Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 31072
Mărime: 120.74KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I.

NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV.

I.1. Un fenomen într-o continuă schimbare.pag. 1.

I.2. Spălarea banilor- noţiune.pag. 4.

CAPITOLUL II.

EVOLUŢIA FENOMENULUI DE SPĂLARE A BANILOR.

II.1. Evoluţia istorică.pag. 8.

II.2. Evoluţia reglementării internaţionale.pag.15.

II.3. Evoluţia reglementării interne.pag.21.

CAPITOLUL III.

INFRACŢIUNEA DE SPĂLARE A BANILOR ÎN CONCRET.

III.1. Infracţiunea de spălare a banilor incriminată în articolul 23 al Legii 656/2002.pag.26.

III.2. Infracţiunea prevăzută la articolul 24 al Legii 656/2002.pag.43.

CAPITOLUL IV.

AUTORITĂŢILE CU ATRIBUŢII ÎN APLICAREA LEGII.

IV.1. Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Sancţionare a Spălării Banilor.pag.49.

IV.2. Atribuţii stabilite prin lege.pag.53.

CAPITOLUL V.

DEFECTELE ŞI CALITĂŢILE ACTELOR DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR.

V.1. Comparaţie între Legea 21/1999 şi Legea 656/20002.pag.58.

V.2. Comparaţie între Legea 656/2002 şi Convenţia Naţiunilor Unite Împotriva Criminalităţii Transnaţionale Organizate (Lacunele şi defectele Legii 656/2002).pag.75.

BIBLIOGRAFIE.pag.83.

Extras din document

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV

I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE

Viaţa economică şi socială se află într-o continuă schimbare şi evoluţie; diversificarea şi extinderea coordonatelor teritoriale ale schimbărilor comerciale au făcut ca imaginea lumii în care trăim să fie diferită de cea care exista acum 30-50 ani. Modernizarea vieţii economice a avut drept consecinţă directă şi o „modernizare a criminalităţii”, o adaptare a criminalităţii la noile condiţii sociale. Astfel, infracţiunile patrimoniale clasice sau modalităţile clasice de operare, ca de exemplu: jefuirea unei bănci, escrocheriile tradiţionale au pierdut din interes pentru noii infractori. Ei au constatat că pot câştiga sume de bani mult mai mari cu riscuri mult mai mici prin utilizarea unor procedee mai sofisticate, ca de exemplu: spălarea banilor, obţinerea frauduloasă a unor subvenţii sau facilităţi, deturnarea de fonduri, fraude fiscale sau fraude privind tranzacţiile comerciale prin intermediul Internetului.

Putem observa că rolul persoanelor juridice, mai ales al celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul economic devine extrem de important în configuraţia noii criminalităţi. Cele mai mari beneficii se obţin nu aducând atingere patrimoniilor individuale, ci prin infiltrarea şi exploatarea patrimoniilor colective ale societăţilor comerciale.

Sfârşitul mileniului trecut a fost marcat la nivel mondial de importante transformări geo-politice care au accelerat fenomenul globalizării economice favorizat în egală măsură şi de fuziunea pieţelor financiar naţionale.

De asemenea, saltul la societatea informatizată printr-o expansiune fără precedent a sistemelor informatice a constituit o altă premisă care a favorizat circulaţia capitalurilor, practic nemaiexistând limite geografice, astfel că orice operator poate obţine informaţii referitoare la cotaţiile valutare sau fluctuaţiile preţurilor pe marile pieţe de capital, putând comanda prin intermediul reţelelor informatice orice operaţii şi tranzacţii din diverse zone ale lumii.

Principalul efect al globalizării economice este acela al circulaţiei extrem de rapide a capitalurilor prin întreg mapamondul, iar principalul efect al apariţiei computerelor este acela că banii se „dematerializează”, cu toate că monedele şi banii de hârtie încă mai circulă, cele mai multe tranzacţii monetare implică transferurile electronice [Reţeaua mondială putând fi folosită atât pentru efectuarea unor tranzacţii financiare tradiţionale, însă ultrarapide şi extrem de greu de urmărit, cât şi mai ales, pentru introducerea conceptului de „bani electronici”. Pe calea unui protocol complex implementat în reţeaua de calculatoare, banii obişnuiţi sunt transformaţi în monedă virtuală, tranzacţiile încheiate ulterior fiind imposibil de urmărit, asigurându-se un caracter anonim absolut-este vorba aici despre un viitor extrem de apropriat, în AMSTERDAM fiind deja înfiinţată o societate comercială numită ”DIGICASH” care a introdus sistemul de plată cu bani virtuali pentru clienţii săi!].

