Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 25527
Mărime: 145.38KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Ioan

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL І – GENERALITĂŢI PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 6

Secţiunea І – Fundamentarea noţiunilor 6

Secţiunea a ІІ-a – Identificarea categoriilor de funcţionari publici comunitari 10

CAPITOLUL ІІ – ELEMENTE PRIVIND CARIERA FUNCŢIONARULUI COMUNITAR 12

Secţiunea І – Conceptul de carieră al funcţionarului public comunitar.12

Secţiunea a ІІ-a–Aspecte specifice carierei funcţionarului public comunitar 13

CAPITOLUL ІІІ – CATEGORII DE DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE FUNCŢIONARULUI PUBLIC EUROPEAN 22

Secţiunea І – Principiile aplicabile în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor funcţionarului public european 22

Secţiunea a ІІ-a – Drepturile şi libertăţile fundamentale ale funcţionarilor comunitari 23

Secţiunea a ІІІ-a – Îndatoririle funcţionarilor comunitari 30

CAPITOLUL ІV - NOTAREA, AVANSAREA ÎN EŞALON A FUNCŢIONARILOR COMUNITARI ŞI PROMOVAREA 40

CAPITOLUL V – ELEMENTE PRIVIND GESTIUNEA FUNCŢIEI PUBLICE COMUNITARE 43

Secţiunea І – Fundamentarea noţiunilor 43

Secţiunea a ІІ-a – Organele de gestiune a funcţiei publice comunitare 43

CAPITOLUL VІ – MODALITĂŢI DE ÎNCETARE A RAPORTULUI DE FUNCŢIE PUBLICĂ COMUNITARĂ 50

CAPITOLUL VІІ – TIMPUL DE SERVICIU ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ 59

Secţiunea І – Timpul afectat activităţii funcţionarului 59

Secţiunea a ІІ-a – Regimul timpului de odihnă al funcţionarului comuitar 64

CAPITOLUL VІІІ – REGIMUL JURIDIC AL RĂSPUNDERII FUNCŢIONARILOR COMUNITARI 70

Secţiunea І – Forme de răspundere aplicabile funcţionarilor comunitari 70

Secţiunea a ІІ-a – Principii generale care guvernează răspunderea disciplinară a funcţionarilor comunitari 72

Secţiunea a ІІІ-a – Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor comunitari 77

Secţiunea a ІV-a – Căile de atac împotriva sancţiunilor administrativ disciplinare 83

CONCLUZII 90

BIBLIOGRAFIE 92

Extras din document

INTRODUCERE

Actualul Statut al funcţionarilor publici europeni a înlocuit statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii Economice Europene şi ai Comunităţii Economice a Energiei Atomice, editat de Comisie în baza articolelor 212 C.E.E. si 186 C.E.E.A. (J.O.C.E. din 14-6.1962), care conţineau prevederi derogatorii faţă de Statutul personalului C.E.C.A. din 28.01.1956.

Diferenţa de regim dintre funcţionarii celor trei Comunităţi viza, în esenţă ierarhia diferită a gradelor, nivelul de ansamblu al remuneraţiilor, care era mai mic cu 3% şi regimul pensiilor care era mai puţin liberal

Înaintea tratatului de fuziune, personalul instituţiilor comunitare a fost supus, pe de o parte, unor protocoale cu privire la privilegiile şi imunităţile care li se aplicau, pe de altă parte, unui regim mai întâi convenţional, apoi statutar, propriu fiecărei Comunităţi.

Datorită faptului că cele trei Comunităţi nu au fost instituite în acelaşi

timp a determinat astfel, într-o primă fază, juxtapunerea a trei corpuri de agenţi supuşi unor regimuri diferite.Astfel, C.E.C.A. a cunoscut, până la data de 1 iulie 1956 când a fost adoptat un statut al funcţionarilor publici o perioadă în care funcţionarii erau recrutaţi pe bază de contract de drept public, la fel ca şi C.E.E. şi EUROTOM în perioada prestatutară (1958-1962)

Prin articolul 24 din Tratatul de fuziune din 8 aprilie 1965 a fost impusă ,,stabilirea unui regulament al personalului unic şi comun tuturor instituţiilor comunitare.”

