Sanatatea si Siguranta in Munca

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 13966
Mărime: 62.71KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul I

1.1Noţiunea dreptului muncii .pag. 1

1.2 Legătura dreptului muncii cu alte ramuri de drept .pag. 2

1.3 Obiectul dreptului muncii .pag. 3

1.4 Raporturile juridice de muncă .pag. 4

1.5 Principiile dreptului muncii .pag. 6

1.6 Sănătatea, boala,normalitatea şi handicapul .pag. 7

1.7 Dispoziţii generale, definiţii şi principii .pag. 16

Capitolul II - Sănătatea şi securitatea în muncă

2.1 Reguli generale .pag. 19

2.2 Protecţia muncii .pag. 20

2.3 Accidentele de muncă .pag. 21

2.4 Boala profesională .pag. 22

2.5 Accidentele de muncă şi bolile profesionale.pag. 24

2.6 Boala profesională .pag. 25

2.7 Regimul de protecţie a muncii femeilor, a tinerilor şi a persoanelor cu handicap .pag. 27

2.8 Regimul de protecţie a muncii tinerilor .pag. 28

2.9 Regimul de protecţie al persoanelor cu handicap.pag. 29

2.10 Timpul de lucru .pag. 33

2.11 Timpul de odihnă .pag. 38

2.12 Concediul de odihnă .pag. 39

Capitolul III

3.1 Protecţia salariaţilor prin servicii medicale .pag. 45

3.2 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă a persoanelor

cu handicap .pag. 47

3.3 Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor legale privind protecţia

muncii .pag. 49

3.4 Contractele colective de muncă .pag. 52

3.5 Practică juridică .pag. 53

Bibliografie.pag. 55

Extras din document

Capitolul I

1.1 Noţiunea dreptului muncii

Dreptul muncii este o ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă. Constituirea ca ramură distinctă în cadrul sistemului dreptului este rezultatul unui proces obiectiv al evoluţiei de ansamblu a societăţii. Într-un anumit moment al dezvoltării sociale, conduita indivizilor în procesul muncii a trebuit să fie reglementată prin norme juridice.

Constituind o activitate specific umană, munca se caracterizează prin aceea că este voluntară, conştientă şi are drept scop procurarea celor necesare vieţii materiale şi spirituale.

Dreptul muncii poate fi definit ca fiind ramura dreptului românesc prin care sunt reglementate acele relaţii care se stabilesc în procesul încheierii, executării, modificării şi încetării raporturilor juridice de muncă întemeiate pe contractul individual de muncă.

Izvorul raportului juridic de muncă îl reprezintă contractul individual de muncă, astfel că această ramură de drept a mai fost definită ca fiind dreptul contractului de muncă.

Munca reprezintă activitatea umană specifică, manuală sau intelectuală prin care oamenii îşi utilizează aptitudinile fizice şi intelectuale în scopul producerii bunurilor cerute de satisfacerea trebuinţelor lor.

Munca inteleasa ca o activitate creatoare de valori materiale sau spirituale este indisoluibil corelata cu viata omului.

Legislaţia muncii este formată din ansamblul normelor juridice prin care sunt reglementate relaţiile care se stabilesc în procesul încheierii, executării, modificării şi încetării raporturilor juridice de muncă , întemeiate, în principal, pe contractul individual de muncă.

Dreptul muncii a dat şi dă expresie cerinţelor justificate ale salariaţilor şi exigenţelor specifice economiei de piaţă.

Dreptul este structurat pe urmatoarele coordonate:

- existenţa dreptului colectiv al muncii ce cuprinde negocierea colectivă a condiţiilor de muncă prin contractul colectiv de muncă, conflictul de interese, conflictul colectiv de drepturi ;

- existenţa dreptului individual al muncii ce vizează contractul individual de muncă sub toate aspectele sale ;

- un sistem de măsuri de protecţie socială a salariaţilor şi a intereselor legitime ale angajaţilor exprimate prin normele de protecţie a muncii, timpul de lucru, timpul de odihnă, protecţia femeilor şi a tinerilor etc.

1.2 Legătura dreptului muncii cu alte ramuri de drept

Există numeroase corelaţii a dreptului muncii cu :

• dreptul constituţional unde sunt specificate anumite norme din Constituţie care trebuie respectate;

• dreptul civil si procesual civil ~ din dreptul civil a izvorat contractul individual de muncă;

• dreptul securităţii sociale ~ securitatea socială reprezintă un concept amplu care incorporează atât asigurările sociale cât şi asistenta sociala ;

• dreptul administrativ;

• dreptul comercial;

• cu dreptul penal şi procesual penal ~ atunci când sunt incălcate anumite drepturi săvârşindu-se infracţiuni precum nerespectarea normelor de protecţie etc.

1.3 Obiectul dreptului muncii

Obiectul dreptului muncii îl constituie relaţiile sociale de muncă.

Conceptul relaţiilor de muncă are în vedere ansamblul relaţiilor sociale între indivizi în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forţei de muncă asupra mijloacelor de producţie. Dintre toate aceste relaţii, numai acelea care au la bază încheierea contractelor de muncă formează obiect al dreptului muncii.

Este de menţionat că nu vor fi excluse în obiectul de reglementare al acestei ramuri de drept, situaţiile în care munca nu se prestează în baza unui acord de voinţe, cum ar fi, de pildă, munca prestată în temeiul unui interes public, sau executarea unei pedepse în regim de muncă corecţională, sau cea desfăşurată de elevi şi studenţi în timpul practicii.

Nici munca independentă, desfăşurată pentru sine, fără a apela la serviciile altora, nu intră sub incidenţa dreptului muncii.

Preview document

Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 1
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 2
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 3
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 4
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 5
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 6
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 7
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 8
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 9
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 10
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 11
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 12
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 13
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 14
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 15
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 16
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 17
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 18
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 19
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 20
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 21
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 22
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 23
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 24
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 25
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 26
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 27
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 28
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 29
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 30
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 31
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 32
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 33
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 34
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 35
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 36
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 37
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 38
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 39
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 40
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 41
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 42
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 43
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 44
Sanatatea si Siguranta in Munca - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Accidente de Muncă

INTRODUCERE Din momentul în care omul a început că muncească – deci să desfăşoare o activitate conştientă, o activitate de transformare a...

Securitatea și Santataea în Munca

Introducere În totate statele lumii au existat şi s-au dezvoltat sisteme pentru crearea unui mediu de munca sigur şi salubru. Aceste sisteme au...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Infractiuni Contra Libertatii, Integritatii Corporale, Sanatatii si a Vietii Private a Persoanei

CAPITOLUL 1 Traficul de persoane adulte și copii 1.1 Regimul juridic al traficului de persoane reglementat de Legea nr. 678/2001 Traficul de...

Cercetare Accident de Muncă

CAPITOLUL 1 GENEZA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI ÎMBOLNĂVIRILOR PROFESIONALE Din relatările antice, rezultă existenţa unor preocupări şi acţiuni...

Dreptul Muncii si Protectiei Sociale - Timpul de Munca si Timpul de Odihna

Timpul de muncă Una dintre caracteristicile raportului juridic izvorât din încheierea contractului individual de muncă este desfăşurarea...

Ai nevoie de altceva?