Pe de altă parte, trebuie să ţinem seama că odată cu fenomenul de globalizare, cu amplificarea gradului de internaţionalizare a pieţelor economice şi cu dezvoltarea societăţilor comerciale transnaţionale cresc şansele ca aceste structuri să fie utilizate în scopul unor activităţi infracţionale. Centrele off-shores, caracterizate ca zone cu under-regulated and non-cooperative juridictions sunt utilizate intens de către societăţi care desfăşoară activităţi infracţionale în scopul spălării banilor.

În aceste condiţii se poate concluziona că circulă imense sume de bani, inclusiv banii murdari rezultaţi din traficul de droguri şi armament, contrabandă, deturnări de fonduri, la care se adaugă sumele obţinute ca urmare a marilor acte de corupţie, evaziune fiscală, trafic de fiinţe umane, înşelăciune în domeniul financiar-bancar sau prin intermediul calculatorului, care sunt integraţi în circuite financiare pentru a li se disimula provenienţa ilicită şi a fi plasaţi în afaceri legale.

Sofisticatul mecanism de făcut şi spălat bani murdari funcţionează, în cele mai multe cazuri, cu sprijinul, consultanţa şi expertiza specialiştilor din domeniul financiar-bancar, al investiţiilor şi bursei. Spălarea banilor se desfăşoară la linia de demarcaţie dintre activităţile ilicite şi cele licite.

Preview document

Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 1
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 2
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 3
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 4
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 5
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 6
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 7
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 8
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 9
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 10
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 11
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 12
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 13
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 14
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 15
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 16
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 17
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 18
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 19
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 20
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 21
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 22
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 23
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 24
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 25
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 26
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 27
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 28
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 29
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 30
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 31
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 32
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 33
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 34
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 35
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 36
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 37
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 38
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 39
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 40
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 41
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 42
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 43
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 44
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 45
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 46
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 47
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 48
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 49
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 50
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 51
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 52
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 53
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 54
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 55
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 56
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 57
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 58
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 59
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 60
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 61
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 62
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 63
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 64
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 65
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 66
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 67
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 68
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 69
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 70
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 71
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 72
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 73
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 74
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 75
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 76
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 77
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 78
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 79
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 80
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 81
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 82
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 83
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 84
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 85
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 86
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 87
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 88
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 89
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 90
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 91
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 92
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 93
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 94
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 95
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 96
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 97
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 98
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 99
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 100
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 101
Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Anexe
    • Anexa1.doc
    • Anexa2.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Concursul de Infracțiuni

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI În teoria, legislaţia şi practica...

Spălarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Criminalitatea economico-financiară

INTRODUCERE "Criminalitatea economico-financiară distorsionează mediul de afaceri prin atingerea gravă adusă concurenței loiale și este intim...

Noțiunea de crimă - criminalitate organizată

1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE În noua eră a globalizării, graniţele s-au deschis, bariere comerciale au căzut, iar informaţia se propagă printr-o...

Conosamentul și Contractul de Navlosire

NAVLUL Executarea transporturilor pe mare are loc in schimbul unei taxede transport,care se numeste navlu. Navlul reprezinta suma de bani la care...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

ABSTRACT A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in...

Crima Organizată

Introducere Identificarea şi neutralizarea ameninţărilor la adresa securităţii (înţeleasă ca stare de siguranţă colectivă) presupun, printre...

Economia subterană - fenomene ilicite de evaziune și fraudă fiscală

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se...

Spălarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de...

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

“Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă...

Dimensiunea Criminalității Bancare în România

Capitolul I : Noţiuni introductive Secţiunea I : Evoluţia instituţiilor bancare în România În România, principalele instituţii bancare au fost...

Rolul Sistemului Bancar în Prevenirea și Combaterea Spălarii Banilor

INTRODUCERE Secolul 20 a fost caracterizat de o multitudine de schimbǎri structurale în economia mondialǎ. Aceste schimbǎri au fost influenţate...

ECONOMIA SUBTERANĂ

ECONOMIA SUBTERANĂ. ABORDĂRI Introducere Lucrarea intitulată ”Abordări actuale ale economiei subterane” este structurată în trei capitole,...

Ai nevoie de altceva?