Revocarea actelor administrative. efectele revocării

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 11359
Mărime: 43.13KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vicas Simona

Cuprins

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE

1.1 Terminologie.

1.2 Definiţia actelor administrative

1.3 Trăsăturile actelor administrative

CAPITOLUL II

PRINCIPIUL REVOCABILITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE

2.1 Modalităţi de încetare a efectelor

2.2. Înţelesul revocării

2.3. Motivele revocării în doctrina de specialitate

2.4. Efectele revocării

2.5. Deosebirea între revocare şi alte modalităţi de încetare a efectelor juridice ale actelor administrative

2.6. Revocarea actelor administrative dolosive sau frauduloase şi a celor inexistente

CAPITOLUL III

EXCEPŢII DE LA PRINCIPIUL REVOCABILITĂŢII

ACTELOR ADMlNISTRATIVE

3.1. Consideraţii generale

3.2. Actele administrative jurisdicţionale

3.3. Actele administrative pe baza cărora au luat fiinţă raporturi juridice contractuale şi raporturi de dreptul muncii

3.4. Acte administrative care au dat naştere unui drept subiectiv garantat de lege prin stabilitate

3.5. Acte administrative care au fost realizate material

3.6. Actele administrative de sancţionare

3.7. Scurte concluzii

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE

1.1. Terminologie

În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act administrativ.

Astfel, se foloseşte termenul de decizie, ordin, instrucţiune, hotărâre, regulament, dispoziţie, autorizaţie, permis, notă de relaţii şi alte asemenea termene.

În literatura juridică, pe lângă termenul de act administrativ, se foloseşte şi termenul de act de drept administrativ. Acest termen în mod judicios scoate în evidenţă caracteristica acestui tip de act juridic, regimul juridic care este aplicabil, regimul juridic administrativ. Într-adevăr, este un act juridic, căruia îi sunt aplicabile regulile dreptului administrativ.

Socotind însă că termenul de act administrativ este cel care trebuie folosit şi în sprijinul acestei afirmaţii vom enumera mai jos câteva argumente.

Legea 29 din 8 noiembrie 1990, lege care constituie actul normativ de bază în ceea ce priveşte regimul juridic aplicabil acestui tip de act juridic, foloseşte termenul de act administrativ. În al doilea rând, pe lângă aceste argumente, termenul de act administrativ este preferabil datorită folosirii îndelungate în literatura juridică şi în practica juridică.

1.2. Definiţia actelor administrative

În ceea ce priveşte actele administrative, există diferite definiţii date de autorii români.

Într-o primă definiţie, prin act administrativ înţelegem acea formă juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice, care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă de a da naştere, a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii, în realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instanţelor judecătoreşti.

Dacă ar fi să dăm o definiţie "generală" în accepţiunea structural organizaţională, vom reţine că actul administrativ este acea formă juridică de realizare, ca activitate principală ori secundară, a faptului administrativ, de către organe de stat sau, în baza legii, de organe nestatale, ce concretizează manifestarea unilaterală de voinţă a acestora, într-un regim juridic administrativ, tipic sau atipic, după caz.

Din literatura juridică elaborată după intrarea în vigoare a Constituţiei din 1991, mai reţinem următoarele două definiţii:

„Actele administrative pot fi definite ca manifestări unilaterale şi expresii de voinţă ale autorităţilor administraţiei publice în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice „.

„Actul administrativ constituie o categorie de acte juridice emise, în principal, de autorităţile şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea in administraţia publică, precum şi în instituţiile publice şi regiile autonome, fiind o modalitate de lucru a acestora, prin care se asigură realizarea puterii executive în înfăptuirea sarcinilor care revin administraţiei publice. „

Ne raliem opiniei potrivit căreia actele administrative pot fi definite ca acte juridice unilaterale de putere publică, obligatorii şi executorii, prin care se organizează executarea sau se execută în concret legile şi celelalte şi celelalte acte ale organelor statului sau ale colectivităţilor locale.

1.3. Trăsăturile actului administrativ

Se impune de la început a sublinia că în literatura de specialitate nu există o unanimitate de opinii cu privire la numărul, denumirea şi conţinutul trăsăturilor actului administrativ. Am spune că aceasta reprezintă o consecinţă firească a varietăţii opiniilor exprimate cu privire la noţiunea de administraţie de stat ca activitate şi, respectiv, ca sistem de organe. Cu toate acestea, unele elemente comune, chiar dacă sunt formulate diferit, se regăsesc la toţi autorii de drept administrativ. Tocmai aceste elemente comune ce definesc aspectul de continuitate al doctrinei administrative româneşti, sunt esenţiale pentru delimitarea actului administrativ de celelalte acte juridice ale organelor administraţiei de stat, pe de o parte, de operaţiunile administrative, pe de altă parte.

Preview document

Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 1
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 2
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 3
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 4
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 5
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 6
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 7
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 8
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 9
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 10
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 11
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 12
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 13
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 14
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 15
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 16
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 17
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 18
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 19
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 20
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 21
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 22
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 23
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 24
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 25
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 26
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 27
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 28
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 29
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 30
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 31
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 32
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 33
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 34
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 35
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 36
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 37
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 38
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 39
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 40
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 41
Revocarea actelor administrative. efectele revocării - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Actele administrative

Actele administrative Noţiunea de act administrativ În literatura de specialitate, pentru desemnarea formei principale de activitate...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Executarea Actelor de Drept Administrativ

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1. SCURT ISTORIC Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv,...

Actul Administrativ de Autoritate

1. Definitie Actul administrativ de autoritate este actul juridic adoptat sau emis de un serviciu public administrativ, in mod unilateral, in baza...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Actele Administrative

1 Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act...

Procedura de elaborare, emitere sau adoptare, efectele juridice, nulitatea și inexistența actului administrativ

1.Actul administrativ-definitie I n cadrul formelor concrete de realizare a activitatii administratiei publice, locul central il ocupa actele...

Drept Contencios

PRELIMINARII Conform principiului separării puterilor în stat iniţiat de Montesquieu (1689-1755) în Franţa ,la nivelul unui stat de drept există...

Ai nevoie de altceva?