Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 22378
Mărime: 80.76KB (arhivat)
Publicat de: Mihai Necula
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. Cap I Clasificare:mod de dobândire a dreptului de proprietate 2
 2. 1. Clasificare 2
 3. 2. Convenţia (Contractul) 3
 4. 3. Tradiţiunea – Ca mod de dobândire a dreptului de proprietate 4
 5. 4. Ocupaţiunea – Ca mod de dobândire a dreptului de proprietate 5
 6. 5. Hotărârea judecătorească – Ca mod de dobândire a dreptului de proprietate 6
 7. 6. Legea– Ca mod de dobândire a dreptului de proprietate 7
 8. 7. Accesiunea – Ca mod de dobândire a dreptului de proprietate 9
 9. a) Noţiune si clasificare 9
 10. a) Accesiunea imobiliară 10
 11. b) Accesiunea imobiliară artificială 13
 12. c) Accesiunea mobiliară 16
 13. 8. Uzucapiunea – Ca mod de dobândire a dreptului de proprietate 18
 14. 9. Succesiunea – Ca mod de dobândire a dreptului de proprietate 20
 15. Cap II Succesiunea mod de dobândire a dreptului de proprietate 23
 16. 1. Succesiunea 23
 17. 2. Noţiuni generale privind moştenirea legală 29
 18. 3. Noţiuni generale privind moştenirile testamentale 32
 19. Cap III Particularităţi privind dobândirea dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar 33
 20. 1. Legea 18/1991
 21. Cap IV Concluzii 52
 22. Bibliografie 54

Extras din proiect

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate

1. CLASIFICARE

În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de dobândire a proprietăţii, expusă pentru prima oară de Gaius şi consacrată de Institutele lui Iustinian, este clasificarea în moduri de dobândire a proprietăţii după dreptul natural sau al ginţilor (ocupaţiunea, tradiţiunea, accesiunea, specificaţia) şi moduri de dobândire după dreptul civil (in iure cesio, mancipaţiunea, uzucapiunea, advindicatio şi legea). Tot romană este şi clasificarea în moduri de dobândire (per singulas res) şi moduri de dobândire universale (per universitatem) care se păstrează şi astăzi.

În prezent, modurile de dobândire a proprietăţii pot fi clasificate după mai multe criterii:

a) După întinderea dobândirii, modurile de dobândire a dreptului de proprietate sunt:

- moduri de dobândire universale sau cu titlu universal, când dobânditorul primeşte întreaga universalitate sau o parte (fracţiune) din universalitatea patrimoniului unei persoane. Aşa sunt: succesiunea legală, legatul universal ori cu titlu universal;

- moduri de dobândire cu titlu particular, când dobânditorul primeşte unul sau mai multe bunuri individual-determinate. Aşa sunt: contractele translative de proprietate, legatele cu titlu particular, tradiţiunea, hotărârea judecătorească, accesiunea, uzucapiunea.

b) După momentul în care operează transmisiunea, modurile de dobândire a proprietăţii se clasifică în:

- moduri de dobândire între vii (inter vivos), care îşi produc efectele în timpul vieţii autorului, aşa cum este contractul translativ de proprietate;

- moduri de dobândire pentru cauză de moarte (mortis causa) care îşi produc efectele la încetarea din viaţă a autorului ( succesiunea legală,

legatele).

c) După caracterul transmisiunii, adică în funcţie de scopul urmărit de autor, modurile de dobândire a proprietăţii se clasifică în:

- moduri de dobândire cu titlu oneros, când autorul transmite dreptul de proprietate cu condiţia primirii unui echivalent din partea dobânditorului, aşa cum se întâmplă în cazul contractelor cu titlu oneros;

- moduri de dobândire cu titlu gratuit, când autorul transmite dreptul de proprietate fără să aştepte primirea unui echivalent, aşa cum sunt donaţia, succesiunea legală sau testamentară.

d) După situaţia juridică a bunului în momentul dobândirii, există:

- moduri originare de dobândire, reprezentând acele mijloace juridice de dobândire a dreptului de proprietate care nu implică o transmitere juridică a sa de la o persoană la alta, dreptul născându-se direct în patrimoniul titularului. Fac parte din această categorie: uzucapiunea, ocupaţiunea şi accesiunea;

- moduri de dobândire derivate, reprezentând mijloacele juridice de dobândire a dreptului de proprietate care implică transmiterea dreptului de la o persoană la alta. Fac parte din această categorie: convenţia, succesiunea legală sau testamentul.

2. CONVENŢIA (CONTRACTUL)

Convenţia sau contractul este cel mai important mod derivat de dobândire a drepturilor reale.

Contractul este definit de lege prin art. 942 C. civ., ca fiind „ acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge între dânşii un raport juridic.

În doctrină , contractul a fost definit ca „ acordul între două sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice”, iar potrivit unei definiţii analitice, el reprezintă „înţelegerea între două părţi în vederea constituirii, modoficării ori stingerii de raporturi juridice”.

Contractul constituie cel mai important şi mai uzitat mod de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale. Constituie moduri de dobândire a dreptului de proprietate precum şi a celorlalte drepturi reale numai contractele translative sau constitutive de drepturi reale, nu şi cele generatoare de drepturi de creanţă. Sunt contracte constitutive sau translative de drepturi reale contractele de vânzare-cumpărare, contractele de schimb, de donaţie, de împrumut, de rentă viageră

Codul civil consacră principiul că prin ea însăşi, fără a necesita o operaţie subsecventă suplimentară, convenţia este translativă de drepturi reale. Astfel, conform art. 971 C. civ., transmiterea dreptului de proprietate sau constituirea unui drept real se realizează chiar în momentul încheierii contractului: „În contractele ce au ca obiect translaţia proprietăţii sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimţământului părţilor, şi lucrul rămâne în rizico-pericolul dobânditorului, chiar când nu i s-a făcut tradiţiunea bunului”.

Preview document

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 1
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 2
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 3
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 4
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 5
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 6
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 7
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 8
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 9
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 10
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 11
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 12
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 13
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 14
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 15
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 16
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 17
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 18
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 19
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 20
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 21
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 22
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 23
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 24
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 25
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 26
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 27
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 28
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 29
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 30
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 31
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 32
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 33
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 34
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 35
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 36
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 37
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 38
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 39
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 40
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 41
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 42
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 43
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 44
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 45
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 46
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 47
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 48
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 49
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 50
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 51
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 52
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 53
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 54
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 55
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 56
Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Succesiunea ca Mod de Dobandire a Proprietatii.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Opera legislativă Cuza

Introducere Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional român (1862-1866), sub domnia...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Dreptul de proprietate - evoluție și particularități

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Modalități de dobândire a proprietății

NOTIUNI GENERALE Modurile de dobandire a proprietatii sunt mijloacele juridice prin care se dobandeste o proprietate. Ele sunt enumerate in art....

Metode extraeconomice de transmitere a proprietății funciare

Reforma economică urmăreşte formarea şi funcţionarea pieţei concurenţiale, iar reforma din sectorul agricol este o componentă de bază a acesteia....

Ai nevoie de altceva?