Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 25988
Mărime: 92.78KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Victor Ponta
UNIVERSITATEA ROMANO - AMERICANĂ Facultatea de drept

Cuprins

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Prezentare comparativă.

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1. Succinte aprecieri privitoare la noţiunea şi caracterizarea

conceptului de suspendare condiţionată a executării pedepsei şi a conceptului de suspendare a executării pedepsei sub

supraveghere pg.5;

2. Natura juridică a instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei şi a instituţiei suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.7;

3. Referinţe istorice privitoare la suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pg. 10

CAPITOLUL II CONDIŢII DE ACORDARE A SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI A SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE

SECŢIUNEA I - Condiţii de acordare a suspendării

condiţionate a pedepsei Pg. 20;

1. Condiţii obiective Pg.20;

2. Condiţii subiective (personale) pg.24;

3. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei în cazuri

speciale pg.28;

4. Aspecte procesuale pg. 34;

SECTIUNEA II - Condiţii de acordare a suspendării executării

pedepsei sub supraveghere pg.35;

1. Condiţii obiective pg.35;

2. Condiţii subiective pg.36;

SECŢIUNEA III - Asemănări şi deosebiri între condiţiile de acordare a suspendării condiţionate a executării pedepsei şi condiţiile de acordare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere Pg.38;

CAPITOLUL III TERMENUL DE ÎNCERCARE ÎN CAZUL SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI Şl ÎN CAZUL SUSPENDĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE

1 Termenul de încercare în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei pg-40;

2.Termenul de încercare în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere Pg.43;

3.Măsurile de supraveghere luate de instanţă în cazul suspendării

executării pedepsei sub supraveghere pg.44;

4.Obligaţiile condamnatului pe durata termenului de încercare al

suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.45;

5.Comparaţie între termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei şi al suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.47;

CAPITOLUL IV EFECTELE SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI EFECTELE SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE

SECŢIUNEA I - Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei pg.49;

1. Efecte imediate (provizorii) pg.49;

2. Efecte definitive pg.54;

SECŢIUNEA II - Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.56;

1. Efecte provizorii pg.56;

2. Efecte definitive pg.56;

SECŢIUNEA III - Prezentare comparativă între efectele

suspendării condiţionate a executării pedepsei şi efectele

suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.57;

CAPITOLUL V REVOCAREA SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI SI REVOCAREA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pg.58;

1 Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei pg.58;

2. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.67

3.Comparaţie între revocarea suspendării condiţionate a executării

pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pg.68

CAPITOLUL VI ANULAREA SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI SI ANULAREA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pg.69

1. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei pg.69

2.Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.75

3.Comparaţie între anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi anularea executării pedepsei sub supraveghere pg.76

CAPITOLUL VII ALTE SOLUŢII DIN PRACTICA JUDICIARĂ

PRIVIND SUSPENDAREA CONDIŢIONATĂ A

EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI SUSPENDAREA

EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pg.77

BIBLIOGRAFIE pg.85

Extras din document

CAP. I CONSIDERATII INTRODUCTIVE

I. Succinte aprecieri privitoare ia noţiunea şi caracterizarea conceptului de suspendare condiţionata a executării pedepsei şi a conceptului de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere

Problematica individualizării judiciare a pedepsei este deosebit de vastă şi complexă : ea constituie un concept şi totodată un instrument fundamental de drept penal, o linie directoare privind mecanismul întregului nostru sistem penal. Prin intermediul acestui mecanism se desfăşoară în mod concret operaţiunea de adaptare a măsurilor de constrângere penală ca expresie a reacţiei antiinfracţionale, în raport cu fiecare infracţiune şi cu fiecare infractor, pentru ca aptitudinile funcţionale ale pedepselor să fie complet şi eficient puse în valoare.

Pedeapsa aplicată îşi poate atinge scopul urmărit de lege numai dacă a fost astfel aleasă şi dozată încât prin funcţiile ei să realizeze un maxim defect preventiv asupra infractorului şi în mod corespunzător, un efect preventiv adecvat, în raport cu ceilalţi membri ai societăţii

Este firesc ca la aplicarea pedepsei să se ţină seama de conţinutul şi de particularităţile concrete ale faptei săvârşite, deoarece aceste elemente imprimă infracţiunii o gravitate proprie ce trebuie luată cu precădere în considerare la stabilirea vinovăţiei făptuitorului.

