Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9052
Mărime: 57.25KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Cosmin Dariescu
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

I. Consideraţii generale privind Regulamentul nr. 864/2007 - Roma II

II. Reguli privind conflictele de legi în materia obligaţiilor extracontractuale

2.1. Regulile generale de conflict privitoare la faptele ilicite

2.2. Regulile speciale de conflict privitoare la faptele ilicite

2.2.1. Răspunderea pentru daunele provocate de produsele defectuoase

2.2.2. Răspunderea pentru acte de concurenţă neloială şi acte de restrângere a liberei concurenţe

2.2.3. Răspunderea pentru atingeri aduse mediului

2.2.4. Răspunderea pentru atingeri aduse drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală

2.2.5. Răspunderea pentru acţiuni sindicale

III. Cvasi-contractele

IV. Alegerea legii aplicabile

V. Domeniul de aplicare a legii competente

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND REGULAMENTUL(CE) NR. 864/2007 – ROMA II

În scopul de a unifica normele statelor membre care reglementează conflictul de legi, în sensul de a desemna aceeaşi lege naţională, Parlamentul European şi Consiliul UE au adoptat la Bruxelles, la data de 11 iulie 2007, Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor extra-contractuale („Roma II”), care a intrat în vigoare pe 11 iulie 2008 .

Textul constituie cea de-a doua piesă importantă în cadrul sistemului de drept internaţional privat al conflictelor de legi în Europa, după Convenţia de la Roma din 1980, aceasta nefiind un instrument comunitar propriu-zis, dar comunitarizarea ei este la un pas de a fi definitivată.

Regulamentul Roma II implementează un regim uniform de reguli comune în domeniul responsabilităţii civile delictuale, al cvasi-contractelor, al culpei in contrahendo, răspunzând pe de o parte necesităţilor de a avea un set unic de reguli de conflict privind o anumită categorie de raporturi juridice, cu avantajele sale referitoare la uniformitatea elementelor folosite şi obiectivele care trebuie realizate prin regulile de conflict şi de evitarea fenomenului de „forum shopping”. Pe de altă parte vine în completarea unui „gol” (a unei lacune) în cadrul acestui sistem în ipostaza în care până la momentul respectiv existau reguli de competenţă jurisdicţională uniforme pentru tot ceea ce priveşte litigiile referitoare la obligaţiile contractuale/necontractuale-în materie civilă şi contractuală, iar reguli de conflict uniforme privitoare doar la materia obligaţiilor contractuale.

Regulamentul Roma II asigură respectarea diversităţii legislaţiilor materiale ale statelor membre în domeniu (fiecare stat membru beneficiind de posibilitatea reglementării în continuare a sistemului său de răspundere civilă extra-contractuală în modul în care va dori, sub rezerva armonizării care a fost sau va fi realizată prin unele directive/regulamente sectoriale).

Regulamentul nr. 864/2007 are un caracter general, este obligatoriu în toate elementele sale şi direct aplicabil în Statele membre, cu excepţia Danemarcei fără a fi nevoie de transpunere în legislaţiile naţionale.

Curtea Europeană de Justiţie este competentă pentru interpretarea prezentului regulament, în condiţiile stabilite de art. 68 din Tratatul CE, iar un recurs preliminar nu va putea fi formulat decât de un tribunal dintr-un stat membru ale cărui hotărâri nu mai pot face obiectul unei căi de atac.

Regulamentul Roma II se aplică obligaţiilor necontractuale în materie civilă si comercială, atunci când există un conflict de legi. Prin conflict de legi se înţelege situaţia în care un raport juridic cu element de extraneitate litigios este susceptibil de a fi soluţionat prin aplicarea a două sau mai multe legi, aparţinând unor sisteme de drept diferite, cu care raportul juridic are legătură prin elementul de extraneitate . Aceste legi sunt în conflict. Pentru a soluţiona conflictul, judecătorul are nevoie de o normă juridică, numită conflictuală. Norma conflictuală îi va indica legea aplicabilă, dintre cele două sau mai multe, care se află în conflict. Dacă litigiul intră în domeniul de aplicare a unui regulament european, judecătorul caută norma conflictuală corespunzătoare, care îi va indica legea aplicabilă. Dacă obiectul litigiului nu este reglementat de un regulament european, judecătorul va aplica normele conflictuale din dreptul român, ce îi vor arăta legea aplicabilă.

Conceptul de obligaţie necontractuală diferă de la un stat membru la altul. În consecinţă, în sensul Regulamentului, obligaţia necontractuală trebuie înţeleasă ca un concept autonom. Pentru buna funcţionare a pieţei interne este necesar ca normele statelor membre, care reglementează conflictul de legi, să desemneze aceeasi lege naţională, indiferent de ţara căreia îi aparţine instanţei în faţa căreia a fost depusă acţiunea, în scopul îmbunătăţirii previzibilităţii rezultatului litigiilor, a certitudinii privind dreptul aplicabil si a liberei circulaţii a hotărârilor .

Preview document

Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 1
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 2
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 3
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 4
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 5
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 6
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 7
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 8
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 9
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 10
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 11
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 12
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 13
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 14
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 15
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 16
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 17
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 18
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 19
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 20
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 21
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 22
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 23
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 24
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 25
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 26
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 27
Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor extracontractuale - Roma II - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Reglementari Comunitare Privind Conflictele de Legi in Materia Obligatiilor Extracontractuale - Roma II.doc

Alții au mai descărcat și

Considerații Teoretice Privind Apelul și Recursul

APELUL ŞI RECURSUL 1.1. Noţiuni introductive Căile de atac sunt mijloace sau remedii procesuale prin intermediul cărora se poate solicita...

Desfacerea Căsătoriei prin Divorț

Introducere Familia reprezintă “grupul social fundamental, care asigură menţinerea continuităţii biologice a societăţii prin procreare, îngrijirea...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Libera circulație a plăților și capitalurilor - instrumente de facilitare a plăților

1.Notiune Principiul liberei circulaţii a capitalului este unul din cele patru principii de bază consfinţite prin Tratatul Comunităţii Europene...

Accesul la libera circulație a persoanelor fizice în statele membre UE

Introducere În 50 de ani, Europa s-a schimbat mult - la fel ca întreaga lume. Astăzi, mai mult ca niciodată, într-o lume în evoluție constantă,...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Libera Circulație a Persoanelor și Serviciilor

1. Preliminarii Libera circulaţie a lucrătorilor salariaţi şi independenţi (nesalariaţi) este reglementată în Tratatul C.E. distinct de libera...

Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor contractuale (Roma I)

Noțiuni introductive În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4 iulie, a fost publicat Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European...

Te-ar putea interesa și

Probleme de Drept Internațional Privat în Dreptul Afacerilor

CONFLICTE DE JURISDICŢIE 1) Consideraţii prealabile A. Convenţia arbitrală sau clauza de alegere voluntară a forului Potrivit psihologului...

Drept Internațional Privat

Obiectivele cursului Prin asimilarea cunoştinţelor acestui curs, studentul va fi capabil să rezolve conflictele de legi în spaţiu şi conflictele...

Ai nevoie de altceva?