Sistemul Electoral în România

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 161 în total
Cuvinte : 39802
Mărime: 126.91KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

Teoria reprezentativităţii în dreptul constituţional

Secţiunea I

Origine, norme şi procesul de cristalizare a

principiului reprezentativităţii

Secţiunea a II-a

Conţinutul teoriei reprezentativităţii în diferite concepţii

Secţiunea a III-a

Reprezentarea teoriei reprezentativităţii în normele constituţionale

Secţiunea a IV-a

Teoria reprezentativităţii în sistemele electorale

CAPITOLUL II

Principiile constituţionale ale sistemului electoral

Secţiunea I

Noţiunea de sistem electoral în literatura română

şi în dreptul comparat

Secţiunea a II-a

Tipuri de sisteme electorale

Secţiunea a III-a

Principiul pluralismului politic în cadrul sistemului electoral

Sectiunea a IV-a

Caracterul universal, egal, direct şi secret al votului

Secţiunea a V-a

Legătura dintre sistemul electoral şi

formele guvernamentale reprezentative

Secţiunea a VI-a

Drepturile fundamentale politice

conform Constituţiei României

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în România

Secţiunea I

Procesul organizării campaniei electorale

ROMÂNIA

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR

*)

Secţiunea a II-a

Procesul desfăşurării alegerilor

Secţiunea a III-a

Organizarea şi atribuţiile birourilor electorale

Secţiunea a IV-a

Stabilirea rezultatelor votării

CAPITOLUL IV

Comparaţie între sistemul electoral românesc

şi alte sisteme electorale constituţionale

CONCLUZII

Extras din document

„Legile, în înţelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor; şi în acest sens, tot ce există are legile sale. Divinitatea are legile sale, lumea materială are legile sale, substanţele spirituale superioare omului au legile lor, animalele au legile lor, omul are legile sale”.

MONTESQUIEU

CAPITOLUL I

Teoria reprezentativităţii în dreptul constituţional

Secţiunea I

Origine, norme şi procesul de cristalizare a

principiului reprezentativităţii

Formarea şi fundamentarea teoretică ca şi transpunerea în acte constituţionale a principiului reprezentativităţii sunt mult ulterioare aplicării sale în forme diverse în organizarea politică a statelor lumii. Acceptarea sa ca principiu şi practică de desemnare a guvernanţilor este în strânsă conexiune cu teoriile moderne privind suveranitatea şi are la bază ideea că poporul nu poate exercita direct întreaga gamă de atribute de conducere, de putere statală, deoarece aceasta presupune diversificarea şi specializarea actelor de guvernare. Pe de altă parte, în societăţile moderne nu este conceput ca poporul să se guverneze pe sine prin proceduri care să permită fiecărui cetăţean accesul liber şi egal la guvernare.

"Poporul care deţine puterea supremă, spunea MONTESQUIEU, trebuie să facă el însuşi tot ceea ce poate îndeplini bine, iar ceea ce nu poate îndeplini bine trebuie să facă prin împuterniciţii săi, dacă nu-i desemnează el însuşi, aşa că este un principiu fundamental al acestui guvernământ ca poporul să-şi desemneze împuterniciţii, adică dregătorii."

Tot MONTESQUIEU spunea că "Poporul se pricepe de minune să aleagă pe cei cărora să le încredinţeze o parte oarecare din puterea sa...Dacă s-ar îndoi cineva de capacitatea naturală pe care o are poporul de a discerne meritul, ar fi de ajuns să-şi ridice ochii asupra şirului neîntrerupt de alegeri uimitor de potrivite pe care le-au făcut atenienii şi romanii şi acest lucru nu-l va pune, fără îndoială, nimeni pe seama întâmplării".

Şi în regimurile monarhice absolutiste şeful statului îşi asocia la guvernare pătura socială privilegiată, ai cărei exponenţi desemnaţi de rege potrivit bunului plac, participau la guvernare exercitând autoritatea de stat în numele monarhului.

Raporturile dintre rege şi nobilime nu se bazau pe principiul reprezentativităţii în accepţiunea modernă, ci pe relaţii de vasalitate specifice Evului Mediu. Elementele componente ale aristocraţiei feudale concentrate în organisme de conducere reprezentau din punct de vedere social o anumită pătură socială, nu exprimau o voinţa politică ci doar interesele clasei din care făceau parte .

Formularea principiului reprezentativităţi este motivată politic în lupta burgheziei împotriva monarhiei absolutiste şi a privilegiilor social-economice şi politice ale clasei nobiliare legată prin toate firele de instituţia regalităţii. În fazele de început ale luptei revoluţionare moderne, burghezia nu a putut accede la putere decât în alianţă cu poporul, în special cu categorii speciale ca meşteşugarii ale căror interese economice şi politice pretindea că le reprezintă.

In esenţa sa, principiul reprezentativităţii s-a format ca modalitate practică prin care poporul a participat direct sau indirect la dezbaterea şi adoptarea unor decizii de interes general.

