Sănătatea și siguranța în muncă

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 13966
Mărime: 62.71KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul I

1.1Noţiunea dreptului muncii .pag. 1

1.2 Legătura dreptului muncii cu alte ramuri de drept .pag. 2

1.3 Obiectul dreptului muncii .pag. 3

1.4 Raporturile juridice de muncă .pag. 4

1.5 Principiile dreptului muncii .pag. 6

1.6 Sănătatea, boala,normalitatea şi handicapul .pag. 7

1.7 Dispoziţii generale, definiţii şi principii .pag. 16

Capitolul II - Sănătatea şi securitatea în muncă

2.1 Reguli generale .pag. 19

2.2 Protecţia muncii .pag. 20

2.3 Accidentele de muncă .pag. 21

2.4 Boala profesională .pag. 22

2.5 Accidentele de muncă şi bolile profesionale.pag. 24

2.6 Boala profesională .pag. 25

2.7 Regimul de protecţie a muncii femeilor, a tinerilor şi a persoanelor cu handicap .pag. 27

2.8 Regimul de protecţie a muncii tinerilor .pag. 28

2.9 Regimul de protecţie al persoanelor cu handicap.pag. 29

2.10 Timpul de lucru .pag. 33

2.11 Timpul de odihnă .pag. 38

2.12 Concediul de odihnă .pag. 39

Capitolul III

3.1 Protecţia salariaţilor prin servicii medicale .pag. 45

3.2 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă a persoanelor

cu handicap .pag. 47

3.3 Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor legale privind protecţia

muncii .pag. 49

3.4 Contractele colective de muncă .pag. 52

3.5 Practică juridică .pag. 53

Bibliografie.pag. 55

Extras din document

Capitolul I

1.1 Noţiunea dreptului muncii

Dreptul muncii este o ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă. Constituirea ca ramură distinctă în cadrul sistemului dreptului este rezultatul unui proces obiectiv al evoluţiei de ansamblu a societăţii. Într-un anumit moment al dezvoltării sociale, conduita indivizilor în procesul muncii a trebuit să fie reglementată prin norme juridice.

Constituind o activitate specific umană, munca se caracterizează prin aceea că este voluntară, conştientă şi are drept scop procurarea celor necesare vieţii materiale şi spirituale.

Dreptul muncii poate fi definit ca fiind ramura dreptului românesc prin care sunt reglementate acele relaţii care se stabilesc în procesul încheierii, executării, modificării şi încetării raporturilor juridice de muncă întemeiate pe contractul individual de muncă.

Izvorul raportului juridic de muncă îl reprezintă contractul individual de muncă, astfel că această ramură de drept a mai fost definită ca fiind dreptul contractului de muncă.

Munca reprezintă activitatea umană specifică, manuală sau intelectuală prin care oamenii îşi utilizează aptitudinile fizice şi intelectuale în scopul producerii bunurilor cerute de satisfacerea trebuinţelor lor.

Munca inteleasa ca o activitate creatoare de valori materiale sau spirituale este indisoluibil corelata cu viata omului.

Legislaţia muncii este formată din ansamblul normelor juridice prin care sunt reglementate relaţiile care se stabilesc în procesul încheierii, executării, modificării şi încetării raporturilor juridice de muncă , întemeiate, în principal, pe contractul individual de muncă.

Dreptul muncii a dat şi dă expresie cerinţelor justificate ale salariaţilor şi exigenţelor specifice economiei de piaţă.

Dreptul este structurat pe urmatoarele coordonate:

- existenţa dreptului colectiv al muncii ce cuprinde negocierea colectivă a condiţiilor de muncă prin contractul colectiv de muncă, conflictul de interese, conflictul colectiv de drepturi ;

- existenţa dreptului individual al muncii ce vizează contractul individual de muncă sub toate aspectele sale ;

- un sistem de măsuri de protecţie socială a salariaţilor şi a intereselor legitime ale angajaţilor exprimate prin normele de protecţie a muncii, timpul de lucru, timpul de odihnă, protecţia femeilor şi a tinerilor etc.

