Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 20348
Mărime: 1021.89KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect.univ.drd. Luminita Petrescu

Cuprins

CAPITOLUL I – Caracteristici generale asupra notiunii si normelor de drept privind coruptia

si combaterea ei

1.1. Considerati generale privind coruptia

1.2. Definitii, termene, concepte

1.3. Cadru legal

1.4. Referinte istorice asupra infractiunii de coruptie

1.5. Elemente de drept comparat

CAPITOLUL II – Necesitatea prevenirii si combaterii faptelor de coruptie

2.1. Stadiu actual

2.2. Cauzele care genereaza si conditiile care favorizeaza coruptia

CAPITOLUL III – Aspecte de ordin social, juridic si criminologic

3.1. Aspecte social-juridice

3.2. Probleme criminologice specifice faptelor de coruptie

CAPITOLUL IV – Evaluarea fenomenului de coruptie. Masuri speciale de monitorizare

generala si speciala a faptelor de coruptie

4.1. Criterii de evaluare

4.2. Masuri de monitorizare

CAPITOLUL V – Directia Nationala Anticoruptie – structura specializata in combaterea

Infractiunilor de coruptie

5.1. Rolul Directiei Narionale Anticoruptie in combaterea infractiunilor grave de coruptie si consolidarea autonomiei acesteia

5.2. Rezultatele obtinute in activitatea de urmarire penala conform datelor statistice

5.3. Combaterea infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene

5.4. Angajamentele Romaniei pentru Aderarea la Uniunea Europeana si masurile luate de Directia Nationala Anticoruptie

5.5. Informarea publica si relatiile cu presa si publicul

CAPITOLUL VI – Activitatea de cooperare internationala si domeniul combaterii coruptiei

6.1. Cooperarea internationala si legatura cu institutii similare din alte state. Activitati desfasurate in domeniu integrarii europene.

CAPITOLUL VII – Concluzii si perspective

Extras din document

Faptul că fenomenul corupţiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pînă în prezent unul dintre cele mai grave şi mai răspîndite comportamente ale unor persoane cu funcţii de răspundere, este o afirmaţie ce nu suscită îndoiala.

Actualizarea problemei se impune mai ales din cauza impactului negativ, foarte puternic al fenomenului corupţiei asupra democraţiei statului, echităţii sociale, a justiţiei şi a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Lucrarea actuală constituie o încercare de a aborda problema corupţiei şi a formelor ei în mediul afacerilor publice, sub aspectul teoretic al dreptului penal şi criminologiei. Deoarece criminologia este o ştiinţă complexă de studiu, lucrarea conţine referiri la aspectul normativ – juridic, social şi istoric al subiectului, precum şi analize comparative ale legislaţiei altor state şi studiul expertizei pozitive acumulate de alte state în contracararea acestui fenomen.

Se propune prin prezenta lucrare îmbunătăţirea cadrului normativ existent, pentru a determina aplicarea eficientă a normelor de drept în practică nu doar la nivel teoretic, a elimina textele cu interpretare ambiguă şi cu posibilităţi de eludare a legii şi de evitare a răspunderii. Necesită de asemenea adoptarea unui şir de măsuri spre perfecţionarea aparatului public, spre ridicarea responsabilităţii funcţionarilor, publicitatea în activitatea factorilor de decizie şi transparenţa activităţii lor, informarea largă a societăţii civile despre modul de rezolvare a intereselor ei, precum şi controlul eficient din partea organelor de control competente, mass – media şi societăţii civile, asupra aparatului public.

Baza metodologică utilizată cuprinde acte normative, lucrări de specialitate, publicaţii din mass – media ce reglementează problema corupţiei, date statistice şi sondaje de opinie.

Astfel s-a obţinut o lucrare ce reflectă pe larg fenomenul corupţiei, prin prisma literaturii de specialitate, a evenimentelor petrecute mass – media, cît şi a viziunii proprii asupra fenomenului în cauză.

Este o abordare teoretică a fenomenului corupţiei, care impune o abordare practică. E de menţionat că atît timp, cît acest fenomen va fi abordat doar teoretic, dar nu şi practic, cît timp societatea îl va tolera, acesta va dăinui în stat. Depinde de fiecare dintre noi în parte în ce fel de societate existăm, cine ne conduce şi cum vom trăi în viitor.

Influenţarea vieţii publice de către corupţie este o problemă care afectează ansamblul Europei. Ea se manifestă mai grav în unele ţări din Europa de Est, după 50 de ani în care sistemul a alimentat neîncrederea cetăţenilor la adresa funcţionarilor şi a deformat conştiinţa civică a celor care au trăit şi s-au format în acea perioadă.

Corupţia reprezintă o ameninţare majoră la adresa democraţiei şi economiei de piaţă. Ea împiedică dezvoltarea economică şi socială, subminează încrederea cetăţenilor în democraţie, erodează regula legii, constituind o negare a drepturilor omului şi a principiilor democratice.

