Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 19371
Mărime: 64.75KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paula Chiritoi

Cuprins

Capitolul I

Consideraţii privind proba testimonială în procesul penal

1. Noţiunea şi importanţa procesului penal

2. Reglementarea procesual penală a probei testimoniale

3. Istoricul probei cu martori

Capitolul II

Procesul psihologic de formare a declaraţiilor martorilor

1. Aspecte introductive privind mărturia şi martorul

2. Etapele procesului de formare a declaraţiilor

a. Recepţia faptelor şi a împrejurărilor

b. Prelucrarea (decodarea) informaţiilor

c. Stocarea informaţiilor

d. Reactivarea memorială

Capitolul III

Particularităţi psihologice ale minorului

1. Caracterizarea dezvoltării psihologice a minorului în diferite stadii ale vieţii

2. Factorii care influenţează dezvoltarea psihosocială a minorului

Capitolul IV

Pregătirea ascultării şi psihologia magistratului

1. Aspecte generale ale pregătirii ascultării minorului

a. Studierea dosarului cauzei

b. Stabilirea martorilor

c. Cunoaşterea personalităţii martorilor

2. Elemente tactice aplicate în pregătirea ascultării

a. Determinarea ordinii de audiere

b. Fixarea momentului audierii

c. Organizarea audierii

3. Psihologia magistratului

Capitolul V

Tactica ascultării propriu-zise a martorului minor

1. Pregătirea ascultării martorului minor

a. Aspecte generale privind ascultarea minorului

b. Determinarea locului de ascultare

c. Asigurarea prezenţei tutorelui, părintelui sau educatorului

d. Cunoaşterea psihicului minorului şi al persoanelor ce îl asistă la audiere

e. Stabilirea termenului de citare

2. Audierea propriu-zisă a minorului

a. Identificarea martorului minor

b. Relatarea liberă

c. Formularea de întrebări

d. Aprecierea declaraţiilor

3. Particularităţi tactice în ascultarea minorilor pe grupe de vârstă

Capitolul VI

Ascultarea altor categorii de martori

1. Ascultarea vârstnicilor

2. Ascultarea martorilor handicapaţi locomotori

a. Ascultarea surdo-muţilor

b. Ascultarea nevăzătorilor

3. Ascultarea persoanelor care nu cunosc limba română

4. Ascultarea handicapaţilor psihic

Capitolul VII

Aspecte practice şi concluzii

Extras din document

Capitolul I

Proba testimonială în procesul penal

Din cele mai vechi timpuri justiţia s-a impus ca o funcţie de judecare a probelor şi de reprimare a actelor şi persoanelor care produc pagube şi suferinţe altora prin încălcarea regulilor sociale convenite sau stabilite. Statul de drept a devenit de neconceput fără justiţie, lipsa justiţiei veritabile însemnând arbitrariu şi nedreptate .

Justiţia este o activitate de rezolvare a litigiilor în litera şi spiritul legilor, obiceiului, convenţiilor şi contractelor. Cel care înfăptuieşte justiţia caută să afle adevărul în procesul respectiv pentru a identifica exact încălcarea legii, victimele, cauzalitatea, răspunderea şi responsabilii .

Descoperirea infracţiunilor, stabilirea vinovăţiei infractorilor pe bază de probe şi realizarea tragerii la răspundere penală a celor vinovaţi nu are loc exclusiv prin activitatea de judecată, respectiv prin înfăptuirea justiţiei. Statul organizează combaterea fenomenului infracţional printr-o activitate mai largă şi complexă în care antrenează şi alte organe specializate .

Concepută ca o funcţie realizată independent şi imparţial, justiţia s-a impus ca o idee şi o realitate în care oamenii cred că aceasta îi poate apăra atunci când drepturile şi interesele lor legitime sunt încălcate, ca similarul dreptăţii mereu triumfătoare. Fiat justitia pereat mundus .

În rezolvarea cauzelor penale, alături de organele judiciare, participă activ şi eficient şi alţi subiecţi menţionaţi de legea procesuală , cuprinşi în mecanismul judiciar – martori, experţi, interpreţi, agenţi procedurali, apărători, reprezentanţi etc.

În activitatea desfăşurată cu participarea subiecţilor amintiţi apar relaţii juridice cu drepturi şi obligaţii, decurgând din dispoziţiile legale care configurează conţinutul unor raporturi de drept specifice .

Procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfăşurată într-o cauză penală de către organele judiciare cu participarea părţilor şi a altor persoane, ca titulare de drepturi şi obligaţii, având ca scop constatarea la timp şi în mod complet a infracţiunilor şi tragerea la răspundere penală a celor care le-au săvârşit, în aşa fel încât prin aceasta să se asigure ordinea de drept precum şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor .

