Reținerea și Arestarea Preventivă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 35980
Mărime: 125.36KB (arhivat)
Publicat de: Marina Livia Cazan
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Atasiei Daniel

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAP. 1 – LUAREA MĂSURILOR PREVENTIVE 7
 3. 1.1 Condiţii în care se pot lua măsurile preventive 7
 4. 1.2 Organele judiciare care pot lua măsuri preventive şi actele prin care pot fi luate aceste măsuri 13
 5. 1.3 Înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor preventive 15
 6. 1.3.1 Înlocuirea măsurilor preventive 15
 7. 1.3.2 Revocarea măsurilor preventive 17
 8. 1.3.3 Încetarea de drept a măsurilor preventive 19
 9. 1.4 Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra luării, revocării sau încetării de drept a măsurilor preventive 22
 10. 1.4.1 Consideraţii preliminare 22
 11. 1.4.2 Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare penală sau a procurorului privind măsura reţinerii 23
 12. 1.4.3 Plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile preventive prevăzute in art 136 lit. b si c 23
 13. 1.4.4 Calea de atac împotriva încheierii privind măsurile preventive 24
 14. CAP. 2 REGLEMENTAREA MĂSURILOR PREVENTIVE 26
 15. 2.1 Reţinerea 26
 16. 2.1.1. Noţiune şi justificare 26
 17. 2.1.2. Condiţii 27
 18. 2.1.2.1. Organele competente pentru luarea măsurii 27
 19. 2.1.2.2. Actele prin care se ia măsura reţinerii 29
 20. 2.1.2.3. Durata măsurii preventive a reţinerii 30
 21. 2.1.2.4. Particularităţi în cazul infracţiunilor flagrante 30
 22. 2.2. Obligarea de a nu părăsi localitatea şi ţara 32
 23. 2.2.1. Obligarea de a nu părasi localitatea 32
 24. 2.2.2. Obligarea de a nu părăsi ţara 37
 25. 2.3. Arestarea preventivă 38
 26. 2.3.1.Noţiune si justificare 38
 27. 2.3.2.Modalităţi de arestare preventivă 39
 28. 2.3.3. Executarea măsurilor preventive privative de libertate 40
 29. 2.4. Prelungirea arestării inculpatului 44
 30. 2.5. Dispoziţii speciale pentru minori 45
 31. 2.5.1. Drepturile proprii şi regimul special pentru minori 46
 32. 2.5.2. Reţinerea minorului la dispoziţia organului de cercetare
 33. penală sau a procurorului 46
 34. 2.5.3. Arestarea preventivă a minorului 47
 35. CAP.3. POZIŢIA PROCESUALĂ A INCULPATULUI 48
 36. 3.1. Învinuitul, participant În procesul penal 49
 37. 3.1.1. Drepturile învinuitului 51
 38. 3.1.2. Obligaţiile învinuitului 52
 39. 3.2. Actele procesuale prin care se dobândeşte calitatea de inculpat 53
 40. 3.2.1. În cursul urmăriri penale 56
 41. 3.2.2. În cursul judecăţii 57
 42. CAP 4. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE INCULPATULUI 59
 43. 4.1. Drepturile în urmărirea penală şi în judecată 59
 44. 4.2. Obligaţiile 62
 45. CAP 5. DISPOZIŢII PROCESUALE APLICABILE ÎN CAZUL INCULPATULUI MINOR 63
 46. 5.1. Urmărirea penală faţă de inculpatul minor 63
 47. 5.1.1. Persoanele chemate la ascultarea minorilor 64
 48. 5.1.2. Ancheta socială 64
 49. 5.2. Judecată 66
 50. 5.2.1. Stabilirea competenţei materiale a organelor de judecată în cazul infracţiunilor săvârşite de minori 66
 51. 5.2.2. Judecarea minorilor de către instanţa 66
 52. 5.3. Asistenţa juridică 69
 53. CAP 6 - MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE SI PREDARE 75
 54. 6.1. Cooperare judiciară internaţională 75
 55. 6.2. Transmiterea mandatului european de arestare 77
 56. 6.3. Arestarea persoanei solicitate 78
 57. 6.4. Drepturile persoanei arestate în baza unui mandat european de arestare 80
 58. 6.5. Temeiuri pentru ne-executarea obligatorie a mandatului de arestare european 80
 59. 6.6. Garanţiile acordate de Statul Membru emitent in cazuri speciale 81
 60. 6.7. Procedurile detaliate de transmitere a mandatului de arestare european 82
 61. 6.8. Limitele de timp şi procedurile privind deciziile de executare
 62. a mandatului de arestare european 83
 63. 6.9. Tranzitul 83
 64. 6.10. Efectele predării 84
 65. Concluzii 88
 66. Bibliografie 90

Extras din proiect

INTRODUCERE

Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are semnificaţia subordonării statului faţă de normele juridice. Problema care se ridică este dacă şi în ce măsură, subordonarea statului faţă de drept afectează libertatea umană, pentru că puterea statală şi libertatea par imposibil de conciliat în măsura în care nimeni nu poate fi liber şi constrâns în acelaşi timp.

