România în Uniunea Europeană

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 31876
Mărime: 140.32KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA“ VALAHIA “ DIN FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

Cuprins

CAPITOLUL I Istoricul Uniunii Europene. Relaţiile României

cu celelalte ţări europene

1.1 Crearea Comunităţilor Europene

1.1.1. Planul Schuman şi naşterea Comunităţilor Europene a Cărbune şi Oţelului pag.6

1.1.2. Tratatul de la Roma. Crearea Pieţei Comune şi a Euratom pag.7

1.1.3. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene pag.9

1.2. Scurt istoric al Relaţiilor României cu Comitetul European/Uniunea Europeană pag.14

CAPITOLUL II Integrarea României în Uniunea Europenă

2.1. Principalele obiective ale integrării României în Uniunea Europeană pag18

2.2. Aderarea la Uniunea Europenă. Principalele rezultate ale negocierilor pentru României

2.2.1.Procedura de aderare pag.19

2.2.2.Evoluţia negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană pag.22

2.2.3. Principalele rezultate ale negocierilor pag.26

2.3.Tratatul de aderare a României la Uniunea Europenă pag.29

2.4. Avantaje şi deyavantaje a României la Uniunea Europeană pag.31

2.5. Dimensiunea Politică şi Economica a integrării

2.5.1. Dimensiunea Politică pag33

2.5.2. Dimensiunea Economică pag.35

CAPITOLUL III România stat membru

3.1. Efectele integrării pag.38

3.2. Participarea României la institiţiile Europene pag.46

3.3. Impactul Euro asupra economiei româneşti pag.48

3.4. Valorificarea patriminiului românesc pag.53

3.4.1. Agricultura pag.55

3.4.2. Industria pag.56

3.4.3. Cercetarea pag.57

3.4.4. Piaţa forţei de muncă pag.58

3.4.5. Criteriul economic pag.59

3.5. Strategia Post Aderare a României pag.63

Consideraţii Finale pag.66

Anexă pag.73

Bibliografie pag.109

Extras din document

CAPITOLUL I

Istoricul constituirii Uniunii Europene.Relaţiile României cu celelalte ţării europene

1.1. Crearea Comunităţilor Europene

1. Planul Schuman şi naşterea Comunităţilor Europene a Cărbunelui şi Oţelului.

Încercările de integrare politică şi economică a ţărilor europene având la bază abordarea interguvernamentală s-au dovedit puţin eficiente.Era necesarăinstituirea unui mechanism, a unei construcţii supranaţionale care să gestioneze aspectele acestei integrări, sa o amplifice.

S-au trecut astfel, de la abordarea interguvernamentală a cooperării statelor europene la abordarea comunitară, supranaţională, bazată pe principiul conform căruia statele renunţă la o parte din suveranitatea lor pe care o delegă unui organism internaţional specializat, cu prerogative decizionale în domeniul său de specializare şi cu personalitate juridică distinctă de cea a statelor membre şi superioare acestora.Acest transfer de responsabilitate de la state către instituţii supranaţionale presupune o anumită limitare a suveranităţii naţionale, statele membre nemaiputând să acţioneze liber, independent, în domeniul în care a avut loc acest transfer, acestei cedare de competenţă.

La data de 24 octombrie 1950 are loc constituirea unei Comunităţi Europene de Apărare (CEA), pentru intensificarea eforturilor commune de apărare.În acest scop, urma să se creeze o armată europeană comună ale cărei contingente trebuiau să fie furnizate de statele member, armata plasată sub autoritatea unui ministru European al apărării, asistat de un Consiliu de Miniştri şi responsabili în faţa unui Parlament European.

Acest organism (CEA), care dispunea de un buget militar comun şi care gestiona un program European de dotări militare, are o serie de atribuţii în domeniul elaborării şi aplicării politicii de apărare la nivel European.

Urmarea unui anteproiect elaborate de o Adunare ad-hoc, compusă din membrii Adunării CECO şi din alţi membrii suplimentari şi înaintat guvernelor celor şase state la 9 martie 1953, se propune pentru viitor şi crearea unei Comunităţi politice europene.