Persoanele care participă la procesul penal sunt numeroase. Unele participă din proprie iniţiativă, altele sunt chemate de organele judiciare, unele sunt interesate în modul de soluţionare a procesului, altele nu au nici un interes în cauză.

Procesul penal este un fenomen dinamic ce se manifestă ca o activitate foarte complexă. În cadrul său se desfăşoară activităţi judiciare care au menirea să propulseze procesul spre atingerea scopului său final .

Scopurile procesului penal se desprind din definiţie: constatarea la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, pedepsirea persoanelor ce au săvârşit infracţiuni potrivit vinovăţiei lor şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală .

Procesul penal, concretizându-se printr-o activitate complexă care se desfăşoară progresiv şi coordonat, implică în mod firesc o succesiune de situaţii cu relevanţă procesuală, provocate şi rezolvate prin intervenţia unor persoane obligate sau interesate să asigure desfăşurarea activităţii procesuale . Relaţiile juridice între subiecţii implicaţi în conflictul penal constituie grupa raporturilor procesuale penale principale, dar în procesul penal apar şi raporturi juridice în care, alături de subiecţii procesuali principali (statul, organele judiciare şi părţile) participă şi alte persoane: martori, experţi, apărători, interpreţi, agenţi procedurali etc.

Persoanele care cooperează în cadrul procesului penal în vederea atingerii scopului acestuia poartă denumirea de participanţi . Participanţii în procesul penal au şi denumirea de subiecţi procesuali ce pot fi oficiali şi particulari. Subiecţii oficiali sunt judiciari şi extrajudiciari. Subiecţii particulari sunt principali şi secundari.

Martorii fac parte din categoria subiecţilor particulari secundari, ei având un rol important în desfăşurarea procesului penal, fiind chemaţi să îndeplinească anumite sarcini în cadrul acestuia.

Declaraţiile martorilor reprezintă mijloace de probă foarte vechi şi frecvente în procesul penal. În doctrină s-a arătat că martorii sunt “ochii şi urechile justiţiei” .

Preview document

Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 1
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 2
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 3
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 4
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 5
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 6
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 7
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 8
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 9
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 10
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 11
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 12
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 13
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 14
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 15
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 16
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 17
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 18
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 19
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 20
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 21
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 22
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 23
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 24
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 25
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 26
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 27
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 28
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 29
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 30
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 31
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 32
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 33
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 34
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 35
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 36
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 37
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 38
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 39
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 40
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 41
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 42
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 43
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 44
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 45
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 46
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 47
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 48
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 49
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 50
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 51
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 52
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 53
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 54
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 55
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 56
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 57
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 58
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 59
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 60
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 61
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 62
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 63
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 64
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 65
Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Tactica Ascultarii Martorilor Minori si a altor Categorii de Martori.doc

Alții au mai descărcat și

Martorul si Marturia din Perspectiva Fortei Probante

Introducere In realizarea justitiei penale probele ocupa un rol important, iar întreaga evolutie a dreptului procesual penal s-a desavârsit in...

Necesitatea Probei cu Martori

1. INTRODUCERE. NECESITATEA PROBEI CU MARTORI ŞI REGLEMENTĂRE 1.1. Necesitatea probei cu martori Cele două laturi ale problematicii sunt...

Psihologia Martorului Minor

Introducere Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată...

Tactici de Ascultare a Martorilor

CAPITOLUL I ROLUL MĂRTURIEI ÎN CORECTA SOLUŢIONARE A CAUZELOR PENALE În cadrul procesului judiciar, sarcina centrală a organelor de cercetare...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR ÎN ANCHETA PENALĂ 1.1. Noţiunea de ascultare a persoanelor în ancheta penală...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Declarațiile Martorilor și Valoarea Probatorie în Procesul Penal

DECLARAŢIILE MARTORILOR ŞI VALOAREA PROBATORIE ÎN PROCESUL PENAL 1. NOŢIUNEA DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL Pentru rezolvarea cauzelor penale,...

Te-ar putea interesa și

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă

Capitolul I – Aspecte introductive 1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal Practica istorică demonstrează că , la orice...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Criminalistică - sinteză după tratatul de criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL I DEMERS INTRODUCTIV Secţiunea I Criminalistica - noţiune şi sistem §1. Noţiunea şi importanţa...

Constatarea tehnico-științifică și expertiză judiciară

Modul de dispunere şi valorificare a acestora în activitatea de cercetare penală 1.Noţiuni generale despre constatarea tehnico-ştiintifică şi...

Conținutul tematic al cursului de criminalistică

LECTIA I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1 . Obiectivele lectiei: • Evidentierea premiselor constituirii Criminalisticii ca stiintă judiciară cu caracter...

Ai nevoie de altceva?