Tactici de Ascultare a Martorilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 24661
Mărime: 83.49KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Draghici Constantin

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL I

ROLUL MĂRTURIEI ÎN CORECTA SOLUŢIONARE

A CAUZELOR PENALE 1

CAPITOLUL II

UNELE PROBLEME REFERITOARE LA

PSIHOLOGIA MARTORILOR OCULARI 6

Secţiunea I Influenţa percepţiei evenimentului asupra mărturiei 6

Secţiunea a II-a Factorii obiectivi şi subiectivi ce pot influenţa mărturia...18

Secţiunea a III-a Memorarea în formarea mărturiei 26

Secţiunea a IV-a Reproducerea evenimentului de către martori 28

CAPITOLUL III

TEORIA PREGĂTIRII ŞI ASCULTĂRII

MARTORILOR OCULARI 36

Secţiunea I Clarificări conceptuale 36

Secţiunea a II-a Pregătirea în vederea ascultării martorilor oculari 38

Secţiunea a III-a Ascultarea martorilor oculari 45

Secţiunea a IV-a Aspecte de ordin tactic ce se pot

ridica în procesul ascultării 50

CAPITOLUL IV

PARTICULARITĂŢI ÎN ASCULTAREA MARTORILOR

OCULARI 56

Secţiunea I Particularităţi în ascultarea martorilor minori 56

Secţiunea a II-a Particularităţi în ascultarea persoanelor ce nu cunosc limba în care se desfăşoară procesul penal,

a muţilor, surdo-muţilor. 61

Secţiunea a III-a Particularităţi în ascultarea martorilor

cu ocazia confruntării 61

Secţiunea a IV-a Particularităţi în ascultarea martorilor oculari

în diferite genuri de infracţiuni 65

CAPITOLUL V

APRECIEREA DECLARAŢIILOR MARTORILOR 82

BIBLIOGRAFIE .. 88

Extras din document

CAPITOLUL I

ROLUL MĂRTURIEI ÎN CORECTA SOLUŢIONARE A CAUZELOR PENALE

În cadrul procesului judiciar, sarcina centrală a organelor de cercetare penală o constituie aflarea adevărului, acest scop realizându-se, în mare măsură, prin intermediul mărturiei.

Spre deosebire de procesul civil, unde probaţiunea se referă în special la acte juridice, legea interzicând în multe situaţii dovedirea lor prin depoziţiile martorilor atunci când depăşesc o anumită valoare şi împrejurări de fapt (putând fi descoperite în întregime prin aceste mijloace de probă) principala probă, dacă nu chiar cea exclusivă, o constituie mărturia. Aşadar, părţile nu pot lua dinainte măsuri de precauţie pentru a procura proba faptului ilicit ca în procesul civil, urmând ca faptele şi împrejurările de fapt să fie stabilite cu ajutorul depoziţiilor martorilor.

Rezultă că, în procesul penal mărturia este o probă firească inevitabilă, aceasta nu pentru că ar fi proba ideală, că ar cuprinde elemente de informare cu valoare superioară celeilalte probe, ci prin natura împrăjurărilor, mărturia este indispensabilă organelor de cercetare penală pentru aflarea adevărului, lucru care, de fapt l-a determinat pe juristul filozof Bentham să afirme că "martorii sunt ochii şi urechile justiţiei".

In decursul timpului, însă, valoarea mărturiei a fost viu disputată, controversată, fiind dominată de ideea relativităţii acesteia: poziţiilor pesimiste sau optimiste faţă de proba testimonială au avut drept rezultat acordarea unui credit mai mic sau mai mare în proba anumitor fapte sau împrejurări de fapt, legate de o anumită infracţiune.

Ideea relativităţii depoziţiilor martorilor izvorăşte în primul rând, din recunoaşterea faptelor că organele noastre de simţ sunt imperfecte şi, în consecinţă, şi mărturia care se bazează mai ales pe percepţia senzorială este întotdeauna lacunară; că martorul, deşi de bună credinţă, este supus unor erori ce ţin de natura umană şi deci, mărturia completă şi fidelă este excepţia şi nu regula.

