Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 95 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domenii: Drept, Management, Stiinta Administratiei

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL І – GENERALITĂŢI PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 6
Secţiunea І – Fundamentarea noţiunilor 6
Secţiunea a ІІ-a – Identificarea categoriilor de funcţionari publici comunitari 10
CAPITOLUL ІІ – ELEMENTE PRIVIND CARIERA FUNCŢIONARULUI COMUNITAR 12
Secţiunea І – Conceptul de carieră al funcţionarului public comunitar.12
Secţiunea a ІІ-a–Aspecte specifice carierei funcţionarului public comunitar 13
CAPITOLUL ІІІ – CATEGORII DE DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE FUNCŢIONARULUI PUBLIC EUROPEAN 22
Secţiunea І – Principiile aplicabile în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor funcţionarului public european 22
Secţiunea a ІІ-a – Drepturile şi libertăţile fundamentale ale funcţionarilor comunitari 23
Secţiunea a ІІІ-a – Îndatoririle funcţionarilor comunitari 30
CAPITOLUL ІV - NOTAREA, AVANSAREA ÎN EŞALON A FUNCŢIONARILOR COMUNITARI ŞI PROMOVAREA 40
CAPITOLUL V – ELEMENTE PRIVIND GESTIUNEA FUNCŢIEI PUBLICE COMUNITARE 43
Secţiunea І – Fundamentarea noţiunilor 43
Secţiunea a ІІ-a – Organele de gestiune a funcţiei publice comunitare 43
CAPITOLUL VІ – MODALITĂŢI DE ÎNCETARE A RAPORTULUI DE FUNCŢIE PUBLICĂ COMUNITARĂ 50
CAPITOLUL VІІ – TIMPUL DE SERVICIU ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ 59
Secţiunea І – Timpul afectat activităţii funcţionarului 59
Secţiunea a ІІ-a – Regimul timpului de odihnă al funcţionarului comuitar 64
CAPITOLUL VІІІ – REGIMUL JURIDIC AL RĂSPUNDERII FUNCŢIONARILOR COMUNITARI 70
Secţiunea І – Forme de răspundere aplicabile funcţionarilor comunitari 70
Secţiunea a ІІ-a – Principii generale care guvernează răspunderea disciplinară a funcţionarilor comunitari 72
Secţiunea a ІІІ-a – Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor comunitari 77
Secţiunea a ІV-a – Căile de atac împotriva sancţiunilor administrativ disciplinare 83
CONCLUZII 90
BIBLIOGRAFIE 92

Extras din document

INTRODUCERE

Actualul Statut al funcţionarilor publici europeni a înlocuit statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii Economice Europene şi ai Comunităţii Economice a Energiei Atomice, editat de Comisie în baza articolelor 212 C.E.E. si 186 C.E.E.A. (J.O.C.E. din 14-6.1962), care conţineau prevederi derogatorii faţă de Statutul personalului C.E.C.A. din 28.01.1956.

Diferenţa de regim dintre funcţionarii celor trei Comunităţi viza, în esenţă ierarhia diferită a gradelor, nivelul de ansamblu al remuneraţiilor, care era mai mic cu 3% şi regimul pensiilor care era mai puţin liberal

Înaintea tratatului de fuziune, personalul instituţiilor comunitare a fost supus, pe de o parte, unor protocoale cu privire la privilegiile şi imunităţile care li se aplicau, pe de altă parte, unui regim mai întâi convenţional, apoi statutar, propriu fiecărei Comunităţi.

Datorită faptului că cele trei Comunităţi nu au fost instituite în acelaşi

timp a determinat astfel, într-o primă fază, juxtapunerea a trei corpuri de agenţi supuşi unor regimuri diferite.Astfel, C.E.C.A. a cunoscut, până la data de 1 iulie 1956 când a fost adoptat un statut al funcţionarilor publici o perioadă în care funcţionarii erau recrutaţi pe bază de contract de drept public, la fel ca şi C.E.E. şi EUROTOM în perioada prestatutară (1958-1962)

Prin articolul 24 din Tratatul de fuziune din 8 aprilie 1965 a fost impusă ,,stabilirea unui regulament al personalului unic şi comun tuturor instituţiilor comunitare.”

Această unificare s-a realizat prin Regulamentul C.E.E., C.E.C.A., C.E.E.A. nr.259168 din 29 februarie 1968, publicat în J.O.C.E. nr.L 56 din 4.03.1968 modificat de mai multe ori.

Acest regulament supus mai multor modificări, împreună cu alte texte, este reunit într-un document intern al Comunitaţilor ,,STATUT” , care are ca subtitlu “Regulamente şi reglementări aplicabile funcţionarilor şi altor agenţi ai Comunităţilor Europene”.

Consecinţa intervenţiei unei reglementări cu valoare de statut e aceea că “ a plasat funcţia publică comunitară în categoria funcţiilor publice aşa-zis închise”.

Fiecare din organismele comunitare are ca politică proprie de personal, grefată pe un statut comun tuturor funcţionarilor publici europeni.

Funcţia publică comunitară deţine “mai multe mii de funcţionari şi agenti (26 000) în serviciul instituţiilor comunitare şi al diferitelor organisme care se înscriu în structura comunitară sau se găsesc la periferia sa (de exemplu Fundaţia Europeană pentru ameliorarea condiţiilor de viată şi muncă, Centrul European de formare şi dezvoltare profesională. Institutul Universitar European.)”

Autorii occidentali contemporani sunt preocupaţi, în această materie, de două probleme:

1. Mai întâi, care este locul şi rolul lor în viaţa Comunitaţii?

2. În corelaţie cu primul aspect, în ce mod se implică ei în realizarea politicii europene?

Pentru că problemele puse în discuţie se află într-o vădită dependenţă , două variante de răspuns se pot lua în consideraţie.

O primă variantă de răspuns ar fi în a recunoaşte funcţionarilor comunitari doar un rol executiv, ei neavând decât calitatea de realizatori efectivi ai deciziilor care au fost trase de către autoritaţile politice comunitare.

O a doua variantă ar viza recunoaşterea unui rol efectiv în a influenţa politica Uniunii. Din această perspectivă, funcţionarul european nu se limitează doar să execute deciziile, el se implică efectiv şi în elaborarea acestora.

Calea de urmat nu e deloc simplă. Dificultatea găsirii celei mai bune soluţii rezultă, printre altele, din faptul că Uniunea Europeană este constituită dintr-un conglomerat de state, fiecare cu tradiţii diferite în ceea ce priveşte funcţia publică. Aceste tradiţii influenţează în mod firesc diferite experienţe comunitare, fără a determina însă transformarea funcţiei europene într-una de tip francez, german sau englez.

Fisiere in arhiva (1):

  • Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene.doc