Reglementarea si Importanta Contractului de Leasing

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Reglementarea si Importanta Contractului de Leasing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

I. Noţiune şi reglementare

Leasing-ul s-a impus şi la noi în ţară, aşa cum a făcut-o peste tot în lume în primul rând prin simplitate. În condiţiile în care mediul concurenţial din ţara noastră devine tot mai aspru, viteza de reacţie a companiilor la schimbările din mediul extern este vitală. Leasing-ul, prin operativitatea, sa satisface în intervale de timp foarte scurte nevoia de fonduri pentru investiţii a agenţilor economici. De asemenea, prin leasing, agenţii economici evită procedurile complicate ale contractării de credite bancare, proceduri care presupun imobilizarea unor elemente din patrimoniul societăţii sau cel privat pentru constituirea de garanţii.

Leasing-ul este o modalitate modernă de finanţare prin care clientul beneficiază de un bun, plata făcându-se eşalonat pe perioada contractului de leasing, ratele plătite fiind deductibile în funcţie de tipul contractului de leasing. Faţă de alte forme de finanţare, leasingul dispune de avantajul eliminării birocraţiei necesare acordării unui credit precum si garantarea finanţării doar cu bunul ce face obiectul contractului de leasing.

Definiţie → Leasing-ul este o operaţiune comercială prin care o parte denumită locator/finanţator transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţa a unui lucru al carui proprietar este către altă parte, denumită utilizator, la solicitarea acesteia din urmă, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.

Persoana care cumpără poate fi o persoană fizică sau juridică, dar , de regulă sunt persoane juridice care funcţionează sub forma unei societăţi specializate în aceste operaţiuni.

Obiectul → închirierea temporară a :

o bunurilor de investiţii;

o bunurilor imobiliare;

o serviciilor.

Cel mai frecvent se închiriază maşini şi utilaje.

Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt următoarele :

o Părţile:

- locatorul/finanţatorul;

- utilizatorul.

o Descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;

o Valoarea totala a contractului de leasing;

o Valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;

o Perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;

o Clauza privind obligatia asigurarii bunului.

Părţile contractului de leasing sunt :

o Utilizatorul (locatarul) - clientul solicitărilor sau beneficiarul lucrului;

o Finanţatorul operaţiunii - creditorul sau cumpărătorul bunului (de regulă, este o societate comercială specializată);

o Furnizorul (vânzătorul) - constructorul, producătorul sau fabricantul lucrului.

II. Încheierea contractului de leasing

În derularea unui contract de leasing, în general sunt implicate, în diverse etape ale procesului de finanţare, cel puţin cinci părţi:

o societatea de leasing,

o clientul sau utilizatorul final,

o furnizorul bunului achizitionat,

o banca finantatoare,

o societate de asigurare.

În funcţie de necesităţile clientului, acesta decide atât asupra caracteristicilor bunului cât şi asupra furnizorului.

Toate detaliile legate de natura bunului (preţ, caracteristici tehnice, amănunte privind livrarea, condiţii de instalare şi punere în funcţiune, în cazul echipamentelor) vor fi negociate de utilizator direct cu furnizorul ales, urmând a respecta în contractul de vânzare cumpărare şi în contractul de leasing, toate aspectele negociate.

Pe baza preţurilor negociate cu furnizorul întocmeste o ofertă generală de finanţare, în care vor fi calculate, avansul, rata de leasing şi valoarea asigurarii. În urma transmiterii solicitării de leasing, oferta transmisă iniţial poate suferi modificări în funcţie de clasa de risc în care se va încadra clientul. Analiza riscului are la bază atât documentele financiare puse la dispoziţie de catre client (bilanţ, balanţă, cont de profit şi pierderi) cât şi alte documente solicitate (chestionar de leasing, prezentarea activităţii companiei, business-plan).

Evaluarea solicitării de leasing se realizează de către specialişti într-un interval de timp ce nu depăşeşte 48 ore. În funcţie de complexitatea proiectului supus finanţării, societatea de leasing poate solicita clientului informaţii suplimentare referitoare la unele aspecte analizate, răspunsul final al evaluării urmând a fi prelungit în funcţie de furnizarea informaţiilor solicitate. În cazul unui răspuns afirmativ, se va încheia un contract de leasing, financiar sau operaţional, ce va include atât clauzele negociate de utilizator cu furnizorul bunului, cât şi clauze specifice politicii societăţii de leasing privitoare la modalitatea de plată a ratelor, asigurarea efectuării plăţilor.

Bunul ce urmează a fi achiziţionat urmează a fi asigurat de către societatea de leasing, pe toată derularea contractului de leasing, în opţiunea pentru toate riscurile, în condiţiile stabilite cu societatea de asigurări şi banca finanţatoare, iar prima de asigurare va fi achitată de către utilizator.

În cazul produselor provenite din import, prima de asigurare se va calcula la valoarea DDP a bunului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reglementarea si Importanta Contractului de Leasing.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA ’’AL.I.CUZA’’IAŞI