Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 31072
Mărime: 120.74KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I.

NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV.

I.1. Un fenomen într-o continuă schimbare.pag. 1.

I.2. Spălarea banilor- noţiune.pag. 4.

CAPITOLUL II.

EVOLUŢIA FENOMENULUI DE SPĂLARE A BANILOR.

II.1. Evoluţia istorică.pag. 8.

II.2. Evoluţia reglementării internaţionale.pag.15.

II.3. Evoluţia reglementării interne.pag.21.

CAPITOLUL III.

INFRACŢIUNEA DE SPĂLARE A BANILOR ÎN CONCRET.

III.1. Infracţiunea de spălare a banilor incriminată în articolul 23 al Legii 656/2002.pag.26.

III.2. Infracţiunea prevăzută la articolul 24 al Legii 656/2002.pag.43.

CAPITOLUL IV.

AUTORITĂŢILE CU ATRIBUŢII ÎN APLICAREA LEGII.

IV.1. Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Sancţionare a Spălării Banilor.pag.49.

IV.2. Atribuţii stabilite prin lege.pag.53.

CAPITOLUL V.

DEFECTELE ŞI CALITĂŢILE ACTELOR DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR.

V.1. Comparaţie între Legea 21/1999 şi Legea 656/20002.pag.58.

V.2. Comparaţie între Legea 656/2002 şi Convenţia Naţiunilor Unite Împotriva Criminalităţii Transnaţionale Organizate (Lacunele şi defectele Legii 656/2002).pag.75.

BIBLIOGRAFIE.pag.83.

Extras din document

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV

I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE

Viaţa economică şi socială se află într-o continuă schimbare şi evoluţie; diversificarea şi extinderea coordonatelor teritoriale ale schimbărilor comerciale au făcut ca imaginea lumii în care trăim să fie diferită de cea care exista acum 30-50 ani. Modernizarea vieţii economice a avut drept consecinţă directă şi o „modernizare a criminalităţii”, o adaptare a criminalităţii la noile condiţii sociale. Astfel, infracţiunile patrimoniale clasice sau modalităţile clasice de operare, ca de exemplu: jefuirea unei bănci, escrocheriile tradiţionale au pierdut din interes pentru noii infractori. Ei au constatat că pot câştiga sume de bani mult mai mari cu riscuri mult mai mici prin utilizarea unor procedee mai sofisticate, ca de exemplu: spălarea banilor, obţinerea frauduloasă a unor subvenţii sau facilităţi, deturnarea de fonduri, fraude fiscale sau fraude privind tranzacţiile comerciale prin intermediul Internetului.

Putem observa că rolul persoanelor juridice, mai ales al celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul economic devine extrem de important în configuraţia noii criminalităţi. Cele mai mari beneficii se obţin nu aducând atingere patrimoniilor individuale, ci prin infiltrarea şi exploatarea patrimoniilor colective ale societăţilor comerciale.

Sfârşitul mileniului trecut a fost marcat la nivel mondial de importante transformări geo-politice care au accelerat fenomenul globalizării economice favorizat în egală măsură şi de fuziunea pieţelor financiar naţionale.

De asemenea, saltul la societatea informatizată printr-o expansiune fără precedent a sistemelor informatice a constituit o altă premisă care a favorizat circulaţia capitalurilor, practic nemaiexistând limite geografice, astfel că orice operator poate obţine informaţii referitoare la cotaţiile valutare sau fluctuaţiile preţurilor pe marile pieţe de capital, putând comanda prin intermediul reţelelor informatice orice operaţii şi tranzacţii din diverse zone ale lumii.

