Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5169
Mărime: 51.82KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Considerații generale 1

2. Publicitatea imobiliară viitoare în dreptul românesc. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 3

3. Registrele de transcripțiuni și inscripțiuni.*Sistemul personal de publicitate imobiliară 4

4. Cărțile funciare.*Sistemul real de publicitate imobiliară* 9

5. Caracteristicile Decretului-Lege nr. 115/1938, dispoziții privitoare la unificarea cărților funciare. Corelația cu Legea nr. 7/1996 13

6. NOILE CĂRȚI FUNCIARE 14

Extras din document

Considerații generale :

Existența unui sistem de publicitate imobiliară este determinată de necesitatea cunoașterii situației precise a bunurilor imobile, atât din punctul de vedere al elementelor de identificare, cât și, mai ales, al aspectelor juridice interesând titularii drepturilor de proprietate, transferurile juridice având ca obiect aceste bunuri, existența dezmembrămintelor de proprietate sau a unor sarcini care grevează aceste bunuri.

Realizarea unui sistem de publicitate imbiliară este nu numai necesară, dar și posibil de înfăptuit, datorită așezării fixe și existența unor elemente precise de identificare a bunurilor imobile, spre deosebire de bunurile mobile care, prin definiție, sunt lipsite de o așezare fixă în spațiu și de mai multe ori și de elemente de identificare.

Publicitatea imobiliară își justifică utilitatea prin multiple considerente:

- bunurile imobile au o valoare materială mult mai mare decât cele mobile;

- stăpânirea unui bun imobil poate corespunde dreptului de proprietate, unui alt drept real principal sau unei stări de fapt, o posesiune. Cum în materie imobiliară posesiunea nu valorează titlu de proprietate, numai proprietarul poate înstrăina bunurile sale imobile, de aici și interesul terților dobânditori de a cunoaște cu exactitate situația juridică a bunurilor imobile.

Ca și concept, publicitatea imobiliară desemnează totalitatea mijloacelor juridice ce au ca scop evidența și opozabilitatea față de terți a actelor juridice prin care se constituie, se transmit sau se sting drepturi reale imobiliare .

După Unirea din 1918, s-a pus problema creării unui sistem unitar de publicitate pe întregul teritoriu al țării. Au existat mai multe demersuri în acest sens, dar izbucnirea celui de-al doilea război mondial și apoi instaurarea regimului de guvernare comunist au determinat lipsa de eficacitate a acestora .

Datorită condițiilor istorice, în țara noastră nu a existat, până în prezent, un sistem unic de publicitate imobiliară, ci au fost reglementate patru asemenea sisteme :

- cel al Registrelor de Transcripțiuni și Inscripțiuni, reglementat de Codul Civil și Codul de Procedură Civilă, aplicat în Vechiul Regat (Muntenia, Moldova, Oltenia, Dobrogea).

- cel al Cărților Funciare, reglementat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de legislația austriacă și ungară, iar ulterior, de Decretul-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, aplicabil în provinciile românești anexate de fostul Imperiu austro-ungar (Transilvania, Banat, Crișana, Satu-Mare, Maramureș și Bucovina);

- cel al Cărților de Publicitate Imobiliară, numit și "Sistemul intermediar de publicitate", reglementat prin Legea nr. 242/1974 pentru transformarea cărților provizării în cărți de publicitate funciară, aplicat într-un număr redus de localități din județul Ilfov și București, în care s-au efectuat măsurători și întocmit documente cadastrale;

- cel al Cărților de Evidență Funciară, care este tot un sistem intermediar, însă conceput ca provizoriu, reglementat de Legea nr. 163/1946 și aplicat în localitățile din Transilvania unde cărțile funciare au fost distruse, sustrase sau pierdute din cauza celui de-al doilea razboi mondial.

Primele două sisteme sunt cele mai răspândite, fiind socotite principalele sisteme de publicitate imobiliară din România, celelalte două fiind de fapt varietăți ale sistemului de publicitate ale cărților funciare.

În alte opinii , celor patru sisteme li se mai adaugă și sistemul Cărților Funciare Centrale pentru Căi Ferate și Canaluri, prevăzut de Legea 241/1974.

Inițial, registrele de publicitate imobiliară s-au ținut de tribunal și apoi de către judecătorii, iar ulterior, după 1960 de către notariatele de stat. În anul 1995, o dată cu transformarea activității notariale într-un serviciu public autonom, prin Legea 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, atribuțiile de publicitate mobiliară și imobiliară, registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, precum și cărțile funciare au trecut la judecătoriile în circumscripția cărora se află notariatele de stat .

Unificarea regimului juridic al publicității imobiliare a constituit o preocupare majoră a legislativului după anul 1989. Ca urmare, în 1996 a fost adoptată Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară. Prin aceasta, sistemul cărților funciare este extins la nivelul întregii țări, cu anumite schimbări față de modul în care ele au fost reglementate prin Decretul-Lege nr. 115/1938.

Preview document

Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 1
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 2
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 3
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 4
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 5
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 6
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 7
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 8
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 9
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 10
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 11
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 12
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 13
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 14
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 15
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 16
Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Publicitate Imobiliara Aplicabile pe Teritoriul Romaniei.docx

Alții au mai descărcat și

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Solutii Procedurale de Netrimitere în Judecata

. Consideratii preliminarii Urmarirea penala constituie prima faza a procesului penal si practic în multe cazuri desfasurarea ei duce la concluzia...

Actiunea Penală

Noţiunea de acţiune în justiţie Încălcarea oricărei dispoziţii a legii penale face să se nască un raport juridic de drept penal, caz în care...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Sistemul de Publicitate Imobiliara al Cartii Funciare

I. Consideratii generale privind notiunea de publicitate imobiliara in dreptul civil roman 1. Notiunea de publicitate. Prin instituirea unor...

Urmărirea Penală

CAPITOLUL I ISTORICUL URMARIRII PENALE SECTIUNEA I ASPECTE GENERALE Privit din perspective istorice ca fiind un litigiu dintre victima si...

Trimiterea în Judecată

Trimiterea în judecată este un act procesual aflat în atribuțiile procurorului. Sunt legislații de procedură penală care concep trimiterea în...

Principiul efectului constitutiv al înscrierii în CF în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de Noul Cod Civil

Efectul constitutiv sau atributiv de drepturi al înscrierilor în Cartea Funciară a fost reintrodus în sistemul de drept din România, după ce a...

Te-ar putea interesa și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Inscrierile in Cartea Funciara

Publicitatea imobiliara detine un rol foarte important, intr-un stat de drept, asigurand securitatea statica si dinamica a circuitului juridic...

Publicitatea Imobiliară

Publicitatea imobiliară 1. Noţiunea şi obiectivele publicităţii imobiliare. 2. Sistemul registrului de transcripţiuni şi inscripţiuni. 3. Sistemul...

Apariția și Evoluția Sistemelor de Publicitate Imobiliară în România

1. Scurt istoric al sistemelor de publicitate imobiliară Originea cuvântului cadastru nu este stabilită cu certitudine, existând mai multe ipoteze...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Latura Juridică a Cadastrului

Sistemul de publicitate imobiliarã din România 1.1 Definitie-Scop-Obiective-Scurt istoric Existentã în România prin formele cele mai folosite,...

Drept Civil

PARTEA I - DREPTURILE REALE Tema I  Patrimoniul 1. Notiunea de patrimoniu. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului. 3. Functiile...

Ai nevoie de altceva?