Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 29724
Mărime: 455.63KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dima Stefan, Cristi Neagu
Proiectul a fost prezentat la ASE

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI TEORETICE PRELIMINARII

1.1. REGLEMENTAREA SOCIAL-JURIDICĂ A INFRACŢIUNILOR PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ .

Între drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei fizice sunt incluse şi cele care privesc libertatea sexuală, adică posibilitatea persoanei, indiferent de sex, de a hotărî singură cu privire la viaţa sa sexuală, fără temerea că alte persoane (fizice sau juridice) să o împiedice în exercitarea nestingherită a acestora.

Prin dispoziţiile constituţionale şi ale altor acte normative (inclusiv ale Codului penal), sunt reglementate şi garantate drepturile persoanei referitoare la viaţa sa sexuală.

Prin lege se asigură persoanei fizice libertatea sexuală şi totodată se impune un comportament social normal, fără excese şi abuzuri ori încălcarea drepturilor specifice ale altora. Libertatea sexuală are drept corolar inviolabilitatea persoanei, în sensul că aceasta (indiferent de vârstă, sex, sănătate etc.) nu poate fi constrânsă sub nici o formă la raporturi ori alte acte de natură sexuală ori aberante.

Numai o viaţă sexuală normală poate asigura desfăşurarea şi dezvoltarea unor relaţii sociale generale ale societăţii, cât şi satisfacerea instinctului sexual.

Ca şi în alte domenii sociale, încălcarea normelor care privesc viaţa sexuală prezintă pericol social, deoarece faptele prin care se aduce atingere libertăţii sau moralităţii în acest domeniu sunt contrare intereselor întregii societăţi. Tocmai de aceea, în Capitolul III din Titlul II al părţii speciale din Codul penal sunt prevăzute şapte infracţiuni privitoare la viaţa sexuală. Astfel, în art. 197 este prevăzută infracţiunea de viol, în art. 198 - actul sexual cu un minor, în art. 199 - seducţia, în art. 201 - perversiunea sexuală, în art. 202 - corupţia sexuală, în art. 203 - incestul şi în art. 2031 - hărţuirea sexuală.

În legătură cu acest grup de infracţiuni, se impune a fi făcută precizarea că, după anul 1990, au intervenit numeroase modificări şi completări atât în ce priveşte conţinutul lor legal, cât şi cu privire la sancţionarea acestora. De altfel, în doctrina penală şi în jurisprudenţa din ţara noastră s-au realizat numeroase comentarii cu privire la aceste infracţiuni. În continuare vom dezvolta fiecare infracţiune, conform reglementărilor penale în vigoare.

1.2. CADRUL JURIDIC ŞI MEDICO-LEGAL AL INFRACŢIUNILOR PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ.

1.2.1. Violul (Art. 197 C. pen.)

A. Conţinutul legal. Infracţiunea constă în actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. În acest caz, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă:

- fapta a fost săvârşită de doua sau mai multe persoane împreună;

- victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului;

- victima este membru al familiei;

- s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi, dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

B. Structura infracţiunii varianta tip

Obiectul juridic. Obiectul juridic special al infracţiunii de viol este complex; obiectul juridic principal îl reprezintă relaţiile sociale care ocrotesc libertatea şi inviolabilitatea sexuală a persoanei, iar obiectul juridic secundar îl constituie relaţiile sociale referitoare la libertatea psihică sau fizică, sănă¬tatea şi integritatea corporală a persoanei ce pot fi deopotrivă lezate prin săvârşirea acesteia.

Obiectul material este corpul persoanei în viaţă supus unei agresiuni sexuale.

Subiecţii infracţiunii. Subiectul activ nemijlocit, autor al infracţiunii de viol poate fi orice persoană, indiferent de sexul acesteia pentru că violul în noua formulare constă în actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex. Subiect activ poate fi şi minorul care răspunde penal. Dacă fapta se săvârşeşte asupra unui membru de familie, se va reţine varianta agravată a infracţiunii de viol.

Preview document

Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 1
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 2
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 3
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 4
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 5
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 6
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 7
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 8
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 9
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 10
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 11
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 12
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 13
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 14
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 15
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 16
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 17
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 18
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 19
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 20
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 21
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 22
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 23
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 24
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 25
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 26
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 27
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 28
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 29
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 30
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 31
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 32
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 33
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 34
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 35
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 36
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 37
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 38
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 39
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 40
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 41
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 42
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 43
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 44
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 45
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 46
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 47
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 48
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 49
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 50
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 51
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 52
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 53
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 54
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 55
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 56
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 57
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 58
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 59
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 60
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 61
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 62
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 63
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 64
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 65
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 66
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 67
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 68
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 69
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 70
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 71
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 72
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 73
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 74
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 75
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 76
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 77
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 78
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 79
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 80
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 81
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 82
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 83
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 84
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 85
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 86
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 87
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 88
Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Reglementarea Social-Juridica a Infractiunilor privind Viata Sexuala.doc

Alții au mai descărcat și

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie

MOTIVAŢIA ALEGERII SUBIECTULUI Dreptul penal poate fi caracterizat prin dinamism, fiind într-un continuu proces de adaptare şi perfecţionare a...

Investigarea Criminalistică a Infracțiunii de Viol

I. CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A VIOLURILOR Infracţiunea de viol, prevăzută în cuprinsul art. 217 din Codul Penal, este reglementată într-o formă...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Tipuri de Infractori

Investigarea personalitatii infractorului si conturarea unei tipologii, presupune cunoasterea aspectelor generale si speciale ale acesteia...

Te-ar putea interesa și

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Investigarea Cazurilor de Trafic cu Ființe Umane

SCURT ISTORIC Prostitutia este considerata a fi cea mai veche “meserie din lume”. De multe ori fiind considerata un subiect tabu, prostitutia a...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Violenta Domestica asupra Femeii

Si-au unit destinele acum 33 de ani, intr-un sat din Moldova. Au venit in Valea Jiului, sotul s-a angajat, iar ea a crescut cinci copii ca niste...

Legislația română privind violența în familie

INTRODUCERE “Amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care trebuie să se confrunte...

Violul

INTRODUCERE Actualitatea temei de investigaţie Violul este un delict prezent în practic toate societăţile de astăzi, chiar şi în statele despre...

Violul

1.Conţinutul legal Potrivit art.197, alin.1 Cod penal, infracţiunea consta în actul sexual, de orice natură, cu o altă persoana de sex diferit sau...

Aspecte Privind Criminalitatea in Randul Femeilor - Practicarea Prostitutiei

Notiuni generale In cercetarea criminologica se da atentie si criminalitatii dupa sex. Este un fapt evident ca la criminalitate participa nu numai...

Ai nevoie de altceva?