Servicii Publice Locale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 20399
Mărime: 82.86KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobanu Mircea

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND SERVICIILE PUBLICE LOCALE

1.1. Concept de servicii publice locale 5

1.2. Tipologia serviciilor publice locale 12

1.3. Particularităţile serviciilor publice locale 26

CAPITOLUL II

GESTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

2.1. Regimului juridic al serviciilor publice locale 33

2.2. Organizarea serviciilor publice locale 42

2.3. Modalităţi de gestionare a serviciilor publice locale 56

ÎNCHEIERE 64

ANEXE 66

BIBLIOGRAFIE 6

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Sectorul serviciilor publice locale din Republica Moldova a suferit în ultimii 18 ani transformări importante, atât din punct de vedere organizatoric cât şi tehnic. Aceste transformări au fost, însă, rezultatul unor acţiuni şi iniţiative conjuncturale şi nu al unor acţiuni planificate, bazate pe o strategie sectorială coerentă. În consecinţă, comparativ cu necesităţile şi aşteptările populaţiei impactul avut a fost limitat şi ne satisfăcător.

Considerând dimensiunea socială importantă şi rolul decisiv în menţinerea şi consolidarea coeziunii sociale, asigurarea dezvoltării durabile a localităţilor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă la nivelul comunităţilor locale şi evitarea excluziunii sociale, în prezent, domeniul serviciilor publice locale, a devenit una din preocupările majore ale autorităţilor administraţiei publice, atât la nivel central cât şi la nivel local.

În perspectiva integrării în Uniunea Europeană, Republica Moldova se află într-un moment decisiv pentru viitorul sectorului serviciilor publice locale şi anume - acela al necesităţii adoptării unei strategii naţionale care, având ca finalitate furnizarea/prestarea utilităţilor publice de interes local în condiţii optime şi la preţuri/tarife accesibile, să permită accelerarea dezvoltării acestui domeniu în corespundere cu nevoile colectivităţilor locale şi cu prevederile directivelor europene.

Obiectivul primar al acestei strategii trebuie să fie formularea politicilor, stabilirea obiectivelor, identificarea soluţiilor şi a direcţiilor de acţiune în măsură să asigure accelerarea dezvoltării şi eficientizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi, totodată, dezvoltarea, revitalizarea şi modernizarea infrastructurii aferente, astfel încât fiecărui cetăţean sa-i fie asigurat accesul liber şi nediscriminatoriu la serviciile comunitare de utilităţi publice. Din perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cadrul de reglementare a sectorului serviciilor publice locale trebuie reconsiderat şi aliniat la conceptele şi principiile europene privind serviciile de utilitate şi interes public definite în Cartea Albă a Serviciilor Publice de Interes General, document aflat în dezbaterea membrilor Uniunii Europene.

Aşa dar, luînd în consideraţie cele relatate mai sus, în cadrul cercetării subiectului nominalizat, urmează de îndeplinit următoarele sarcini: determinarea conceptului de serviciu public şi de management al serviciilor publice; examinarea concepţiilor şi opiniilor ce ţin de instituţia în cauză la diferiţi autori; cercetarea conceptului de nevoie socială şi interes general ca factori principali de organizare şi prestare a serviciilor publice, precum investigarea chestiunilor ce ţin de organizarea şi prestarea serviciilor publice de către organele administraţiei publice în Republica Moldova ca metodă de gestiune directă a serviciilor publice şi la fel, abordarea institutului de concesionare a serviciilor publice ca metodă indirectă de gestiune a serviciilor publice.

În această ordine de idei, iniţiind investigarea subiectului serviciilor publice locale, ne-am pus drept scop de a cerceta legislaţia naţională în domeniu, reglementările ramurale ce ţin de modalităţile şi formele de prestare a serviciilor publice, de a examina sub toate aspectele realizările conceptuale în direcţia ce ne interesează şi de a elabora anumite sugestii concrete în privinţa perfecţionării legislaţiei respective.

Scopul lucrării în cauză, în primul rînd constă în analiza sub toate aspectele a serviciilor publice locale. În legătură cu faptul dat au fost puse următoarele obiective:

- analiza conceptelor generale privind serviciile publice locale;

- investigarea tipologiei serviciilor publice locale;

- abordarea particularităţilor specifice serviciilor publice locale;

- cercetarea modalităţilor de prestare şi organizare a serviciilor publice locale.

Vorbind despre metodologia cercetării obiectului nominalizat, vom menţiona că cercetarea ştiinţifică a subiectului în cauză, este bazată pe folosirea ansamblului de procedee şi metode cu ajutorul cărora s-a studiat instituţia în cauză în toată complexitatea sa. Totodată, din metodele ce stau la baza cercetării folosite în lucrarea dată putem menţiona: metoda logică, metoda cantitativă, calitativă, istorică şi comparativă.

În scopul unei investigaţii cu succes a temei propuse spre cercetare, a fost organizată studierea şi analiza serviciilor publice locale sub aspect al actelor normative în vigoare , evaluarea diferitor doctrine, teorii, precum şi analiza acestora.

În calitate de suport teoretico-ştiinţific au fost utilizatele lucrările unor renumiţi

savanţi din domeniul dreptului public francezi şi români cum ar fi: Leon Duguit, André de Laubadere, Marcel Prelot, Jean Rivero, George Vedel, Anibal Teodorescu, Paul Negulescu, Erast Diti Tarangul, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Valentin I. Prisăcaru, Ioan Alexandru, Mircea Preda, Ioan Vida etc. care au demonstrat particularităţile autonomiei locale şi descentralizării administrative.

