Sănătatea și Securitatea în Muncă

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23524
Mărime: 125.50KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Traian Stefanescu

Cuprins

Capitolul I

PROTECTIA MUNCII

1. Noţiune şi trăsături caracteristice

2. Domeniul de aplicare

3. Normele de protecţie a muncii

4. Măsurile de protecţie a muncii

5. Obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor privind protecţia muncii

6. Serviciile medicale in unităţi

7. Comitetul de securitate şi sănătate in muncă

Capitolul II

ACCIDENTELE DE MUNCĂ SI BOLILE PROFESIONALE

1. Accidentele de muncă

2. Bolile profesionale

3. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Capitolul III

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA

NORMELOR LEGALE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII

1. Răspunderea penală

2. Răspunderea contravenţională

3. Răspunderea patrimonială a unităţii

4. Răspunderea salariaţilor

Extras din document

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate încă de la începutul secolului al XVIII-lea, când la „cererea industriaşilor şi organelor de stat" au fost formulate recomandări privind desfăşurarea unei activităţi susţinute de educare a muncitorilor pentru a-i feri de pericolele la care sunt expuşi, indicându-li-se şi mijloacele de combatere a lor.

În anii 1874 şi 1894 au fost adoptate Legea sanitară, respectiv Regulamentul industriilor insalubre, care cuprindeau dispoziţii referitoare la securitatea muncii, munca femeilor şi copiilor, prevenirea bolilor profesionale etc.

Astfel, în art. 5 din Regulamentul industriilor insalubre se prevedea: „în orice stabiliment industrial cu mai mult de 10 lucrători, atelierele vor avea un spaţiu de cel puţin 5 mc de fiecare lucrător, iar plafonul va avea înălţimea de cel puţin 3 m", iar în art. 6 se stipula: „Pentru a înlătura pericolul rănirii lucrătorilor în timpul funcţionării maşinii, va trebui prevăzut un spaţiu liber, destul de larg pentru a permite circulaţia, iar organele de transmitere ale maşinilor, ascensoarele, roţile legate de vreun motor se vor împrejmui cu parapete de siguranţă".

Apoi protecţia muncii a fost reglementată în mod indirect, chiar dacă nu s-a folosit această terminologie, prin Legea minelor din 1895, care, la art. 30, prevedea obligaţia întreprinzătorului de a lua „toate măsurile pentru a executa lucrările de exploatare, astfel încât să evite orice pericol şi să garanteze siguranţa lucrătorilor".

Acest act normativ prevedea înfiinţarea caselor de ajutor prin intermediul cărora se acorda sprijin pentru incapacitate temporară de muncă, datorită accidentării sau îmbolnăvirii, dar şi a caselor de pensii, care stabileau pensii de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale.

Din aceeaşi perioadă datează şi alte acte normative care cuprindeau reglementari privind protecţia muncii, cum ar fi: Legea pentru repausul în zilele de duminica şi sărbători din 1897; Legea privind munca femeilor şi minorilor în industrie şi exploatări miniere din 1906; Legea privind ajutoarele de boală şi lehuzie din 1923; Legea privind munca minorilor şi femeilor din 1928.

Intre anii 1912 şi 1945, în cadrul „Casei centrale autonome a asigurărilor sociale" a funcţionat un „Serviciu de igienă industrială" ce a popularizat măsurile de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

În anul 1934 este promulgată Legea privind accidentele de muncă. Acest act normativ poate fi considerat actul de naştere al instituţiei protecţiei muncii pentru ţara noastră, în accepţia modernă a termenului.

În anul 1936 a fost înfiinţat Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale, care avea în structura sa şi un serviciu al organizării şi ocrotirii muncii.

După al doilea război mondial s-a creat un sistem guvernamental de instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii. Astfel, în anul 1949 s-a înfiinţat „Consiliul pentru protecţia muncii", în subordinea Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale, prezidat de un ministru şi format din consilieri ministeriali, reprezentanţi ai Confederaţiei Generale a Muncii, Comisiunii de Stat a Planificării, Ministerului învăţământului Public şi responsabili cu protecţia muncii.

Acest consiliu avea rolul de a studia şi propune noi măsuri în domeniu şi de a controla modul de aplicare a celor stabilite dispunând de un corp de inspectori tehnici, pe ramuri de producţie. De asemenea, erau stabilite obligaţiile şi răspunderile în domeniul protecţiei muncii la nivelul ministerelor, centralelor şi întreprinderilor.

Decretul nr. 359/1949 a constituit prima reglementare unitară a protecţiei muncii.

În anul 1953, s-a înfiinţat în cadrul Consiliului Central al Sindicatelor, Inspecţia tehnică de stat pentru protecţia muncii şi în subordinea sa, Institutul de cercetări ştiinţifice pentru protecţia muncii. La nivel teritorial, controlul protecţiei muncii era exercitat de inspectori încadraţi în consiliile regionale şi orăşeneşti ale sindicatelor, coordonaţi metodologic de inspecţia sus amintită.

Preview document

Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 1
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 2
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 3
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 4
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 5
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 6
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 7
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 8
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 9
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 10
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 11
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 12
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 13
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 14
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 15
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 16
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 17
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 18
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 19
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 20
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 21
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 22
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 23
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 24
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 25
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 26
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 27
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 28
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 29
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 30
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 31
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 32
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 33
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 34
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 35
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 36
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 37
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 38
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 39
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 40
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 41
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 42
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 43
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 44
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 45
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 46
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 47
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 48
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 49
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 50
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 51
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 52
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 53
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 54
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 55
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 56
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 57
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 58
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 59
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 60
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 61
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 62
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 63
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 64
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 65
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 66
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 67
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 68
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 69
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 70
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 71
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 72
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 73
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 74
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 75
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 76
Sănătatea și Securitatea în Muncă - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Bibiografie.doc
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • Concluzii.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Accidente de Muncă

INTRODUCERE Din momentul în care omul a început că muncească – deci să desfăşoare o activitate conştientă, o activitate de transformare a...

Securitatea și Santataea în Munca

Introducere În totate statele lumii au existat şi s-au dezvoltat sisteme pentru crearea unui mediu de munca sigur şi salubru. Aceste sisteme au...

Concedierea Colectiva

1.Notiuni introductive Prin concediere colectiva se intelege potrivit art.68 alin.1 din codul muncii,concedierea, intr-o perioada de 30 de zile...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Metodica Cercetarii Accidentelor de Munca

Introducere Procedeul probator, denumit în Codul român de procedură penală cercetarea la faţa locului (art.129 C.p.) - cunoscut în legislaţiile...

Sanatatea si Siguranta in Munca

Capitolul I 1.1 Noţiunea dreptului muncii Dreptul muncii este o ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă. Constituirea ca...

Infractiuni Contra Libertatii, Integritatii Corporale, Sanatatii si a Vietii Private a Persoanei

CAPITOLUL 1 Traficul de persoane adulte și copii 1.1 Regimul juridic al traficului de persoane reglementat de Legea nr. 678/2001 Traficul de...

Sindicatele - Constituire Organizare si Functionare

Dialogul social. Sindicatele (constituire, organizare si functionare) Dialogul social In literatura juridica s-a spus ca dialogul social...

Ai nevoie de altceva?