Este adevărat că această teză a fost admisă ca urmare a unor îndelungate cercetări experimentale, ca de altfel şi alte teze diferite de aceasta, ceea ce nu înseamnă nici pe departe că acceptăm concluziile pesimiste şi sceptice formulate de-a lungul timpului.

Această probă relativ simplă şi uşor de administrat, dar adeseori anevoios a fi apreciată, modalitate firească de informare a organelor judiciare, a cărei valoare a fost discutată, mărturia îşi păstrează şi astăzi nealterată utilitatea, constituind proba cu cel mai ridicat indice de frecvenţă.

Imprejurarea că probei testimoniale îi revine un rol de prim plan, că e cel mai frecvent utilizată, că aproape nu există cauză penală în care să nu-şi aducă o contribuţie mai mult sau mai puţin însemnată, în caracterul şi scopul procesului penal, în însăşi sfera faptelor şi împrejurărilor ce urmează a fi dovedite. In procesul penal se pune chestiunea localizării în timp şi spaţiu a faptei în materialitatea sa, a activităţii ce constituie latura obiectivă a infracţiunii în dinamismul ei. Ori, modul cel mai firesc, mai nemijlocit şi expresiv de cunoaştere a faptelor în întreaga lor complexitate îl constituie relatarile celor care, prezenţi la producerea lor, le-au perceput prin propriile simţuri.

Preview document

Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 1
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 2
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 3
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 4
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 5
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 6
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 7
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 8
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 9
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 10
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 11
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 12
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 13
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 14
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 15
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 16
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 17
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 18
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 19
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 20
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 21
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 22
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 23
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 24
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 25
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 26
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 27
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 28
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 29
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 30
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 31
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 32
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 33
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 34
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 35
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 36
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 37
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 38
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 39
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 40
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 41
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 42
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 43
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 44
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 45
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 46
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 47
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 48
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 49
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 50
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 51
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 52
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 53
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 54
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 55
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 56
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 57
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 58
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 59
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 60
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 61
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 62
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 63
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 64
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 65
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 66
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 67
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 68
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 69
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 70
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 71
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 72
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 73
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 74
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 75
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 76
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 77
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 78
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 79
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 80
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 81
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 82
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 83
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 84
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 85
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 86
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 87
Tactici de Ascultare a Martorilor - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Tactici de Ascultare a Martorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Martorul si Marturia din Perspectiva Fortei Probante

Introducere In realizarea justitiei penale probele ocupa un rol important, iar întreaga evolutie a dreptului procesual penal s-a desavârsit in...

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Necesitatea Probei cu Martori

1. INTRODUCERE. NECESITATEA PROBEI CU MARTORI ŞI REGLEMENTĂRE 1.1. Necesitatea probei cu martori Cele două laturi ale problematicii sunt...

Psihologia Martorului Minor

Introducere Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată...

Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori

Capitolul I Proba testimonială în procesul penal Din cele mai vechi timpuri justiţia s-a impus ca o funcţie de judecare a probelor şi de...

Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR ÎN ANCHETA PENALĂ 1.1. Noţiunea de ascultare a persoanelor în ancheta penală...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Declarațiile Martorilor și Valoarea Probatorie în Procesul Penal

DECLARAŢIILE MARTORILOR ŞI VALOAREA PROBATORIE ÎN PROCESUL PENAL 1. NOŢIUNEA DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL Pentru rezolvarea cauzelor penale,...

Te-ar putea interesa și

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Accidente de Muncă

INTRODUCERE Din momentul în care omul a început că muncească – deci să desfăşoare o activitate conştientă, o activitate de transformare a...

Psihologia Martorului Minor

Introducere Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă

Capitolul I – Aspecte introductive 1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal Practica istorică demonstrează că , la orice...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Abuzurile sexuale săvârșite asupra minorilor - elemente de investigație criminalistică și criminologică

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori

Capitolul I Proba testimonială în procesul penal Din cele mai vechi timpuri justiţia s-a impus ca o funcţie de judecare a probelor şi de...

Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR ÎN ANCHETA PENALĂ 1.1. Noţiunea de ascultare a persoanelor în ancheta penală...

Ai nevoie de altceva?