2. Tratatele de la Roma.Crearea Pieţei comune şi a Euratom.

După eşecul CEA era evident că o colaborare mai strânsă în domeniul militar era greu de realizat în acel moment, datorită intenselor pasiuni naţionale, şi că trebuie să fie contiuate acţiunile de unificare europeană în domeniul economic, începute prin crearea CECO.

În acest sens, în fruntea unui grup de presiune foarte influent, Jean Monnet a reuşit să promoveze două idei:

• Acea a creării unei pieţe economice commune între cei şase ş

• Înfiinţarea, după modelul CECO, a unei organizaţii în domeniul energiei atomice, o industrie esenţială, atât în timp de pace, cât şi în timp de război.

Se propune cearea unei uniuni economice generale şi a unei uniuni în domeniul utilizării paşnice a energiei atomice.Raportul este discutat la Veneţia şi este aprobat.La date de 25 martie 1957 la Roma se semnează Tratatul de instituire a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi a Comunităţilor Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom).

Tratatul CEE stabilea ca obiective ale acestuia:

• realizarea unei uniuni mai strânse din punct de vedere economic între statele member prin aplicarea unor proceduri pentru coordonarea politicienilor economici ale acestora şi aprobarea legislaţiilor naţonale în măsura necesară funcţionării pieţei commune;

• realizarea unei uniuni vamale prin eliminarea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative la intrarea şi ieşirea mărfurilor şi stabilirea unui tarif vamal comun;

• instituirea unei pieţe interne unice europene caracterizată printr-un regim de concurenţă veritabilă şi înlăturarea între statele membre a tuturor obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, serviciilor şi capitulurilor;

• înfiinţarea unui Fond Social European pentru ridicarea standardului de viaţă.

Pentru ducerea la îndeplinirea a acestor obiective, Tratatul CEE prevede că instituţii ale acestei comunităţi:Comisia, Consiliul de moniţtri, Parlamentul şi Curtea de justiţie.Similar Tratatul CECO, tratatul CEEA prevedea crearea unei pieţe commune pentru materialele nucleare de bază, produsele şi mijloacele de producţie legate de dezvoltarea paşnică a energiei nucleare şi controlul acestuia.Raţiunea înfiinţării acestei comunităţi a costat în necesitatea recuperării decalajului ce despărţea statele member în domeniul producţiei de energie faţă de alte state, decalaj ce a determinat un deficit de energie, şi totodată necesitatea dezvoltării sectorului energetic nuclear pentru interese naţionale şi regionale comune.

Instituirea Comunităţilor europene a fost un succes a crescut progresiv comerţul între cele şase state member, eliminarea taxelor vamale s-a realizat fără probleme şi mult mai rapid decât se preconizau, la fel şi introducerea tarifului vamal extern comun.

3. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene (1992)

Uniunea Europeană (U.E.) şi-a început existenţa la 1 noiembrie 1993, fiind noua denumire a Comunităţii Economice Europene (CEE), înfiinţată în 1957. Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei.

Adoptarea Actului Unic European a dat un imbold puternic construcţiei europena.Pentru realizarea obiectivelor fixate de acesta statele member ale Comunitaţilor Europene au adoptat o serie de măsuri ce vor conduce la o reformare substanţială a sistemului comunitar.

Astfel, în complementarea pietei unice introduce prin Actul Unic European s-a reluat problema înfiinţării unei Uniunii economice şi monetare, Consiliul European întrunit la hanova în iunie 1988 încredinând misiunea de a studia şi a propune etapele concrete ale înfiinţării acestuia unui comitet în fruntea căruia se află Preşedintele Comisiei , Jaques Delors.

Ca urmare a evenimentelor istorice ce au avut loc în anii 1989-1991-căderea comunismului şi reunificarea Germaniei, a fost întrinit la Dublin în aprilie 1990 Consiliul European special pentru a discuta problema reunificării germane şi a relaţiilor ce vor fi stabilite cu statele est-europene.Cuaceastă ocazie s-a discutat şi problema definitivării proiectului de stabilire a unei uniuni politice între statele member, la insistenţele guvernelor francez ţi germab luându-se hotarârea convocării în parallel a două Conferinţe interguvernamentale, una dedicată uniunii economice şi monetare , iar a doua dedicată realizării uniunii politice.