Principalul efect al globalizării economice este acela al circulaţiei extrem de rapide a capitalurilor prin întreg mapamondul, iar principalul efect al apariţiei computerelor este acela că banii se „dematerializează”, cu toate că monedele şi banii de hârtie încă mai circulă, cele mai multe tranzacţii monetare implică transferurile electronice [Reţeaua mondială putând fi folosită atât pentru efectuarea unor tranzacţii financiare tradiţionale, însă ultrarapide şi extrem de greu de urmărit, cât şi mai ales, pentru introducerea conceptului de „bani electronici”. Pe calea unui protocol complex implementat în reţeaua de calculatoare, banii obişnuiţi sunt transformaţi în monedă virtuală, tranzacţiile încheiate ulterior fiind imposibil de urmărit, asigurându-se un caracter anonim absolut-este vorba aici despre un viitor extrem de apropriat, în AMSTERDAM fiind deja înfiinţată o societate comercială numită ”DIGICASH” care a introdus sistemul de plată cu bani virtuali pentru clienţii săi!].

Pe de altă parte, trebuie să ţinem seama că odată cu fenomenul de globalizare, cu amplificarea gradului de internaţionalizare a pieţelor economice şi cu dezvoltarea societăţilor comerciale transnaţionale cresc şansele ca aceste structuri să fie utilizate în scopul unor activităţi infracţionale. Centrele off-shores, caracterizate ca zone cu under-regulated and non-cooperative juridictions sunt utilizate intens de către societăţi care desfăşoară activităţi infracţionale în scopul spălării banilor.

În aceste condiţii se poate concluziona că circulă imense sume de bani, inclusiv banii murdari rezultaţi din traficul de droguri şi armament, contrabandă, deturnări de fonduri, la care se adaugă sumele obţinute ca urmare a marilor acte de corupţie, evaziune fiscală, trafic de fiinţe umane, înşelăciune în domeniul financiar-bancar sau prin intermediul calculatorului, care sunt integraţi în circuite financiare pentru a li se disimula provenienţa ilicită şi a fi plasaţi în afaceri legale.

Sofisticatul mecanism de făcut şi spălat bani murdari funcţionează, în cele mai multe cazuri, cu sprijinul, consultanţa şi expertiza specialiştilor din domeniul financiar-bancar, al investiţiilor şi bursei. Spălarea banilor se desfăşoară la linia de demarcaţie dintre activităţile ilicite şi cele licite.

Preview document

Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 1
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 2
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 3
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 4
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 5
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 6
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 7
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 8
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 9
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 10
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 11
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 12
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 13
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 14
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 15
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 16
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 17
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 18
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 19
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 20
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 21
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 22
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 23
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 24
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 25
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 26
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 27
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 28
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 29
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 30
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 31
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 32
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 33
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 34
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 35
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 36
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 37
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 38
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 39
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 40
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 41
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 42
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 43
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 44
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 45
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 46
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 47
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 48
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 49
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 50
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 51
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 52
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 53
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 54
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 55
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 56
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 57
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 58
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 59
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 60
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 61
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 62
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 63
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 64
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 65
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 66
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 67
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 68
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 69
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 70
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 71
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 72
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 73
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 74
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 75
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 76
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 77
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 78
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 79
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 80
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 81
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 82
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 83
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 84
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 85
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 86
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 87
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 88
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 89
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 90
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 91
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 92
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 93
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 94
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 95
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 96
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 97
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 98
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 99
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 100
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 101
Spalarea Banilor - Evolutia Fenomenului de Spalare a Banilor - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Anexe
    • Anexa1.doc
    • Anexa2.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Investigarea Fraudelor - Prevenirea si Combaterea Finantarii Terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Spălarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Criminalitatea economico-financiară

INTRODUCERE "Criminalitatea economico-financiară distorsionează mediul de afaceri prin atingerea gravă adusă concurenței loiale și este intim...

Interceptari si Inregistrari Audio Video ca Mijloace de Proba in Procesul Penal

Considerații introductive În ceea ce privește interceptarea și înregistrarea, pentru înțelegerea corectă a termenilor, este necesară mai întâi...

Conosamentul și Contractul de Navlosire

NAVLUL Executarea transporturilor pe mare are loc in schimbul unei taxede transport,care se numeste navlu. Navlul reprezinta suma de bani la care...

Ai nevoie de altceva?