Această unificare s-a realizat prin Regulamentul C.E.E., C.E.C.A., C.E.E.A. nr.259168 din 29 februarie 1968, publicat în J.O.C.E. nr.L 56 din 4.03.1968 modificat de mai multe ori.

Acest regulament supus mai multor modificări, împreună cu alte texte, este reunit într-un document intern al Comunitaţilor ,,STATUT” , care are ca subtitlu “Regulamente şi reglementări aplicabile funcţionarilor şi altor agenţi ai Comunităţilor Europene”.

Consecinţa intervenţiei unei reglementări cu valoare de statut e aceea că “ a plasat funcţia publică comunitară în categoria funcţiilor publice aşa-zis închise”.

Fiecare din organismele comunitare are ca politică proprie de personal, grefată pe un statut comun tuturor funcţionarilor publici europeni.

Funcţia publică comunitară deţine “mai multe mii de funcţionari şi agenti (26 000) în serviciul instituţiilor comunitare şi al diferitelor organisme care se înscriu în structura comunitară sau se găsesc la periferia sa (de exemplu Fundaţia Europeană pentru ameliorarea condiţiilor de viată şi muncă, Centrul European de formare şi dezvoltare profesională. Institutul Universitar European.)”

Autorii occidentali contemporani sunt preocupaţi, în această materie, de două probleme:

1. Mai întâi, care este locul şi rolul lor în viaţa Comunitaţii?

2. În corelaţie cu primul aspect, în ce mod se implică ei în realizarea politicii europene?

Pentru că problemele puse în discuţie se află într-o vădită dependenţă , două variante de răspuns se pot lua în consideraţie.

O primă variantă de răspuns ar fi în a recunoaşte funcţionarilor comunitari doar un rol executiv, ei neavând decât calitatea de realizatori efectivi ai deciziilor care au fost trase de către autoritaţile politice comunitare.

O a doua variantă ar viza recunoaşterea unui rol efectiv în a influenţa politica Uniunii. Din această perspectivă, funcţionarul european nu se limitează doar să execute deciziile, el se implică efectiv şi în elaborarea acestora.

Calea de urmat nu e deloc simplă. Dificultatea găsirii celei mai bune soluţii rezultă, printre altele, din faptul că Uniunea Europeană este constituită dintr-un conglomerat de state, fiecare cu tradiţii diferite în ceea ce priveşte funcţia publică. Aceste tradiţii influenţează în mod firesc diferite experienţe comunitare, fără a determina însă transformarea funcţiei europene într-una de tip francez, german sau englez.

Preview document

Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 1
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 2
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 3
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 4
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 5
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 6
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 7
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 8
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 9
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 10
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 11
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 12
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 13
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 14
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 15
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 16
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 17
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 18
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 19
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 20
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 21
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 22
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 23
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 24
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 25
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 26
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 27
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 28
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 29
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 30
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 31
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 32
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 33
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 34
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 35
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 36
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 37
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 38
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 39
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 40
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 41
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 42
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 43
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 44
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 45
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 46
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 47
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 48
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 49
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 50
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 51
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 52
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 53
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 54
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 55
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 56
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 57
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 58
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 59
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 60
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 61
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 62
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 63
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 64
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 65
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 66
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 67
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 68
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 69
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 70
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 71
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 72
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 73
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 74
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 75
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 76
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 77
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 78
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 79
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 80
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 81
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 82
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 83
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 84
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 85
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 86
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 87
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 88
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 89
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 90
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 91
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 92
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 93
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 94
Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Functia Publica in Actualul Context European

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere

Introducere: Evoluţia legislaţiei penale ce reglementează răspunderea pentru infracţiunile comise de persoanele cu funcţie de răspundere cunoaşte...

Functionarii Publici intr-o Tara Membra a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Ai nevoie de altceva?