Sănătatea și Securitatea în Muncă

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23524
Mărime: 125.50KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Traian Stefanescu

Cuprins

Capitolul I

PROTECTIA MUNCII

1. Noţiune şi trăsături caracteristice

2. Domeniul de aplicare

3. Normele de protecţie a muncii

4. Măsurile de protecţie a muncii

5. Obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor privind protecţia muncii

6. Serviciile medicale in unităţi

7. Comitetul de securitate şi sănătate in muncă

Capitolul II

ACCIDENTELE DE MUNCĂ SI BOLILE PROFESIONALE

1. Accidentele de muncă

2. Bolile profesionale

3. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Capitolul III

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA

NORMELOR LEGALE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII

1. Răspunderea penală

2. Răspunderea contravenţională

3. Răspunderea patrimonială a unităţii

4. Răspunderea salariaţilor

Extras din document

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate încă de la începutul secolului al XVIII-lea, când la „cererea industriaşilor şi organelor de stat" au fost formulate recomandări privind desfăşurarea unei activităţi susţinute de educare a muncitorilor pentru a-i feri de pericolele la care sunt expuşi, indicându-li-se şi mijloacele de combatere a lor.

În anii 1874 şi 1894 au fost adoptate Legea sanitară, respectiv Regulamentul industriilor insalubre, care cuprindeau dispoziţii referitoare la securitatea muncii, munca femeilor şi copiilor, prevenirea bolilor profesionale etc.

Astfel, în art. 5 din Regulamentul industriilor insalubre se prevedea: „în orice stabiliment industrial cu mai mult de 10 lucrători, atelierele vor avea un spaţiu de cel puţin 5 mc de fiecare lucrător, iar plafonul va avea înălţimea de cel puţin 3 m", iar în art. 6 se stipula: „Pentru a înlătura pericolul rănirii lucrătorilor în timpul funcţionării maşinii, va trebui prevăzut un spaţiu liber, destul de larg pentru a permite circulaţia, iar organele de transmitere ale maşinilor, ascensoarele, roţile legate de vreun motor se vor împrejmui cu parapete de siguranţă".

Apoi protecţia muncii a fost reglementată în mod indirect, chiar dacă nu s-a folosit această terminologie, prin Legea minelor din 1895, care, la art. 30, prevedea obligaţia întreprinzătorului de a lua „toate măsurile pentru a executa lucrările de exploatare, astfel încât să evite orice pericol şi să garanteze siguranţa lucrătorilor".

Acest act normativ prevedea înfiinţarea caselor de ajutor prin intermediul cărora se acorda sprijin pentru incapacitate temporară de muncă, datorită accidentării sau îmbolnăvirii, dar şi a caselor de pensii, care stabileau pensii de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale.

Din aceeaşi perioadă datează şi alte acte normative care cuprindeau reglementari privind protecţia muncii, cum ar fi: Legea pentru repausul în zilele de duminica şi sărbători din 1897; Legea privind munca femeilor şi minorilor în industrie şi exploatări miniere din 1906; Legea privind ajutoarele de boală şi lehuzie din 1923; Legea privind munca minorilor şi femeilor din 1928.

Intre anii 1912 şi 1945, în cadrul „Casei centrale autonome a asigurărilor sociale" a funcţionat un „Serviciu de igienă industrială" ce a popularizat măsurile de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

În anul 1934 este promulgată Legea privind accidentele de muncă. Acest act normativ poate fi considerat actul de naştere al instituţiei protecţiei muncii pentru ţara noastră, în accepţia modernă a termenului.

În anul 1936 a fost înfiinţat Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale, care avea în structura sa şi un serviciu al organizării şi ocrotirii muncii.

După al doilea război mondial s-a creat un sistem guvernamental de instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii. Astfel, în anul 1949 s-a înfiinţat „Consiliul pentru protecţia muncii", în subordinea Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale, prezidat de un ministru şi format din consilieri ministeriali, reprezentanţi ai Confederaţiei Generale a Muncii, Comisiunii de Stat a Planificării, Ministerului învăţământului Public şi responsabili cu protecţia muncii.