Sentimentul libertăţii s-a născut şi s-a înălţat odată cu omul, de aceea pentru fiinţa umană a fost şi va rămâne tot atât de firească şi de legitimă cum este însăşi existenţa. Însă, oricât de intens va fi trăită şi simţită libertatea umană, ea nu va putea trece niciodată dincolo de limitele pe care condiţia socială le fixează sub semnul necesităţii. Trăind în societate omul trebuie să accepte - în scopul realizării interesului general, a „binelui social comun” - limitarea formelor lui de manifestare la dimensiunile rezonabilului. Lucrul acesta se poate înfăptui - ceea ce este de preferat - prin autocontrol, dar acesta este o cale nesigură, variabilă, aleatorie. Mai sigură este intervenţia unui factor exterior, constituit în societate prin forţa coercitivă cu care este înzestrată puterea publică. Este o cale ce are avantajul permanenţei, proporţionalităţii, posibilităţii de a fi controlată.

Constrângerea instituţionalizată este nu numai o dimensiune exclusivă a puterii publice dar este şi dimensiunea ei esenţială. Desigur, ca metodă de conducere a puterii de stat, are prioritate convingerea, constrângerea având un rol subsidiar, dar ea este omniprezentă. Orice societate organizată statal dispune de o forţă coercitivă, variind doar formele de realizare a constrângerii, intensitatea acesteia, precum şi raporturile dintre constrângere şi convingere.

Aşa cum se exprimă un prestigios autor , „relaţia dintre libertate şi constrângere trebuie să fie raţională, pentru că din acest raport rezultă veritabilul simbol al unei civilizaţii care poartă denumirea de stat de drept”; orice exagerare într-un sens sau altul este păgubitoare atât pentru individ cât şi pentru colectivitate. În ansamblu „Libertatea fără autoritate se alterează, autoritatea fără libertate degenerează” Postularea exclusivă a libertăţii echivalează cu voluntarismul, pe când postularea exclusivă a constrângerii conduce la negarea omului, la transformarea lui într-un simplu obiect al puterii. De aceea trebuie căutat echilibrul între cele două „forţe” şi stabilită o anumită măsură. Aici intervine dreptul, oferindu-şi „bunele oficii”. Prin reguli de comportament, exprimând voinţa generală sau majorităţii membrilor societăţii, regulile de drept moderează înclinaţia iminentă naturii umane spre o libertate absolut necondiţionată. Şi tot dreptul controlează „constrângerea”, o proporţionalizează şi o înscrie în proceduri de natură să-i împiedice excesul, orientând-o nu atât împotriva celui sancţionabil, cât mai ales în scopul apărării interesului general. Deci dreptul nu se limitează la o instituţie sau la a institui şi legitima constrângerea, ci o încadrează într-un sistem de mijloace şi produceri de natură să-i împiedice degenerescenţa. Aşadar, atenuarea unui posibil conflict între libertate şi constrângere se poate realiza prin limitarea adecvată a libertăţii individului, dar şi a formelor şi intensităţii constrângerii.

Ideea de mai sus se regăseşte şi în documentele internaţionale pentru protecţia drepturilor omului Ilustrativ, în acest sens, este art. 29 din „Declaraţia universală a drepturilor omului”, care prevede că: „fiecare persoană este supusă, în exercitarea drepturilor sale unor îngrădiri prevăzute de lege, în scopul asigurării şi respectului drepturilor şi libertăţilor altora şi în scopul satisfacerii exigenţelor cerute de morală, de ordinea publică şi de bunăstarea generală, într-o societate democrată”

Preview document

Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 1
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 2
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 3
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 4
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 5
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 6
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 7
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 8
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 9
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 10
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 11
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 12
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 13
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 14
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 15
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 16
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 17
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 18
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 19
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 20
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 21
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 22
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 23
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 24
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 25
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 26
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 27
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 28
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 29
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 30
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 31
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 32
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 33
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 34
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 35
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 36
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 37
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 38
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 39
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 40
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 41
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 42
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 43
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 44
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 45
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 46
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 47
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 48
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 49
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 50
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 51
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 52
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 53
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 54
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 55
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 56
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 57
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 58
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 59
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 60
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 61
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 62
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 63
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 64
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 65
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 66
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 67
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 68
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 69
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 70
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 71
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 72
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 73
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 74
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 75
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 76
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 77
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 78
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 79
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 80
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 81
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 82
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 83
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 84
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 85
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 86
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 87
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 88
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 89
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 90
Reținerea și Arestarea Preventivă - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Retinerea si Arestarea Preventiva.doc

Alții au mai descărcat și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Confiscarea Specială

INTRODUCERE Măsurile de siguranţă ca sancţiuni de drept penal au apărut mai târziu în istoria dreptului penal, fiind incluse în legislaţiile...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Curtea Penală Internațională

CURTEA PENALA INTERNATIONALA Curtea Penala Internationala (numita uneori si Tribunalul Penal International) este o curte de justitie...

Arestarea Preventivă

CAP. 1 Considerații generale Arestarea preventivă este cea mai gravă măsură preventivă privativă de libertate și constă în deținerea persoanei...

Urmărirea și judecarea unor infracțiuni flagrante și procedura recuperării pagubei în cazul condamnării sau al luării unei măsuri preventive pe nedrept

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCEDURILE SPECIALE 1.1 NOTIUNEA DE PROCEDURA SPECIALA In vederea realizarii scopului sau, procesul...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Studiu de caz - procedura dării în urmărire

Introducere Prezenta lucrarea de disertație analizează o temă ce constituie parte integrantă a dreptului procesual penal, partea specială, mai...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție

1. ORGANIZAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA ARESTURILOR În îndeplinirea atribuțiilor sale, poliția respectă și apără demnitatea umană, susține și...

Ai nevoie de altceva?