1.2 Legătura dreptului muncii cu alte ramuri de drept

Există numeroase corelaţii a dreptului muncii cu :

• dreptul constituţional unde sunt specificate anumite norme din Constituţie care trebuie respectate;

• dreptul civil si procesual civil ~ din dreptul civil a izvorat contractul individual de muncă;

• dreptul securităţii sociale ~ securitatea socială reprezintă un concept amplu care incorporează atât asigurările sociale cât şi asistenta sociala ;

• dreptul administrativ;

• dreptul comercial;

• cu dreptul penal şi procesual penal ~ atunci când sunt incălcate anumite drepturi săvârşindu-se infracţiuni precum nerespectarea normelor de protecţie etc.

1.3 Obiectul dreptului muncii

Obiectul dreptului muncii îl constituie relaţiile sociale de muncă.

Conceptul relaţiilor de muncă are în vedere ansamblul relaţiilor sociale între indivizi în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forţei de muncă asupra mijloacelor de producţie. Dintre toate aceste relaţii, numai acelea care au la bază încheierea contractelor de muncă formează obiect al dreptului muncii.

Este de menţionat că nu vor fi excluse în obiectul de reglementare al acestei ramuri de drept, situaţiile în care munca nu se prestează în baza unui acord de voinţe, cum ar fi, de pildă, munca prestată în temeiul unui interes public, sau executarea unei pedepse în regim de muncă corecţională, sau cea desfăşurată de elevi şi studenţi în timpul practicii.

Nici munca independentă, desfăşurată pentru sine, fără a apela la serviciile altora, nu intră sub incidenţa dreptului muncii.

Preview document

Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 1
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 2
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 3
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 4
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 5
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 6
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 7
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 8
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 9
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 10
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 11
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 12
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 13
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 14
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 15
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 16
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 17
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 18
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 19
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 20
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 21
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 22
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 23
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 24
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 25
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 26
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 27
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 28
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 29
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 30
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 31
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 32
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 33
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 34
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 35
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 36
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 37
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 38
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 39
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 40
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 41
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 42
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 43
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 44
Sănătatea și siguranța în muncă - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Securitatea și Santataea în Munca

Introducere În totate statele lumii au existat şi s-au dezvoltat sisteme pentru crearea unui mediu de munca sigur şi salubru. Aceste sisteme au...

Accidente de Muncă

INTRODUCERE Din momentul în care omul a început că muncească – deci să desfăşoare o activitate conştientă, o activitate de transformare a...

Cercetare Accident de Muncă

CAPITOLUL 1 GENEZA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI ÎMBOLNĂVIRILOR PROFESIONALE Din relatările antice, rezultă existenţa unor preocupări şi acţiuni...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Infracțiuni contra libertății, integrității corporale, sănătății și a vieții private a persoanei

CAPITOLUL 1 Traficul de persoane adulte și copii 1.1 Regimul juridic al traficului de persoane reglementat de Legea nr. 678/2001 Traficul de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul Muncii

Dreptul comunitar al muncii – curs I Raportul juridic – o relatie sociala guvernata de o normă juridică. Contractul individual de muncă –...

Dreptul Muncii

Capitolul 1. Noţiunea Dreptului muncii 1. 1. Precizari prealabile Munca reprezintă activitatea umană specifica, manuală şi/sau intelectuală, prin...

Te-ar putea interesa și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Analiza mediului internațional de afaceri din UE

Cap.1. Introducere În lucrarea noastra “Studiul Privind Mediul Internaţional al Afacerilor în Uniunea Europeana”, am dorit să analizăm toate...

Analiza Nevoilor de Servicii Sociale pentru Copii Diagnosticați ca Fiind Supraponderi sau Obezi și Implicarea Administrației Publice Locale

1. Introducere Societatea omenească a evoluat în câteva mii de ani şi imaginea omului despre sine şi idealul de frumuseţe s-a schimbat. În zilele...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Politica Socială a Uniunii Europene

Capitolul I 1.1. Concepte de baza privind politica socială Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au...

Manipularea mărfurilor

Capitolul I Introducere 1.1. Organizarea activitatilor si tehnologiilor de manipulare -depozitare - transport intern (M.D.T) Manipularea (M)...

Stresul Organizațional

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte succint una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă organizaţiile în...

Protecția consumatorului cu privire la produsele din tutun

PROTECTIA CONSUMATORULUI CU PRIVIRE LA PRODUSELE DIN TUTUN 1. EVOLUTIA TUTUNULUI 1.1. Denumirea: Tabacul sau tutunul este o iarba pe care omul o...

Ai nevoie de altceva?