Statutul Juridic al Funcționarului Public

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 14341
Mărime: 112.59KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITAREA CREŞTINĂ”DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATINE

Cuprins

1 NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

1.1. Consideraţii generale

1.2. Clasificarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

Capitolulul 2. OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE ŞI PROMOVAREA FUNCŢIONARILOR

2.1 Condiţii pentru ocuparea funcţiei publice

2.2. Numirea funcţionarilor publici şi ocuparea funcţiei publice

2.3. Promovarea funcţionarilor şi evaluarea performanţelor profesionale

Capitolulul 3. RAPORTUL DE SERVICIU AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC

3.1. Delegarea şi detaşarea

3.2. Transferul

3.3. Mutarea funcţionarului public

3.4. Suspendarea raportului de serviciu.

3.5. Încetarea raportului de serviciu

Capitolulul 4. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

4. 1. Drepturile funcţionarilor publici

4.2. Îndatoririle funcţionarilor publici

Capitolulul 5. RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

5.1. Răspunderea penală a funcţionarilor publici

5.2 Răspunderea contravenţională

5.3. Răspunderea civilă a funcţionarului

5.4. Răspunderea disciplinară

Capitolulul 6 COMISIILE DE DISCIPLINĂ ŞI COMISIILE PARITARE

6.1 Comisiile de disciplină

6.2. Comisiile paritare

6.3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Extras din document

Capitolulul 1. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

1.1. Consideraţii generale

Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple probleme,îndeosebi de ordin administrative iar nevoia a dus la apariţia funcţiei publice şi a funcţionarilor care s-o îndeplinească.

Comunitatea umană n-ar fi avut acces la progres dacă nu şi-ar fi creat un întreg organism social, căruia i-a dat viabilitate prin personalul investit în diversitatea de funcţii statornicite de-a lungul timpului.

Diversitatea sarcinilor pe care le are de îndeplinit administraţia publică necesită o extrem de variată gamă de prestaţiuni realizate prin serviciile publice, ca şi un personal cu pregătire profesională diversă. Satisfacearea nevoilor cotidiene ale colectivităţii, a nevoilor omului care traieşte într-o grupare organizată, rămâne finalitatea esenţială şi singura justificare a administraţiei publice, atât de diversificată, mai ales în prestaţiunile sale către populaţie. Privită din punct de vedere sociologic, administraţia publică nu reprezintă altceva decât o sumă de colectivităţi umane care organizează anumite acţiuni în favoarea altor oameni. Din acest punct de vedere, problema oamenilor care lucrează în administraţie capată o importanţă considerabilă. Oricât de perfectă ar fi organizarea unui organism social şi oricât de bune legi şi decizii ar fi, rămâne doar o simplă schemă, fară viabilitate, dacă nu există oameni competenţi, activi şi devotaţi pentru realizarea scopului stabilit.

În legătură cu personalul administraţiei publice, trebuie analizate două probleme principale:

-conceptul de funcţie publică;

-conceptul de funcţionar public.

Mai trebuie observat faptul că personalul administraţiei publice cuprinde trei categorii:

-persoane care îndeplinesc demnităţi publice, ca de exemplu, miniştri, primari, consilieri judeţeni şi locali, care au statut special, stabilit prin lege;

-funcţionari publici, al căror statut este reglementat prin legea cadru (Legea nr. 188/1999) şi alte acte normative;

-personal contractual, căruia i se aplică legislaţia muncii (Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare).

Potrivit art. 2 al Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, funcţia publică este definită ca fiind "ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome".

După unii jurişti, această definiţie, conţine două inexactităţi.

-Prima inexactitate se referă la faptul că administraţia publică centrală şi administraţia publică locală realizează "prerogative".

Dar, administraţia publică, atât centrală cât şi locală, este noţiune abstractă, care în fapt nici nu există. Ceea ce există sunt autorităţile care compun administraţia publică.

Acestea realizează prerogative şi nu administraţia publică, ca atare. în definiţia dată de lege funcţiei publice, se mai arată că realizarea prerogativelor de putere publică poate fi făcută şi de autorităţile administrative autonome.

Deci, prerogativele de putere publică sunt realizate de autorităţile administrative autonome, care sunt entităţi statale ce există în fapt, în realitate, ele desfaşurând o activitate în deferite domenii şi fiind înfiinţate prin lege organică, în baza căreia au obţinut posibilitatea de a realiza prerogative de putere publică.

După cum se poate constata, definiţia dată de către lege funcţiei publice este, prin ea însăşi, contradictorie.

De altfel, în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, există o rubrică intitulată "Actele organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale".

După cum se poate observa organele emitente şi nu administraţia publică. Iar acestea emit acte în realizarea prerogativelor care le-au fost acordate prin acte normative.

-A doua inexactitate se referă la definiţia funcţiei publice, aceasta fiind definită ca "ansamblul atribuţiilor".

Prin definiţia menţionată se face confuzie între funcţie şi competenţă. Competenţa este ansamblul atribuţiilor, adică al unor drepturi şi obligaţii şi nu funcţia.

Funcţia publică este postul în organizarea unei autorităţi publice, ca de exemplu, funcţia de director, şef de serviciu, contabil şef, secretarul unei unităţi administrativ-teritoriale etc.

Competenţa este diferită de funcţie. Ea este efectul funcţiei. Deţinătorul funcţiei publice, persoana respectivă dobândeşte şi o competenţă, un ansamblu de atribuţii, care nu se pot îndeplini dacă acea persoană nu ar deţine funcţia publică corespunzătoare.

Potrivit art. 2, al.1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici „funcţionar public este persoana fizică numită într-o funcţie publică”.

Plecând de la definiţia dată noţiunii, putem considera că, funcţionarul public este persoana care, învestită în mod legal, prin numire, într-o funcţie publică, exercită efectiv atribuţiile şi responsabilităţile ce constituie conţinutul acelei funcţii, în scopul realizării competenţelor autorităţii sau instituţiei publice în structura căreia a fost creată, prin lege sau în temeiul legii, acea funcţie publică.

Preview document

Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 1
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 2
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 3
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 4
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 5
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 6
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 7
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 8
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 9
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 10
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 11
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 12
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 13
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 14
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 15
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 16
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 17
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 18
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 19
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 20
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 21
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 22
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 23
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 24
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 25
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 26
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 27
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 28
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 29
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 30
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 31
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 32
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 33
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 34
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 35
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 36
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 37
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 38
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 39
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 40
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 41
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 42
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 43
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 44
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 45
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 46
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 47
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 48
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Statutul Juridic al Functionarului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Formarea si Evaluarea Functionarilor Publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Raspunderea Functionarilor Publici

INTRODUCERE. Art. 64. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Raspunderea Juridica

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Dreptul, - scria Hegel, - trece în existenta faptica mai întâi prin forma, prin faptul ca este pus ca lege...”....

Cariera Functionarilor Publici

1. Notiunea de cariera a functionarului public Conceptul de cariera este folosit in dreptul public contemporan pentru a evoca dezvoltarea in timp...

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Drepturile si Obligatiile Funtionarilor Publici

CAPITOLUL I EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII STATUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA În ţara noastră, conceptul de statut este folosit pentru prima dată în...

Drept Administrativ - Managementul Personalului din Administratia Publica

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Funcția Publică Europeană

INTRODUCERE Plutarh spunea că legea este regina tuturor muritorilor şi nemuritorilor. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea...

Ai nevoie de altceva?