Formele, instrumentele şi procedura prin care s-a realizat reprezentarea în înţelesul ei modern s-au cristalizat într-un lung proces istoric, începând cu secolul al XIII-lea şi a căpătat o formă definitivă m secolul al XVIII-lea.

Preview document

Sistemul Electoral în România - Pagina 1
Sistemul Electoral în România - Pagina 2
Sistemul Electoral în România - Pagina 3
Sistemul Electoral în România - Pagina 4
Sistemul Electoral în România - Pagina 5
Sistemul Electoral în România - Pagina 6
Sistemul Electoral în România - Pagina 7
Sistemul Electoral în România - Pagina 8
Sistemul Electoral în România - Pagina 9
Sistemul Electoral în România - Pagina 10
Sistemul Electoral în România - Pagina 11
Sistemul Electoral în România - Pagina 12
Sistemul Electoral în România - Pagina 13
Sistemul Electoral în România - Pagina 14
Sistemul Electoral în România - Pagina 15
Sistemul Electoral în România - Pagina 16
Sistemul Electoral în România - Pagina 17
Sistemul Electoral în România - Pagina 18
Sistemul Electoral în România - Pagina 19
Sistemul Electoral în România - Pagina 20
Sistemul Electoral în România - Pagina 21
Sistemul Electoral în România - Pagina 22
Sistemul Electoral în România - Pagina 23
Sistemul Electoral în România - Pagina 24
Sistemul Electoral în România - Pagina 25
Sistemul Electoral în România - Pagina 26
Sistemul Electoral în România - Pagina 27
Sistemul Electoral în România - Pagina 28
Sistemul Electoral în România - Pagina 29
Sistemul Electoral în România - Pagina 30
Sistemul Electoral în România - Pagina 31
Sistemul Electoral în România - Pagina 32
Sistemul Electoral în România - Pagina 33
Sistemul Electoral în România - Pagina 34
Sistemul Electoral în România - Pagina 35
Sistemul Electoral în România - Pagina 36
Sistemul Electoral în România - Pagina 37
Sistemul Electoral în România - Pagina 38
Sistemul Electoral în România - Pagina 39
Sistemul Electoral în România - Pagina 40
Sistemul Electoral în România - Pagina 41
Sistemul Electoral în România - Pagina 42
Sistemul Electoral în România - Pagina 43
Sistemul Electoral în România - Pagina 44
Sistemul Electoral în România - Pagina 45
Sistemul Electoral în România - Pagina 46
Sistemul Electoral în România - Pagina 47
Sistemul Electoral în România - Pagina 48
Sistemul Electoral în România - Pagina 49
Sistemul Electoral în România - Pagina 50
Sistemul Electoral în România - Pagina 51
Sistemul Electoral în România - Pagina 52
Sistemul Electoral în România - Pagina 53
Sistemul Electoral în România - Pagina 54
Sistemul Electoral în România - Pagina 55
Sistemul Electoral în România - Pagina 56
Sistemul Electoral în România - Pagina 57
Sistemul Electoral în România - Pagina 58
Sistemul Electoral în România - Pagina 59
Sistemul Electoral în România - Pagina 60
Sistemul Electoral în România - Pagina 61
Sistemul Electoral în România - Pagina 62
Sistemul Electoral în România - Pagina 63
Sistemul Electoral în România - Pagina 64
Sistemul Electoral în România - Pagina 65
Sistemul Electoral în România - Pagina 66
Sistemul Electoral în România - Pagina 67
Sistemul Electoral în România - Pagina 68
Sistemul Electoral în România - Pagina 69
Sistemul Electoral în România - Pagina 70
Sistemul Electoral în România - Pagina 71
Sistemul Electoral în România - Pagina 72
Sistemul Electoral în România - Pagina 73
Sistemul Electoral în România - Pagina 74
Sistemul Electoral în România - Pagina 75
Sistemul Electoral în România - Pagina 76
Sistemul Electoral în România - Pagina 77
Sistemul Electoral în România - Pagina 78
Sistemul Electoral în România - Pagina 79
Sistemul Electoral în România - Pagina 80
Sistemul Electoral în România - Pagina 81
Sistemul Electoral în România - Pagina 82
Sistemul Electoral în România - Pagina 83
Sistemul Electoral în România - Pagina 84
Sistemul Electoral în România - Pagina 85
Sistemul Electoral în România - Pagina 86
Sistemul Electoral în România - Pagina 87
Sistemul Electoral în România - Pagina 88
Sistemul Electoral în România - Pagina 89
Sistemul Electoral în România - Pagina 90
Sistemul Electoral în România - Pagina 91
Sistemul Electoral în România - Pagina 92
Sistemul Electoral în România - Pagina 93
Sistemul Electoral în România - Pagina 94
Sistemul Electoral în România - Pagina 95
Sistemul Electoral în România - Pagina 96
Sistemul Electoral în România - Pagina 97
Sistemul Electoral în România - Pagina 98
Sistemul Electoral în România - Pagina 99
Sistemul Electoral în România - Pagina 100
Sistemul Electoral în România - Pagina 101
Sistemul Electoral în România - Pagina 102
Sistemul Electoral în România - Pagina 103
Sistemul Electoral în România - Pagina 104
Sistemul Electoral în România - Pagina 105
Sistemul Electoral în România - Pagina 106
Sistemul Electoral în România - Pagina 107
Sistemul Electoral în România - Pagina 108
Sistemul Electoral în România - Pagina 109
Sistemul Electoral în România - Pagina 110
Sistemul Electoral în România - Pagina 111
Sistemul Electoral în România - Pagina 112
Sistemul Electoral în România - Pagina 113
Sistemul Electoral în România - Pagina 114
Sistemul Electoral în România - Pagina 115
Sistemul Electoral în România - Pagina 116
Sistemul Electoral în România - Pagina 117
Sistemul Electoral în România - Pagina 118
Sistemul Electoral în România - Pagina 119
Sistemul Electoral în România - Pagina 120
Sistemul Electoral în România - Pagina 121
Sistemul Electoral în România - Pagina 122
Sistemul Electoral în România - Pagina 123
Sistemul Electoral în România - Pagina 124
Sistemul Electoral în România - Pagina 125
Sistemul Electoral în România - Pagina 126
Sistemul Electoral în România - Pagina 127
Sistemul Electoral în România - Pagina 128
Sistemul Electoral în România - Pagina 129
Sistemul Electoral în România - Pagina 130
Sistemul Electoral în România - Pagina 131
Sistemul Electoral în România - Pagina 132
Sistemul Electoral în România - Pagina 133
Sistemul Electoral în România - Pagina 134
Sistemul Electoral în România - Pagina 135
Sistemul Electoral în România - Pagina 136
Sistemul Electoral în România - Pagina 137
Sistemul Electoral în România - Pagina 138
Sistemul Electoral în România - Pagina 139
Sistemul Electoral în România - Pagina 140
Sistemul Electoral în România - Pagina 141
Sistemul Electoral în România - Pagina 142
Sistemul Electoral în România - Pagina 143
Sistemul Electoral în România - Pagina 144
Sistemul Electoral în România - Pagina 145
Sistemul Electoral în România - Pagina 146
Sistemul Electoral în România - Pagina 147
Sistemul Electoral în România - Pagina 148
Sistemul Electoral în România - Pagina 149
Sistemul Electoral în România - Pagina 150
Sistemul Electoral în România - Pagina 151
Sistemul Electoral în România - Pagina 152
Sistemul Electoral în România - Pagina 153
Sistemul Electoral în România - Pagina 154
Sistemul Electoral în România - Pagina 155
Sistemul Electoral în România - Pagina 156
Sistemul Electoral în România - Pagina 157
Sistemul Electoral în România - Pagina 158
Sistemul Electoral în România - Pagina 159
Sistemul Electoral în România - Pagina 160
Sistemul Electoral în România - Pagina 161

