Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 18041
Mărime: 94.03KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

PARTEA I 1

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DREPTULUI 1

SECŢIUNEA 1 1

1.1. SENSURILE ŞI ETIMOLOGIA TERMENULUI „DREPT”. SENSUL FILOSOFIC ŞI SENSUL JURIDIC AL TERMENULUI 1

1.2.NECESITATEA DEFINIRII DREPTULUI 4

1.3. ORIGINEA ŞI DIMENSIUNEA ISTORICĂ A DREPTULUI 5

1.4. DIVIZIUNILE GENERALE ALE DREPTULUI 10

1.4.1 Dreptul intern şi extern 10

1.4.2 .Dreptul determinator şi sanţionar 11

1.4.3 .Dreptul public şi privat 11

1.4.4. Definiţia dreptului 12

DEFINIŢIA DREPTULUI CA FENOMEN 18

SECŢIUNEA 1. CARACTERISTICILE DREPTULUI 18

2.1. DREPTUL CA ANSAMBLU DE REGULI 18

2.2. DREPTUL CA ANSAMBLU DE REGULI DE CONDUITĂ 19

2.3. REGULILE JURIDICE VIZEAZĂ EXTERIORIZAREA CONŞTIINŢEI 20

2.5. REGULILE JURIDICE SUNT REGULI GENERALE ŞI IMPERSONALE 21

PARTEA II 26

PRINCIPIILE ŞI FUNCŢIILE DREPTULUI 26

SECŢIUNEA 1 26

PRINCIPIILE DREPTULUI 26

1.1. NOŢIUNEA DE „PRINCIPIU” 26

1.2. ROLUL PRINCIPIILOR DREPTULUI 29

1.3. PRINCIPIILE DREPTULUI 30

1.3.1. Principiile dreptului 30

1.3.2. Principiul libertăţi şi legalităţii 31

1.3.3. Principiul justiţiei 33

1.3.4. Principiul responsabilităţii 35

SECŢIUNEA 2 36

FUNCŢIILE DREPTULUI 36

2.1. NOŢIUNEA FUNCŢIILOR DREPTULUI 36

2.2.1. Funcţia de instituţionalizare sau formalizarea juridică a organizării social politice 37

2.2.1. Funcţia de conservare apărare şi garantare a valorilor fundamentale ale societăţii 38

2.2.3. Funcţia de conducere a societăţii 39

2.2.4. Funcţia normativă 39

PARTEA III 41

INTERPRETAREA DREPTULUI 41

SECŢIUNEA 1 41

NOŢIUNEA ŞI SCOPUL INTERPRETĂRII 41

1.1. INTRODUCERE. NOŢIUNEA ŞI SCOPUL INTERPRETĂRII 41

1.2. APLICARE ŞI INTERPRETARE A DREPTULUI 41

1.3. NECESITATEA INTERPRETĂRII 42

SECŢIUNEA 2 45

FORMELE INTERPRETĂRII 45

2.1. INTRODUCERE 45

2.2. INTERPRETARE OFICIALĂ 45

2.2.1 Interpretare autentică 46

2.2.2 Interpretarea judiciară (cazuală) 48

2.2.3 Interpretarea administrativă 50

2.3. INTERPRETAREA NEOFICIALĂ 51

PARTEA IV 52

METODELE DE INTERPRETARE A DREPTULUI 52

SECŢIUNEA 1 52

PROCEDEELE ELEMENTARE ALE INTERPRETĂRII 52

1.1. INTRODUCERE 52

1.2. INTERPRETAREA GRAMATICALĂ 52

1.3. METODA SISTEMATICĂ 53

1.4. METODA LOGICĂ 54

1.5. METODA ISTORICĂ 56

1.6. INTERPRETAREA TELEOLOGICĂ 56

SECŢIUNEA 2 57

PROCEDEELE INTERPRETĂRII CONSTRUCTIVE ŞI RESTRICTIVE 57

2.1. INTRODUCERE 57

2.2. CELE DOUĂ TENDINŢE ALE INTERPRETĂRII 57

2.3. PROCEDEELE INTERPRETĂRII CONSTRUCTIVE 59

2.4. PROCEDEELE INTERPRETĂRII RESTRICTIVE 60

2.5. CÂTEVA PRINCIPII DE INTERPRETARE 61

2.6. INTERPRETAREA LEGII ŞI INTERPRETAREA ACTELOR PRIVATE 63

SECŢIUNEA 3 65

FUNCŢIA CREATOARE A INTERPRETĂRII ŞI RESPONSABILITATEA INTERPRETULUI 65

3.1. FUNCŢIA CREATOARE A INTERPRETĂRII 65

3.2. RESPONSABILITATEA INTERPRETULUI 65

PARTEA V 67

ANALOGIA 67

PARTEA VI 69

REMARCI CONCLUZIVE 69

BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

PARTEA I

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DREPTULUI

Secţiunea 1

1.1. Sensurile şi etimologia termenului „drept”. Sensul filosofic şi sensul juridic al termenului

Termenul „drept” poate fi înţeles în două sensuri, care acoperă două realităţi distincte. În limbajul filosofic care s-a conturat treptat, pornind de la ideile lui Aristotel şi Platon sau Tomas d’Aquino, dreptul este conceput în sensul de justeţe, echitate. În acest sens prin drept înţelegem de a da sau a recunoaşte fiecăruia ceea ce i se cuvine. Sensul acesta este prezentat în operele jurisconsulţilor romani, în lucrările lor de bază care amintim: „Instituţiile”, „Digestele”, „Questiones”, „Response”, „Definiţiile”.