Acest consiliu avea rolul de a studia şi propune noi măsuri în domeniu şi de a controla modul de aplicare a celor stabilite dispunând de un corp de inspectori tehnici, pe ramuri de producţie. De asemenea, erau stabilite obligaţiile şi răspunderile în domeniul protecţiei muncii la nivelul ministerelor, centralelor şi întreprinderilor.

Decretul nr. 359/1949 a constituit prima reglementare unitară a protecţiei muncii.

În anul 1953, s-a înfiinţat în cadrul Consiliului Central al Sindicatelor, Inspecţia tehnică de stat pentru protecţia muncii şi în subordinea sa, Institutul de cercetări ştiinţifice pentru protecţia muncii. La nivel teritorial, controlul protecţiei muncii era exercitat de inspectori încadraţi în consiliile regionale şi orăşeneşti ale sindicatelor, coordonaţi metodologic de inspecţia sus amintită.

Preview document

Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 1
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 2
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 3
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 4
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 5
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 6
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 7
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 8
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 9
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 10
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 11
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 12
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 13
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 14
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 15
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 16
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 17
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 18
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 19
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 20
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 21
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 22
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 23
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 24
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 25
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 26
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 27
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 28
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 29
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 30
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 31
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 32
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 33
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 34
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 35
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 36
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 37
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 38
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 39
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 40
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 41
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 42
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 43
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 44
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 45
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 46
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 47
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 48
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 49
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 50
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 51
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 52
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 53
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 54
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 55
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 56
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 57
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 58
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 59
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 60
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 61
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 62
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 63
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 64
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 65
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 66
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 67
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 68
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 69
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 70
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 71
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 72
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 73
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 74
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 75
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 76
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Bibiografie.doc
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • Concluzii.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Securitatea și Santataea în Munca

Introducere În totate statele lumii au existat şi s-au dezvoltat sisteme pentru crearea unui mediu de munca sigur şi salubru. Aceste sisteme au...

Zone maritime - supuse juridic statelor

CAPITOLUL I TERITORIUL DE STAT. NOŢIUNE, NATURĂ JURIDICĂ, DELIMITARE, COMPONENŢĂ. 1.1. Noţiune. Suveranitate teritorială. Teritoriul prezintă...

Executarea silită - aspecte comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Adopția internă și internațională

Sectiunea 1 Definitia adoptiei Pentru înflorirea armonioasa a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca într-un mediu familial, care sa-i...

Sănătatea și siguranța în muncă

Capitolul I 1.1 Noţiunea dreptului muncii Dreptul muncii este o ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă. Constituirea ca...

Formarea Profesională

I. Noţiunea formării profesionale I.1. Accepţiunile termenului de formare profesională. Într-un prim înţeles care este cel curent, formarea...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Te-ar putea interesa și

Sănătatea și Securitatea în Muncă

CAP. I PROTECŢIA MUNCII –GENERALITĂŢI Protecţia muncii este un sistem de măsuri şi mijloace social-economice, organizatorice, tehnice,...

Sănătatea și Securitatea Muncii

Capitolul 1. Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă Statistica accidentelor de muncă arată că, într-un număr covârşitor de mare de...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 1.1 Scurt istoric al sănătăţii şi securităţii în muncă Din momentul în...

Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1. Noțiunea de securitate și sănătate în muncă și domeniul de aplicare a normelor de securitate și sănătate în muncă 1.1. Noțiunea de...

Managementul sănătății și securității în muncă

1 Introducere În cadrul acestei lucrări se abordează o parte importantă a managementului riscului şi anume cea privind resursele umane, riscul de...

Instrucțiuni Privind Protecția Sănătății și Securității în Muncă în Laboratorul de Tratare a Apei Potabile

Introducere Apa este necesară pentru dezvoltarea și funcționarea corpului omenesc. Trebuie consumată zilnic pentru a fi sănătoși. Conținutul de...

Sănătate și Securitate în Muncă

Capitolul I Dispoziții generale 1.Definirea conceptului de „sănătate şi securitate în muncă” Securitatea și sănătatea în muncă este constituită...

Sănătate și securitate în muncă

1. Accidentele de muncă - o problema stringentă în România Conform unui studiu efectuat de Institutul Național de Statistică, afecţiunile...

Ai nevoie de altceva?