Relații comunitare externe

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 15781
Mărime: 67.37KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

1. Natura juridică a Comunităţii Europene

1.1. 1.1. Comunitatea Europeană - subiect al Dreptului Internaţional Public

1.2. 1.2. Capacitatea comunităţii europene în domeniul relaţiilor externe

2. 2. Relaţiile externe ale comunităţii europene

2.1. 2.1. Politica externă şi de securitate a uniunii europene

2.2. 2.2. Relaţiile externe ale celor trei comunităţi europene, încheierea de acorduri

2.3. 2.3. Relaţiile cu organizaţiile internaţionale şi cu ţările terţe

2.4. 2.4. Regimul acordurilor internaţionale încheiate de statele membre cu statele terţe

2.5. 2.5. Politica comercială comună

2.5.1. 2.5.1. Principiile politicii comerciale comune şi competenţa comunităţii europene

2.5.2. 2.5.2. Regimul importurilor şi exporturilor

2.5.3. 2.5.3. Regimul de protecţie contra practicilor comerciale neloiale

2.5.4. 2.5.4. Obstacole la comerţ

2.5.5. 2.5.5. Contrafacerea

2.5.6. 2.5.6. Acordurile comunităţii în materie comercială

3. 3.Acordul european de asociere a României la comunitatea europeană şi statutul de membru ale acestora

3.1. 3.1. Acordurile de asociere

3.2. 3.2. Natura juridică a acordului european

3.3. 3.3. Caracteristicile şi dimensiunea politică a acordului european

3.4. 3.4. Conţinutul acordului european

4. Realităţi şi perspective ale integrării României în uniunea europeană

5. Concluzii

Extras din document

CAPITOLUL I

1. NATURA JURIDICĂ A COMUNITĂŢII EUROPENE

1.1.Comunitatea europeană subiect al dreptului internaţional public

Raportul juridic internaţional, este raportul dintre două sau mai multe subiecte de drept internaţional care dă naştere la drepturi şi obligaţii reciproce pentru ele şi este reglementat de normele acestui drept.

El apare ca termen necesar pentru manifestarea calităţii de subiect de drept internaţional al statelor sau al altor entităţi sociale din cadrul comunităţii internaţionale .

Ca subiect al raportului juridic internaţional, apare în condiţiile actuale de dezvoltare a realităţilor internaţionale anumite bunuri patrimoniale şi nepatrimoniale, precum şi interesele statelor inseparabil legate de aceste bunuri, caracteristica esenţială a acestor bunuri, este că ele nu pot fi obţinute decât prin acţiunea comună a mai multor state.

Raporturile juridice internaţionale sunt create, modificate sau strânse prin tratatele internaţionale încheiate de către subiectele dreptului internaţional public.

În anumite condiţii şi în mod excepţional poate fi obiect al raportului juridic internaţional şi teritoriul când între state se pune chestiunea ratificării frontierelor lor.

În doctrina dreptului internaţional există diferite opinii referitoare la obiectul juridic internaţional.

Unii consideră ca obiect al acestui raport acţiunea sau abstenţiunea subiectelor .

Obiectul acestui raport juridic internaţional este menţinerea păcii şi relaţiile dintre părţile contractante şi în legătură cu acest obiect, statele semnatare ale tratatului îşi asumă obligaţiile decurgând din principiul neagresiunii care reglementează acest raport.

Normele dreptului internaţional sunt create de către state şi alte subiecte ale sale şi ele aplică acestor creatori, în prezent un organ legislativ central asemenea organelor legislative din viaţa internă a statelor.

Norma de drept internaţional se deosebeşte de norma de drept intern prin trăsături care decurg din specificul dreptului internaţional.

Normele dreptului internaţional exprimă voinţa nu a unui singur stat, ci a mai multor state, putând avea, când suntem în prezenţa unor state de tip diferit un conţinut de clasă complex.

Normele de drept internaţional iau naştere prin acordul de voinţă dintre subiectele acestui drept, acord exprimat în tratate şi cutumă, dacă ele, la fel ca şi normele dreptului intern, sunt susceptibile de a fi aduse la îndeplinire prin constrângere de stat, formele de exercitare a acestuia diferă, ca urmare a inexistenţei unui aparat sancţionator centralizat.

Normele dreptului internaţional constituie ca orice normă juridică în general, o regulă de conduită obligatorie, stabilind drepturile şi obligaţiile

participanţilor la categoria de relaţii pe care le reglementează şi devin astfel raporturi juridice.

