Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 47595
Mărime: 160.90KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BONTAS SIMONA
UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” BACAU FACULTATEA DE MANAGEMENT SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. COORDONATELE SOCIALE SI POLITICE ALE STATULUI

1.1. Statul, forma complexa de organizare a societatii

1.1.1. Departajarea statului de societate

1.1.2. Înstrainarea statului de societate

1.2. Coordonatele istorice ale aparitiei si dezvoltarii statului

1.3. Personalitatea juridica a statului

1.3.1. Teorii privind personalitatea juridica a statului

CAPITOLUL 2. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE STATULUI

2.1. Populatia, element al statului

2.1.1. Cetatenia – raport juridic special între stat si populatie

2.1.2. Drepturile fundamentale specifice conditiei de cetatean al României

2.1.3. Obligatiile (îndatoririle) fundamentale ale cetatenilor

2.2. Teritoriul – element al statului

2.2.1. Notiunea de teritoriu

2.2.2. Raporturile dintre stat si teritoriu

2.2.3. Organizarea administrativ-teritoriala a statului

2.3. Puterea de stat – element al statului

2.3.1. Notiunea de putere de stat

2.3.2. Trasaturile definitorii ale puterii de stat

2.3.3. Limitarea prin lege a puterii de stat

CAPITOLUL 3. FORMA DE ORGANIZARE A STATULUI

3.1. Conceptul de forma de stat si elementele sale definitorii

3.2. Structura de stat

3.2.1. Statul unitar

3.2.2. Statul compus

3.2.3. Confederatii de state

3.3. Forma de guvernamânt

3.3.1. Monocratia

3.3.2. Oligarhia

3.3.3. Democratia

3.3.4. Monarhia

3.3.5. Republica

3.4. Regimul politic

3.4.1. Regimul totalitar.

3.4.2. Regimul democratic

3.4.3. Regimul prezidential

3.4.4. Regimul parlamentar

3.4.5. Regimul prezidential

CAPITOLUL 4. FUNCTIILE STATULUI

4.1. Functia legislativa

4.2. Functia executiva

4.3. Functia jurisdictionala

CAPITOLUL 5. STATUL DE DREPT

5.1. Notiunea de stat de drept

5.2. Trasaturile definitorii ale statului de drept

5.3. Mecanismele juridice de înfaptuire a statului de drept

5.3.1. Controlul constitutionalitatii legilor

5.3.2. Controlul constitutionalitatii legilor consacrat de Constitutia României

5.3.3. Controlul jurisdictional al legalitatii actelor administrative

5.3.4. Independenta justitiei

5.3.5. Principiul separatiei puterilor în stat

CAPITOLUL 6. ACTE NORMATIVE SUPREME CU ROL DETERMINANT ÎN FORMAREA STATUL MODERN ROMÂN.

6.1. Evolutia constitutionala în România înainte de formarea statului unitar român

6.2. Evolutia constitutionala de la Unirea Principatelor din 1859 pana la constitutia

actuala.

6.2.1. Statutul Dezvoltator Conventiunii din august 1858, prima constitutie a

României

6.2.2. Constitutia din 1866

6.2.3. Constitutia din 29 martie 1923

6.2.4. Constitutia din 27 februarie 1938

6.2.5. Constitutiile din perioada comunista

6.2.6. Constitutia din 1991

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si social care l-au generat, si care de la o tara la alta apare diferit, datorita nuantelor specifice a factorilor de influenta de ordin geografic, social, politic, religios etc.

De aceea în abordarea acestei teme, am pornit de la o serie de concepte si teorii, care au fost emise de-a lungul timpului, în diferite perioade si epoci marcate de conjuncturi sociale si politice, cu rol determinant în formare si definirea notiunii de stat. Primul capitol este dedicat acestui demers de întelegere si recunoastere a conceptului si caracteristicilor statului.

Pornind de la definitia statului, prin care care se arata ca statul este o putere organizata asupra unei populatii, pe un anumit teritoriu, sunt prezentate în capitolul al doilea elementele constitutive ale statului: populatia, teritoriul si puterea de stat si modul în care acestea interactioneaza între ele, într-o coordonare si conditionare reciproca, astfel încât în absenta oricarui element nu putem vorbi despre existenta unei entitati statale.

