Siguranța Așezămintelor de Detenție

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 35899
Mărime: 120.28KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Cuvânt inainte pag. 1

Capitolul I PREVEDERI PRIVIND ORGANIZAREA AŞEZĂMINTELOR

DE DEŢINERE

1.1 Documente internaţionale referitoare la aşezămintele de deţinere pag. 2

1.2 Prevederi interne cu privire la siguranţa materială şi siguranţadinamică a aşezămintelor de detenţie pag. 5

1.2.1 Codul Penal pag. 6

1.3 Practica unor state privind organizarea aşezămintelor de deţinere pag. 12

Capitolul II AŞEZĂMINTE DE DETENŢIE ÎN ROMÂNIA

2.1 Organizarea interioară a asezămintelor de deţinere pag. 16

2.2 Clasificarea aşezămintelor de deţinere pag. 18

2.3 Documente necesare asigurării siguranţei aşezămintelor de deţinere pag. 19

Capitolul III ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE PAZĂ

3.1 Organizarea serviciului de pază . pag. 29

3.2 Executarea serviciului de pază pag. 32

3.3 Organizarea apărării aşezămintelor de deţinere pag. 33

3.4 Grupa de intervenţie în aşezămintele de deţinere pag. 39

3.4.1 Grupa de intervenţie în penitenciarele de maximă siguranţă pag. 39

3.4.2 Grupa de intervenţie în celelante penitenciare pag. 42

Capitolul IV PERSONALUL DIN SERVICIUL DE PAZĂ

4.1 Recomandări internaţionale privind personalul din penitenciare pag. 44

4.2 Îndatoriri generale ale personalului din serviciul de pază pag. 45

4.2.1 Îndatoririle locţiitorului cu siguranţa deţinerii şi regim penitenciar pag. 48

4.2.2 Îndatoririle ofiţerului instructor pază pag. 48

4.2.3 Îndatoririle şefului de tură pag. 49

4.2.4 Îndatoririle locţiitorului şefului de tură pag. 51

4.2.5 Îndatoririle subofiţerilor din serviciul de pază pag. 60

perimetrul aşezământului de deţinere pag. 66

Capitolul V SITUAŢII DEOSEBITE PREZENTE ÎN AŞEZĂMINTELE DE DEŢINERE

5.1 Locuri vulnerabile pag. 67

5.2 Momente vulnerabile pag. 69

5.3 Modul de acţiune al personalului în diferite situaţii pag. 70

Capitolul VI MIJLOACE TEHNICE AJUTĂTOARE LA PAZĂ ŞI IMOBILIZARE

CE SE FOLOSESC ÎN SERVICIUL DE PAZĂ

6.1 Mijloace tehnice de legatură şi de alarmare. pag. 78

6.2 Mijloace necesare funcţionării pazei pag. 80

6.3 Mijloacele de imobilizare. pag. 83

Capitolul VII SISTEMUL INFORMATIZAT DE PAZĂ

7.1 Protecţia perimetrala. pag. 90

7.2 Sistemul de supraveghere video pag. 94

7.3 Sistemul de blocare a accesului. pag. 95

7.4 Dispeceratul de securitate . pag. 96

CONCLUZII . pag. 97

BIBLIOGRAFIE. . pag. 99

Extras din document

Cuvânt inainte

De-a lungul timpurilor şi în contexte socio-culturale diferite, întâlnim diferite moduri de reglementare a prevederilor privind executarea pedepsei închisorii. Penitenciarul are în prezent o semnificaţie politică deosebită; tratamentul deţinuţilor este o ilustrare directă a modului cum se respectă drepturile omului, iar viaţa instituţională este un indicator al democratizării aparatului de stat. Mai mult, un popor este considerat civilizat sau nu după modul cum se poartă cu categoriile defavorizate: minori, handicapaţi, bătrâni, şomeri, imigranţi şi nu în ultimul rând cu deţinuţii.

Nu putem vorbi despre modernizarea penitenciarului dacă nu trecem la optimizarea structurilor, informatizarea activităţilor, transformarea instituţiei într-o instituţie civilă deoarece acesta este şi scopul penitenciarului – de a servi societatea civilă.

Noile criterii ale performanţei organizaţionale trebuie să fie şi pentru penitenciare coerenţa internă a subsistemelor, corectitudinea criteriilor de evaluare, calitatea resurselor umane, rezultate măsurabile pentru funcţiile sociale îndeplinite, existenţa unui sector specializat în diagnoză şi prognoză, existenţa unui cod deontologic viu şi credibil şi în primul rând imaginea publică.

Cineva spunea că imaginea publică a penitenciarului se construieşte mai întai în interior, un personal selecţionat şi valorizat adecvat, informat în timp util cu toate problemele de muncă, promovat şi recompensat pe criterii etice şi profesionale previzibile, acestea sunt ca şi condiţii indispensabile pentru existenţa unor opinii corecte în comunitatea din jurul închisorii.

Lucrarea de faţă nu face altceva decăt să prezinte o parte din activităţiile cu care se confrunta lucrătorul de penitenciar, segmentul legat de pază şi siguranţa deţinerii, prezentarea personalului implicat direct în executarea serviciului de pază, îndatoririle acestora precum si documntele necesare executării serviciului de pază.