Normele dreptului intern au în plus un caracter general şi impersonal, elemente pe care nu le găsim în normele dreptului internaţional,

într-adevăr în dreptul internaţional întâlnim norme situate pe diferite trepte şi anume normele generale şi normele particulare ori locale, cele dintâi sunt create prin acorduri de voinţă al statelor, celelalte prin acorduri de voinţă bilaterale ori ale unui grup restrâns de state, în ambele ipoteze dacă ne aflăm în prezenţa unor reguli de conduită obligatorii reglementând comportarea ulterior a statelor acestora au caracter de normă juridică indiferent de gradul lor de generalitate.

Preview document

Relații comunitare externe - Pagina 1
Relații comunitare externe - Pagina 2
Relații comunitare externe - Pagina 3
Relații comunitare externe - Pagina 4
Relații comunitare externe - Pagina 5
Relații comunitare externe - Pagina 6
Relații comunitare externe - Pagina 7
Relații comunitare externe - Pagina 8
Relații comunitare externe - Pagina 9
Relații comunitare externe - Pagina 10
Relații comunitare externe - Pagina 11
Relații comunitare externe - Pagina 12
Relații comunitare externe - Pagina 13
Relații comunitare externe - Pagina 14
Relații comunitare externe - Pagina 15
Relații comunitare externe - Pagina 16
Relații comunitare externe - Pagina 17
Relații comunitare externe - Pagina 18
Relații comunitare externe - Pagina 19
Relații comunitare externe - Pagina 20
Relații comunitare externe - Pagina 21
Relații comunitare externe - Pagina 22
Relații comunitare externe - Pagina 23
Relații comunitare externe - Pagina 24
Relații comunitare externe - Pagina 25
Relații comunitare externe - Pagina 26
Relații comunitare externe - Pagina 27
Relații comunitare externe - Pagina 28
Relații comunitare externe - Pagina 29
Relații comunitare externe - Pagina 30
Relații comunitare externe - Pagina 31
Relații comunitare externe - Pagina 32
Relații comunitare externe - Pagina 33
Relații comunitare externe - Pagina 34
Relații comunitare externe - Pagina 35
Relații comunitare externe - Pagina 36
Relații comunitare externe - Pagina 37
Relații comunitare externe - Pagina 38
Relații comunitare externe - Pagina 39
Relații comunitare externe - Pagina 40
Relații comunitare externe - Pagina 41
Relații comunitare externe - Pagina 42
Relații comunitare externe - Pagina 43
Relații comunitare externe - Pagina 44
Relații comunitare externe - Pagina 45
Relații comunitare externe - Pagina 46
Relații comunitare externe - Pagina 47
Relații comunitare externe - Pagina 48
Relații comunitare externe - Pagina 49
Relații comunitare externe - Pagina 50
Relații comunitare externe - Pagina 51
Relații comunitare externe - Pagina 52
Relații comunitare externe - Pagina 53
Relații comunitare externe - Pagina 54
Relații comunitare externe - Pagina 55
Relații comunitare externe - Pagina 56
Relații comunitare externe - Pagina 57
Relații comunitare externe - Pagina 58
Relații comunitare externe - Pagina 59
Relații comunitare externe - Pagina 60
Relații comunitare externe - Pagina 61
Relații comunitare externe - Pagina 62
Relații comunitare externe - Pagina 63
Relații comunitare externe - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia

1. Baza constituţională şi legislativă a dreptului administrativ Actuala Constituţie a Romaniei este structurată în 156 de articole, care sunt...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un...

Proiect de Practica in Primaria Sectorului 3

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE Prezentarea institutiei,profil,obiect de activitate Baza legala de infiintare Legislatia pe baza careia se...

Viitorul Uniunii Europene și Procesul Decizional

PREAMBUL Lucrarea de faţă îţi propune să prezinte raporturile care se stabilesc între procesul decizional şi cel de extindere ,respectiv integrare...

Drept Comunitar European

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, care si-a tinut prima sa sesiune la 10 august 1949, poate fi...

Consecințele Extinderii Uniunii Europene asupra Comerțului Exterior al Republicii Moldova

Introducere La ora actuală comerţul internaţional reprezintă baza relaţiilor economice internaţionale. Prin comerţ se realizează diviziunea...

Parlamentul European

CAPITOLUL I CONTEXTUL ISTORIC AL APARIŢIEI UNIUNII EUROPENE 1.Ideea unităţii europene Construcţia europeană la care asistăm, privită în...

Politica Comunitară a Concurenței

INTRODUCERE Economia de piaţă este o formă modernă de organizare a activităţii economice, în cadrul căreia oamenii acţionează în mod liber,...

Dinamica și structura cheltuielilor (publice) ale Uniunii Europene

1. Prezentare a Uniunii Europene La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9 mai 1950 a ministrului francez de...

Ai nevoie de altceva?