Capitolul 3 prezinta modul de organizare si de functionare a statului din punct de vedere politic care se reflecta prin forma puterii de stat, diferita de la un stat la altul în functie de trei criterii importante : structura de stat, forma de guvernamânt si regimul politic. Deosebim astfel din punct de vedere al structurii de stat, ca forme principale de entitati statale: statul unitar, statul federal, confederatii de state. Din punct de vedere a formei de guvernamânt recunoastem statul monarhic, statul democratic, statul republican si alte forme care au caracterizat diferitele epoci din istoria si evolutia statului. Din punct de vedere al regimului politic dominante au fost si sunt regimul democratic sau, la polul opus, regimul totalitar.

Capitolul 4 continua expunerea lucrarii, cu prezentarea rolului determinant si a modului în care statul intervine, prin exercitarea functiilor sale, în viata sociala, politica si juridica a oricarei societati. Vorbim astfel de cele trei functii majore ale statului: functia legislativa, functia executiva si functia jurisdictionala.

Facem astfel trecerea spre capitolul urmator care, prezinta legatura politica si juridica ce uneste statul si dreptul într-un singur concept: statul de drept. Acest termen modern, de actualitate, pune în evidenta rapotul dintre stat si drept caracterizat prin tendinta de dominare a statului în opozitie cu puterea de înfrînare pe care o opune acestuia, prin mijloacele specifice, dreptul.

Capitolul final face o trecere în revista a principalelor acte supreme, care au fost elaborate în decursul epocilor istorice ti care au avut rol determinant în procesul de formare a statului român. Sunt prezentate actele normtive care au precedat evenimentul istoric si normativ cu rol determinant în formarea statului national român, prin Unirea Principatelor de la 1859, înfaptuind astfel un vis, de unitate, al românilor. Acest moment a marcat, pentru istoria si viata constitutionala româneasca, zorii unei noi epoci, epoca moderna, care se va evidentia prin schimbari politice la nivel înalt si, pe cale de consecinta, modificari constitutionale. În acest context, vorbim de statul si constitutiile României din perioada monarhica, pentra ca apoi sa amintim perioada statului comunist cu cele trei constitutii care l-au fundamentat, pentru a încheia cu prezentarea actualei situatii politice a statului român în lumina Constitutiei adoptate în 1991 si revizuita în 2003.

CAPITOLUL 1

COORDONATELE SOCIALE SI POLITICE ALE STATULUI

1.1. Statul, forma complexa de organizare a societatii

Ca fenomen social complex statul a fost studiat din diverse perspective de catre diverse stiinte ca politologia, sociologia, filozofia, stiintele juridice. Însa în nici una dintre aceste stiinte problematica statului nu se întregeste asa cum se întregeste si se interfereaza cu problematica juridica, cele doua fenomene sociale “statul si dreptul” fiind interpatrunse si indisolubil legate. Aceasta situatie l-a facut pe M.Djuvara sa afirme ca „realitatea desigur cea mai interesanta în drept, cea mai pasionanta de studiat, este statul.”1

Statul este un fenomen special aparte în istoria societatii, coordonatele sale esentiale dezvoltându-se îndeosebi în domeniile politic si juridic.

Din punct de vedere juridic statul este expresia si institutionalizarea puterii politice în societate, sistemul institutional creat de aceasta putere în scopul exercitarii ei. În acest context juridic, statul realizeaza puterea politica cu ajutorul dreptului, care este cel mai de seama factor generator de norme juridice si garant al aplicarii acestor norme. Statul devine astfel, forma normala de organizare a societatii politice.