Cele două conferinţeintergivernamentale, ce au fost deschise la 15 decembrie 1990 la Roma, au avut rezultat redactarea unui proiect de modificare a tratatelor instituite, proiect ce a fost dezbătut la Consiliul European din 9-10 decembrie 1991.

La 7 februarie reprezentaţii celor douăsprezece state member au semnat, în localitatea olandeză Maastricht, Tratatul asupra Uniunii Europene, ce va intra în vigoare la 1 noiembrie 1993, după ratificarea sa de către parlamentele naţionale.

Tratatul, ce a reprezentat a doua revizuire fundamentală a tratatelor constitutive , înscrise alături de obiectivul economic iniţial al Comunităţilor (realizarea unei pieţe commune) şi obiectivul realizării unei politici între instituirii unei Uniuni Europene formată din cele douăspreuece state member ale Comunităţilor Euripene, care nu se substituie Comunităţilor iniţiale, ci le înglobează într-un ansamblu mai larg .

Preview document

România în Uniunea Europeană - Pagina 1
România în Uniunea Europeană - Pagina 2
România în Uniunea Europeană - Pagina 3
România în Uniunea Europeană - Pagina 4
România în Uniunea Europeană - Pagina 5
România în Uniunea Europeană - Pagina 6
România în Uniunea Europeană - Pagina 7
România în Uniunea Europeană - Pagina 8
România în Uniunea Europeană - Pagina 9
România în Uniunea Europeană - Pagina 10
România în Uniunea Europeană - Pagina 11
România în Uniunea Europeană - Pagina 12
România în Uniunea Europeană - Pagina 13
România în Uniunea Europeană - Pagina 14
România în Uniunea Europeană - Pagina 15
România în Uniunea Europeană - Pagina 16
România în Uniunea Europeană - Pagina 17
România în Uniunea Europeană - Pagina 18
România în Uniunea Europeană - Pagina 19
România în Uniunea Europeană - Pagina 20
România în Uniunea Europeană - Pagina 21
România în Uniunea Europeană - Pagina 22
România în Uniunea Europeană - Pagina 23
România în Uniunea Europeană - Pagina 24
România în Uniunea Europeană - Pagina 25
România în Uniunea Europeană - Pagina 26
România în Uniunea Europeană - Pagina 27
România în Uniunea Europeană - Pagina 28
România în Uniunea Europeană - Pagina 29
România în Uniunea Europeană - Pagina 30
România în Uniunea Europeană - Pagina 31
România în Uniunea Europeană - Pagina 32
România în Uniunea Europeană - Pagina 33
România în Uniunea Europeană - Pagina 34
România în Uniunea Europeană - Pagina 35
România în Uniunea Europeană - Pagina 36
România în Uniunea Europeană - Pagina 37
România în Uniunea Europeană - Pagina 38
România în Uniunea Europeană - Pagina 39
România în Uniunea Europeană - Pagina 40
România în Uniunea Europeană - Pagina 41
România în Uniunea Europeană - Pagina 42
România în Uniunea Europeană - Pagina 43
România în Uniunea Europeană - Pagina 44
România în Uniunea Europeană - Pagina 45
România în Uniunea Europeană - Pagina 46
România în Uniunea Europeană - Pagina 47
România în Uniunea Europeană - Pagina 48
România în Uniunea Europeană - Pagina 49
România în Uniunea Europeană - Pagina 50
România în Uniunea Europeană - Pagina 51
România în Uniunea Europeană - Pagina 52
România în Uniunea Europeană - Pagina 53
România în Uniunea Europeană - Pagina 54
România în Uniunea Europeană - Pagina 55
România în Uniunea Europeană - Pagina 56
România în Uniunea Europeană - Pagina 57
România în Uniunea Europeană - Pagina 58
România în Uniunea Europeană - Pagina 59
România în Uniunea Europeană - Pagina 60
România în Uniunea Europeană - Pagina 61
România în Uniunea Europeană - Pagina 62
România în Uniunea Europeană - Pagina 63
România în Uniunea Europeană - Pagina 64
România în Uniunea Europeană - Pagina 65
România în Uniunea Europeană - Pagina 66
România în Uniunea Europeană - Pagina 67
România în Uniunea Europeană - Pagina 68
România în Uniunea Europeană - Pagina 69
România în Uniunea Europeană - Pagina 70
România în Uniunea Europeană - Pagina 71
România în Uniunea Europeană - Pagina 72
România în Uniunea Europeană - Pagina 73
România în Uniunea Europeană - Pagina 74
România în Uniunea Europeană - Pagina 75
România în Uniunea Europeană - Pagina 76
România în Uniunea Europeană - Pagina 77
România în Uniunea Europeană - Pagina 78
România în Uniunea Europeană - Pagina 79
România în Uniunea Europeană - Pagina 80
România în Uniunea Europeană - Pagina 81
România în Uniunea Europeană - Pagina 82
România în Uniunea Europeană - Pagina 83
România în Uniunea Europeană - Pagina 84
România în Uniunea Europeană - Pagina 85
România în Uniunea Europeană - Pagina 86
România în Uniunea Europeană - Pagina 87
România în Uniunea Europeană - Pagina 88
România în Uniunea Europeană - Pagina 89
România în Uniunea Europeană - Pagina 90
România în Uniunea Europeană - Pagina 91
România în Uniunea Europeană - Pagina 92
România în Uniunea Europeană - Pagina 93
România în Uniunea Europeană - Pagina 94
România în Uniunea Europeană - Pagina 95
România în Uniunea Europeană - Pagina 96
România în Uniunea Europeană - Pagina 97
România în Uniunea Europeană - Pagina 98
România în Uniunea Europeană - Pagina 99
România în Uniunea Europeană - Pagina 100
România în Uniunea Europeană - Pagina 101
România în Uniunea Europeană - Pagina 102
România în Uniunea Europeană - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Romania in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Juridic în Țările Uniunii Europene

