Simplificarea Formelor de Extrădare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 29949
Mărime: 106.27KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană ,la 1.01.2007,a intrat în vigoare Titlul II din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost transpusă Decizia cadru nr.584/JAI/13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene.

Pe cale de consecinţă, de la această dată în relaţia cu statele membre ale Uniunii europene ,procedura de extrădare reglementată de tratatele internaţionale în materie este înlocuită cu cea de predare în baza unui mandat european de arestare.

De aici rezultă actualitatea abordării unei asemenea teme, mandatul european de arestare fiind parte integrantă a cooperării judiciare internaţionale, având ca scop armonizarea legii interne cu prevederile noilor instrumente ale Uniunii Europene, dintre care cea mai importantă măsură menită să asigure integrarea deplină a României în spaţiul judiciar comun european o constituie transpunerea în dreptul intern a deciziei cadru mai sus menţionate.

Scopul prezentei lucrări este tocmai sublinierea importanţei aplicării în prezent a dispoziţiilor privind mandatul de arestare europeană şi a consecinţelor ce decurg din aceasta.

Fenomenul globalizării, deschiderea frontierelor, explozia mijloacelor de comunicaţie au conferit o nouă dimensiune criminalităţii transnaţionale ,căreia nu i se poate face faţă cu succes decât prin găsirea celor mai flexibile mijloace de cooperare internaţională şi prin intensificarea asistenţei juridice între state .

Infractorii se mişcă repede şi cooperează fără a ţine seama de frontiere şi de diferitele sisteme juridice şi judiciare care există încă între state ,astfel încât menţinerea formalismului procedurii clasice de extrădare nu face decât să îngreuneze cooperarea internaţională în lupta împotriva fenomenului infracţional transnaţional.

Uniunea Europeană trebuie să devină un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei care nu poate fi atins în mod oportun decât prin aplicarea unei proceduri simplificate, precum cea privind mandatul de arestare europeană.

Mandatul de arestare european este prima măsură concretă în domeniul dreptului penal care implementează principiul recunoaşterii reciproce, pe care Consiliul European o aprecia ca fiind „cheia de boltă” a cooperării judiciare.

Prin aplicarea noilor reglementări, cooperarea judiciară în materia predării persoanelor care se sustrag urmăririi penale, judecării şi executării pedepselor, realizându-se aproape exclusiv între autorităţile judiciare competente din Statele Membre ale Uniunii Europene, autorităţile centrale putând ,eventual asista autorităţile judiciare competente sau să aibă rolul de autorităţi transmiţătoare.

Potrivit Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, autorităţile judiciare competente în materia emiterii mandatului european de arestare sunt instanţele judecătoreşti.

Având în vedere că o dată cu aderarea României la Uniunea Europeană ,a crescut exodul cetăţenilor români către celelalte state ale Uniunii Europene ,ar apărea imposibilă urmărirea şi prinderea infractorilor ,fără existenţa unei proceduri simplificate de cooperare judiciară internaţională.

În contextul actual ,punerea în executare a mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea ar fi imposibilă fără existenţa prevederilor titlului III al Legii nr.302/2004.

În prezent, instanţele judecătoreşti sunt sesizate aproape zilnic cu cereri de emitere a mandatelor de arestare europeană.

Faţă de aceste aspecte şi având în vedere faptul că mă confrunt zilnic cu aceste probleme, în calitate de judecător delegat la Biroul de Executări Penale, am convingerea fermă şi întemeiată pe realitatea obiectivă că noile reglementări pe care le voi prezenta în lucrarea de faţă sunt vitale pentru asigurarea unei bune înfăptuiri a justiţiei şi. mai mult, pentru asigurarea unui climat de securitate şi libertate locuitorilor acestei planete.

Am înţeles să structurez această teză în trei capitole principale ,dând o importanţă deosebită prezentării reglementărilor legale în materie, dat fiind faptul că mandatul european de arestare reprezintă este un domeniu nou în materia cooperării judiciare internaţionale, fiind aplicabil în ţara noastră doar de la 1.01.2007.

Întrucât procedura de executare a mandatului de arestare europeană este deosebit de importantă şi complexă am ales să-i confer un capitol distinct în lucrarea de faţă, ,al doilea capitol urmând a se rezuma doar la prezentarea condiţiilor prevăzute de le pentru emiterea şi executarea mandatului european de arestare.

SIMPLIFICAREA FORMELOR DE EXTRĂDARE

LA NIVELUL UNIUNII ERUPENE. MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE.

1. Prezentare generală

Libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor şi persoanelor a profitat inevitabil criminalităţii organizate transfrontaliere, care a luat la finalul anilor 1990, o amploare fără precedent şi aspecte din ce în ce mai diverse pentru lupta împotriva căreia formele tradiţionale ale cooperării judiciare existente la nivelul Uniunii Europene nu mai răspundeau în mod prompt şi eficient. În faţa acestor realităţi statele s-au văzut nevoite să reacţioneze şi să gândească mecanisme suple şi fiabile de cooperare judiciară în materie penală, menite, alături de alte măsuri adecvate să contracareze complexitatea fenomenului infracţional şi să asigure cetăţenilor un grad ridicat de protecţie într-un spaţiu de libertate şi justiţie .

Preview document

Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 1
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 2
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 3
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 4
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 5
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 6
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 7
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 8
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 9
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 10
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 11
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 12
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 13
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 14
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 15
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 16
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 17
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 18
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 19
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 20
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 21
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 22
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 23
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 24
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 25
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 26
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 27
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 28
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 29
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 30
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 31
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 32
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 33
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 34
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 35
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 36
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 37
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 38
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 39
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 40
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 41
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 42
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 43
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 44
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 45
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 46
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 47
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 48
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 49
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 50
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 51
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 52
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 53
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 54
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 55
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 56
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 57
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 58
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 59
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 60
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 61
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 62
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 63
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 64
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 65
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 66
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 67
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 68
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 69
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 70
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 71
Simplificarea Formelor de Extrădare - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Simplificarea Formelor de Extradare.doc

Alții au mai descărcat și

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Cooperarea judiciară internațională penală - domeniul de aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Mandatul European de Arestare și Predare

COOPERARE JUDICIARA INTERNATIONALA Tratatul de la Amsterdam stipuleaza ca Uniunea Europeana trebuie sa mentina si sa dezvolte un spatiu de...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Extrădarea Activă

Extradarea este un act de cooperare al statelor împotriva infractorilor de un anumit grad de periculozitate, pentru a impiedica sustragerea...

Procedura mandatului european de arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE, DEFINIŢIE, REGLEMENTARE ŞI DOMENIUL DE APLICARE 1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei,...

Extradarea Activă

În lumea contemporană, probabil unul din cele mai importante semne ale dezvoltării relaţiilor interstatale şi ale comerţului international îl...

Te-ar putea interesa și

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Cooperarea judiciară internațională penală - domeniul de aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Cooperarea Polițienească

Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală, domeniu întrodus formal în dreptul comunitar prin Tratatul de la Maastricht, a fost...

Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine

Noţiuni Introductive. O hotărâre judecătorească străină nu poate avea eficacitate în aceleaşi condiţii ca şi o hotărâre dată de o instanţă...

Elemente de drept internațional

APARIŢIA SI DEZVOLTAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC A. PRIMELE REGULUI DE DREPT INTERNAŢIONAL • primele reguli de drept internaţional au...

Ai nevoie de altceva?