Dintre autorii autohtoni au fost utilizate lucrările următorilor savanţi: Victor Popa, Sergiu Cobăneanu, Maria Orlov, Victor Guţuleac, Alexandru Arseni, Victor Mocanu, Tatiana Manole, Ion Creangă.

Preview document

Servicii Publice Locale - Pagina 1
Servicii Publice Locale - Pagina 2
Servicii Publice Locale - Pagina 3
Servicii Publice Locale - Pagina 4
Servicii Publice Locale - Pagina 5
Servicii Publice Locale - Pagina 6
Servicii Publice Locale - Pagina 7
Servicii Publice Locale - Pagina 8
Servicii Publice Locale - Pagina 9
Servicii Publice Locale - Pagina 10
Servicii Publice Locale - Pagina 11
Servicii Publice Locale - Pagina 12
Servicii Publice Locale - Pagina 13
Servicii Publice Locale - Pagina 14
Servicii Publice Locale - Pagina 15
Servicii Publice Locale - Pagina 16
Servicii Publice Locale - Pagina 17
Servicii Publice Locale - Pagina 18
Servicii Publice Locale - Pagina 19
Servicii Publice Locale - Pagina 20
Servicii Publice Locale - Pagina 21
Servicii Publice Locale - Pagina 22
Servicii Publice Locale - Pagina 23
Servicii Publice Locale - Pagina 24
Servicii Publice Locale - Pagina 25
Servicii Publice Locale - Pagina 26
Servicii Publice Locale - Pagina 27
Servicii Publice Locale - Pagina 28
Servicii Publice Locale - Pagina 29
Servicii Publice Locale - Pagina 30
Servicii Publice Locale - Pagina 31
Servicii Publice Locale - Pagina 32
Servicii Publice Locale - Pagina 33
Servicii Publice Locale - Pagina 34
Servicii Publice Locale - Pagina 35
Servicii Publice Locale - Pagina 36
Servicii Publice Locale - Pagina 37
Servicii Publice Locale - Pagina 38
Servicii Publice Locale - Pagina 39
Servicii Publice Locale - Pagina 40
Servicii Publice Locale - Pagina 41
Servicii Publice Locale - Pagina 42
Servicii Publice Locale - Pagina 43
Servicii Publice Locale - Pagina 44
Servicii Publice Locale - Pagina 45
Servicii Publice Locale - Pagina 46
Servicii Publice Locale - Pagina 47
Servicii Publice Locale - Pagina 48
Servicii Publice Locale - Pagina 49
Servicii Publice Locale - Pagina 50
Servicii Publice Locale - Pagina 51
Servicii Publice Locale - Pagina 52
Servicii Publice Locale - Pagina 53
Servicii Publice Locale - Pagina 54
Servicii Publice Locale - Pagina 55
Servicii Publice Locale - Pagina 56
Servicii Publice Locale - Pagina 57
Servicii Publice Locale - Pagina 58
Servicii Publice Locale - Pagina 59
Servicii Publice Locale - Pagina 60
Servicii Publice Locale - Pagina 61
Servicii Publice Locale - Pagina 62
Servicii Publice Locale - Pagina 63
Servicii Publice Locale - Pagina 64
Servicii Publice Locale - Pagina 65
Servicii Publice Locale - Pagina 66
Servicii Publice Locale - Pagina 67
Servicii Publice Locale - Pagina 68
Servicii Publice Locale - Pagina 69
Servicii Publice Locale - Pagina 70
Servicii Publice Locale - Pagina 71
Servicii Publice Locale - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Servicii Publice Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Soluționarea conflictelor de interese - concilierea, medierea, arbitrajul

ARGUMENT Considerentul pentru care am ales această tema este destul de simplu. Dintr-o privire aruncată asupra societăţii noastre am constatat o...

Servicii Publice Locale

I . CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SERVICIILE PUBLICE I.1. Notiune. Trasaturi In literatura de specialitate,precum si in limbajul curent,notiunea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Forme de gestiune a serviciilor publice

Prin noțiunea de gestiune se înțelege administrarea patrimoniului, a unor bunuri ale unei persoane, de către reprezentantul său, totalitatea...

Te-ar putea interesa și

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală –...

Funcționarea și organizarea serviciilor publice de interes local

INTRODUCERE Romania parcurge, înca de la începutul mileniului, noi poziţii in cadrul sistemului administrativ internaţional. Ieşirea din regimul...

Îmbunătățirea Cadrului Legislativ și a Celui Instituțional pe Exemplul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Roman

Capitolul I: Prezentarea Instituției 1.1 Denumirea instituției, profil, obiect de activitate profesională Instituţia publică vizată este Primăria...

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Resița, Județul Caraș-Severin

Cap.1.Prezentare Consiliul Local Reşiţa-Serviciul public “Direcţia Impozite şi taxe” şi aplicabilitatea impozitelor şi taxelor locale în...

Servicii Publice Locale

1. Noţiunea de serviciu public Termenul de serviciu public “este utilizat atât în sens organizatoric, de organism social, cât şi în sens...

Importanța serviciilor publice locale în dezvoltarea comunității - studiu de caz - Primăria Comuna Podoleni

Capitolul 1: Evolutia istorica si organizarea institutiei 1. Descrierea evolutiei istorice Cu toate ca satul Podoleni exista cu mult inainte, el...

Servicii Publice Locale

1. NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC Noţiunea de serviciu public este o noţiune relativ recentă în dreptul administrativ- spunea Mircea Djuvara - dar şi...

Servicii Publice Locale

Cap. I Evolutia si dezvoltarea conceptului de management public Aparitia si dezvoltarea notiunii de management public corespunde unei evolutii...

Ai nevoie de altceva?