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Electoral în România

INTRODUCERE Din timpurile imemorabile ale istoriei şi până în zilele noastre omenirea a dovedit o preocupare constantă faţă de organizarea şi...

Eficiența Controlului Parlamentar în România

1. Controlul parlamentar și formele de manifestare 1.1. Principalele trăsături ale controlului parlamentar Pentru îndeplinirea scopului său,...

Procedura Controlului Parlamentar

Capitolul 1. NOŢIUNEA DE CONTROL PARLAMENTAR 1.1. PRINCIPALELE TRĂSĂTURI ALE CONTROLULUI PARLAMENTAR Statul modern, în vederea îndeplinirii...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Scrutinul de listă și scrutinul uninominal

Sistemul electoral Relațiile sociale care privesc alegerea prin vot a deputaților, senatorilor, șefului de stat și autorităților locale sunt...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Electoral Românesc

INTRODUCERE În alegerea acestei teme am avut drept punct de plecare viitorul. În zilele noastre se poate aprecia, fara riscul exagerarii, ca, mai...

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Sistemul Electoral în România

INTRODUCERE Din timpurile imemorabile ale istoriei şi până în zilele noastre omenirea a dovedit o preocupare constantă faţă de organizarea şi...

Drept Constitutional si Institutii Publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Regimul politic al României

REGIMUL POLITIC AL ROMANIEI INTRODUCERE De obicei, conceptul de „regim politic” este strâns legat de acela de „forma de guvernământ”. Uneori...

Sisteme Electorale

1. Definitia si notiunea sistemului electoral Majoritatea celor care abordeaza tematica electorala, definesc conjunctiv sistemul, tipurile de...

Sistemul Electoral și Funcționalitatea sa în România

Stadiul cunoaşterii şi metodologia cercetării Aprofundarea multiplă şi diversificată, la care este supus sistemul electoral, independent ori în...

Sisteme Electorale

1. Consideratii generale privind sistemul electoral Alegerea prin vot a reprezentantilor ( deputati, senatori, presedinte, autoritati locale) da...

Ai nevoie de altceva?