Statutul Funcționarilor Publici

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6077
Mărime: 26.60KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
A fost prezentat la Facultatea de Administratie publica, la materia Stiinta Administratiei

Cuprins

INTRODUCERE

1. ACCESUL LA FUNCŢIA PUBLICĂ

2. NUMIREA ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

3. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

3.1. DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

3.2. ÎNDATORIRILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

4. PROMOVAREA ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

4.1. PROMOVAREA ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

4.2. SISTEMUL DE PROMOVARE RAPIDĂ

5. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE

6. APRECIEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

7. RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

7.1. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIV- DISCIPLINARĂ A FUNCŢIONARILOR

PUBLICI

7.2. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

7.3 RĂSPUNDEREA PENALĂ

7.4. RĂSPUNDEREA CIVILĂ

8. CONCLUZII

Extras din document

INTRODUCERE

Statutul funţionarilor publici, din România , prevede exercitarea funcţiei publice numai pe baza unor principii legale, precum cele ale:

- legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii;

- transparenţei;

- eficienţei şi eficacităţii;

- responsabilităţii, în conformitate cu prevederile legale;

- orientării către cetăţean;

- stabilităţii în exercitarea funcţiei publice;

- principiul subordonării ierarhice.

Alături de acestea, ca în orice stat democratic sunt şi principiile fundamentale stabilite de Constituţie, acelea ale egalităţii accesului la funcţiile publice ( art. 16 alin.1 si 3), garantându-se egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii. În acelaşi timp, se impune sa aratăm ca acest principiul al egalităţii nu exclude şi îndeplinirea de către candidaţii la ocuparea unei funcţii publice şi a altor condiţii, cum sunt cele privind naţionalitatea, capacitatea, studiile, sănătatea şi altele, potrivit Legii.

1. Accesul la functia publica

Ca în orice stat de drept, democratic, în cadrul căruia puterea aparţine poporului, şi în România, accesul la funcţia publică este deschis, potrivit dispoziţiilor constituţionale , în mod egal, tuturor cetăţenilor români care au domiciliul în ţară, fără privilegii şi fără discriminări, în condiţiile stabilite de lege.

În prezent ocuparea unei funcţii publice se face fie prin sistemul alegerii, fie prin sistemul numirii în funcţie.

Recrutarea funcţionarilor publici prin alegere are „valenţe democratice mai pronunţate”, deoarece cel ales ocupă o funcţie publică ca urmare a exercitării drepturilor electorale de către cetăţeni, în schimb sistemul alegerii nu asigură întotdeauna şi competenţa profesională a funcţionarul public. Referitor la ocuparea funcţiilor publice prin alegere, se mai poate face observaţia că în cazul unora se foloseşte votul universal si direct (cazul deputaţilor si senatorilor, al preşedintelui României, consilierilor locali şi a celor judeţeni şi a primarului), iar pentru altele se foloseşte votul indirect ( cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui consiliului judeţean şi al viceprimarului).

Sistemul de ocupare a unei funcţii publice prin numire este folosit pentru majoritatea funcţiilor publice, de altfel Statutul funcţionarilor publici se referă în exclusivitate la acest sistem.

Condiţiile de acces la funcţia publică sunt acele „elemente specifice funcţiei publice prin care legiuitorul urmăreşte să garanteze valorificarea profesională a viitorilor funcţionari şi să limiteze arbitrarul în selecţie”

În doctrina de specialitate condiţiile de acces au fost clasificate în funcţie de două criterii:

- În funcţie de intervenţia aprecierii autorităţii publice, acestea pot fi:

a) condiţii obiective – autoritatea se limitează să verifice doar dacă candidatul le îndeplineşte sau nu, fără a face vreo apreciere proprie(existenţa unei diplome atestând pregătirea profesională, etc);

b) condiţii subiective – permit aprecierea din partea autorităţii publice, în funcţie de natura funcţiei şi calităţile corespunzătoare necesare.

- În funcţie de sfera de aplicabilitate, distingem între:

a) condiţii generale – vizează toate funcţiile şi demnităţile publice şi care se regăsesc în Constituţie şi în legea – cadru;

b) condiţiile speciale – impuse numai unor categorii de funcţionari publici, prevăzute de legile speciale care reglementează regimul anumitor funcţii publice.

Conform prevederilor art. 54 din Statutul funcţionarilor publici poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

1. are cetăţenia română şi domiciliul în România( cerinţa ca persona să aibă domiciliul în România decurge din faptul că funcţia publică trebuie exercitată fără intermitenţe, avănd în vedere că aceasta se caracterizează prin continuitate.

2. cunoaşte limba română scris şi vorbit;

Plecând de la dispoziţiile art.13 al Constituţiei României, care statuează că „în România, limba oficială este limba română”, cerinţa de a cunoaşte limba română, scris şi vorbit constituie o obligaţie firească a oricărei persoane care doreşte să ocupe o funcţie publică, deoerece aceasta trebuie să poată comunica oral sau în scris pentru a-şi putea îndeplini cu succes atribuţiile ce îi revin.

Preview document

Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 1
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 2
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 3
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 4
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 5
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 6
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 7
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 8
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 9
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 10
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 11
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 12
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 13
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 14
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 15
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 16
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 17
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 18
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 19
Statutul Funcționarilor Publici - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Statutul Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Functia Publica in Actualul Context European

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Criminologie - criminalitatea informatică

“Empires of the future are Empires of the Mind” WINSTON CHURCHIL INTRODUCERE Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Titlu de Creanta Fiscal - Titlu Executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Deschidere si Transparenta in Administratie

Principiile administratiei legale Desi expresia si conceptul de lege a administratiei publice difera de la un sistem national la altul, este...

Raspunderea Juridica a Functionarilor Publici

Functia publica si functionarul public In doctrina actuala, functionarul public este definit ca persoana fizica investita in mod legal, prin actul...

Personalul administrației publice - statutul funcționarului public (accesul la funcția publică, numirea și promovarea)

Personalul administraţiei publice. Statutul functionarului public (accesul la functia publică, numirea şi promovarea) 1. Personalul din...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene

INTRODUCERE Actualul Statut al funcţionarilor publici europeni a înlocuit statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii...

Statutul Funcționarilor Publici

Statul , cea mai importanta institutie a societatii , este privit ca “suma “a trei elemente :teritoriul , populatia (natiunea) si suveranitatea...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Statutul Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I ORIGINEA SI EVOLUTIA FUNCTIEI PUBLICE SECTIUNEA I Evolutia reglementarilor cu privire la functia publica pana in 1923 Secole de-a...

Prevederile Deontologice Cuprinse in Statutul Functionarilor Publici si in Codul de Conduita al Functionarilor Publici

INTRODUCERE ABORDAREA Acest proiect se bazeaza atat pe experienta si cunostintele academice acumulate de-a lungul timpului, cat si pe trairile de...

Statutul funcționarului public în Republica Moldova

Introducere Prin Constituţia din 1994, Republica Moldova a fost definită ca stat de drept. Una din sarcinile primordiale ale noului stat a fost...

Ai nevoie de altceva?