Suspendarea Actului Administrativ Atacat

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 7819
Mărime: 31.03KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

CAP. I. Aspecte introductive

REZUMAT: actele administrative produc efecte juridice până în momentul scoaterii

lor din vigoare, în cazul celor care nu au fost emise pe o perioadă determinată, fiind vorba despre suspendare (încetare temporară a producerii de efecte juridice), revocare, anulare şi inexistenţă. În acest referat este analizat sintetic suspendarea actelor administrative sub aspectul cauzelor care le pot determina, efectelor produse, autorităţilor competente să le pronunţe.

Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, care la rândul său se bazează pe prezumţia autenticităţii şi veridicităţii, fiind el însuşii titlu executoriu.

Principiul legalităţii actelor administrative presupune însă, atât ca autorităţile administrative să nu încalce legea, cât şi ca toate deciziile lor să se întemeieze pe lege. El impune, în egală măsură, ca respectarea acestor exigenţe de către autorităţi să fie în mod efectiv asigurată.

Prin urmare, în procesul executării din oficiu a actelor administrative trebuie asigurat un anumit echilibru, precum şi anumite garanţii de echitate pentru particulari, întrucât acţiunile autorităţilor publice nu pot fi discreţionare, iar legea trebuie să furnizeze individului o protecţie adecvată împotriva arbitrariului.

Tocmai de aceea, suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată ca fiind în realitate, un eficient instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de judecată, pentru a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atâta timp cât autoritatea publică sau judecătorul se află în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efectele asupra celor vizaţi.

În considerarea celor două principii incidente în materie – al legalităţii actului administrativ şi al executării acestuia din oficiu – suspendarea executării constituie însă, o situaţie de excepţie, aceasta putând fi dispusă numai în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege.

În plan intern, suspendarea executării actului administrativ este reglementată prin art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004, putând fi dispusă numai în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente.

În sensul acestei legi, cazurile bine justificate reprezintă acele împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ, iar paguba iminentă constă în prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public, astfel cum se prevede prin art. 2 lit.t) şi ş).

Preocupări, în plan juridic, cu privire la suspendarea executării actelor administrative au existat şi la nivel european, prin perspectiva acestora (ex. R(89)/8, referitoare la protecţia jurisdicţională provizorie în materie administrativă) instanţa putând acorda asemenea măsuri, în raport cu ansamblul circumstanţelor şi intereselor prezente, atunci când executarea actului este de natură a cauza pagube grave, dificil de reparat şi când există un argument aparent valabil de nelegalitate a acestuia

CAP. II. Reglementări legislative

- Extrase din Legea Nr. 554/2004 privînd Legea contenciosului administrativ

- Extrase din Constituția Romaniei modificată prin Legea de revizuire Nr.429/2003

Prevederile din Legea Nr. 554/2004 privînd Legea contenciosului administrativ

Suspendarea executarii actului

Art. 14

(1) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, o data cu sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ pana la pronuntarea instantei de fond.

(2) Instanta va rezolva cererea de suspendare, de urgenta, cu citarea partilor.

(3) Cand in cauza este un interes public major, de natura a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ de importanta nationala, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusa si de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.

(4) Incheierea sau, dupa caz, sentinta prin care se pronunta suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.

Solicitarea suspendarii prin acțiunea principală

Art. 15

(1) Suspendarea executarii actului administrativ unilateral poate fi solicitata de reclamant si prin cererea adresata instantei competente pentru anularea, in tot sau in parte, a actului atacat. In acest caz, instanta va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o data cu actiunea principala sau printr-o actiune separata, pana la solutionarea actiunii in fond.

(2) Dispozitiile alin. (2) si (4) ale art. 14 se aplica in mod corespunzator.

(3) Hotararea data cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspenda executarea.

Prevederile din Constituția Romaniei modificată prin Legea de revizuire Nr. 429/2003

Art. 123

(5) Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.

Preview document

Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 1
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 2
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 3
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 4
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 5
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 6
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 7
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 8
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 9
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 10
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 11
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 12
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 13
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 14
Suspendarea Actului Administrativ Atacat - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Suspendarea Actului Administrativ Atacat.doc

Alții au mai descărcat și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Atribuțiile Instituției Avocatului Poporului

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. APARIŢIA OMBUDSMANULUI În general, opinia recunoscută despre originea instituţiei ombudsmanului modern este ca fiind...

Subiecții de sezină

INTRODUCERE Pornind de la realităţile constituţionale actuale, putem defini dreptul administrativ ca acea ramură a dreptului public care cuprinde...

Consideratii privind Legea nr. 544 a Contenciosului Administrativ

În data de 4 ianuarie 2005, a intrat in vigoare Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, care vine sa inlocuiasca fosta lege 29/1990,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept adminitrativ

Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Acte Normative

CAPITOLUL I 1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român 1.1.1. Etimologic cuvântul „contencios” provine din...

Controlul judecătoresc direct al actelor administrative în temeiul legii contenciosului administrativ

INTRODUCERE Etimologic cuvântul „contencios” provine din limba franceză, fiind un neologism care a pătruns în limba română modernă. La originile...

Executarea Actelor de Drept Administrativ

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1. SCURT ISTORIC Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv,...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Actul Administrativ de Autoritate

1. Definitie Actul administrativ de autoritate este actul juridic adoptat sau emis de un serviciu public administrativ, in mod unilateral, in baza...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Ai nevoie de altceva?