Resursele Umane ale Administrației Publice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 16604
Mărime: 53.96KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Brezoianu
Resursele umane ale administratiei publice

Cuprins

Cap. 1) Importanţa personalului, recrutarea şi integrarea în organul administraţiei publice . 1

1.1) Recrutarea personalului administrativ . 1

a) Necesitatea înnoirii personalului . 1

b) Alternative de ocupare a posturilor . 2

c) Modalităţi de ocupare a posturilor . 3

d) Concursul . 5

1.2) Integrarea personalului în organele administraţiei publice . 9

Cap. 2) Retribuirea, promovarea, aprecierea şi comportamentul personalului . 11

2.1) Retribuirea personalului organelor administraţiei publice . 11

2.2) Repartizarea personalului organelor administraţiei publice . 12

2.3) Promovarea personalului organelor administraţiei publice . 13

2.4) Aprecierea personalului organelor administraţiei publice . 15

2.5) Comportamentul personalului organelor administraţiei publice. 21

2.6) Factori de influenţă a comportamentului . 23

a) Mediul social . 23

b) Interesul pentru munca prestată . 24

c) Antrenarea personalului la luarea deciziilor . 25

d) Aprecierea şi retribuirea . 26

Cap. 3) Relaţiile interumane din administraţia publică . 28

3.1) Relaţiile interumane din administraţia publică . 28

a) Relaţiile dintre şef şi subalterni . 28

b) Relaţiile neformale din administraţie . 29

3.2) Tinerii şi vârstnicii din administraţia publică . 32

3.3) Femeile în administraţia publică . 34

Cap. 4) Drepturile şi îndatoririle personalului . 36

4.1) Drepturile funcţionarilor publici . 36

4.2) Îndatoririle funcţionarilor publici . 39

Cap. 5) Raspunderea personalului . 42

5.1) Răspunderea penală . 42

5.2) Răspunderea contravenţională . 43

5.3) Răspunderea civilă . 43

5.4) Răspunderea disciplinară . 44

Cap. 6) Comisiile de disciplină şi comisiile paritare . 48

6.1) Comisiile de disciplină . 48

6.2) Comisiile paritare . 54

Extras din document

Cap. 1) Importanţa personalului, recrutarea şi

integrarea în organul administraţiei publice

Personalul administraţiei publice

Organele administraţiei publice sunt, în primul rând, colective de oameni. Aşa încât, după cum am arătat şi în altă parte a lucrării, elementul uman trebuie să constituie obiect principal de preocupare şi cercetare pentru ştiinţa administraţiei.

Personalul administraţiei publice ridică în faţa ştiinţei administraţiei numeroase probleme de studiu, care necesită analize aprofundate, întrucât soluţiile propuse şi, mai ales dacă sunt aplicate, pot avea consecinţe deosebit de importante asupra rezultatelor activităţii organelor administraţiei publice, activitate înfăptuită de personalul acesteia.

Calitatea activităţii organelor administraţiei publice depinde, în cea mai mare măsură, de calitatea muncii fiecărei persoane din cadrul organelor administraţiei publice modul cum îşi îndeplinesc acestea sarcinile şi îndatoririle ce le revin.

1.1) Recrutarea personalului administrativ

a) Necesitatea înnoirii personalului

Deşi preocuparea pentru limitarea la strictul necesar a personalului administraţiei publice se află în permanenţă în atenţia organelor competente, totuşi anumite cerinţe ale dezvoltării economico-sociale impun sporirea aparatului administraţiei publice, creşterea numerică a personalului acestuia.

Pe de altă parte, o serie de persoane din aparatul administraţiei, atingând limita maximă de vârstă, se retrag din activitate, se pensionează.

Totodată, în fiecare an un număr de tineri absolv diferitele forme de învăţământ, fapt care impune găsirea de locuri de muncă pentru tinerii absolvenţi.