De asemenea la adoptarea pedepsei şi a modalităţii acesteia de executare este necesar să se aibe în vedere persoana infractorului, întrucât este îndeosebi cunoscut că pedeapsa nu este suportată egal de persoanele condamnate, unele manifestă un grad mai redus de receptivitate în procesul de reeducare, iar altele, dimpotrivă, participă efectiv pentru a-şi modifica comportamentul pentru viitor.

În literatura de specialitate s-a subliniat cu deplin temei că instanţele trebuie să acorde o atenţie sporită alegerii mijloacelor de individualizare a pedepsei deoarece acestea vor exercita o influentă considerabilă în procesul de resocializare a celor condamnaţi dacă au fost bine alese si dacă pedeapsa se execută într-un interval de timp cât mai apropiat de momentul când infracţiunea a fost săvârşită.

Din aceste succinte aprecieri rezultă că individualizarea pedepselor şi alegerea de către instanţă a celor mai potrivite mijloace de executare a acestora contribuie hotărâtor la creşterea rolului actului de justiţie în reeducarea infractorilor. Este motivul pentru care în elaborarea oricărui studiu în materie este necesar a fi evaluate atât elementele specifice fiecărei fapte concrete, cât şi datele privitoare la starea psihofizica şi structura biologică a infractorului, la particularităţile psihice ale persoanei infractorului, la ambianţa socială şi relaţiile infractorului înainte şi după săvârşirea infracţiunii.

Instituţia individualizării judiciare a pedepselor priveşte nu numai alegerea pedepsei şi stabilirea duratei acesteia, ci şi mijloacele prin care se exprimă modul în care este executată pedeapsa, şi anume suspendarea condiţionată a executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, executarea pedepsei la locul de muncă şi altele.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei este actul instanţei de judecată care, după ce stabileşte pedeapsa ce urmează a fi aplicată, continuând operaţia de individualizare a pedepsei cu privire la executarea acesteia, considerând că făptuitorul se poate reeduca fără executarea efectivă a pedepsei, aceasta atingându-şi astfel scopul dispune suspendarea executării

Preview document

Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 1
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 2
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 3
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 4
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 5
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 6
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 7
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 8
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 9
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 10
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 11
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 12
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 13
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 14
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 15
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 16
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 17
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 18
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 19
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 20
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 21
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 22
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 23
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 24
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 25
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 26
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 27
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 28
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 29
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 30
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 31
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 32
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 33
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 34
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 35
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 36
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 37
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 38
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 39
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 40
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 41
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 42
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 43
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 44
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 45
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 46
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 47
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 48
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 49
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 50
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 51
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 52
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 53
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 54
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 55
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 56
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 57
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 58
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 59
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 60
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 61
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 62
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 63
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 64
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 65
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 66
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 67
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 68
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 69
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 70
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 71
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 72
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 73
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 74
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 75
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 76
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 77
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 78
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 79
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 80
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 81
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 82
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 83
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 84
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 85
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 86
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 87
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa.doc

Alții au mai descărcat și

Omorul

INTRODUCERE O examinare cât de sumară a fenomenului criminaliăţii relevă că faptele de pericol social care compun codul penal, declarate de legea...

Amnistia și Grațierea

Introducere Actualitatea temei investigate. Societatea românească a suferit în 1992 transformări politice, sociale şi economice care au avut...

Complicitatea ca Forma de Participatie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Problemele participaţiei (penale) nu au încetat a fi actuale şi a se afla în preocupările constante ale...

Expunerea de Motive a Codului Penal

I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat....

Supravegherea în Comunitate

Capitolul I Introducere În contextul procesului amplu de reformă penală care se desfăşoară în prezent în România, o analiză a supravegherii în...

Suspendarea Condiționată a Executării Pedepsei

ARGUMENT Un obiectiv fundamental încă din cele mai vechi timpuri îl constituie lupta contra fenomenului infracţional, luptă care nu se limitează...

Amanarea si Intreruperea Executarii Pedepsei

Conform art.1 Cod proc.pen, pentru a putea fi realizat scopul procesului penal, este necesar ca orice persoana care a savarsit o fapta prevazuta de...

Suspendarea Executării Pedepsei sub Supraveghere

1. Cadru de reglemenare. Instituţia suspendării executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere a fost introdusă în Codul Penal în...

Ai nevoie de altceva?