Termenul de stat este utilizat, de regula, în trei acceptiuni importante promovate în doctrin ade specialitate:

- Statul reprezintã puterea centrala - prin aceasta acceptiune se face diferentiere între stat si colectivitatile locale;

- Statul reprezinta guvernantii - în sensul ca statul desemneaza pe de o parte pe cei care conduc iar pe de alta parte pe cei care sunt condusi, acceptiune care face diferentierea între guvernanti si guvernati;

- a treia acceptiune este acea în care statul desemneaza o societate politica organizata;

În acceptiunea sa cea mai larga, termenul stat este utilizat în sensul de a desemna o societate omeneasca organizata politic într-un anumit spatiu teritorial. Privit prin acest cadru, statul ne indica coexistenta unor elemente fundamentale ale sale denumite si constante ale statului si anume: teritoriul populatia si puterea publica suverana.

În sens restrâns termenul stat se refera la stat ca o organizatie sau o institutie a puterii publice suverane.

Preview document

Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 1
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 2
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 3
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 4
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 5
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 6
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 7
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 8
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 9
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 10
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 11
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 12
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 13
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 14
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 15
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 16
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 17
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 18
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 19
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 20
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 21
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 22
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 23
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 24
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 25
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 26
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 27
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 28
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 29
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 30
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 31
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 32
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 33
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 34
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 35
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 36
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 37
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 38
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 39
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 40
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 41
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 42
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 43
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 44
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 45
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 46
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 47
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 48
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 49
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 50
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 51
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 52
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 53
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 54
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 55
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 56
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 57
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 58
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 59
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 60
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 61
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 62
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 63
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 64
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 65
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 66
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 67
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 68
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 69
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 70
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 71
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 72
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 73
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 74
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 75
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 76
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 77
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 78
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 79
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 80
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 81
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 82
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 83
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 84
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 85
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 86
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 87
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 88
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 89
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 90
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 91
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 92
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 93
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 94
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 95
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 96
Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Relația Statului cu Dreptul

INTRODUCERE Societatea instituţionalizată nu poate fi separată de societatea trăită de către indivizi şi grupuri, de viaţa socială în toată...

Teoria Generala a Dreptului

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, in scopul reglementarii relatiilor sociale conform vointei de stat, a caror...

Principiul separației puterilor în stat

INTRODUCERE Citind constituțiile multor state europene și nu numai, am putea fi tentați să punem sub semnul îndoielii însăși existența puterilor...

Statul de drept

I. INTRODUCERE În general, noţiunea stat de drept este utilizată pentru a sublinia diferenţele existente între regimurile democratice şi...

Sisteme Politice Comparate

I. Cuvânt înainte În contextul în care există mai multe categorii de regimuri politice respectiv: prezidenţialism, parlamentarism,...

Controlul constituționalității legilor

1. INTRODUCERE 1. 1. SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ ASUPRA EVOLUŢIEI CONTROLULUI DE CONSTITUŢIONALITATE a) Modelul american A fost impus pe cale...

Formele Statului

INTRODUCERE În literatura juridică noţiunea de “forma de stat” a fost elaborată de mai mulţi autori care au relevat această noţiune în mai multe...

Te-ar putea interesa și

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Terorismul - Studiu de Caz Al-Qaeda

Introducere Lumea de astăzi este caracterizată de competiţia dintre diverşii actori ce evoluează în arena internaţioanală, state şi non-state....

Teoria generală a dreptului

Teoria generala a dreptului Teoria generala a dreptului reprezinta fenomenul juridic alcătuit din totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor cu...

Conceptul de Partid Politic - Concepte si Functii

Existenta partidelor politice, partidismul, ca fenomen politic, reprezinta un element esential al unei vieti democratice. Între partidism si...

Fundamentele Teoretice ale Managementului Integrării Turismului

Capitolul I Teoriile integrării şi aplicarea lor în procesul integrării europene Termenul de integrare porneşte de la latinescul integrare care...

Istoria Dreptului Românesc

( analiză comparativă pe epoci ) Existenţa unui sistem de drept este condiţionată de cea a unui organism statal. Aşadar trecerea în revistă a...

Geneza finanțelor publice

Comuna primitivă nu a cunoscut conceptul de stat. În această perioadă, diferitele funcţii publice erau îndeplinite de oameni aleşi de către...

Stiinte Politice - Politologie

În cadrul stiintelor politice, Politologia ocupa un loc important prin problematica pe care o abordeaza. Politologia reprezinta una dintre cele...

Ai nevoie de altceva?