Montesquieu arata antinomia dintre corupţie si democraţie. Corupţia destructureaza principiile fundamentale ale statului de drept, demolează încrederea în mecanismele democraţiei, slăbeşte ordinea constituţionala. Antrenând confuzia si suspiciunea, corupţia afectează starea de legalitate

Corupţia generează discriminare si inegalităţi, îmbogăţiri rapide si ilicite, duce la crearea unor monopoluri care pervertesc sau distrug legile economiei de piaţa. "Ea încalcă drepturile economice şi sociale, iar în final slăbeşte încrederea <of man to man>, atacând, astfel, însasi esenţa (inima) drepturilor omului".

Corupţia este un fenomen antisocial ce reprezintă o înţelegere nelegală între două părţi, una propunând sau promiţând privilegii sau beneficii nelegitime, cealaltă, antrenată în serviciul public, consimţind sau primindu-le în schimbul executării sau neexecutării unor anumite acţiuni funcţionale ce conţin elemente ale infracţiunii prevăzute în Codul penal.

Corupţia reprezintă incalcarea sistematica si nesanctionata a normelor unei organizaţii sau instituţii de către unii membrii care in virtutea faptului ca deţin o anumita autoritate , utilizează resursele organizaţiei cu destinaţii diferite de scopurile acesteia

Corupţia nu poate fi asimilată, în mod automat, cu faptele de natură penală, chiar dacă în majoritatea cazurilor ea este strâns legată de criminalitate. Corupţia în sens larg, ca şi corupţia penală scot în evidenţă aceiaşi atitudine faţă de morală şi etică şi pentru a merge la esenţă trebuie precizat că în toate situaţiile ea ţine de abuzul de putere şi de incorectitudine în luarea unei decizii. Corupţia reprezintă utilizarea abuzivă a puterii publice pentru obţinerea de foloase personale necuvenite

Preview document

Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 1
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 2
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 3
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 4
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 5
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 6
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 7
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 8
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 9
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 10
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 11
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 12
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 13
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 14
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 15
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 16
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 17
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 18
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 19
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 20
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 21
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 22
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 23
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 24
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 25
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 26
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 27
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 28
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 29
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 30
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 31
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 32
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 33
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 34
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 35
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 36
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 37
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 38
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 39
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 40
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 41
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 42
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 43
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 44
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 45
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 46
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 47
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 48
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 49
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 50
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 51
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 52
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 53
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 54
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 55
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 56
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 57
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 58
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 59
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 60
Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Prevenirea asupra Faptelor de Coruptie.doc

Alții au mai descărcat și

Infractiuni Privitoare la Regimul Armelor, Munitiilor, Materiilor Radioactive si Materiilor Explozive - Particularitati in Domeniul Militar

INTRODUCERE Autori de seama ai dreptului penal, practicieni de prestigiu au afirmat, iar criminalitatea reala demonstreaza, ca armele, munitiile,...

Tratatul de aderare a României la UE

Titlul lucrării:¬ „Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană-negocieri prevederi şi impact” INTRODUCERE MOTIVAREA TEMEI DE DISERTAŢIE...

Terorismul în Europa

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. SCURT ISTORIC Prima utilizare a cuvântului “terorism” datează din timpul Revoluţiei Franceze, pe atunci...

Coruptia si Formele Ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Darea și Luarea de Mită

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE I.1 Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie...

Infracțiunile de corupție

INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat,...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Abuzul Sexual și Exploatarea Copilului

Abuzul sexual si exploatarea copilului a fost si este in continuare o tema si o problema a actualitatii. In proiectul de fata pa parcursul a sase...

Falsificari și Substituiri

ARGUMENT Ţinând cont că piaţa româneasca este invadată în permanenţa de noi produse, unele dintre ele nerespectând actele şi normativele în...

Ministerul Internelor și Reformei Administrative

1. Precizarea domeniului In data de 1 iulie 1831 în Tara Româneasca si 1 ianuarie 1832 în Moldova odata cu întrarea în vigoare a Regulamentului...

Corupția - Componentă Importantă a Economiei Subterane

Corupţia poate fi definită ca fiind o stare de abatere de la normalitate, de la datorie, însemnând folosirea abuziva de către o persoană a funcţiei...

Etică și corupție

A. Partea teoretică I. Etica Comportamentul unei persoane poate fi evaluat pe baza unor diferite norme, de exemplu în funcţie de normele legale...

Lupta împotriva corupției

CAPITOLUL I. Caracteristici generale asupra noţiunii şi normelor de drept privind corupţia şi combaterea ei. 1.1 Consideraţii generale privind...

Coruptia - O Realitate a Zilelor Noastre

1. REZUMAT Motivatia alegerii acestei teme,o reprezinta dorinta de a intelege si prezenta,intr-un mod cat mai detaliat,un model comportamental...

Ai nevoie de altceva?