Cât priveşte sensul juridic al termenului şi aici va trebui să facem, o distincţie şi să deosebim dreptul obiectiv de dreptul subiectiv.

Dreptul obiectiv reprezintă totalitatea normelor de conduită impuse indivizilor şi colectivităţilor în cadrul vieţii sociale, în anumite cazuri chiar prin forţa de constrângere a statului.

Dreptul subiectiv este îndrituirea subiecţilor participanţi la un raport juridic concret, respectiv ceea ce pot să pretindă ei de la ceilalţi subiecţi de drept în cadrul unui raport juridic.

În situaţiile de mai sus „obiectiv” şi „subiectiv” nu sunt utilizate în sens filosofic, după obiectiv este ceea ce există independent de voinţa noastră, iar subiectiv este ceea ce depinde de voinţă. Dreptul obiectiv ca totalitate a normelor juridice exprimă faptul că ele sunt independente de subiectele raportului juridic concret. Drepturile subiective decurg din dreptul obiectiv.

În limba engleză există doi termeni diferiţi pentru a desemna cele două sensuri ale termenului „drept”. Astfel sunt LAW pentru dreptul obiectiv şi RIGHT pentru dreptul subiectiv.

Sensul cel mai răspândit al termenului „drept” este cel de drept obiectiv. Din această cauză ori de câte ori se foloseşte expresia „drept” fără un alt atribut se înţelege dreptul în sensul lui directiv.

Dreptul obiectiv privit ca un ansamblu de reguli de conduită este menit să reglementeze viaţa oamenilor grupaţi în societate. Şi dreptul obiectiv, la rândul lui poate fi privit sub un dublu aspect: ca un ansamblu de izvoare (acte normative, obiceiuri, practică judiciară), care reprezintă aspectul static al dreptului şi care presupune cercetarea, descrierea, sistematizarea formelor sub care se prezintă regulile de drept – pe de o parte, iar pe de altă parte formele prin care se realizează dreptul precum şi autorităţile (organele de stat) care sunt competente să utilizeze aceste forme şi care reprezintă aspectul dinamic al dreptului.

Există unii autori care înţeleg prin drept nu numai o totalitate de norme ci şi o totalitate de concepte care permit transpunerea în drept a cerinţelor de fond ale vieţii sociale. Ei arată „În acelaşi timp cu substanţa” (şi pentru ai da satisfacţie) dreptul ar apărea deci, prin intermediul tehnicii, nu numai ca un ansamblu de norme, ci şi ca un ansamblu de concepte. Prin semnificaţia pe care conceptele o au, dreptul, privind nu în scopurile care îl comandă, ci în mijloacele prin care se exprimă s-ar înfăţişa cu alte cuvinte, într-un fel specific cu o construcţie logică.

Mai amintim că pentru o denumire totalitatea normelor de drept care sunt în vigoare la un moment dat ţi se aplică într-o anumită ţară se utilizează expresia de „drept pozitiv”.

Preview document

Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 1
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 2
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 3
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 4
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 5
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 6
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 7
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 8
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 9
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 10
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 11
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 12
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 13
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 14
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 15
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 16
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 17
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 18
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 19
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 20
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 21
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 22
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 23
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 24
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 25
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 26
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 27
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 28
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 29
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 30
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 31
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 32
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 33
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 34
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 35
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 36
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 37
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 38
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 39
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 40
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 41
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 42
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 43
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 44
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 45
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 46
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 47
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 48
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 49
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 50
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 51
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 52
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 53
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 54
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 55
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 56
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 57
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 58
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 59
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 60
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 61
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 62
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 63
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 64
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 65
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 66
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 67
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 68
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 69
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 70
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 71
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 72
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 73
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului.doc

Alții au mai descărcat și

Proba

Introducere Instituţia probelor este calificată ca o instituţie centrală a procesului civil, probele fiind deosebit de importante pentru protecţia...

Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice

Argumente privind actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Principiile dreptului reprezinta un domeniu de interes...

Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică

1.INSERŢIA DREPTULUI ÎN VIAŢA SOCIALĂ Dreptul are ca obiect reglarea relaţiilor sociale în scopul realizării echilibrului social şi apărării...

Partidele Politice si Rolul Lor in Sistemul Constitutional

Partidele politice si rolul lor in sistemul constitutional 1.Conceptul de partid politic In termeni strict stiintifici ,de partide politice nu...

Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă

I. PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL 1.1. Precizări prealabile În general, prin probă se înţelege acel fapt sau element de fapt cu ajutorul căruia se...

Statul

MTC , Anul 1 , grupa 24 Statul este organizaţia care deţine monopolul asupra unor servicii pe un teritoriu delimitat de frontiere. Statul este...

Actiunea Normelor Juridice in Timp, Spatiu si Asupra Persoanelor

I. ELEMENTE DE TEORIE GENERALA A NORMELOR Din cele mai vechi timpuri, cele mai simple actiuni umane erau îndreptate spre a le asigura securitatea...

Organizarea Parlamentara si Functionalitatea sa in Romania

1. Organizarea Parlamentului in sistemul politic cel institutional al puterii de stat Institutia Parlamentului are origini indepartate.Islanda...

Ai nevoie de altceva?