 39
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 40
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 41
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 42
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 43
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 44
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 45
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 46
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 47
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 48
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 49
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 50
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 51
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 52
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 53
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 54
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 55
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 56
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 57
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 58
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 59
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 60
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 61
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 62
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 63
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 64
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 65
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 66
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 67
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 68
Regimul Juridic al Proprietatii - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Proprietatii.doc

Alții au mai descărcat și

Resursele Umane ale Administrației Publice

Cap. 1) Importanţa personalului, recrutarea şi integrarea în organul administraţiei publice Personalul administraţiei publice Organele...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Secretarul Unitatii Administrativ-Teritoriale

CAPITOLUL I CLASIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE I.1. NOTIUNEA DE FUNCTIE PUBLICA Mijloacele prin care se realizeaza administratia publica sunt...

Drepturile Omului - Studiu de Caz Consiliul Europei

1.DREPTURILE OMULUI-CADRU GENERAL a) Dreptul internaţional al drepturilor omului Noţiunea de drept internaţional al drepturilor omului sau...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3, alin. 3 din Constituţia României, în cadrul statului nostru au fost create următoarele unităţi...

Consiliul Judetean

1.Componenta si constituirea consiliului judetean Administraţia publică centrală are în teritoriu diferite organe deconcentrate care organizează...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Administratie Publica Centrala

VI. ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA SI LOCALA Administratia publica centrala # Presedintele Romaniei.Presedintele Ro face parte din puterea...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

CAPITOLUL I DOMENIUL PUBLIC SI REGIMUL JURIDIC DOMENIAL 1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementări...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Activitatea Financiar – Contabila in Cadrul SC Parta Com SRL Botosani

CAPITOLUL I. OBIECTIVE, PRINCIPII ŞI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A S.C. PARTA COM S.R.L. BOTOSANI 1. Denumirea, sediul,...

Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII 1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul...

Practica Contabilitate - SushiMania

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii 1. Cunoasterea concreta a intreprinderii 1.1 Date...

Contabilitate Generala SC Alcor SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: SC ALCOR...

Aspecte Juridice privind Dreptul la Proprietate Privata - Aspecte Teoretice si Practice

INTRODUCERE Dreptul de proprietate este cel mai important şi mai amplu drept real; el este „prototipul" drepturilor reale, prin drept real...

Plan de Afaceri - SC Letice SRL

1.Sinteza planului de afaceri 1.1. Date generale: Domnul MIHALCEA CRISTI realizeaza un amplu studiu al pietii de servicii din orasul CAMPINA si a...

Ai nevoie de altceva?