Capitolul I

PREVEDERI PRIVIND ORGANIZAREA AŞEZĂMINTELOR

DE DEŢINERE

1.1 Documente internaţionale referitoare la aşezămintele de deţinere.

1.1.1 Regulile europene pentru penitenciare.

În ceea ce priveşte Recomandarea nr. R(87)3 adoptată de Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei, aceasta face o serie de relatări considerând importanţa stabilirii unor principii comune în ceea ce priveşte politica penală în cadrul statelor membre ale Consiliului Europei.

Deşi s-a facut un progres considerabil în dezvoltarea alternativelor necustodiale în privinţa delicvenţilor, privarea de libertate ramâne o sancţiune necesară în sistemele juridice penale, ţinând seama de faptul că dezvoltarea şi evoluţia societăţii precum şi schimbările survenite în legatură cu tratamentul deţinuţilor şi în conducerea penitenciarelor, a făcut posibilă reformarea unui Standard Minim de Reguli pentru tratamentul deţinuţilor, astfel încât să constituie un suport, să încurajeze cele mai bune dezvoltări şi să ofere un scop procesului ulterior

Standardele recomandă guvernelor statelor membre să se ghideze în alcătuirea legislaţiei lor interne cât şi în practică pe principiile ce reies din textul Regulilor Europene pentru Penitenciare care figurează ca apendix la prezenta Recomandaţie cu o punere în practică în vederea implementării progresive a acestora, o detaliere pe larg a scopurilor ce apar în introducere precum şi a principiilor de bază ale prezentei recomandari. Regulile se vor aplica impartial.

Nu va exista nici o discriminare faţă de rasă, culoare, sex, limbă, religie, politică sau alte opinii, origine naţională sau socială, naştere, statut economic sau altfel de statut. Convingerile religioase şi perceptele morale ale grupului căruia îi aparţine deţinutul vor fii respectate.

Prezentarea acestei Recomandari este sumară iar pentru înţelegerea acestor principii, în continuarea acestora, Regulile Europene pentru Penitenciare relatează sistemele de conducere ale penitenciarelor prin care se materializează prevederile Recomandării după cum urmează: primirea şi înregistrarea; împărţirea şi calificarea deţinuţilor; cazarea; igiena personală; îmbracămintea şi aşternutul; hrana; servicile medicale; disciplina şi pedeapsa; căile de constrângere; informarea deţinuţilor şi plângerile acestora; contactul cu lumea exterioară precum şi asistenţa morală şi religioasă

Urmând şi ghidându-se după aceste sisteme lucrătorul de penitenciar va avea mai puţine probleme privind siguranţa locului de deţinere, deoarece satisfăcând trebuinţele minime ale deţinuţilor aceştia vor înţelege că se află într-un aşeăzământ instituţionalizat şi trebuie să se comporte ca atare neavând nici un motiv de nesupunere. Cunoaşterea deţinutului în toate ipostazele puse (enumerate mai sus) la dispoziţia lucrătorului de penitenciar îi va fi de folos acestuia pentru anticiparea mişcărilor deţinutului astfel încât prevenirea evenimentelor negative la locul de deţinere se va realiza prin efortul deţinuţilor şi prin cel al personalului.

Preview document

Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 1
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 2
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 3
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 4
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 5
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 6
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 7
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 8
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 9
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 10
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 11
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 12
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 13
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 14
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 15
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 16
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 17
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 18
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 19
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 20
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 21
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 22
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 23
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 24
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 25
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 26
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 27
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 28
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 29
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 30
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 31
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 32
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 33
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 34
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 35
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 36
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 37
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 38
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 39
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 40
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 41
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 42
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 43
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 44
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 45
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 46
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 47
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 48
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 49
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 50
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 51
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 52
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 53
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 54
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 55
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 56
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 57
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 58
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 59
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 60
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 61
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 62
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 63
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 64
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 65
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 66
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 67
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 68
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 69
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 70
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 71
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 72
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 73
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 74
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 75
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 76
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 77
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 78
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 79
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 80
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 81
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 82
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 83
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 84
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 85
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 86
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 87
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 88
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 89
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 90
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 91
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 92
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 93
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 94
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 95
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 96
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 97
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 98
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 99
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 100
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 101
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 102
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 103
Siguranța Așezămintelor de Detenție - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate

CAPITOLUL I INTRODUCERE Venirea individului în penitenciar nu este urmarea unui act propriu de voinţă sau a unei obligaţii cetăţeneşti (cum este...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Suprapopularea în sistemul penitenciar românesc

I. SCURT ISTORIC AL SISTEMULUI PENITENCIAR ROMANESC 1380 - se fac primele menţiuni despre Ocna Trotuşului, ocnele fiind exploatări ale minelor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Execuțional Penal

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 1.1. Noțiune și obiect Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită...

Drept executional penal 2015-2016

Introducere Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate...

Te-ar putea interesa și

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Organizarea Sistemului Penitenciar

1. REGIMURI PENITENCIARE În decursul evoluţiei sistemului penitenciar, în încercarea de a îmbina cât mai bine avantajele şi limita dezavantajele...

Ai nevoie de altceva?