Toate acestea fac necesară înnoirea permanentă a personalului administraţiei publice, încadrarea în aparatul administrativ a noi şi noi cadre.

Ocuparea noilor posturi sau a celor devenite vacante se poate realiza, fie dintre persoanele deja existente în aparatul organului respectiv, fie prin atragerea unor persoane din afara acestuia.

În scopul satisfacerii necesarului de funcţionari trebuie să se întocmească un program cu privire la acest necesar, elaborarea unor previziuni în realizarea scopului propus.

Totodată, vor fi stabilite şi sursele de unde vor fi atrase noile cadre, precum şi cerinţele posturilor vacante, particularităţile activităţii în funcţiile respective, pentru ca ele să fie ocupate de cele mai potrivite persoane pentru acele funcţii.

b) Alternative de ocupare a posturilor

La ocuparea posturilor se au în vedere, în primul rând, persoanele care funcţionează deja în organul respectiv, pe considerentul că acestea cunosc mai bine specificul activităţii acelui organ.

Acest sistem, deşi prezintă unele avantaje, în sensul menţionat, prezintă însă şi inconvenientul că limitează sfera, candidaţilor numai la propriul personal, înlăturând persoanele din afara organului, dintre care unele ar putea să fie, mult mai indicate pentru posturile respective.

De altfel, la ocuparea posturilor se urmăreşte, ca obiectiv, prioritar, ca în aparatul administrativ să fie atrase persoane, cu o competenţă profesională şi o conduită morală cât mai ridicată, în acest sens, trebuie total eliminată practica de a încadra persoane cu pregătire de specialitate sau cu studii superioare în posturi necorespunzătoare specificului, calificării lor profesionale, în care cunoştinţele lor nu pot fi folosite la valoarea acestora.

Practica menţionată, în afară de faptul că aduce prejudicii calităţii muncii organului respectiv, lipsindu-l, de aportul unor specialişti, provoacă persoanelor în cauză un sentiment de decepţie, demobilizându-le şi îngrădindu-le posibilităţile de afirmare şi dezvoltare a aptitudinilor lor.

Preview document

Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 1
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 2
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 3
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 4
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 5
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 6
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 7
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 8
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 9
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 10
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 11
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 12
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 13
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 14
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 15
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 16
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 17
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 18
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 19
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 20
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 21
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 22
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 23
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 24
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 25
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 26
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 27
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 28
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 29
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 30
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 31
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 32
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 33
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 34
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 35
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 36
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 37
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 38
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 39
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 40
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 41
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 42
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 43
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 44
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 45
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 46
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 47
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 48
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 49
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 50
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 51
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 52
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 53
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 54
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 55
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 56
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 57
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 58
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 59
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 60
Resursele Umane ale Administrației Publice - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • 1 - Coperta.doc
  • 2 - Prima pagina.doc
  • 3 - Cuprins.doc
  • 4 - Resursele umane ale administratiei publice.doc
  • 5 - Bibliografie.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Proprietatii

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Recidiva

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECIDIVA Secţiunea I. Aspecte generale ale pluralităţii de infracţiuni Pluralitatea de infracţiuni...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Primaria Municipiului București

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in...

Managementul Resurselor Umane

Capitolul I – Managementul resurselor umane în administraţia publică 1.1. Managementul public – interpretări şi interferenţe Sectorul public...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Practică - Primăria Comunei Malu

1. Prezentarea institutiei publice 1.1.Denumirea institutiei, date generale, profil, obiect de activitate Alegerea institutiei in care sa imi...

Pregătirea profesională și dezvoltarea carierei funcționarilor publicii

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea activităţii funcţionarilor publici în administraţia...

Proiect de Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Sectorului 5 Bucuresti

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria...

Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea managementului activităţii funcţionarilor publici оn...

Proiect de practică - Consiliul Județean Teleorman

1. Prezentarea institutiei 1.1 Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea Consiliul Judeţean Teleorman este...

Ai nevoie de altceva?