Capitolul I Consideraţii generale privind sistemul judiciar European Statele Unite ale Europei pe care le anticipa Winston Churcil în discursul...

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Acordul Schengen

Acordul Schengen, numit dupa oraselul din Luxemburg unde a fost semnat la data de 14 Iunie 1985 de catre : Germania, Franta, Belgia, Olanda si...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Politică în domeniul concurenței - România, Bulgaria, Uniunea Europeană

POLITICA IN DOMENIUL CONCURENTEI – ROMANIA, BULGARIA, UNIUNEA EUROPEANA – “Competitia conduce la continua perfectionare si eficientizare a...

Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra marketingului întreprinderilor românești

Cap. 1 Efectele si pretul real al aderarii asupra IMM Marketingul intreprinderilor din Romania prezinta anumite probleme structurale, derivate din...

Integrarea României în Uniunea Europeana

CAP.1 ABORDARI CONCEPTUALE PRIVIND INTEGRAREA 1.1.Teoria globalizarii Pentru a putea analiza avantajele si dezavantajele aderarii la Uniunea...

Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană

I. Consideratiuni generale – evolutia finalizarii Tratatului de aderare Romania a incheiat in decembrie 2004 negocierile de aderare la Uniunea...

Intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană

O data cu Romania si Bulgaria ni se alatura 30 de milioane de persoane, creand o Uniune de aproape jumatate de miliard de cetateni", a declarat...

Aderare a României la Uniunea Europeană

INTRODUCERE Activitatea comercială internațională este importantă pentru orice economie națională, în sensul că surplusul de bunuri și servicii...

Relațiile dintre România și Uniunea Europeană

Argument Romania a fost primul stat din Europa Centrala si de Est care a stabilit relatii oficiale cu Comunitatea Europeana atat in perioada...

Ai nevoie de altceva?